Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів icon

Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів
Скачати 235.12 Kb.
НазваЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів
Дата28.09.2014
Розмір235.12 Kb.
ТипЗвіт
Звіт

щодо проведення моніторингового дослідження

якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів

На виконання наказу управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 13.09.2013 № 693-ОД «Про проведення регіональних моніторингових досліджень у 2013-2014 навчальному році» та відповідно до плану роботи Сумського ОІППО у жовтні - листопаді 2013 року навчально-методичним відділом моніторингу якості освіти Сумського ОІППО було проведено дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Липоводолинського та Краснопільського районів Сумської області.

Для проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи був розроблений пакет інструментарію, який містив чотири види анкет за соціальними групами: учні, їх батьки та класні керівники загальноосвітніх навчальних закладів. В анкетуванні 2013 року брали участь 451 учень 10-их-11-их класів, 418 батьків та 190 класних керівників, відповідно у 2008 році: 295 учнів 10-их-11-их класів, 295 батьків та 275 класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Анкети передбачали питання на виявлення рівня виховної роботи. Анкета № 2 для учнів за шкалою Лайкерта дала змогу визначити ступінь згоди або не згоди респондентів із висловлюваннями, які також стосувались виховного процесу. Після обробки результатів анкетування всі дані були занесені в таблиці та проаналізовані.

Мета даного дослідження: обґрунтувати та реалізувати системну діагностику наявності та якості виховного процесу на рівні загальноосвітнього навчального закладу, здійснити порівняльний аналіз результатів дослідження і відслідкувати результати розвитку виховної роботи в досліджуваних районах.

Для досягнення даної мети були поставлені завдання, які передбачали аналіз досліджуваної проблеми, розробку діагностики, проведення моніторингового дослідження, обробку, узагальнення і порівняння отриманих результатів із попередніми, надання рекомендацій щодо підвищення ефективності виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах.

Об’єктом дослідження виступила технологія організації і проведення виховної роботи в системі середньої освіти.

Предметом дослідження стали етапи виховного процесу, зміст виховної роботи, результати (рівень вихованості), умови, що забезпечують можливість виховання та самовиховання особистості, моральні, етичні цінності учня тощо.

За результатами проведеного дослідження системи виховної роботи були отримані, проаналізовані результати 2013 року та порівняні з основними аспектами за 2008 рік.

Моніторингова група Сумського ОІППО визначила такий результат: 65% опитаних вважають, що рівень виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів районів високий, 25% - середній, а 10% - низький. Порівняльна таблиця результатів опитування за 2008 та 2013 роки наведена нижче (табл. 1, діагр.1).

Таблиця 1

^ Загальні результати опитування

рівня виховної роботи в ЗНЗ

(аналіз анкет за 2008 та 2013 роки )

Низький (%)

Середній (%)

Високий (%)

2008 рік

2013 рік

2008 рік

2013 рік

2008 рік

2013 рік

Класні керівники

-

2

37

22

63

76

Батьки

3

16

57

28

40

56

Учні

1

11

58

26

41

63

Всього

2

10

50

25

48

65


Діаграма 1

^ Загальні результати опитування

рівня виховної роботи в ЗНЗ

(аналіз анкет за 2008 та 2013 роки)

Виховний процес у школах обох районів здійснюється майже завжди планомірно за допомогою відповідної системи, формується цілісним освітнім середовищем, яке включає і класно-урочну систему, і комплекс позаурочної виховної роботи, і вплив соціального оточення, і співпрацю між сім'єю та школою.

Аналіз анкет 2013 року для учнів показав, що більшість респондентів (63%) визначає рівень виховної роботи в ЗНЗ як високий, 26% вважають його середнім, а 11% - низьким (табл. 2, діагр.2).
Таблиця 2

^ Рівень виховної роботи в ЗНЗ

(аналіз анкет для учнів за 2008 та 2013 роки )

Низький (%)

Середній (%)

Високий (%)

2008 рік

2013 рік

2008 рік

2013 рік

2008 рік

2013 рік

Анкета № 1

1

6

58

29

41

65

Анкета № 2

2

15

58

23

40

62

Всього

1

11

58

26

41

63


Діаграма 2

Рівень виховної роботи в ЗНЗ

(аналіз анкет для учнів за 2008 та 2013 роки)


На підставі отриманих результатів можна виокремити такі фактичні дані: класні керівники шкіл вищезазначених районів, як і у 2008 році, сприяють формуванню дружніх відносин у класних колективах, допомагають регулювати внутрішньокласні стосунки. Вони є авторитетом для 67% опитаних учнів. Можливо тому більшість респондентів (75%) почуваються захищено і комфортно у своїх класах і тільки незначна кількість учнів (5%) вважає, що класний керівник не впливає на формування відносин у класному колективі.

Як визначили 86% респондентів класні керівники допомагають своїм учням в організації виховних заходів, або перевіряють чи добре діти підготували його, а потім дають свою згоду (80%).

Для повноцінного формування особистості школярів необхідно створювати співпрацю між учителями, учнями і батьками в цілому. Тому класні керівники ЗНЗ в роботі з батьками намагаються використовувати різноманітні форми діяльності. Тобто, між школою і сім’єю існує співпраця у вихованні дітей. Але слід відмітити, що на думку 62% опитаних (2013 рік) і 56% (2008 рік) співробітництво між школою та сім'єю носить епізодичний характер, тобто воно обмежується відвідуванням батьками шкільних і класних зборів, посильною допомогою школі. І, як відмітили 13% респондентів одного району та 48% - іншого району, їх батьки приходять до навчального закладу лише тоді, коли викликає директор, завуч, класний керівник. У школах організовані педагогічні навчання для батьків, які відвідують 75% респондентів першого району та 42% - другого району. Батьки тільки 20% учнів обох районів активно залучаються до участі в роботі різних шкільних гуртків, виховних заходах, екскурсіях тощо. Результати опитування у 2013 році свідчать, що батьків учнів першого району стали менше залучати до участі у виховній роботі школи, тоді як статистичні дані другого району майже не відрізняються від показників 2008 року. Таким чином можна зробити висновок, що батьки учнів недостатнім чином залучені до виховного процесу ЗНЗ.

Відомо, що саме в колективі особистість самореалізується, самовизначається, самовдосконалюється, тому важливу роль у становленні учня відіграють органи учнівського самоврядування.

На основі аналізу відповідей 78% школярів досліджуваних районів, ми можемо зробити висновки, що у школах організовують вибори до органів учнівського самоврядування, які діють як на рівні класу, так і на рівні школи. Як вважають 77% опитаних – усім учням надається можливість стати представником цих органів і вибори до них відбуваються з дотриманням принципів загальності, рівності, таємності голосування (76%). Але, нажаль, 10% респондентів висловили думку про те, що в ці органи може потрапити не кожен учень. Отже, що не всі учні ЗНЗ вказаних районів впродовж свого навчання проходять школу самоврядування і мають доручення (постійні, тимчасові), але порівняно з дослідженням 2008 року робота у цьому напрямку планомірно поліпшується.

Із задоволенням беруть участь у виховних заходах класу, школи тільки 19% учнів обох районів, а це на 30% менше ніж було у 2008 році, що свідчить про недостатню актуальність, новизну, цікавість до проблем, які відображені у виховній роботі навчального закладу.

Виховна робота в ЗНЗ районів відбувається за всіма зазначеними у плані виховної роботи напрямками (патріотичним, екологічним, правовим, естетичним тощо).

Учні шкіл (72%) орієнтовані на виховання у них позитивних рис характеру. Більшість респондентів (67%) вважають, що виховна робота сприяє формуванню у них таких якостей як людяність, порядність, чесність, справедливість, доброта. У навчальних закладах проводяться заходи, які збуджують чутливість до людської біди (доброчинні акції, протести, дискусії тощо) і вважають за необхідне брати активну участь в них 50% учнів обох районів, хоча 14% опитаних не цікавляться даною проблематикою. У відповідях на відкриті питання діти зазначили, що бажають збільшення кількості бесід на гострі соціальні теми. Загальні тенденції відповідей даного блоку питань залишились майже незмінними, як у 2013 році, так і у 2008 році.

Більшість респондентів одного району (68%) і 80% - іншого району переконані в тому, що школа в якій вони навчаються забезпечує умови для розвитку їх творчих здібностей. Але 20% і 16% (відповідно) вважають, що це відбувається не завжди.

У ЗНЗ районів проводиться робота направлена на пропаганду здорового способу життя. Відповіді 80% респондентів засвідчують, що з ними регулярно проводять бесіди на дану тематику. В закладах освіти у достатній кількості відбуваються спортивні заходи, свята, змагання (61%). Як показало опитування, у шкільних спортивних секціях займається 47% школярів обох районів. Причиною такого невисокого показника може бути відсутність не тільки даних гуртків, а й спеціалістів, які б їх вели.

Розуміння дітьми згубності вживання наркотичних речовин є результатом проведення роботи з превентивного виховання. Робота в даному напрямку порівняно з 2008 роком у першому районі покращилась (з 87% до 94%), тоді як у другому районі – погіршилась (з 91% до 87%). Адміністраціям шкіл та класним керівникам потрібно звернути увагу на ті 2% (перший район) та 13% учнів (другий район), які не вважать небезпечним вживання наркотиків, урізноманітнюючи форми діяльності, залучаючи до співпраці медичних працівників, психологів, соціальних педагогів, батьків з метою роз’яснювальної роботи серед учнів.

Виховна робота спрямована на допомогу в адаптації і підготовку дітей до майбутнього дорослого життя (76%). Учні, як вважають 67%, можуть отримати у ЗНЗ необхідні поради, консультації по життєво важливим питанням. Але, як показали відповіді на відкриті питання, старшокласники хочуть, щоб при школах були створені гуртки з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, інформатики.

Відповіді респондентів засвідчують, що у навчальних закладах досліджуваних районів недостатньо уваги приділяється роботі пов'язаній зі збереженням навколишнього середовища, у виховних заходах стосовно якої беруть участь 55% учнів.

Як показали анкети, велику зацікавленість викликає в дітей краєзнавча робота (44% опитаних). Учні (55%) охоче вивчають матеріал, пов'язаний із історією рідного краю, відвідують краєзнавчі музеї, але 32% хотіли б цим займатися частіше. У відкритому питанні старшокласники вказали на те, що їм хотілося б збільшити кількість екскурсій і подорожей по рідному краю з метою кращого вивчення своєї Батьківщини.

Спираючись на результати опитування, можемо зазначити, що керівництву ЗНЗ обох районів слід більше уваги приділяти гурткам художньої самодіяльності, адже 26% учнів бажають, але не мають можливості в них займатись. Можна зробити висновок, що хоча гурткова робота з художньої самодіяльності і проводиться, але вона не охоплює максимальну кількість бажаючих дітей. Потрібно активніше залучати до співпраці музичних працівників, хореографів, батьків, спонсорів тощо.

Більшість дітей зазначили, що організація виховної роботи в школах якісна (63%) і їх задовольняє її рівень (71%). Але 28% респондентів вважають, що певні аспекти виховної роботи потребують змін. Тому керівництву навчальних закладів доцільно було б враховувати побажання учнів при складанні річного та перспективного плану виховної роботи.

Аналіз анкет для батьків показав, що вони проявили зацікавленість до моніторингового дослідження і висловили багато пропозицій стосовно поліпшення виховної роботи в ЗНЗ.

На підставі систематизації даних ми можемо сказати, що більшість опитаних (56%) визначили рівень виховної роботи як високий, 28% вважають його середнім, а 16% - низьким. Порівняльна таблиця результатів опитування за 2008 та 2013 роки наведена нижче (табл. 3, діагр.3).

Таблиця 3

^ Рівень виховної роботи в ЗНЗ

(аналіз анкет для батьків за 2008 та 2013 роки)

Низький (%)

Середній (%)

Високий (%)

2008 рік

2013 рік

2008 рік

2013 рік

2008 рік

2013 рік

Батьки

3

16

57

28

40

56


Діаграма 3

Рівень виховної роботи в ЗНЗ

(аналіз анкет для батьків за 2008 та 2013 роки)Респонденти (63%) позитивно оцінюють позаурочну роботу школи, їх діти відвідують гуртки, секції, студії. Однак детальний аналіз анкет показав, що дане питання є проблематичним і потребує вирішення з боку адміністрацій та класних керівників шкіл, бо 7% батьків не задоволені напрямком роботи. Можна зазначити, за відповідями як учнів, так і батьків, що позаурочна робота ЗНЗ першого району змінилась на краще, тоді як у другому районі дещо погіршилась.

Дані анкет дають лише часткову інформацію про стан виховної роботи навчальних закладів. Адміністрації шкіл доцільно провести внутрішньошкільний моніторинг для того, щоб виявити чи має можливість кожна дитина брати участь у позакласній роботі та чи створені для цього відповідні умови.

Через виховну роботу школи, на думку респондентів, частково (38% - перший район, 14% - другий район) або в повній мірі (56% і 70% відповідно) розкривається творчий потенціал дитини. У вихованні прослідковується індивідуальний підхід до кожного учня, так вважають 56% опитаних одного та 28% - іншого районів, однак дане питання потребує більш детального вивчення і аналізу з боку класних керівників, заступників директора з виховної роботи, шкільних психологів, адже 22% і 44% батьків з цим не погоджуються. Хоча при порівняльному аналізі 2013 та 2008 років було виявлена позитивна динаміка роботи у цьому напрямі.

Респонденти задоволені існуючим позитивним психологічним кліматом в учнівському колективі (77%).

Як зазначили 87% опитаних, школа допомагає їм у вихованні дітей. У закладах освіти діють представницькі органи батьків (77% першого і 39% другого районів), під час зборів вони отримують багато інформації про виховання дітей (53% і 41% відповідно). Однак, педагогічне навчання батьків (із залученням медичного працівника, соціального педагога, психолога, працівника міліції), на думку 18% і 15% респондентів обох районів, не проводиться. Хоча, маючи проблеми з виховання до дирекції шкіл, соціального педагога, психолога звертаються 43% і 49% (відповідно), але 41% і 45% опитаних досліджуваних районів роблять це лише в особливих випадках.

Учасники дослідження (77% і 41% опитаних) вказують на той факт, що виховна робота школи допомагає учням у плануванні їхнього майбутнього. На думку 18% і 40% респондентів (відповідно), виховний процес сприяє формуванню світогляду і активної життєвої позиції дітей. Слід зазначити, що недостатньо уваги приділяється роботі, направленій на соціалізацію особистості учнів.

Як вважають 62% опитаних одного та 40% іншого району у навчальних закладах в достатній кількості проводяться виховні класні та позакласні заходи, спрямовані на формування здорового способу життя, але 33% і 49% (відповідно) виявили побажання збільшення роботи в даному напрямку, а саме: проводити бесіди стосовно шкідливих звичок, демонструвати наслідки цих звичок, створити рейд «Здоровий спосіб життя» (стосовно поводження учнів у позаурочний час).

Як вважають батьки, лише 29% учнів відвідують спортивні гуртки та секції.

Аналіз анкет для батьків дозволяє зробити висновок, що 49% респондентів досліджуваних районів задоволені виховною роботою школи, 37% вважають, що потребують змін тільки певні аспекти, однак 14% опитаних хотіли б повністю її змінити. Тому проблема виховної роботи у школі залишається відкритою і потребує більшої уваги з боку шкільної адміністрації.

Згідно опитування класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів більшість учителів (76%) вважають, що рівень виховної роботи у школах як високий, 21% – середній, і лише 2% опитаних визначили як низький. Наведемо порівняльну таблицю результатів опитування за 2008 та 2013 роки (табл.4, діагр.4).

Таблиця 4
^ Рівень виховної роботи в ЗНЗ

(аналіз анкет для класних керівників за 2008 та 2013 роки)

Низький (%)

Середній (%)

Високий (%)

2008 рік

2013 рік

2008 рік

2013 рік

2008 рік

2013 рік

Класні керівники

-

2

37

22

63

76


Діаграма 4

Рівень виховної роботи в ЗНЗ

(аналіз анкет для класних керівників за 2008 та 2013 роки)


В ході дослідження було виявлено, що 91% учителів обох районів вважають за необхідне шукати шляхи, методи вдосконалення виховної роботи з учнями у сучасних умовах.

Опитувані (98%) переконані, що створення згуртованого і дружнього класного колективу – їх професійний обов’язок і безперервний, систематичний процес взаємодії з дітьми через активні форми індивідуальної та колективної роботи.

Всебічний розвиток особистості учнів і реалізація їх творчого потенціалу прямопропорційні умінню класного керівника правильно організовувати виховний процес у класі (63%). Більшість учителів першого (73%) та 53% - другого районів намагаються створювати у школі умови для самореалізації, саморозкриття кожного школяра.

Слід відзначити, що 81% респондентів обох районів, які брали участь у дослідженні, налагодили тісний взаємозв’язок учитель-родина і активно співпрацюють із батьками у вихованні їх дітей. Але 19% вчителів налагоджують контакт із сім'єю, лише коли потрібна допомога батьків. Тому для досягнення спільної виховної мети необхідно орієнтувати класних керівників на співпрацю з родинами школярів. Можливо, необхідно залучати батьків до опрацювання спільної виховної програми, як це роблять 57% опитаних. Хоча класні керівники (43%) і намагається працювати в даному напрямку, але не завжди вдається залучити всіх до цього процесу.

Аналізуючи отримані дані та побажання самих вчителів, ми дійшли висновку, що класні керівники не на повну потужність співпрацюють з батьками. На цю проблему треба звернути особливу увагу і обов’язково врахувати її при плануванні виховної роботи школи.

Позитивним є той факт, що 98% опитаних обох районів вважають за необхідне працювати над своїм професійним саморозвитком, адже саме цей аспект є основою педагогічної майстерності. Педагоги розуміють, що для забезпечення виховного процесу новими технологіями роботи з школярами принципово важливо використовувати методи та форми роботи, які позитивно впливають на розвиток особистості кожного учня. За основу виховання вони беруть особистість дитини, забезпечення комфортних, безконфліктних умов її розвитку, реалізацію її природного потенціалу.

На основі аналізу анкет можна сказати, що значна кількість опитаних (92%) схиляється до думки, що необхідною умовою виховного процесу є поєднання педагогічних вимог із повагою до особистості.

При плануванні виховної роботи більшість респондентів одного (82%) та 63% - другого районів враховують індивідуальний підхід до учнів тому, що це сприяє оптимізації виховного процесу. Негативним є той факт, що деякі вчителі (18% і 33% відповідно) використовують цей підхід лише до певної категорії учнів. Із вищевказаного ми можемо зробити висновок, що переважна більшість класних керівників люди творчі, які працюють над своїм самовдосконаленням і саморозвитком та намагаються створювати у довірених їм учнівських колективах атмосферу доброзичливості, взаємоповаги і взаємодопомоги. Проте є ще деякі вчителі, які обов’язки класного керівника виконують не в повній мірі.

Респонденти досліджуваних районів (67%) вважають, що школа повинна сприяти соціальній адаптації учнів, але 33% класних керівників із цим погоджуються лише в деякій мірі. Тобто завдання школи, направлене на соціалізацію особи учня, не стало пріоритетним у свідомості багатьох вчителів. Хоча порівняно з 2008 роком робота у даному напрямі дещо покращилась.

З опитування видно, що у школах вищезазначених районів ведеться робота з учнями, які мають труднощі у вихованні. Так 66% класних керівників відмітили, що працюють індивідуально з цією категорією школярів, використовуючи спеціальні методи, але 2% вчителів першого та 28% - другого районів лише іноді звертають увагу на подібних учнів.

Отже, в закладах освіти проводиться робота з «важкими» учнями, але недостатньо. До цього процесу потрібно більше залучати соціальних педагогів, психологів, батьківські комітети; розробити і реалізувати комплекс заходів, направлених на подолання труднощів у вихованні цієї групи дітей.

Наявність чіткої спільної політики навчання і виховання з’явилась у більшій кількості шкіл (в порівнянні з 2008 роком), про що відмітили 91% класних керівників.

Обробка інформації дає можливість зробити такий висновок: у школах працюють органи самоврядування учнів, 58% класних керівників обох районів у своїй виховній роботі повністю покладаються на них, а 35% опитаних - тільки частково. Отже, вчителям ЗНЗ потрібно допомагати в подальшому становленні органів самоврядування класів, шкіл на основах принципів демократії, гласності, розвивати їх самостійність і самоорганізацію.

Переважна більшість респондентів досліджуваних районів (80%) відмітили, що виховна робота сприяє формуванню світогляду і активної життєвої позиції учнів.

Значна кількість учителів (85%) зазначили, що у школах проводяться виховні заходи щодо формування поважного відношення до історичного минулого свого народу, традицій, звичаїв. На думку педагогів, всі діти беруть участь у загальношкільних заходах присвячених спорту, формуванню здорового способу життя. Відповіді класних керівників і учнів на це ж питання істотно відрізняються.

Як стверджують 92% респондентів обох районів, основним стимулом для вдосконалення виховного процесу у школі, класі, є бажання сумлінно виконувати свої професійні обов’язки. Але є і такі вчителі (7%) для яких основним стимулом вдосконалення педагогічної майстерності є інспекторські перевірки, моніторинг.

Лише 5% розуміють, що без інновацій, без пошуку шляхів, методів вдосконалення виховної роботи в сучасних умовах навчальний заклад не зможе конкурувати з іншими установами, які відвідують діти, однак 92% намагаються у своїй роботі поєднувати ці методи з традиційними.

Слід відмітити той факт, що лише 36% (38% - 2008 рік) учителів вважають за необхідне проводити діагностику якості виховного процесу у школі, класі, а 48% (50% - 2008 рік) долучаються до цього процесу іноді. Це свідчить про те, що більшість педагогів не володіють сучасними методиками діагностування, моніторингу. Отже, класні керівники виконують виховну функцію, але через перевантаження додатковими обов’язками і недостатню мотивацію не завжди дана робота виконується на високому рівні.

Як зазначили 94% респондентів у школах районів проводиться профорієнтаційна робота з учнями. Але співпраця навчальних закладів з ПТНЗ та ВНЗ налагоджена ще недостатньо, на що вказали 39% опитаних.

Висновки 1. Виховний процес у ЗНЗ проводиться і оцінюється в цілому позитивно батьками, учнями і вчителями, тобто здійснюється майже завжди планомірно за допомогою відповідної системи, що включає класно-урочну і позаурочну роботу.

 2. У школах обох районів існує співпраця між сім’єю та школою: працюють батьківські комітети, спільноти батьків, проводяться батьківські збори під час яких надається багато інформації про школу і виховання дітей. Але не у всіх навчальних закладах відбуваються педагогічні навчання батьків, направлені на те, щоб допомогти при розв’язанні складних проблем з виховання дітей, при залученні до цього процесу психологів, медичних працівників, соціальних педагогів, працівників правоохоронних органів. Також можна відзначити, що батьків недостатньо залучають до участі в роботі різних шкільних гуртків, виховних заходах, екскурсіях тощо. Порівнюючи статистичні дані обох районів, слід відмітити, що показники роботи з батьками у першому районі значно вищі, ніж у другому районі.

 3. Виховна робота у закладах освіти відбувається за різними напрямками. Ведеться робота направлена на пропаганду здорового способу життя. Велика увага приділяється краєзнавчій роботі, що викликає живий інтерес у школярів. Але, як відмітили самі учні та їх батьки, організовується недостатня кількість екскурсій по рідному краю з метою кращого пізнання своєї Батьківщини.

 4. У школах районів не в повній мірі забезпечені умови для творчого розвитку учнів, хоча можна відмітити позитивну динаміку розвитку даного напряму в порівняння з 2008 роком.

 5. Класні керівники досліджуваних районів намагаються створювати у шкільних колективах атмосферу взаємної доброзичливості, взаємоповаги, взаємодопомоги і вважають це не тільки професійним обов’язком, а й систематичним процесом взаємодії. Більшість дітей почувають себе захищено і комфортно в своїх класних колективах.

 6. Більшість вчителів не використовують індивідуальний підхід до учнів при визначенні завдань та видів діяльності під час планування виховної роботи.

 7. На основі аналізу і систематизації інформації зазначимо, що у закладах освіти працюють органи учнівського самоврядування, які діють як на рівні класу, так і на рівні школи. Але не завжди вони збудовані на основі принципів демократії, гласності і плюралізму. Але класні керівники менше стали приділяти уваги роботі з батьками (порівняно з 2008 роком).

 8. Виховна робота в ЗНЗ сприяє формуванню світогляду і активної життєвої позиції учнів. Проводяться заходи, які збуджують чутливість до людської біди, формують у дітей такі якості: як людяність, порядність, чесність, справедливість. Тобто учні орієнтовані на формування у них позитивних рис характеру. Слід відмітити, що завдання школи, направлене на соціалізацію старшокласників виконується не всіма класними керівниками. Хоча порівняно з 2008 роком робота в даному напрямі покращилась.

 9. Учителі люди творчі, які працюють над своїм самовдосконаленням і саморозвитком, намагаються у своїй роботі поєднувати інноваційні методи з традиційними, тому що основою педагогічної майстерності вважають професійну компетентність.

 10. В усіх школах є облік учнів, виховання яких потребує особливої уваги. Але робота, направлена на усунення недоліків родинного виховання та негативного впливу оточуючого середовища проводиться не завжди і несистематично.

 11. У ЗНЗ хоча й існує виховна програма, але в її опрацюванні не завжди беруть спільну участь батьки, учні, класні керівники.

 12. Під час планування виховної роботи особлива увага приділяється тематиці заходів, які спрямовані на формування в учнів чіткої громадянської позиції, альтруїзму та високих особистісних моральних якостей. Але не всі класні керівники з повною відповідальністю підходять до підготовки та проведення таких заходів.

 13. Приділяється увага виховним заходам направленим на збереженням навколишнього середовища, вивчення матеріалів щодо історичного минулого рідного краю.

 14. У школах району проводиться профорієнтаційна робота з учнями, але співпраця навчальних закладів з ПТНЗ та ВНЗ налагоджена ще недостатньо.

 15. У закладе освіти проводиться робота з превентивного виховання. Але якщо у першому районі результати діяльності у даному напрямку покращились, то у другому районі можна спостерігати протилежний результат (в порівнянні з 2008 роком).


Рекомендації
Методистам районних відділів освіти, керівництву

загальноосвітніх навчальних закладів:

 1. Виховання починається з навчання всіх ланок педагогічного колективу. Доцільно проводити семінари та тренінги щодо підвищення професійної компетентності та вироблення інноваційного стилю діяльності педагогів у здійсненні процесу виховання.

 2. Необхідно посилювати мотивацію класних керівників до творчої активності, до педагогічних інновацій у практиці, до засвоєння передового педагогічного досвіду виховної роботи, до пошуку і творення нових, нестандартних ідей і підходів в розв’язанні проблем із виховання. Діяти за принципом – творчий педагог виховує творчого учня.

 3. Працювати над подоланням формалізму у виховній роботі школи, уникати безсистемності, усувати заорганізованість учнів і вчителів безліччю непотрібних заходів.

 4. Доцільно знайти можливість поповнити навчальні заклади методичною літературою та періодичними виданнями з виховної роботи, працювати над створенням сучасної інформаційної бази з метою висвітлення кращого досвіду виховної роботи, забезпечити класним керівникам доступ до мережі Інтернет.

 5. Спрямовувати роботу класних керівників, вихователів на модернізацію виховного процесу з використанням мультимедійних технологій.

 6. Для ефективності і діагностування виховної роботи доцільно здійснювати поточний, періодичний, підсумковий внутрішньошкільний моніторинг.

 7. Під час складання плану виховної роботи навчального закладу на рік враховувати рівень виховної дії, ґендерний аспект, залучення до шкільної виховної програми батьків, соціальних педагогів, психологів, учнів.

 8. Розробити спільну програму, систему заходів для об’єднання зусиль школи і сім’ї по вихованню учнів, більше залучати батьків, громадськість до виховного процесу.

 9. Розробити, узгоджений із соціальним педагогом, психологом, батьківськими комітетами, і реалізувати комплекс профілактичних заходів із учнями, які мають труднощі у вихованні. Посилити роботу з превентивного напряму.

 10. Зберігати і розширювати мережу гуртків та секцій на базі закладів освіти та позашкільних навчальних закладів, враховуючи побажання дітей до асортименту гуртків, із активним залученням до цього процесу батьків, працівників культури.

 11. Впроваджувати у виховну роботу елементи змагання як між учнями, так і між учителями.

 12. Розробити програму оздоровчих, профілактичних та корекційних заходів, які зменшують ризик виникнення захворювань.


^ Класним керівникам

загальноосвітніх навчальних закладів:

    1. Необхідно враховувати інтереси і побажання батьків, а також проводити просвітницьку роботу з метою підвищення педагогічної майстерності батьків з питань виховання дітей, із залученням до цього процесу медичних працівників, психологів, соціальних педагогів, працівників органів правопорядку, інших фахівців.

    2. Налагодити роботу з учнями, які мають труднощі у вихованні, направлену на усунення недоліків родинного виховання та негативного впливу оточуючого середовища. Урізноманітнити форми роботи превентивного напряму, залучити до співпраці методичних працівників, психологів, соціальних педагогів, батьків з метою роз’яснювальної роботи серед учнів.

    3. Важливим аспектом виховання є профорієнтація. У цій роботі допоможуть співробітництво із ВНЗ, ПТНЗ, районними, міськими центрами зайнятості та екскурсії на місцеві підприємства і господарства.

    4. Удосконалювати роботу органів учнівського самоврядування, будувати їх на основі демократичних принципів гласності і плюралізму, розвивати самостійність і самоорганізацію. Сприяти формуванню досвіду цивільної поведінки в процесі учнівського самоврядування і налагодити роботу таким чином, щоб кожен учень упродовж свого навчання у школі мав доручення (постійні або тимчасові).

    5. Організовувати взаємодію педагогічного колективу школи з учнівськими органами самоврядування.

    6. Розробити і реалізувати комплекс заходів по формуванню здорового способу життя, забезпеченню повноцінного фізичного розвитку школярів із залученням до цього процесу співробітників правоохоронних органів, протипожежної служби, психологів, медичних працівників, інших фахівців.

    7. Забезпечити педагогічні умови соціалізації учнівської молоді.

    8. Розвивати краєзнавчо-туристичну роботу, залучаючи кошти спонсорів для організації туристичних екскурсій по рідному краю, з метою кращого пізнання і виховання любові до Батьківщини.

    9. Впроваджувати у виховну роботу елементи змагання як між учнями, так і між учителями.

    10. У виховній роботі використовувати особистісно-орієнтований підхід до учнів: від «роботи на всіх» до «роботи на кожного».

    11. Доцільно застосовувати індивідуальний підхід при визначенні завдань та видів діяльності під час планування виховної роботи з учнями.

    12. Забезпечити психолого-педагогічну підтримку і супровід учнів протягом усього навчально-виховного процесу.


Проректор з питань моніторингу якості освіти В.В. Бєлковський

та зовнішнього незалежного оцінювання
Сагалаєва 33-03-29

Схожі:

Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз
Сумського оіппо було проведено дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Охтирського та Глухівського...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження
Сумського оіппо було проведено дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Білопільського району та м....
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз лебединського, Кролевецького районів
Сумської облдержадміністрації від 23. 09. 2010 №723 «Про проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в загальноосвітніх...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів мм. Глухів та Конотоп
Конотоп з метою вивчення управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у жовтні 2011 року працівниками...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського та Буринського районів
Метою даного дослідження було вивчення позитивних і негативних тенденцій управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
Роменського та Путивльського районів. Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості філологічної (англійської) освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Лебедин та
Сумського оіппо було проведено моніторингове дослідження якості філологічної (англійської) освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Великописарівського та Шосткинського районів
Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи