Методичні рекомендації щодо формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі. Об’єкт icon

Методичні рекомендації щодо формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі. Об’єкт
Скачати 96.77 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі. Об’єкт
Дата28.09.2014
Розмір96.77 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


Звіт

про результати моніторингового дослідження

щодо визначення стану соціально-психологічного клімату

в педагогічному та учнівському (11-ті класи) колективах

загальноосвітніх навчальних закладів двох районів
На виконання наказу управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 13.09.2013 № 693-ОД «Про проведення регіональних моніторингових досліджень у 2013-2014 навчальному році» протягом березня місяця 2014 року було проведено моніторингові дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах двох районів.

Метою моніторингового дослідження було визначення стану соціально-психологічного клімату між адміністрацією та вчителями, між самими вчителями, та вчителями й учнями; надання рекомендацій щодо формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі.

^ Завданнями моніторингового дослідження були:

  • дослідити рівень соціально-психологічного клімату між адміністрацією та вчителями, між самими вчителями та вчителями й учнями загальноосвітніх навчальних закладів;

  • оцінити стан соціально-психологічного клімату в колективі;

  • визначити основні фактори, які впливають на формування позитивного соціально-психологічного клімату як у педагогічному колективі, так і у взаємодії вчителів та учнів;

  • надати методичні рекомендації щодо формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі.

^ Об’єкт дослідження – педагогічні та учнівські колективи.

Предмет дослідження – стан соціально-психологічного клімату між

адміністрацією та вчителями, між самими вчителями та вчителями

й учнями.

Суб’єкти: директори, учителі, учні.

Інструментарій дослідження:

  1. Анкети:

а) Анкета 1(для директорів) - визначення стану соціально-психологічного

клімату між адміністрацією та вчителями загальноосвітнього навчального

закладу.

б) Анкета 2 (для вчителів) – визначення стану соціально-психологічного

клімату між учителями та адміністрацією загальноосвітнього навчального

закладу.

в) Анкета 3 (для вчителів) – визначення стану соціально-психологічного

клімату в учительському колективі.

г) Анкета 4 (для вчителів) – визначення стану соціально-психологічного

клімату між учителями та учнями.

д) Анкета 5 (для учнів 11-х класів) – визначення соціально-психологічного клімату між учнями та вчителями.

2. Засоби первинної обробки даних – підсумкові таблиці.

3. Засоби ілюстрування результатів – діаграми, підсумкові таблиці.

Одним з головних завдань сучасної освіти в Україні є збереження та зміцнення фізичного та психологічного здоров‘я педагогічного та учнівського колективів. Чільне місце при цьому належить активізації людського фактора, зокрема мобілізації зусиль усіх педагогічних працівників закладів освіти, спрямованість їх керівників на створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі.

Педагогічний колектив загальноосвітнього навчального закладу відрізняється від інших колективів як за цілями та умовами своєї діяльності, так і своєю структурою та професійними якостями його членів. Саме ці відмінності складають систему специфічних факторів, які впливають на формування соціально-психологічного клімату в колективі. Під соціально-психологічним кліматом розуміють емоційно психологічний настрій колективу, в якому на емоційному рівні відображаються особисті та ділові стосунки членів колективу з їхніми моральними нормами та інтересами. Соціально-психологічний клімат – це стиль, емоційне забарвлення, спілкування та взаємодії людей, що впливають на їхню спільну діяльність, це переважно відносно стійкий емоційний настрій людей у колективі.

У проведеному моніторинговому дослідженні взяли участь 1097 респондентів двох районів, з них: 57 – директори, 749 – учителі, 291 – учні, (^ таблиця 1, діаграма 1).

Таблиця 1

Вибірка респондентів моніторингового дослідження
Район

Директори

Учителі

Учні

Кількість

Відсоток

Кількість

Відсоток

Кількість

Відсоток

1.

1-ий район

30

5%

395

69%

149

26%

2.

2-ий район

27

5%

354

68%

142

26%

Всього:

57

5%

749

68%

291

27


Діаграма 1

Кількісний склад респондентів
Однією з проблем, яка стоїть перед керівником загальноосвітнього навчального закладу, є формування колективу та сприятливе його функціонування. Керівник працює з групою, що складається з дуже різних індивідів, пов‘язаних між собою складною системою міжособистісних відносин, що іноді не проглядається одразу. Тому по можливості він повинен зрозуміти закономірності становлення колективу, встановити, як більш ефективно впливати на кожного індивіда та колектив у цілому з метою створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі.

Відносини в системі «керівник-підлеглий» є одними з основних чинників, які впливають на емоційно-психологічний настрій колективу. Саме від здорового соціально-психологічного клімату між адміністрацією та підлеглими залежать доброзичливі взаємовідносини в колективі, готовність допомагати один одному. Не менш важливим чинником, який впливає на позитивний соціально-психологічний клімат у колективі, його згуртованість, є справедливе відношення керівника до всіх.

З метою виявлення рівня соціально-психологічного клімату між керівником та підлеглими у двох районах було проведено опитування директорів та вчителів, результати опитування можна розглянути в діаграмі 2.


Діаграма 2

Рівень задоволеності взаємовідносинами

між адміністрацією та вчителями

1-ий район 2-ий районЗвернувшись до відносин «керівник підлеглий», ми торкнулися власне людського аспекту детермінації психологічного клімату. Зрозуміло, було б неправильно говорити, що позитивний соціально-психологічний клімат у загальноосвітніх навчальних закладах пов’язаний тільки з діями керівника. Звичайно, від нього залежить багато чого, але колектив складається не тільки з керівника або навіть групи керівників, крім них є підлеглі і таких більшість. Від цієї більшості, тобто від усіх підлеглих членів колективу, від уміння «будувати» відносини теж дуже багато чого залежить у створенні бажаного соціально-психологічного клімату.

Тому другим важливим чинником у формуванні позитивного соціально-психологічного клімату в загальноосвітніх навчальних закладах є відносини між самими вчителями. Серед головних структурних компонентів, які впливають на сприятливий соціально-психологічний клімат в учительському колективі, є взаємоповага, взаємопідтримка, взаєморозуміння, дружелюбність між членами колективу.

Проаналізувавши анкети вчителів обох районів, можна сказати, що більшість опитаних вважають, що в їхніх колективах переважають доброзичливі відносини, про що трактує гістограма 3.

Гістограма 3

Рівень взаємовідносин між учителями

1-ий район 2-ий районТретім не менш важливим компонентом сприятливого соціально-психологічного клімату в загальноосвітніх навчальних закладах є взаємостосунки між учителями та учнями. Учительський колектив у тісних взаємостосунках з учнями мобілізує свої зусилля на розв‘язання завдань виховання, розвитку, зміцнення здоров’я дітей. Увесь цей процес буде позитивно сприяти на школярів лише при умовах сприятливого соціально-психологічного клімату між ними та вчителями.

Учнівський колектив – могутній засіб формування особистості, але лише тоді, коли психологічний клімат в ньому позитивний, безконфліктний. Ось чому вивчення психологічного клімату є дуже важливим. Адже він впливає на виховання, гармонійний розвиток особистості учнів, значною мірою зумовлює риси характеру учнів та стосунки в колективі.

Формування позитивного соціально-психологічного клімату між учителями та учнями можливе завдяки спільному порозумінню вчителів та учнів. Порозуміння між учителями та учнями відбувається за умов демократичності, гуманності, доброзичливості, справедливості з боку вчителів. Не менш важливим чинником цих відносин є спільне продуктивне вирішення учнівських проблем.

Порівнюючи показники анкет учителів та учнів, можна сказати, що більшість учителів (96%) вважають, що вони з повагою відносяться до учнів. І навпаки, до 75% учнів відмітили повагу до них з боку вчителів. Проте значний відсоток (25%) не в повній мірі задоволені відношенням до них з боку вчителів, це можна відстежити в діаграмі 4.


Діаграма 4

Рівень взаємовідносин між учителями та учнями

1-ий район 2-ий район
ВИСНОВКИ

Розглядаючи життєдіяльність колективу, слід зазначити, що основною і найбільш уживаною його характеристикою є соціально-психологічний клімат у колективі. Соціально-психологічний клімат – це емоційно-психологічний настрій колективу, у якому на емоційному рівні відображаються особисті й ділові стосунки членів колективу, з їхніми моральними нормами та інтересами. Соціально-психологічний клімат для кожного члена колективу існує ніби в двох вимірах: як феномен, що об‘єктивно спостерігається, і як суб’єктивно пережитий стан. Об’єктивно соціально-психологічний клімат ми бачимо в характері тих відносин, що складаються між членами колективу в повсякденному житті, а суб’єктивно – у пережитому ними почутті задоволеності різними аспектами життя колективу.

Узагальнюючи результати моніторингового дослідження, можна сказати, що серед показників, які характеризують позитивний соціально-психологічний клімат між керівниками та підлеглими є те, що більшість як директорів, так і підлеглих задоволені тими взаємовідносинами, які склалися в педагогічному колективі. Позитивним є й той факт, що більшість і директорів, і підлеглих двох районів готові до спільної співпраці та взаємодії. Водночас дослідження дозволило виявити деякі проблеми соціально-психологічного характеру. Незрозумілим є й те, що дехто з керівників не може віддати перевагу тому чи іншому твердженню.

Проаналізувавши анкети вчителів, слід зазначити, що більшість вчителів вважають, що в їх колективі переважає доброзичливість у відносинах між членами колективу, справедливість до всіх з боку керівника. Більшість респондентів також відмітили, що члени їх колективу вміють прислуховуватись до думки іншого, доброзичливо відносяться до новоприбулих, допомагають їм освоїтися в колективі.

Проте діагностування соціально-психологічного клімату в учительському колективі показало й деякі негативні результати. Так, незначна кількість учителів зазначили, що до новоприбулих у їх колективі проявляють ворожість. Одним із показників погіршення мікроклімату в учительському колективі є й те, що дехто з учителів зауважив, що в їх колективі кожен вважає свою думку головною і не терпить думки іншого; дехто переконаний у тому, що його колектив непомітно розподіляється на “привілейованих” і “непомічених”. Дані показники свідчать про те, що в даних учительських колективах, напевно, є неформальні лідери, які прагнуть до професійного зростання, самовизначення. Тому дії інших членів колективу не повинні бути перепоною для успішної їх діяльності. Ці ж неформальні лідери, безумовно, прагнуть бути ближче до керівника з метою забезпечення керівникові можливості для здійснення основної мети діяльності, яка, у свою чергу, посприяє й досягненню своєї.

Важливим фактором впливу на психологічний клімат дитячого колективу та кожного учня є стиль взаємодії педагога з учнями та стиль управлінської діяльності керівника: уміння швидко адаптуватися до нових змін у суспільстві; модернізувати навчально-виховний процес відповідно до вимог сьогодення; впроваджувати активні методи педагогічної взаємодії та управлінської діяльності; будувати особистісні взаємини на гуманістичних засадах.

Отже, формування здорового психологічного клімату в колективі – результат серйозної роботи вчителів та управлінців. Якщо в колективі освітнього закладу панує атмосфера гуманності, діловитості, творчості, взаємодопомоги, то така ж атмосфера буде панувати і в дитячому колективі.

Проректор з питань моніторингу

якості освіти та зовнішнього

незалежного оцінювання В.В.Бєлковський


Мікулінцева

Схожі:

Методичні рекомендації щодо формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі. Об’єкт iconТест “Оцінка рівня соціально-психологічного клімату в колективі школи”
Мета: Визначення рівня соціально-психологічного клімату шляхом оцінки показників якості спілкування в колективі
Методичні рекомендації щодо формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі. Об’єкт iconАтмосфера в колективі
Мета: Замір психологічної атмосфери в групі, тобто динамічної складової психологічного клімату проводиться за допомогою нескладної...
Методичні рекомендації щодо формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі. Об’єкт iconАвторами рекомендацій є: працівники нмцппср іппочо ілащук О. В. та Шурубура С. Т
Тому під час внутрішкільного моніторингу низької успішності обов’язковою складовою повинно бути визначення рівня задоволеності учнів...
Методичні рекомендації щодо формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі. Об’єкт iconІ словом, І ділом Звіт ректора А. В. Васильєва „Про підсумки роботи Сумського державного університету за 2007 рік та основні завдання на 2008-й”
Все це є результатом колективних зусиль керівників всіх рівнів, викладачів та співробітників, студентського активу, а також наслідком...
Методичні рекомендації щодо формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі. Об’єкт iconКандидати психологічних наук, доценти, внз уабс нбу, кафедра соціально-гуманітарних дисциплін, М. Суми категорія психологічного впливу в психології анотація
Утнісних характеристик категорії психологічного впливу розглядаються: специфічні ознаки психологічного впливу, структура психологічного...
Методичні рекомендації щодо формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі. Об’єкт iconВплив соціально-економічної нестабільності в україні на формування інвестиційного клімату

Методичні рекомендації щодо формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі. Об’єкт iconНауково-методичні рекомендації
Самостійна робота має на меті осмислення власного досвіду роботи в організації з точки зору процесу управління та спрямовується на...
Методичні рекомендації щодо формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі. Об’єкт iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу основи соціально-психологічного тренінгу
Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Основи соціально-психологічного тренінгу»
Методичні рекомендації щодо формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі. Об’єкт iconМетодичні рекомендації щодо формування негативного ставлення суспільства до будь-яких форм І проявів тероризму та екстремізму. Заступник Міністра
Кабінету Міністрів України від 18. 03. 11 №12384/4/1-11 Міністерство надсилає методичні рекомендації щодо формування негативного...
Методичні рекомендації щодо формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі. Об’єкт iconМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році
Завдання сучасної освіти щодо формування творчої, соціально-активної, інтелектуально розвиненої особистості вимагають від педагогів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи