Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах icon

Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
Скачати 407.22 Kb.
НазваЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
Сторінка1/3
Дата28.09.2014
Розмір407.22 Kb.
ТипЗвіт
  1   2   3

Звіт

щодо проведення моніторингового дослідження

ефективності організації науково-методичної роботи

в загальноосвітніх навчальних закладах
На виконання наказу управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 13.09.2013 № 693-ОД «Про проведення регіональних моніторингових досліджень у 2013-2014 навчальному році» у жовтні-листопаді 2013 року працівниками навчально-методичного відділу моніторингу освіти було проведено моніторингове дослідження ефективності організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Роменського та Путивльського районів. Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах вищезазначених районів з позиції освітнього маркетингу.
^ Завдання вищезазначеного моніторингового дослідження:

 1. Здійснення аналізу організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах та районних методичних службах.

 2. Визначення факторів, що знижують дієвість науково-методичної роботи.

 3. Виявлення рівня діяльності методичних об’єднань та їх впливу на підвищення кваліфікації вчителів.

 4. Дослідження системи роботи з молодими вчителями в загальноосвітніх навчальних закладах.

 5. Надання науково-обґрунтованих рекомендацій стосовно підвищення ефективності організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах та районних методичних службах.

^ Об’єкт дослідження: освітнє середовище загальноосвітніх навчальних закладів.

Предмет дослідження: система методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Роменського та Путивльського районів.

^ Суб’єкти дослідження: методисти районних методичних кабінетів, заступники директорів навчальних закладів, керівники методичних об’єднань, вчителі - предметники та молоді вчителі.

Для проведення моніторингового дослідження було розроблено інструментарій, який включав:

 1. Інструменти збирання інформації:

а) анкета №1 для методистів;

б) анкета №2 для заступників директорів навчальних закладів;

в) анкета № 3 для керівників методичних об’єднань;

г) анкета № 4 для молодих вчителів;

д) анкета № 5 для вчителів-предметників.

2. Засоби первинної обробки даних – підсумкові таблиці.

3. Засоби ілюстрування результатів – діаграми, підсумкові таблиці.

У проведеному дослідженні взяло участь 634 респондентів: з них: 8 – методистів, 37 – заступників директорів, 106 – керівників методичних об’єднань, 61 – молодих вчителів, 422 – вчителів-предметників (таблиця 1, діаграма 1).
Таблиця 1

^ Вибірка респондентів моніторингового дослідженняРайони

Кількість респондентів

Методисти

Заступники

директорів

Керівники МО

Вчителі -предметники

Молоді вчителі


Район 1

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

4

1

17

5

46

14

222

71

30

9

Район 2

4

1

20

7

60

19

200

63

31

10

Разом

8

1

37

6

106

16

422

67

61

10


Діаграма 1

Вибірка респондентів моніторингового дослідження


Важливим компонентом педагогічної освіти є методична робота, що складається із чіткої системи дій, спрямованої на підвищення кваліфікації професійної майстерності, розвиток творчого потенціалу кожного педагогічного працівника.

Науково-методична робота повинна забезпечувати оптимальні умови для науково-методичного, психологічного та інформаційного супроводу діяльності освітян, сприяти перебудові навчально-виховного процесу в закладах освіти з урахуванням вимог сьогодення, орієнтувати на розвиток особистості вчителя здатного до навчання впродовж усього життя.

Методична служба району, від якої освітянське сьогодення вимагає глобальних змін якості науково-методичного простору, має оптимально забезпечувати на територіальному рівні: процес професійного становлення, вдосконалення та розвитку суб'єктів освітньої діяльності; досконало знати реальний стан фахового зростання педагогічних працівників в аспекті професійних потреб, проблемних зон та перспективних підходів.
З метою вивчення найбільш пріоритетних напрямів діяльності методичної служби району була запропонована анкета №1 для методистів районної методичної служби.

Серед методистів, що брали участь у дослідженні педагогічний стаж до 3-х років та від 3-х до 10 років немає жоден респондент, від 10 до 20 років 3 респондент (37%), від 20 до 30 років – 2 методиста ( 26%), більше 30 років – 3 респондента (37%) (таблиця 2).

Таблиця 2

^ Якісний склад методистів

(за педагогічним стажем)Райони

Педагогічний стаж

до 3 років

від 3 до 10 років

від 10 до 20 років

від 20 до 30 років

понад 30 років


Район 1

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

-

-

-

-

1

25

2

50

1

25

Район 2

-
-
2

50

-

-

2

50

Разом

3

37

2

26

3

37


Негативним є той факт, що серед найменш пріоритетних напрямів діяльності методичної служби району 1 методисти виділяють наступні: підготовка та методичний супровід учасників професійних конкурсів, міжрегіональне і міжнародне співробітництво, зв'язок з громадськими організаціями та апробація навчально-методичного забезпечення підручників та посібників.

Згідно опитування методистів, основними напрямами роботи в яких вони особисто беруть участь, реалізуючи організаційні функції методичної служби є: вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду та координація діяльності методичних об'єднань району. Всі опитані методисти підтвердили існування «вертикалі» в організації методичної роботи районів, що досліджувались.

Відповіді респондентів засвідчили, що основною проблемою в організації методичної служби в районі 1 є: організація методичної роботи із педагогами сільських шкіл, які мають різний рівень фахової та методичної підготовки педагогічних кадрів та інформаційно-комунікаційне забезпечення навчально-виховного процесу. Науково-методичною темою над якою працюють педагоги району 1 є «Розвиток креативного мислення вчителя як фактор забезпечення якісної освіти та формування особистісних компетенцій учня в умовах реалізації нових державних освітніх стандартів».

Аналіз анкет для методистів району 2 дозволяє зробити висновок про те, що найбільш ефективними формами методичної роботи, що використовуються респондентами в районі 2 є: засідання районних методичних об’єднань, семінари, інструктивно-методичні наради та семінари. Відповіді респондентів засвідчили, що основною проблемою в організації методичної служби в районі 2 є: організація методичної роботи із педагогами сільських шкіл, які викладають кілька предметів. Науково-методичною темою над якою працюють педагоги району є «Здійснення методичного супроводу розвитку якісної освіти через формування готовності педагогів до інноваційної діяльності як складової державного стандарту освіти».

З метою визначення напрямів діяльності методичної служби районів 1та 2, ступеня реалізації функцій методичних кабінетів та вивчення стану організації науково-методичної роботи в навчальних закладах заступникам була запропонована анкета № 2. Серед респондентів, які брали участь в дослідженні стаж роботи на посаді заступника до 3 років не має жодень респондент , від 3-10 років 21вчитель(56%), від 10-20 років – 12 респондентів (32%) та від 20-30 років 1 вчитель (3%)– та понад 30 років 3 респондента (9%) (таблиця 3).

Таблиця 3

^ Якісний склад заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів (за стажем на посаді)
Райони

Стаж на посаді заступника

до 3 років

від 3 до 10 років

від 10 до 20 років

від 20 до 30 років

понад 30 років

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

Район 1

-

-

9

53

5

29

1

6

2

12

Район 2

-

-

12

60

7

35

-

-

1

5

Разом21

56

12

32

1

3

3

9


Спираючись на результати опитування, можна зазначити, що найбільш пріоритетними напрямами методичної служби в районах є:

 1. Координація діяльності методичних об’єднань району, навчальних закладів.

 2. Підвищення кваліфікації та вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників у міжкурсовий період.

 3. Підвищення якості викладання основ наук.

 4. Оцінювання якості навчально-виховної роботи педагогів, які атестуються, участь у роботі атестаційних комісій.

 5. Консультування педагогічних працівників із проблем змісту. організації навчально-виховного процесу.

Негативним є той факт, що найменш пріоритетними напрямами методичних служб, на думку заступників директорів, в районі є: апробація навчально-методичного забезпечення підручників і посібників, міжрегіональне і міжнародне співробітництво, зв’язок із громадськими організаціями та ЗМІ, створення регіональної системи моніторингу професійного рівня педагогів та підготовка і методичний супровід учасників професійних конкурсів.

У цілому, більше половини (78%) заступників директорів оцінили результативність роботи районних методичних служб з питань підвищення якості викладання основ наук на високому рівні (діаграма 2).

Діаграма 2

^ Рівень результативності роботи районної методичної служби

з питань підвищення якості викладання основ наукЩодо здійснення функцій методичного кабінету, на погляд заступників директорів, найбільшу ступінь реалізації мають інформаційно-аналітична (77%), організаційно-координувальна (73%), діагностична (53%) та інформаційно-коригувальна ( 65%) (діаграма 3).

Діаграма 3

^ Ступінь реалізації функцій методичного кабінету


На підставі аналізу результатів дослідження виявлено середній рівень ступеня реалізації наступних функцій методичних кабінетів: прогностичної , компенсаторної, моделювальної та соціальної.

Більшість респондентів (79%) підтвердили наявність в навчальних закладах діагностування вчителів щодо виявлення їх найважливіших професійних якостей. Майже всі заступники (95%) підтвердили вивчення професійних потреб вчителів у підвищенні рівня фахової майстерності. Більшість заступників (79%) вважають, що в навчальних закладах створені умови для творчого зростання кожного вчителя. Гарним показником організації науково-методичної роботи є збільшення кількості вчителів, які використовують інформаційно-комунікаційні технології в процесі навчання. Цей факт підтвердили всі респонденти. Варто зауважити, що більшість заступників (59%) засвідчили, що у порівнянні з 2006 роком кількість вчителів, що беруть участь у випуску методичної продукції збільшилась.

На всіх етапах розвитку школи головним завданням було і залишається підвищення рівня професійної майстерності педагогів. Впоратись з цим завданням можна тільки за умови добре організованої та спланованої роботи шкільних методичних об’єднань, оскільки в системі роботи методичного об’єднання одним з провідних напрямів його діяльності є підвищення педагогічної майстерності вчителя без відриву від основного місця роботи.

З метою визначення якості планування, організації засідань методичних об’єднань, визначення рівня діяльності методичних об’єднань та проблем, що залишились невирішеними в організації науково-методичної роботи в районах 1 та 2 керівникам методичних об’єднань була запропонована анкета № 3.

Серед респондентів – керівників м/о, що брали участь у дослідженні педагогічний стаж до 3-х років мають 8 респондентів (6%), від 3 до 10 років –17 педагогів)(15%), від 10 до 20 років 31 респондент (30%), від 20 до 30 років – 41вчитель (39%), та понад 30 років – 10 педагогів (10%) (таблиця 4).
Таблиця 4
^ Якісний склад керівників методичних об’єднань за педагогічним стажемРайони

Педагогічний стаж

до 3 років

від 3 до 10 років

від 10 до 20 років

від 20 до 30 років

понад 30 років

Район 1

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

-

-

5

11

12

26

20

43

10

21

Район 2

8

13

12

20

19

34

21

35

-

-

Разом

8

6

17

15

31

30

41

39

10

10
  1   2   3

Схожі:

Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Великописарівського та Шосткинського районів
Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження атестації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів Недригайлівського та Путивльського районів
Об’єктом моніторингового дослідження виступав процес організації, зміст та результати впровадження системи атестаційних процедур
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз лебединського, Кролевецького районів
Сумської облдержадміністрації від 23. 09. 2010 №723 «Про проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в загальноосвітніх...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського та Буринського районів
Метою даного дослідження було вивчення позитивних і негативних тенденцій управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах
Сумського оіппо було проведено дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах Великописарівського...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження
Сумського оіппо було проведено дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Білопільського району та м....
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах області
«Стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах» у 16 районах (містах) області
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів мм. Глухів та Конотоп
Конотоп з метою вивчення управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у жовтні 2011 року працівниками...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи