Інформаційно-аналітичний бюлетень icon

Інформаційно-аналітичний бюлетень
НазваІнформаційно-аналітичний бюлетень
Сторінка1/10
Дата06.09.2013
Розмір1.64 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Міністерство освіти і науки України

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Інформаційно-аналітичний бюлетень


Суми – 2013

Рекомендовано науково-методичною радою

Сумського інституту післядипломної педагогічної освіти

(протокол засідання № 11 від 18.06.2013 р.)


Упорядник: Д.В. Деменков, методист фізичної культури

Сумського ОІППО


Рецензенти: О.О. Гиря, завідувач кафедри теорії та методики виховання Сумського ОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент.

Л.В. Сєрих, доцент кафедри теорії та методики виховання Сумського ОІППО, кандидат педагогічних наук.


ІІ, ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури у 2012-2013 н.р.: інформаційно-аналітичний бюлетень / Упор. Д.В. Деменков. – Суми: РВВ СОІППО, 2013. – 84 с.


Інформаційно-аналітичний бюлетень містить нормативні документи та аналітичні матеріали проведення ІІ, ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури.

Бюлетень рекомендується методистам районних (міських) відділів (управлінь) освіти для використання в роботі як інформаційний матеріал та зразок оформлення відповідної документації, а також учителям фізичної культури – для підготовки учнів до ІІІ та ІV етапів олімпіади.

Міністерство освіти і науки України

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


^ Деменков Д.В.


ІІ, ІІІ та ІV етапи

Всеукраїнської учнівської олімпіади

з фізичної культури

ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………………………………...

5

Нормативно-правове забезпечення Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури…….……………………………………………………..…..

6

Методичні рекомендації щодо виконання окремих типів олімпіадних завдань……………………………………………………………………………...

7

Склад журі ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізичної культури (2012-2013 н.р.)…………………………………………………………………….

23

Протоколи засідання журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури в Сумській області, 2012-2013 н.р……..

25

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури, 2012-2013 н.р………………………………………………………….

34

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури, 2012-2013 н.р………………………………………………………….

57

Звіт про проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури у 2012-2013 н.р……………………….…………………….

77

Аналітичний звіт з проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури …………………………………………………..

78

Список учителів, які підготували учнів-переможців III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури у

2012-2013 н.р……………………………………………………………………….

80

Заявка на участь команди Сумської області у ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з фізичної культури у 2013 році…………………………………

84Вступ


Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін проводяться щороку серед учнів загальноосвітніх і професійно-технічних закладів освіти.

^ Основними завданнями учнівських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін є:

– стимулювання творчого самовдосконалення дітей, учнівської молоді;

– виявлення та розвиток обдарованих учнів та надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання у вищих закладах освіти країни;

– формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя;

– підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових, спеціальних та фахових дисциплін, прищеплення широким колам учнівської молоді навичок дослідницької роботи;

– пропаганда досягнень науки, техніки та новітніх технологій, популяризація серед молоді робітничих професій;

– підвищення рівня викладання базових, спеціальних та фахових дисциплін, фахової підготовки учнів;

– виявлення, поширення і впровадження в навчально-виховний процес сучасних прийомів і методів навчання.

На сьогодні серед безлічі форм організації в галузі фізичної культури інноваційною можна вважати учнівську олімпіаду з фізичної культури. Ураховуючи сучасне спрямування на профілізацію, учнівська олімпіада дає можливість виявити обдаровану молодь у галузі фізичної культури та зорієнтувати на подальший вибір професії, обґрунтовуючи важливість гармонійної єдності духовних і фізичних якостей особистості індивіда.

Упровадження учнівської олімпіади з фізичної культури в навчально-виховний процес є одним із каталізаторів у підвищенні рівня самоосвіти вчителів фізичної культури, використання передового педагогічного досвіду з фізичної культури, організації досліджень з питань оптимізації навчального процесу в галузі фізичної культури та спорту. Вона сприяє використанню індивідуального та диференційного підходу в навчальному процесі. Завдяки учнівській олімпіаді підвищиться значимість предмета «Фізична культура», він стане одним із пріоритетних напрямків у загальноосвітніх закладах.

Усі конкурсні завдання олімпіади направлені на розвиток життєвих компетентностей: функціональної, мотиваційної, соціальної, комунікативної. Ця форма є одним із мотиваційних компонентів оволодіння теоретичними знаннями з фізичної культури, спорту, олімпійського руху.

Використання в олімпіаді ідеалів олімпійського руху дає можливість виховувати гуманістичну, патріотично налаштовану особистість. Запровадження ідеї Fair Рlay («Чесної гри») виховує у школярів повагу до своїх суперників. Принципи Fair Рlay як домінанта у формуванні моральності дитячого та молодіжного спорту покликані створювати атмосферу доброзичливих відносин у специфічному і напруженому середовищі не тільки змагальної діяльності, а й повсякденності.

^ Нормативно-правове забезпечення

Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії


Порядок організації та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад, їх організаційне, методичне та фінансове забезпечення, порядок участі й визначення переможців визначає Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності.

Процес організації та проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 2012-2013 н.р. побудовано відповідно до нормативних документів:

1. Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 р. № 1099). Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від
17 листопада 2011 року за № 1318/20056.

2. Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2012-2013 навчальному році (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.08.2012 №916).

3. Про започаткування щорічної Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури і спорту (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.06.2012 № 751)

4. Про проведення ІІІ та IV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури і спорту. (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 03.09.2012 № 14.1/10-2428).

5. Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та участь команд учнів Сумської області в ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2012-2013 навчальному році (наказ управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 27.11.2012 № 845-ОД).

6. Про проведення IV етапу (фінального) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та фінальних етапів турнірів у 2012-2013 навчальному році (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.02.2013 № 183).

^ Методичні рекомендації щодо виконання окремих типів олімпіадних завдань


Практичні завдання
до учнівської олімпіади з фізичної культуриПрактичні завдання добираються кожною школою окремо із переліку завдань Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури з урахуванням матеріально-технічного оснащення школи з фізичної культури та традицій школи. Після проведення ІІ міського (районного) етапу олімпіади вчитель фізичної культури, у позакласній діяльності, індивідуально з переможцями відпрацьовує всі випробування відповідно до Всеукраїнських рекомендацій щодо проведення учнівської олімпіади з фізичної культури.

Загальне положення

Для проведення випробувань учасники об’єднуються в групи, відповідно до особистого стартового номеру. У кожній групі виступає не більше 5 чоловік. До залу запрошуються дві групи по 5 чоловік, одна виступає, друга готується до виступу в спеціально відведеному місці. Перед початком випробувань мають бути названі: прізвище, ім'я, місто (район) і стартовий номер кожного учасника. Після виклику в учасника є 20 сек., щоб почати виконання вправи. Вправа, виконана без виклику, не оцінюється. Для виконання вправи учаснику дається одна спроба.

Виступ учасника не може бути початий повторно, за винятком випадків, викликаних непередбаченими обставинами, до яких відносяться:

- ушкодження обладнання та інвентарю, що сталося в процесі виступу;

- недоліки в роботі загального устаткування – освітлення, задимлення приміщення тощо;

- поява сторонніх об'єктів, що створюють травмонебезпечну ситуацію.

При виникненні вказаних вище ситуацій учасник повинен негайно припинити виступ. Якщо виступ буде завершений, він буде оцінений.

Тільки голова комісії має право дозволити повторне виконання вправи. У цьому випадку. учасник виконує свою вправу спочатку, після виступу всіх учасників даної групи. Якщо виступ перерваний з вини учасника, повторне виконання вправи не дозволяється.

Якщо учасник уходить з майданчика, не виконавши спроби виконання якоїсь вправи випробування або порушивши структуру виконання випробування, він автоматично посідає останнє місце за часом виконання вправи. Якщо декілька учасників не виконали спроби виконання якоїсь вправи випробування або порушили структуру виконання випробування, тоді вони займають місце в кінці таблиці згідно з особистим часом виконання.

Усі учасники, які не запрошені до виступу і розминки, та керівники делегацій повинні перебувати в спеціально відведеному для них місці. Їх поведінка не повинна заважати іншим учасникам.

Порушення вимог до спортивної форми карається зменшенням балу або штрафними секундами, рішенням комісії, учасник не допускається до виконання вправи. Використання прикрас не дозволяється.

За неспортивну поведінку та грубе порушення дисципліни комісія має право дискваліфікувати учасника з учнівської олімпіади.

1. Легка атлетика (хлопці, дівчата)

- програма іспиту: потрійний стрибок з місця. Учасники повинні бути одягнуті в легкоатлетичні труси, майки, заправлені в труси, або в легкоатлетичні комбінезони. Взуття повинне захищати ноги та забезпечувати міцний контакт з поверхнею майданчика без шипів. Після виклику в учасника є 20 секунд, щоб почати виконання вправи.

Техніка виконання вправи: ступні за лінією відштовхування. Стрибок проводиться з положення «Старт плавця», відштовхуючись двома ногами – приземлення на одну, потім на іншу і - на обидві ноги. На виконання вправи в учасника є дві спроби. Зараховується кращий результат.

- оцінка виконання. Оцінка дій учасника починається з моменту прийняття вихідного положення. Сигналом готовності учасника до початку виступу є піднята вгору права рука. За командою судді учень виконує потрійний стрибок з місця.

- обладнання та інвентар: рулетка, прапорець для судді, стартова розмітка, мати для приземлення.

- примітка: фіксується дистанція, здолана учасником (метри, см).

Умовна схема^ Протокол учнівської олімпіади з фізичної культури

Легка атлетика (хлопці, дівчата) 11 клас.


№ з/п

Прізвище, ім’я

Місто (район)

Результат

Кращий результат

Місце

1 спроба

2 спроба

12
- програма іспиту: човниковий біг 6, 9, 18 м.. Учасники повинні бути одягнуті в легкоатлетичні труси, майки, заправлені в труси, або в легкоатлетичні комбінезони. Взуття повинне захищати ноги та забезпечувати міцний контакт з поверхнею майданчика без шипів. Після виклику в учасника є 20 секунд, щоб почати виконання вправи.

Техніка виконання вправи: учасник займає положення високого старту за стартовою лінією, за командою він пробігає 6 м. до наступної лінії бере кубик який лежить у півколі R‑50 см. повертається бігом назад і кладе його у стартове півколі R‑50 см. Потім біжить за другим кубиком на відстань 9м взявши його повертається назад і кладе його у друге стартове півколі R‑50 см. Після чого прискорюється до фінішної лінії 18 м. Вправа оцінюється за кількістю затраченого часу на виконання вправи. Час визначається з точністю до 0,01 с.

- оцінка виконання. Вправа оцінюється за кількістю затраченого часу на виконання вправи. Час визначається з точністю до 0,01 с.

- обладнання та інвентар: два кубика, прапорець для судді, стартова розмітка, секундомір.

- примітка: якщо кубик покладено не в півколо суддя піднімає прапорець і час не зупиняється поки помилка не буде виправлена та учасник не фінішує.

2. Гімнастика (хлопці, дівчата)

- програма іспиту. Завдання складаються з виконання акробатичних комбінацій, які мають обов’язковий характер.

Дівчата можуть бути одягнені в купальники, комбінезони або футболки із короткими брюками («лосинами»), юнаки – у гімнастичні майки, ширина лямок яких не перевищує 4 см, трико, спортивні шорти із відкритими колінами. Майки не повинні бути одягнені поверх шортів або трико. Вправа може виконуватися в шкарпетках, чешках або босоніж. Використання прикрас не допускається. Порушення вимог до спортивної форми карається зменшенням 3 балів. Перед початком виступу групи кожному дається можливість один раз виконати комбінацію на доріжці.

Загальна тривалість вправ не повинна перевищувати 1 хв. 30 с. Якщо комбінація перевищує даний час, то вправи, виконані після 1 хв. 30 с., не оцінюються.

Після виклику в учасника є 20 с., щоб почати виконання вправи.

Вправа, виконана без виклику, не оцінюється.

- оцінка виконання: Оцінка дій учасника починається з моменту прийняття вихідного положення на акробатичній доріжці і закінчується фіксацією основної стійки після його закінчення. Сигналом готовності учасника до початку виступу є піднята вгору права рука.

Надана під час виконання вправи підтримка або явна допомога карається відповідними зменшеннями балів.

Вправа повинна мати чітко виражений початок і закінчення, виконуватися злито без невиправданих пауз по прямій лінії зі зміною напряму. Фіксація статичних елементів – 2 с.

Порушення форми карається зниженням оцінки за виконання на 2 бали.

1. Судді оцінюють якість виконання вправи порівняно з ідеально можливим варіантом виконань.

2. Помилки виконання можуть бути: дрібними, середніми і грубими. Виявлення кожної з них приводить до зниження оцінки елементу відповідно на 0,2; 0,3 або 1 бали.

3. Якщо учасник не зумів виконати будь-який елемент (з'єднання) або замінив його іншим, його оцінка знижується на вартість невиконаного елементу (з'єднання).

4. Максимально можлива остаточна оцінка – 10,0 балів. Виконуються наступні вправи:

^ Дівчата (11 класи)

з/п

Обов'язкові з'єднання

Оцінка

1

В.п. крок правою ногою (лівою) рівновага на правій (лівій), руки в сторони (тримати) – перекид вперед у стійку на лопатках (позначити) – стійка на лопатках без допомоги рук (тримати) – перекочування вперед в упор присівши.2 бали

(0,2+1+0,5+0,3)2

Стрибок вгору з поворотом на 360° – стрибок вгору, прогнувшись, ноги нарізно.

1 бал

(0,3+0,2)

3

Махом однією, поштовхом іншою, два перевороти убік (колесо), у стійку ноги нарізно – приставляючи праву (ліву), поворот ліворуч (праворуч) в упор присівши –перекид назад в упор стоячи зігнувшись, випрямитися, ноги нарізно руки вгору.


0,5+0,5+0,2+0,3+0,2


3 бали

(2+0,2+0,5+0,3

4

Зі стійки ноги нарізно руки вгору, опускання в міст (тримати) – опускання в положення лежачи на спині – переворот на живіт, упор присівши.


2 бали (1+0,2+0,3)

5

Перекид назад через праве (ліве) плече – пів шпагат правою (лівою) – поворот в сід – стрибок догори руки в сторони – догори вигнувшись о.с.


2 бали (0,5+1+0,2+0,3)

Хлопці (11 класи)

з/п

^ Обов'язкові з'єднання

Оцінка

1

В.п. напівприсід довгий перекид вперед стрибком – з сіда на п'ятах, силою зігнувшись, стійка на голові і руках (позначити) – розвести ноги фронтально (тримати) – з’єднати ноги – зігнути ноги


2,5 бали

(1+1+0,3+0,2)

2

Випрямляючись, стійка на руках (позначити) – перекид вперед, зігнувшись, у стійку ноги нарізно руки догори


2, бали

(1,5+0,5)

3

Махом однією, поштовхом іншою, два перевороти убік (колесо) у стійку ноги нарізно – приставляючи праву (ліву), поворот наліво (направо) – стрибок вгору з поворотом на 360 градусів2,5 бали

(2+0,2+0,3)

4

Перекид назад у стійку на руках (позначити) – упор присівши, опускання в положення лежачи на спині – міст із положення лежачи – переворот на живіт, упор присівши.


2, бали

(0,5+0,3+1+0,2)

5

Перекид вперед – стрибок догори, руки в сторони – догори вигнувшись – вихідне положення о.с.


1 бал

(0,5+0,3+0,2)


- обладнання та інвентар. Вправи виконуються на акробатичній доріжці із гімнастичних матів не менше 12 м. довжиною і 1,5 м. завширшки. Навколо акробатичної доріжки повинна бути зона безпеки завширшки не менше 1 м, повністю вільна від сторонніх предметів.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Інформаційно-аналітичний бюлетень iconІнформаційно-аналітичний бюлетень
Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Інформаційно-аналітичний бюлетень iconІнформаційно-аналітичний бюлетень ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології
Рекомендовано вченою радою Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №10 від 30. 05. 2013)
Інформаційно-аналітичний бюлетень iconІІ, ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології Інформаційно-аналітичний бюлетень
Голубенко Т. С., методист біології та екології Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Інформаційно-аналітичний бюлетень iconІІ, ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології Інформаційно-аналітичний бюлетень
Голубенко Т. С., методист біології та екології Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Інформаційно-аналітичний бюлетень iconІнформаційно-аналітичний бюлетень ІІ
Кода С. В., методист фізики, старший викладач кафедри методики початкової та природничо-математичної освіти Сумського обласного інституту...
Інформаційно-аналітичний бюлетень iconІнформаційно-аналітичний бюлетень ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики та інформаційних технологій за 2012-2013 навчальний рік
Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №11 від 18. 06. 2013)
Інформаційно-аналітичний бюлетень iconУправління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІІ та ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №10 від...
Інформаційно-аналітичний бюлетень iconУправління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від 29....
Інформаційно-аналітичний бюлетень iconУправління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від 29....
Інформаційно-аналітичний бюлетень iconУпорядник: Клюніна Н. В., Скирта В. С. Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-IV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов. 2012-2013 н р. – Суми: рвв соіппо, 2013. – 112 с. Рецензенти: Гиря О. О
Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов. 2012-2013 н р. – Суми: рвв соіппо, 2013. – 112 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи