Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості філологічної (англійської) освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Лебедин та icon

Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості філологічної (англійської) освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Лебедин та
Скачати 301.59 Kb.
НазваЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості філологічної (англійської) освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Лебедин та
Дата28.09.2014
Розмір301.59 Kb.
ТипЗвіт


Звіт

щодо проведення моніторингового дослідження якості

філологічної (англійської) освіти учнів 9-х класів

загальноосвітніх навчальних закладів м. Лебедин та

м. Ромни Сумської області
На виконання наказу управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 13.09.2013 № 693-ОД «Про проведення регіональних моніторингових досліджень у 2013-2014 навчальному році» та відповідно до плану роботи Сумського ОІППО було проведено моніторингове дослідження якості філологічної (англійської) освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Ромни та м. Лебедин Сумської області.

^ Мета дослідження – визначення якості рівня філологічної (англійської) освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Завданнями вищезазначеного моніторингового дослідження є:

 1. Актуалізація значення моніторингу якості викладання англійської мови.

 2. Виявлення навчальних досягнень учнів, зокрема досягнення базового рівня мовленнєвої компетенції.

 3. Визначення умов, які суттєво впливають на стан навчальної підготовки учнів.

 4. Виявлення рівня підготовки учнів до написання ДПА з англійської мови.

 5. Забезпечення зворотної інформації про відповідність фактичних результатів діяльності освітньої системи та її кінцевих результатів.

 6. Підготовка вчителів та учнів до широкого застосування різних засобів діагностування, зокрема тестів, у навчанні іноземної мови.

 7. Надання рекомендацій стосовно визначення шляхів покращання якості навчання, спираючись на результати даного дослідження.

Об’єкт: стан організації навчально-виховного процесу з іноземної мови.

Предмет: рівень сформованості іншомовної комунікативної компетенції.

Суб’єкт: вчителі та учні 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Для проведення моніторингового дослідження було розроблено інструментарій, який включав наступне: анкету для вчителів англійської мови для визначення якості організації освітнього середовища на уроках іноземної мови, дві анкети та контрольну роботу для учнів 9-х класів.

У межах моніторингового дослідження виявлення рівня сформованості іншомовної мовленнєвої компетенції відбувалося методом тестування з 3 аспектів мовленнєвої діяльності - аудіювання, читання та письма. У специфікації тесту були репрезентовані розділи чинної програми з англійської мови для 9-х класів. Таким чином завдання розроблялись з урахуванням мети і завдань. Були використані тестові завдання як закритої форми із запропонованими відповідями, так і завдання відкритої форми з вільно конструйованою відповіддю.

У проведеному дослідженні взяли участь 541 респондент, з них - 28 учителів та 513 учнів. Під час моніторингового дослідження було проаналізовано такі фактори: мотивація навчальної діяльності учнів; задоволеність учнів результатами навчання; організація уроку, форми й методи роботи, які використовує вчитель; труднощі в навчанні; особливості сприйняття та засвоєння навчального матеріалу.

Під час моніторингового дослідження було проаналізовано 28 анкет учителів англійської мови загальноосвітніх навчальних закладів Сумської області.

У дослідженні взяли участь 36% вчителів вищої категорії, 25% - I категорії, 14% - II категорії, 25% - категорії «Спеціаліст» (діаграма 1).

Діаграма 1

^ Розподіл кількості вчителів англійської мови

за кваліфікаційними категоріями

Із опитаних педагогів 18% працюють у загальноосвітніх навчальних закладах до 5 років, 18% - від 5 до 10 років, 36% - від 11 до 20 років, 28% - більше 20 років (діаграма 2).

Діаграма 2

^ Розподіл кількості вчителів англійської мови

за педагогічним стажем (%)
Анкетування показало, що у Місті 1 з найбільш розповсюджених форм навчальної діяльності на уроках іноземної мови 100% вчителів надають перевагу фронтальним формам навчальної діяльності, а у Місті 2 - 78% вчителів – поєднанню інноваційних технологій з традиційними формами роботи. Це є показником урізноманітнення форм роботи, які не тільки збільшують активний час діяльності учнів, а й знижують стан тривожності та допомагають подолати побоювання в допущенні помилок.

На думку вчителів з Міста 2, індивідуальним формам навчальної діяльності приділяється менш важливе значення. Про це свідчать 21% респондентів, які використовують дану форму лише частково, а у Місті 1 лише 11% респондентів.

Упродовж навчального року групові форми роботи активно використовуються вчителями обох міст. Про це свідчать 67% респондентів з Міста 1 та 58% з Міста 2 (діаграма 3).

Як вид навчальної діяльності школярів, групова діяльність багатофункціональна. Це дає змогу організувати колективну діяльність учнів, яка спрямована на розкриття творчого потенціалу та сприяє розвиткові інтелекту, глибокому оволодінню знаннями та формуванню позитивних взаємовідносин між учнями.

Діаграма 3

^ Яким з форм навчальної діяльності Ви надаєте перевагу на уроках іноземної мови (%)

Здатність до інноваційної діяльності сучасних педагогів є одним із вирішальних факторів успішності навчально-виховного процесу. Сутність інноваційної діяльності полягає в оновленні педагогічного процесу, внесенні нововведень в традиційну систему, що передбачає найвищий ступінь педагогічної творчості.

Переважна більшість вчителів-респондентів (78% та 47% відповідно) виділили в своїй діяльності як одну з найголовних інноваційних технологій ту, яка спрямована на збереження здоров’я дітей; 56% і 47% (відповідно) респондентів зазначили мультимедійних технології (аудіо, відео програми).

Майже 56% вчителів Міста 1 використовують в своїй діяльності когнітивні технології, а 32% вчителів Міста 2 лише частково зазначили їх використання.

Аналізуючи дані анкетування, було виявлено, що вчителі приділяють достатньо уваги щодо організації процесу співробітництва на уроках іноземної мови.

Майже 67% вчителів Міста 1 та 42% вчителів Міста 2 урізноманітнюють роботу на уроках, складаючи оповідання та практикуючи рольові ігри.

Навчання у співробітництві здатне допомогти у формуванні комунікативних вмінь і одночасно підготувати учнів до більш складних видів діяльності з інформацією при використанні різних методів (діаграма 4).

Діаграма 4

^ Які інноваційні педагогічні технології Ви використовуєте при вивченні іноземної мови (%)
Новизна прийомів, способів, форм навчання забезпечує гнучкість мовленнєвих навичок, динамічність і продуктивність оволодіння учнями іноземною мовою.

Анкетування показало, що майже 78% вчителів Міста 1 та 65% вчителів Міста 2 вводять в іншомовну атмосферу шляхом постави інтонації, артикуляційній гімнастиці (діаграма 5).


Діаграма 5

^ Чи приділяєте увагу вироблення навичок

вимови в учнів (%)Як видно з наведеної діаграми, більшість вчителів міст (100% та 74% відповідно) на уроках англійської мови практикують вивчення пісень, віршів, лічилок та прислів’їв.

Завдяки цьому створюється сприятливий психологічний клімат, знижується напруження, активізується мовленнєва діяльність, підвищується емоційний тонус та підтримується інтерес до вивчення мови.

Гарний клімат не є простим наслідком досконалої виховної роботи й зусиль окремих вчителів. Формування й удосконалювання соціально-психологічного клімату – це постійне практичне завдання вчителя-мовника. Відсутність позитивного емоційного настрою, сухість стосунків, нечіткість мети – все це формує в учнів інертність, байдужість, лінь.

Всупереч очікуванням, 33% вчителів Міста 1 та 26% вчителів Міста 2 проводять необхідні вправи для зняття зорової та фізичної напруги лише час від часу. Але тішить той факт, що 56% та 37% опитаних вчителів все ж таки намагаються знизити рівень втомлюваності на уроках іноземної мови, що призводить до поліпшення функціонування мозку, відновлення тонусу м’язів, зняття напруги з органів зору і слуху, з утомлених від письма пальців.

Наскільки ефективно та систематично застосовуються технічні засоби навчального призначення свідчать наступні показники: всі вчителі Міста 1 та 42% вчителів Міста 2 відмітили їх використання.

Технічні засоби навчання допомагають вчителю в підвищенні темпу викладення матеріалу і в найбільш повному задоволенні запитів і допитливості учнів. З огляду на це, вчителям необхідно звернути особливу увагу при використанні технічних засобів навчання, які б підвищили інтерес до вивчення предмету.

На думку вчителів складнощами, які заважають продуктивному процесу засвоєння мовного матеріалу, є наступні: (діаграма 6).
Діаграма 6

^ Труднощі, які заважають продуктивному процесу засвоєння

мовного матеріалу


Такі складнощі виникають через різний дисонанс з новою спрямованістю підлітка, з притаманною йому нестійкістю психічного стану й поведінки та нездатністю багатьох до цілеспрямованої систематичної праці.

Рівень навчання іноземним мовам великою мірою залежить від якостей того, хто навчає. Вчитель є посередником між учнем і навчальним матеріалом у процесі навчання. Крім того він має бути готовим до виконання функцій порадника, помічника, консультанта, комунікатора, партнера в спілкуванні поза межами навчального процесу.

Як свідчать результати анкетування, 45% вчителів–респондентів Міста 1 та лише 16% вчителів Міста 2 використовують іноземну мову в розмові з учнями в позаурочний час. Думки співпали у 52% опитаних, які застосовують усну мову лише час від часу. На жаль, 11% вчителів Міста 2 взагалі не спілкується мовою викладання з учнями в позаурочний час. Тому вчителям доцільно знайти можливість для прискорення спонтанної мови. При цьому комунікація повинна залишатись достатньо зрозумілою з використанням порівняно простої англійської лексики. Адже ситуативна спрямованість навчання сприяє швидкому переходу від внутрішнього до розгорнутого зовнішнього мовлення.

З метою визначення схильностей учнів до вивчення іноземної мови та встановлення шляхів активізації навчально-пізнавальної діяльності було запропоновано анкету №1 для учнів 9-х класів.

Аналізуючи дані анкетування, було виявлено, що майже однаковий відсоток учнів міст, а саме 78% та 75% позитивно ставляться до вивчення англійської мови в цілому. Але з різних причин (часта зміна вчителя, лінь, нерозуміння начального матеріалу та велика кількість пропущених уроків) інтерес до англійської мови в учнів 9-х класів згасає. Респонденти (5% та 20% відповідно) вивчають англійську без інтересу та мають байдуже ставлення до неї.

Свій рівень володіння іноземною мовою 82% опитаних з Міста 1 та 19% респондентів з Міста 2 оцінюють як “високий”, 26% та 37% – як “достатній”, 44% (Місто 1) та 39% (Місто 2) – як “середній”, 7% та 5% відповідно – як “низький”. Можна відмітити той факт, що суттєвих відмінностей в думках респондентів міста та району не спостерігається.

Розглядаючи мотивацію як важливу пружину процесу оволодіння іншомовним спілкуванням, слід пам’ятати, що мотивація відноситься до суб’єктивних якостей особистості, вона визначається її особистими спонуканнями, пристрастями і потребами.

Особистими мотивами при вивченні іноземної мови більшість опитаних учнів вважають необхідність отримання високих знань (57% - Місто 1, 70% - Місто 2), усвідомлення потреби знань з іноземної мови для отримання спеціальності (40% та 57% відповідно). Майже 40% та 45% опитаних зазначили, що іноземна мова приносить задоволення від її вивчення, а 11% та 24% відповідно вивчають її як обов’язкову дисципліну з примусу батьків. Перспективи навчання за кордоном (43% в середньому) та гарне матеріальне майбутнє є привабливими для більшої половини у двох містах. Детальні результати опитування наведені в таблиці 2 та діаграмі 7.
Таблиця 2

^ Пізнавальні мотиви

% отриманих результатів
Місто 1

Місто 2
1.1 Необхідність отримання високих знань

57

70
1.2 Внутрішня постійна потреба

20

25
1.3 Звичка вивчати все, що задано

14

29
1.4 Задоволення від вивчення іноземної мови

40

45
Соціальні мотиви1.5 Отримання спеціальності

40

57
1.6 Життя за кордоном

35

50
1.7 Перевага над іншим

17

15
1.8 Користь своїми знаннями

44

36
1.9 Гарне матеріальне майбутнє

30

64
1.10 Престиж серед друзів та знайомих(повага та похвала товаришів)

13

38
1.11Примус батьків (отримання високого балу з метою уникання покарання)

11

24
Визначальними в структурі мотивації учнів є зовнішні мотиви, при цьому спонукальна сила внутрішньої мотивації зменшується.
Діаграма 7

^ Порівняльний аналіз пізнавальних мотивів з соціальними мотивами

Дані діаграми свідчать про те, що мотиви соціальної ідентичності значно сильніші, а ніж пізнавальні мотиви. Це говорить про те, що наявність бажання вивчати іноземну мову само по собі ще не забезпечує позитивну мотивацію, яка підкріплена інтересом учнів до виконання навчально-пізнавальної діяльності.

Навчальний процес в сучасній школі – це, перш за все, спільна діяльність вчителя та учня, де учень є суб’єктом навчання та спілкування на рівні з учителем. Вступаючи в стосунки співробітництва, учитель орієнтується не на функції дитини як учня, а на його особистість та перспективу його розвитку. Від поведінки вчителя буде залежати чи відчує себе учень партнером у спілкуванні з ним.

На запитання «Який з методів вивчення іноземної мови, на Вашу думку, найбільш ефективний», анкетування показало, що 78% та 52% учителів та 60% та 52% учнів позитивно оцінюють діяльність спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземних мов.

Адже у подібних навчальних закладах сформована єдина система навчання та виховання учнів. Думки майже співпали у 56% та 47% учителів та у 28% та 39% учнів, які відповіли ствердно на питання про додаткові заняття з репетиторами, а для 14% учнів та 45% вчителів в середньому важливим методом є самовивчення (діаграма 8).

Діаграма 8

^ Найбільш ефективніші методи вивчення іноземної мови за результатами опитування учителів та учнівПриємною несподіванкою, згідно з результатами опитування, можна вважати те, що 77% учнів (Місто 1) та 85% (Місто 2) на питання «Чи впливає особа вчителя на Ваше ставлення до вивчення мови», відповіли «Так, позитивно». Проте 21% та 10% учнів не знаходять взаємозв’язку між процесом навчання та особою вчителя.

Узагальнення думок респондентів щодо проблем, які виникають при вивченні іноземної мови, дало можливість зробити наступні висновки: 62% учням заважає відсутність часу, 32% - відсутність бажання. Існує 1% учнів в містах, яким заважає непорозуміння з вчителем при вивченні іноземної мови.

На основі результатів опитування можна констатувати, що 60% респондентів з Міста 1 надають перевагу виконанню тестових завдань, а 53% з Міста 2 - перегляду відеофільмів та прослуховування аудіо засобів. Це свідчить про те, що використання відео матеріалів знаходиться переважно на наочному сприйманні інформації, створює прототип іншомовного середовища і забезпечує оволодіння комунікативною компетенцією іноземною мовою, не перебуваючи в тій країні, мова якої вивчається.

Майже третина опитаних у містах зазначили написання творів, створення проектів та сценічних постановок. Складання діалогів має особливе значення для 46% та 50% учнів.

На запитання «Чи є рівень знань з ІМ, отриманий в школі, достатнім для продовження навчання в професійно-технічних училищах, коледжах та ліцеях» 85% в середньому респондентів відповіли ствердно «достатньо», а 13% вважають знання недостатніми.

Однією зі складових частин моніторингового дослідження якості філологічної освіти учнів 9-х класів була контрольна робота. За основу змісту завдань була взята програма з англійської мови для загальноосвітніх навчальних закладів. Це забезпечило єдині вимоги до учнів, які навчалися за різними підручниками. Виявлення рівня сформованості іншомовної мовленнєвої компетенції відбувалося методом тестування з трьох аспектів мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання та письма.

З метою перевірки ефективності учнів умінь слухати і розуміти усне англійське мовлення був запропонований тест з аудіювання, який складався з двох завдань. Кожне завдання ставило за мету перевірки розвитку аудитивних умінь на певному рівні (орієнтування в ситуації мовленнєвого спілкування, в змісті та структурі повідомлення, уміння компресії, інтерпретації, критичного аналізу почутого).

Оцінювання результатів тесту здійснювалося згідно з критеріями та показниками, що зазначені в таблиці оцінювання знань учнів.

Про рівень сформованості мовленнєвих умінь і того, наскільки точно і повно сприйняли учні на слух почутий текст свідчать дані діаграми (діаграма 9).

Діаграма 9

^ Рівні розвитку аудитивних умінь за результатами

контрольної роботи

Учням було надано для виконання 2 завдання. Завдання №1 «На вибір правильної відповіді» мало на меті перевірити навички учнів оперувати змістовим матеріалом. Завдань №2 «На встановлення відповідності наведених тверджень до тексту» перевіряло здатність учнів знайти в тексті конкретну інформацію, відстежити та розуміти основні питання, що розглядаються у тексті, методом швидкого перегляду.

Наведена діаграма засвідчила той факт, що володіння учнями навичками аудіювання як видом іншомовної мовленнєвої діяльності відбувається переважно на високому та достатньому рівнях.

Водночас в учнів 9 класу виникли труднощі при виконанні багатовибіркових завдань, що пояснюється недостатнім розумінням почутого тексту та недостатнім досвідом виконання завдань на вибір, що характеризує рівень сформованості загальнонавчальних умінь. Очевидним є те, що частотність подібних завдань під час проведення уроку має бути більшою.

Труднощі при виконанні виникають не лише при кількісному збільшенні словникового матеріалу і його різноманітності, але й при вживанні слів в переносному значенні, наявності слів, які не несуть великого інформаційного навантаження, вживанні аморфних, невмотивованих слів і фразеологічних зворотів.

Ефективність виконання завдань зумовлена розумінням учителем механізму аудіювання, урахуванням труднощів й володінням методикою навчання цього виду мовної діяльності. А також не слід забувати про те, що потрібно також зацікавити учнів до виконання цієї роботи. Одним із ефективних засобів створення мотивації до вивчення іноземної мови існують тексти, присвячені молодіжним проблемам, які існували завжди та цікавили молодь. Використання вчителем під час уроку аудіотексти, пов’язані з проблемами молодіжного захоплення, сучасної музики, неформальними групуваннями, з проблемами громадянської активності та самостійності молоді в сучасному житті, сприятимуть появі в учнів великого інтерес до жвавої дискусії. Все вищевикладене дозволяє зробити висновок, що проблема навчання учнів аудіюванню є досить поширеною проблемою серед вчителів.

Після виконання завдань учням було запропоновано заповнити анкету, яка мала з’ясувати ставлення тестованих до вибору тексту, його змісту, мовної складності, формулюванню інструкцій до виконанню завдань та потреби у використанні словника.

Правомірність вибору цього тексту знайшла відображення в позитивній, хоча й стриманій, оцінці змісту тексту. Майже 76% учнів Міста 1 та 80% учнів Міста 2 вказали на те, що зміст тексту їм сподобався, проте, в 19% та 9% респондентів він викликав меншу зацікавленість. Були зрозуміло сформовані завдання для 86% та 88% опитаних, а для 3% та 5% - не зовсім. На питання « Якою мовою слід формулювати інструкцію до виконання завдання» 53% в містах зазначили рідну, 12% та 7% - іноземну, а для 36% та 38% опитаних це не мало значення.

Одним з об’єктів дослідження було читання - як виду мовленнєвої діяльності. З метою виявлення сформованості в учнів уміння прочитати й зрозуміти текст і виконати завдання до нього учням були запропоновані тести. У тестах оцінювався рівень розуміння тексту, уміння учня узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом або словотворчими елементами.

Аналіз результатів дослідження показав, що переважна більшість учнів вміє самостійно прочитати текст, розуміє запитання до нього, усвідомлює різницю між поданими варіантами відповідей і вміє обрати серед них правильну. Учні 9 класу показали достатньо високий рівень сформованості умінь читання та розуміння фактичного змісту прочитаного, що свідчить про те, що навчально-методичне забезпечення 9 класу містить вправи, які розвивають загально-навчальні та аналітичні вміння учнів (вправи на порівняння, вибірковий аналіз тощо), текстовий матеріал сприяє

розвитку в дітей уміння орієнтуватися в новій ситуації та її оцінювати (діаграма 10).

Діаграма 10

^ Рівні сформованості умінь читання за результатами

контрольної роботиНаведена діаграми засвідчила той факт, що володіння учнями навичками читання як видом іншомовної мовленнєвої діяльності відбувається переважно на високому та достатньому рівнях. Слід зазначити, що роботи, виконані на низькому рівні, складають незначну частину в загальній їх кількості.

Аналогічну позитивну оцінку респонденти висловили щодо цікавості текстів при виконанні читання. Для 87% учнів Міста 1 та 77% Міста 2 зміст тексту сподобався, а для 11% та 15% - частково, адже цей текст містив інформацію наукової спрямованості.

Дані анкетування свідчать ще про один факт - 95% тестованих з Міста 1 та 82% з Міста 2 стверджують, що зрозуміли формулювання завдань.

Загалом формат тестового завдання визначено респондентами як «доступний»: 68% Місто 1, 61% Місто 2. Проте 14% та 7% (відповідно) відмітили його складність. Слід зазначити, що лише третина респондентів в містах визнали необхідність звернення до словника при виконанні завдань.

Проведене опитування дає підстави стверджувати, що читання дедалі більше стає для учнів українських шкіл засобом спілкування та обміну інформацією, а саме: спілкування через Інтернет та вивчення текстів улюблених пісень.

Логічним підсумком отриманих даних є те, що оволодіння аудіюванням, як видом мовленнєвої діяльності, повинно забезпечувати успішний процес комунікації, розвивати уміння учнів говорити та розуміти іноземну мову тому, що цей процес складний. З огляду на це, в школах необхідно приділяти більшу увагу даній процедурі.

Дуже важливо підвищити мотивацію в учнів до розуміння іноземної мови на слух. Для удосконалювання процесу навчання аудіюванню є всі передумови: техніка в сучасний час розвивається високими темпами і у вчителів з'являється більше можливостей використовувати різні види технічних засобів навчання.

Вивчення граматики є невід’ємною складовою оволодіння іноземною мовою, оскільки саме за допомогою граматики окремі розрізнені одиниці перетворюються в зв’язне та зрозуміле мовлення.

Як найскладніший аспект мови 49% учнів Міста 1 та 43% Міста 2 зазначили граматику. Вважаючи граматику формальною стороною мови, вчителі, пояснюючи граматичні явища, зводять їх до нудного, сухого зведення правил. У процесі виконання однотипних повторювальних вправ дія стає одноманітною, викликає почуття пересичення.

У результаті виникає негативне ставлення до предмета, рівень активізації навчально-пізнавальної діяльності знижується. У зв’язку з тим, що в результаті анкетування було виявлено, що основні труднощі учні зазнають при вивченні граматики англійської мови.

Було проведено тестування, яке дозволило встановити недоліки в знаннях. Тестування засвідчило слабку підготовку учнів у граматичному аспекті. Розглядаючи кожне завдання окремо, були встановлені показники, які засвідчили повне невиконання завдань:

 • Місто 1: №1-20%, №2 - 14%, №3 - 6%, №4 -20%, №5-28%

 • Місто 2: №1 - 28%, №2 - 20%, №3 - 3%, №4 - 18%, №5-35%

Тепер порівняємо у відсотках співвідношення рівнів навчальних досягнень граматичних умінь учнів (діаграма 11).

Діаграма 11

^ Рівні сформованості граматичних умінь за результатами

контрольної роботиЗавдання №1 було направлене на виявлення навичок та уміння учнів правильно вживати часові форми пасивного стану. Показники свідчать про те, що в середньому 30% учнів з обох міст виконали це завдання на високому та достатньому рівнях. Це завдання, в порівнянні з іншими запропонованими, виявилось одним із найлегших. Але, нажаль, існує 20% учнів з Міста 1 та 39%- з Міста 2, які впорались з цим завданням на початковому рівні.

Для підвищення рівня володіння граматичного матеріалу, граматичні знання слід актуалізувати, користуючись однією з форм навчальної інформації (правилом, схемою, моделлю). Для усунення численних помилок при вживанні і використанні пасивного стану дієслів рекомендуємо вчителям використання алгоритму, виконання якого дозволить учням правильно будувати форми пасивного стану англійської мови.

Алгоритм перетворення речення з активного в пасивний стан.

Крок № 1. Визначення типу дієслова/можливості утворення форми пасивного стану.

Крок № 2. Визначення підмету та додатку речення в активному стані.

Крок № 3. Визначення суб’єкта дії.

Крок № 4. Визначення видо-часової форми дієслова в активному стані.

Крок № 5. Визначення типу речення.

Крок № 6. Визначення групи, до якої належить основне дієслово.

Крок № 7. Визначення числа та особи підмета речення в пасивному стані.

Ефективність використання алгоритму в навчанні учнів форм пасивного стану англійської мови зумовлюється можливістю зведення граматики до кінцевого набору правил та наочністю алгоритму.

Завдання №2 було направлене на виявлення навичок та уміння учнів правильно вживати відповідні дієслівні форми із запропонованих прикладів різних часових форм: Past Simple; Present Perfect Continuous; Present, Past Perfect, Past Continuous. Дані тестування свідчать про те, що з запропонованих 5 часових форм, опанування такими часовими формами як Present Perfect Tense та Present Perfect Continuous Tense є найважчими.

Є підстави вважати, що неправильні відповіді при виконанні граматичного завдання спричинені не лише низьким рівнем знань, а й недостатнім досвідом виконання завдань даного виду, що опосередковано характеризує рівень сформованості граматичних навичок.

Зокрема, вчителям необхідно збільшити кількість вправ, спрямованих на формування в учнів умінь використання граматичних структур, що вивчаються, в усному мовленні, що значно підвищить якість і письмово виконаних завдань.

Завдання №3 було спрямоване на розпізнавання і правильне вживання модальних форм дієслова (can, must, have to, should), запропонованих у завданні. У сучасній англійській мові виділяють 12 дієслів, які є модальними, або ж виступають у значенні модальних. Учням було запропоновано завдання на вживання 4 з них.

Дані тестування показали, що це завдання виявилось найлегшим. Майже 34% учнів з Міста 1 та 28% учнів з Міста 2 виконали його на високому та достатньому рівнях. Виникли труднощі у 12% учнів в середньому, які мають початковий рівень.

Модальні дієслова, їх численні значення, способи вживання і перекладу становлять серйозний за об'ємом відділ англійської граматики.

Найбільша проблема у вивченні модальних дієслів полягає в тому, що ці дієслова не означають дію, а вказують на відношення предмета до особи чи дії.

Даний аспект граматики не є легким і постають проблеми як при використанні модальних дієслів в мові, так і при їх перекладі. Потрібно бути дуже уважним, тому що одне й теж значення української мови в англійській мові може передаватися різними модальними дієсловами. Таким чином, при вивченні модальних дієслів важливо не тільки запам’ятовувати усі їх можливі значення, але й розцінювати їх як систему слів, зміст яких може змінюватися в залежності від ситуації.

Завдання №4 на порядок слів в питальних реченнях викликає занепокоєння. Адже 28% учнів зовсім не приступили до виконання запропонованого завдання, а у більшій третини учнів виявлений початковий рівень. Помилки вказують на те, що учні не знають порядок слів в англійському питальному реченні та не володіють особливостями їх побудови. Це говорить про явний недолік шкільної методики викладання, яка спрямована на розвиток мовлення і зводить до мінімуму вивчення базової граматики.

Останне завдання №5 було присвячене діагностуванню володіння навичками висловлювати власну думку, обґрунтовувати її міцними доказами та формулювати умовивиди. Дев’ятикласникам було запропоновано написати невеликий твір-есе, прокоментувати вислови відомих людей та додати свою власну думку з питання.

Найнижчі результати учні продемонстрували саме з цього виду писемного мовлення, адже в ньому перевірялися вміння учнів грамотно і логічно викладати свої думки (діаграма 12).

Діаграма 12

^ Рівні володіння навичками висловлювати власну думку

за результатами контрольної роботи

Як видно з наведеної діаграми, майже 50% учнів в середньому по містам виконали завдання на низькому рівні. Виклакає занепокоєння той факт, що в учні 9-х класів не сформована навичка моделювати, оформлювати та висловлювати власні думки та погляди.

З огляду на це, рекомендуємо вчителям в своїй педагогічній діяльності практикувати написання п'ятихвилинного есе - невеличкий твір, який використовується наприкінці уроку, щоб допомогти учням краще зрозуміти свої думки з вивченої теми та дати можливість учителю проаналізувати, що відбувається в класі на інтелектуальному рівні.

Адже есе навчає школярів критично мислити та сприяє розвиткові в учнів соціального та емоційного інтелекту.
^ Порівняльний аналіз рівнів навчальних досягнень учнів

за підсумками 1 семестру та контрольної роботи

Одним із показників моніторингового дослідження є розбіжність між рівнем навчальних досягнень учнів за 1 семестр, визначених у навчальному закладі, та оцінкою за контрольну роботу.

В наведеній нижче діаграмі представлена розбіжність між рівнем навчальних досягнень учнів 9 класів, визначених навчальним закладом, і оцінками за експертну роботу (діаграма 13).

Діаграма 13З метою контролю якості перевірки вчителями письмової роботи було проведено експертний аналіз робіт контрольної групи учнів. Чисельність контрольної групи – 50 робіт, що становить 10% від загальної кількості респондентів.

Відповідний аналіз виявив факти невідповідності оцінювання навчальних досягнень учнів: середній рівень (+9%), достатній (-9%), високий (-9% перевірених робіт) (діаграма 14).

Діаграма 14

^ Порівняння рівня навчальних досягнень учнів

(за результатами письмової роботи та оцінок контрольної групи )
На основі аналізу письмової роботи було зроблено підрахунки, які зафіксували досить високу різницю між показниками якості навчання за І семестр та письмової роботи (діаграма 15).

Діаграма 15

^ Аналіз характеру відповідності оцінювання

(за оцінками учителів-предметників та членів експертної групи)
Місто 1 Місто 2
Порівняння результатів оцінювання учителів-предметників та членів експертної групи також по-різному розставило показники (відсотки) правильних відповідей учнів-респондентів (діаграма 16).

Діаграма 16

^ Порівняння рівня навчальних досягнень учнів

Місто 1 Місто 2
За показниками рівнів навчальних досягнень ця розбіжність становить в середньому по містам від 9% до 37%.

Таким чином, отримані результати дають підстави сумніватися в об’єктивності оцінювання деяких робіт, а відтак, і в достовірності поданих даних.

Висновки
Узагальнюючи результати моніторингового дослідження якості філологічної (англійської) освіти, можна зробити наступні висновки:

 1. У проведеному дослідженні взяли участь 541 респондент, з них:

28 учителів та 513 учнів.

 1. Дані анкетування свідчать про те, що при вивчення іноземної мови мотиви соціальної ідентичності в учнів значно сильніші, а ніж пізнавальні.

 2. На думку вчителів головними складнощами, які заважають продуктивному процесу засвоєння мовного матеріалу, є:

  • пасивна пізнавальна позиція (45% Місто 1, 26% Місто 2);

  • навчання за зразком (45% та 26% відповідно);

  • низький рівень самостійності (45% та 37% відповідно);

  • переважно репродуктивний характер навчальної діяльності (33% та 37% відповідно).

 3. З найбільш розповсюджених форм навчальної діяльності на уроках іноземної мови всі вчителі Міста 1 надають перевагу фронтальним формам та поєднанню інноваційних технологій з традиційними формами роботи (78% Місто 2).

 4. Як свідчать результати опитування 45% вчителів-респондентів Міста 1 та лише 16% вчителів Міста 2 використовують іноземну мову з учнями в позаурочний час.

 5. Щодо проведення необхідних вправ для зняття зорової та фізичної напруги на уроці, то результати виявились наступними: 33% та 26% вчителів час від часу використовують елементи релаксації, а 56% та 37% вчителів намагаються знизити рівень втомлюваності на уроці.

 6. Згідно з відповідями учнів 75% учнів Міста 1 та 78% Міста 2 позитивно ставляться до вивчення іноземної мови. Основними чинниками зниження інтересу до вивчення англійської мови є часта заміна вчителя, лінь, нерозуміння навчального матеріалу та велика кількість пропущених уроків з боку учня.

 7. Найголовнішими мотивами при вивченні іноземної мови більшість опитаних учнів вважають необхідність отримання спеціальності, високих знань, а перспективи навчання за кордоном та гарне матеріальне майбутнє є привабливими для більшості опитаних.

 8. Як найскладніший аспект мови 49% учнів Міста 1 та 43% учнів Міста 2 зазначили граматику, тестування якої показало слабку підготовку.

 9. Головні складнощами в граматиці є:

  • побудова питального речення;

  • відтворення правильного порядку слів в реченні;

  • розпізнавання та вживання часових форм дієслів;

  • використання модальних слів та пасивного стану дієслова.

 10. Контрольний аналіз виявив факти невідповідності оцінювання навчальних досягнень учнів: середній рівень (+9%), достатній (-9%), високий (-9% перевірених робіт)

 11. Суттєвою проблемою в розбіжності є необ’єктивне оцінювання частини учнів деякими вчителями та не дотримання норм оцінювання.


^ Методичні рекомендації стосовно покращення стану навчальної підготовки учнів з іноземної мови
I.Методистам районного методичного кабінету:


 1. Проаналізувати результати моніторингового дослідження (за наданою довідкою) на районному засідання методичного об’єднання вчителів іноземної мови.

 2. Спрямовувати діяльність методичного об’єднання вчителів іноземної мови на підвищення ефективності навчального процесу, впровадження новітніх технологій, використання гуманітарного та культурологічного потенціалу навчального матеріалу.

 3. На методичних радах розглядати результативність упровадження вчителями іноземної мови інноваційних технологій у навчальний процес.

 4. Продовжити роботу щодо науково-методичного супроводу вивчення іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладів, визначивши такі пріоритетні напрямки:

 • оновлення змісту мовно-літературної освіти;

 • наступність у викладанні іноземної мови;

 • формування життєвої компетентності засобами іноземної мови;

 • поліпшення роботи зі здібними та обдарованими учнями

5. Удосконалювати систему моніторингових досліджень якості мовно-літературної освіти в загальноосвітніх навчальних закладів з метою проектування на цій основі науково-методичної роботи з учителями іноземної мови.
II.Учителям іноземної мови:


 1. Використовувати якомога частіше інноваційні технології навчання, інтерактивні методики з метою створення умов для ґрунтовного опанування учнями визначеним програмою матеріалом;

 2. Посилити практичну спрямованість у вивченні іноземної мови, удосконалити роботу з формування визначених програмою практичних умінь та навичок учнів;

 3. Стимулювання внутрішньої мотивації учнів для досягнення бажаних результатів у навчанні;

 4. Більше уваги приділяти реалізації одного з принципів навчання, суть якого полягає в опорі на життєвий досвід учнів.

 5. Організовувати учнівську роботу з мовним портфоліо, яке націлить їх на проведення рефлексії навчальної та на здійснення самоконтролю та самооцінювання власних досягнень

 6. Забезпечувати методично правильно зміст практичних занять, не залишаючи поза увагою жоден вид мовленнєвої діяльності.

 7. Пропонувати на уроках завдання різних типів складності для виявлення рівня навченості та урізноманітнення процесу навчання;

 8. Залучати учнів до проектної навчальної діяльності відповідно до тематики, що вивчається.

 9. Пропонувати учням творчі завдання (твір-мініатюру, есе, проекти, сценічні постановки і т.п.), ускладнювати їх елементами граматичних конструкцій;

 10. Перевіряючи роботи, проводити ґрунтовний аналіз виявлених помилок і доводити це до відома учнів; акцентувати увагу на типових помилках, шукати шляхи їх ліквідації, аналізувати кожну контрольну роботу окремо;

 11. Дбати про культуру усного та писемного мовлення підростаючого покоління;


^ Пропонуємо для розмірковувань поради Ройвена Фойерстайна, який виявив 12 якостей, наявність та формування яких забезпечує успішне оволодіння іноземною мовою.


 1. Розуміння важливості навчальних завдань для себе і свого майбутнього.

 2. Оволодіння стратегією подальшого самонавчання. Так, при вивченні певного лексичного матеріалу необхідно засвоїти способи самостійної роботи по оволодінню іншими лексичними елементами.

 3. Бажання працювати над розв'язанням навчальних завдань.

 4. Почуття компетентності, здатності вирішувати поставлені завдання. Важливо формувати позитивний «Я-образ», упевненість у своїх силах, створювати в аудиторії відповідну атмосферу, підтримувати учнів. Для цього слід перш за все розвивати їх компетентність, забезпечувати успішне оволодіння мовою.

 5. Здатність до контролю та управління своєю поведінкою і діяльністю. Необхідно навчити учнів діяти продумано, послідовно, системно, формувати самостійність у роботі над мовою.

 6. Уміння ставити реальні цілі, планувати шляхи їх досягнення. Багато у формуванні цієї якості залежить і від викладача, його пояснень, особистого прикладу цілеспрямованої роботи у досягненні поставлених цілей.

 7. Потреба й здатність іти назустріч викликам життя, навчання, відповідати на них. Учитель може допомогти в пошуку й вирішенні таких завдань, зорієнтувати учня на подолання відповідних труднощів.

 8. Усвідомлення необхідності та наявності змін у своїх якостях, рівні підготовки. Важливо сприяти такому розвиткові, оцінювати його, сприяти активізації самовпливу учня, пам'ятаючи про те, що розвиток — це основне завдання освіти.

 9. Упевненість у здатності до позитивних змін, до успішного вирішення проблем. Учитель впливає на розвиток цієї якості переконанням, індивідуалізацією завдань, особистим прикладом.

 10. Готовність і здатність до участі в спільній роботі. Формуванню цього сприяє широке застосування комунікативного підходу при навчанні іноземній мові.

 11. Індивідуальність учня. Вчитель покликаний підтримувати прояви індивідуальності учня при вирішенні навчальних завдань.


Проректор з питань моніторингу якості освіти

та зовнішнього незалежного оцінюванняВ.В. Бєлковський


Гапченко 33-03-29


Схожі:

Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості філологічної (англійської) освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Лебедин та iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості біологічної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах
Сумської облдержадміністрації від 13. 09. 2013 №693-од «Про проведення регіональних моніторингових досліджень у 2013-2014 навчальному...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості філологічної (англійської) освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Лебедин та iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах
Сумського оіппо було проведено дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах Великописарівського...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості філологічної (англійської) освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Лебедин та iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості мовної освіти учнів 11-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах
...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості філологічної (англійської) освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Лебедин та iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості мовної освіти учнів 11-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах
...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості філологічної (англійської) освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Лебедин та iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження
Сумського оіппо було проведено дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Білопільського району та м....
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості філологічної (англійської) освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Лебедин та iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з фізики
Фізика є одним із загальноосвітніх навчальних предметів, який розвиває мислення, закладає фундамент для вивчення всіх дисциплін природничого...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості філологічної (англійської) освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Лебедин та iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження
Сумського оіппо у лютому березні 2014 року навчально-методичним відділом моніторингу якості освіти Сумського оіппо було проведено...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості філологічної (англійської) освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Лебедин та iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості мовної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах району
Оновлення сутності навчання є визначальним у реформуванні освіти в Україні й передбачає приведення його у відповідність до сучасних...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості філологічної (англійської) освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Лебедин та iconІнформація щодо проведення моніторингового дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах Білопільського та Тростянецького районів Сумської області
Сумського оіппо було проведено моніторингове дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості філологічної (англійської) освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Лебедин та iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів
Сумського оіппо у жовтні листопаді 2013 року навчально-методичним відділом моніторингу якості освіти Сумського оіппо було проведено...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи