Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського та Буринського районів icon

Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського та Буринського районів
Скачати 240.78 Kb.
НазваЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського та Буринського районів
Дата28.09.2014
Розмір240.78 Kb.
ТипЗвіт

Звіт

щодо проведення моніторингового дослідження

якості управлінської діяльності

керівників загальноосвітніх навчальних закладів

Конотопського та Буринського районів
На виконання наказу управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 13.09.2013 № 693-ОД «Про проведення регіональних моніторингових досліджень у 2013-2014 навчальному році» та плану роботи Сумського ОІППО з метою вивчення управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у вересні 2013 року працівниками навчально-методичного відділу моніторингу якості освіти було проведено вищезазначене дослідження у 25 загальноосвітніх навчальних закладах Конотопського та в 20 закладах Буринського районів.

Метою даного дослідження було вивчення позитивних і негативних тенденцій управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів та надання рекомендацій щодо підвищення ефективності управління загальноосвітнім навчальним закладом.

Завдання зазначеного моніторингу:

 • вивчення стану реалізації управлінських функцій керівника загальноосвітнього навчального закладу;

 • виявлення рівня конкурентоспроможності керівників загальноосвітніх навчальних закладів;

 • дослідження управлінських здібностей керівника загальноосвітнього навчального закладу;

 • оцінювання управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Об’єктом моніторингу стала управлінська діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу; предметом – якість виконання управлінських функцій керівника загальноосвітнього навчального закладу; суб’єктами – директори, заступники директорів, учителі, фахівці органів освіти.

Для проведення моніторингового дослідження було розроблено інструментарій, який включав в себе:

1. Інструменти збирання інформації:

Анкета 1. Самооцінка стану реалізації управлінських функцій керівника.

Анкета 2. Самооцінка управлінських здібностей керівника.

Анкета 3. Оцінювання стану реалізації управлінських функцій керівника (для вчителів).

Анкета 4. Визначення конкурентоспроможності керівника (для учителів).

Анкета 5. Оцінювання управлінської діяльності керівника (для працівників районних відділів освіти).

Анкета 6. Визначення рівня управлінських якостей керівника (для заступників директора).

2. Засоби первинної обробки даних: підсумкові таблиці.

3. Засоби ілюстрування результатів: діаграми, підсумкові таблиці.
У проведеному дослідженні взяли участь 470 респондентів, з них 45 – директори шкіл, 36 – заступники директорів, 385 – учителі, 4 – працівники районних відділів освіти (методичних кабінетів) (таблиця 1, діаграма 1).
Табл.1

^ Вибірка респондентів моніторингового дослідження
Район

Кількість респондентів

директори

заступники

директорів

учителі

працівники РВО (РМК)

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

Конотопський

25

11

21

9

184

79

2

1

Буринський

20

8

15

6

201

85

2

1

Всього

45

9

36

8

385

82

4

1


Діаграма 1. Кількісний склад респондентів

Вік до 30 років має 1 директор (2%), від 31 до 40 років мають 4 (9%) директорів, 41-50 років – 26 (58%), 51-55 – 9 (20%). Більше 55 років мають 5 директорів (11%). Загальний стаж педагогічної роботи 82% директорів складає більше 20 років. Стаж керівної роботи до 3-х років мають 11 директорів (25%), від 3 до 10 років – 10 (22%), від 10 до 20 років – 21 (47%). Стаж керівної роботи більше 20 років мають 6% керівників (таблиця 2).
Табл.2

^ Якісний склад респондентів-директорів

(за стажем керівної роботи)Район

Загальна

к-ть респондентів

Стаж керівної роботи,%

До 3 років

Від 3-10 років

Від 10-20 років

Від 20 до 30 років

Понад 30 років

К-ть

%


К-ть

%


К-ть

%


К-ть

%


К-ть

%


Конотопський

25

6

24

5

20

11

44

2

8

1

4

Буринський

20

5

25

5

25

10

50

-

-

-

-

Всього

45

11

25

10

22

21

47

2

4

1

2

З 45 директорів, які досліджувалися, 32 (71%) – жінки, 13 (29%) – чоловіки.

На посаді директора більше 10 років працюють 38% керівників. Спеціальну післядипломну підготовку керівника загальноосвітнього навчального закладу мають 23 (51%) опитаних.

Для самооцінки та оцінки управлінської діяльності директорам та вчителям загальноосвітніх навчальних закладів були запропоновані анкети, що дозволили оцінити стан реалізації функцій управління в школах, що досліджувались.

Робота керівника загальноосвітнього навчального закладу пов’язана з виконанням певних функцій, що становлять зміст його діяльності. Основні складові його функціональних обов’язків є відносно стабільними: управління освітнім процесом, адміністративна, фінансово-господарська, викладацька, дослідно-пошукова, комунікативна, творча діяльність. Проте основні функції-цілі директора школи можуть бути реалізовані тільки за допомогою механізму управління, що становить їх динамічну основу. Таким чином, саме єдність стабільних і динамічних функцій, тобто змістовного та організаційного компонентів, визначає зміст професійної діяльності керівника.

Виконання будь-яких управлінських функцій ґрунтується на особистісній взаємодії директора загальноосвітнього навчального закладу з усіма суб’єктами управління: членами трудового колективу, працівниками соціальних інституцій, що взаємодіють з закладами освіти. Тому розвиток управлінської компетентності директора та його здатність до впливу як на групи, так і окремих працівників закладу призводить до формування образу керівника як професіонала й як особи, що характеризується певними емоційно-вольовими, моральними якостями. Таким чином, самооцінка управлінця та оцінювання стану реалізації управлінських функцій керівника підлеглими може не завжди збігатися. Проте, це дає змогу оцінити, наскільки виконання управлінських функцій в окремому загальноосвітньому навчальному закладі освіти наближається до «ідеального» стану.

Аналіз відповідей респондентів свідчить про те, що оцінка якості реалізації функцій управління, на погляд директорів та вчителів шкіл, є досить подібною (за результатами моніторингу 2013 року) (таблиця 3, діаграма 2).

Табл. 3
^ Порівняльна характеристика резерву управління^ Роки

дослідження

Показники резерву управління

(загальна кількість опитаних)

Більше 75%


51-75%

26-50%

0-25%

0%

Директор


Учителі

Директор

Учителі

Директор

Учителі

Директор

Учителі

Директор

Учителі

2009

0%

5%

2%

5%

23%

11%

75%

79%

-

-

2013

2%

1%

4%

3%

19%

25%

75%

69%

-

2%


^ Діаграма 2. Порівняння резерву розвитку функцій управління

(за результатами досліджень 2009, 2013 років)

Так, резерв розвитку функцій управління педагогічним колективом при здійсненні самооцінки та оцінки діяльності директора школи, в більшості випадків, коливається в межах від 0 до 25% (зазначили 75% та 69% директорів та учителів відповідно), що вказує на високий рівень розвитку управлінської діяльності. Окрім того, 2% учителів вважають, що управлінські функції їх керівників реалізовані, на відміну від результатів 2009 року, стовідсотково (резерв розвитку функцій управління становить 0%).

Відсоток реалізації функцій управління педагогічним колективом, на думку більшості директорів та учителів, становить близько 75% (діаграма 2). Це свідчить про якісне виконання керівниками своїх управлінських функцій, тісну взаємодію адміністрації та педагогічного колективу, наявність розвинутої системи мотивації, позитивну оцінку працівниками компетенції директора. Проте 29% учителів і 25% директорів (моніторинг 2013 року) оцінюють резерв управління вищим показником, що може свідчити, з одного боку, про критичне ставлення респондентів до якості реалізації функцій управління, з іншого – про наявність перспектив щодо розвитку вищезазначених функцій. Ці показники майже не відрізняються від результатів дослідження 2009 року.

Управлінська діяльність керівника визначається її змістом і характером. Таким чином, головними факторами її ефективності є специфічні здібності – управлінські. У зв’язку з цим, поняття здібностей відіграє особливу роль при вивченні результативності управлінської діяльності.

Управлінські здібності можна розділити на три основні групи, що тісно взаємодіють між собою:

 • діяльнісні – пов’язані із здійсненням організаційної роботи та з розвитком управлінських навичок;

 • особистісні – пов’язані із забезпеченням ефективних відносин у середовищі педагогічного колективу, управлінням людьми;

 • виробничі – характеризують професійні якості керівника навчального закладу.

Директорам шкіл була запропонована анкета для самооцінки їх управлінських здібностей. Аналізуючи відповіді респондентів 2013 року, слід відзначити, що 68% директорів Буринського району та 44% Конотопського району оцінили свої здібності, як високі (таблиця 4, діаграма 3).

Табл. 4

^ Порівняння рівнів управлінських здібностей

(за результатами досліджень 2009, 2013 років)
РайонРоки

дослідження


Загальна

к-ть

респондентів

Кількість балів/рівень здібностей

0-5

низький

6-10

середній

11-16

достатній

17 і більше – високий

к ть

%

к ть

%

к ть

%

к ть

%

Конотопський

2009

21

-

-

-

-

8

38

13

62

2013

25

-

-

1

4

13

52

11

44

Буринський

2009

15

-

-

-

-

5

33

10

67

2013

20

-

-

-

-

6

32

14

68


^ Діаграма 3. Порівняння рівнів управлінських здібностейКерівники з високим рівнем управлінських здібностей, орієнтуються на ділову кар’єру, прагнуть перетворень, ефективно розв’язують нестандартні управлінські завдання, критично аналізують результати своєї діяльності, толерантно ставляться до підлеглих та колег по роботі. Разом з цим, їм заважає зайва категоричність в оцінках і судженнях. Директорам іноді важко працювати оперативно, справлятися з поточними справами, успішно адаптуватися до зміни зовнішніх факторів, що впливають на функціонування освітнього закладу.

За результатами дослідження 2013 року до типу керівник-організатор, який характеризується достатнім рівнем управлінських здібностей, належить 52% респондентів Конотопського району та 32% Буринського району (діаграма 3). Директори з достатнім рівнем управлінських здібностей вміють концентрувати увагу на розв’язання найбільш важливих проблем: розміщенні кадрів, розробці та узгодженні планів, матеріально-технічному забезпеченні школи. Здебільшого вони не зупиняються перед конфліктами та покараннями, а поточні справи під їх керівництвом ідуть успішно. Проте директорам необхідно більше уваги приділяти кадровим питанням на перспективу, ширше використовувати колективні форми прийняття управлінських рішень, прагнути до створення традицій у школі, прислухатися до думки колективу.

Вимоги ринку праці, що постійно змінюються, потребує суттєвих змін структури управління освітою на всіх її рівнях. Ефективне управління школою як специфічним соціумом неможливо без створення позитивного іміджу керівника. Це допомагає йому стверджуватися у соціальному середовищі свого спілкування, закріпити професійну репутацію та особистий авторитет, тому моніторинг 2013 року передбачав виявлення рівня конкурентоспроможності керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Вивчення цього аспекту було проведено шляхом аналізу анкет учителів та дозволило виявити рівень конкурентоспроможності директорів досліджуваних шкіл. Так, 18% респондентів Конотопського району та 19% Буринського вважають, що їх директори мають дуже високий рівень конкурентоздатності, 38% та 48% відповідно – високий, 28% та 15% – вище за середній. Лише 5% учителів Конотопського району та 9% Буринського визначають його як середній і ледь нижче за середній (діаграма 4).
^ Діаграма 4. Рівень конкурентоздатності керівників

Результати анкетування вчителів свідчать про те, що керівники начальних закладів мають чітко визначені цілі, які здатні реалізувати в найближчі 2-3 роки, регулярно займаються самоосвітою, активно впроваджують у навчально-виховний процес перспективні напрями педагогічної науки і практики, швидко опановують нові види діяльності. Директори часто виступають ініціаторами проведення конференцій, семінарів, що в решті сприяє підвищенню іміджу навчального закладу. Проте, якщо шанси на успіх невеликі, директори не завжди здатні йти на ризик, знаходити прості розв’язання складних проблем. Учителі зазначають, що нерідко керівники бувають втягнутими в міжособистісні конфлікти.

Оцінювання ефективності управління можна здійснювати різними шляхами, у тому числі і через оцінку основних видів його діяльності. З метою вивчення стану реалізації основних управлінських функцій фахівцям відділів освіти була запропонована анкета, що визначає рівень ефективності реалізації керівником інформаційно-аналітичної, мотиваційно-цільової, планово-прогностичної, організаційно-розпорядчої, контрольно-діагностичної та корекційно-регулятивної діяльності та їх складових. У рамках моніторингу по кожному з указаних напрямів був розрахований коефіцієнт їх результативності.

Відповідно до результатів дослідження коефіцієнт результативності управлінської діяльності за різними групами показників відрізняється як кількісно, так і за динамікою змін. Так, найвищі коефіцієнти відповідають мотиваційно-цільовій та організаційно-розпорядчій діяльності й підтверджують результати попереднього моніторингу, проведеного у 2009 році (таблиця 5, діаграма 5).
Табл. 5

^ Коефіцієнти результативності

управлінської діяльності по блоках (К.р.)


Вид діяльності

^ Конотопський район

Буринський район

2009

2013

2009

2013

Інформаційно-аналітична

0,7

0,79

0,53

0,76

Мотиваційно-цільова

0,82

0,84

0,66

0,79

Планово-прогностична

0,73

0,80

0,55

0,72

Організаційно-розпорядча

0,84

0,83

0,67

0,78

Контрольно-діагностична

0,74

0,78

0,58

0,72

Корекційно-регулятивна

0,83

0,81

0,6

0,76


^ Діаграма 5. Динаміка зміни коефіцієнтів результативності

управлінської діяльності (за роками дослідження)


Особливу увагу звертає на себе той факт, що за іншими напрямами діяльності також спостерігається позитивна динаміка змін. Так, покращилась результативність інформаційної-аналітичної, планово-прогностичної, контрольно-діагностичної діяльності. Отже, керівники спрямовують свою роботу на формування іміджу школи, створюють сприятливі умови для роботи персоналу, ефективно організовують власну працю.

Слід відмітити зростання коефіцієнтів результативності управлінської діяльності керівників Буринського району. Так, за дослідженням поточного року зросли показники всіх видів діяльності, у тому числі й тих, що мали найнижчі коефіцієнти (від 0,53 до 0,79). Результативність управлінської діяльності керівників Конотопського району, як показало дослідження 2013 року, характеризується досить високими показниками, що підтверджує данні отримані під час попереднього моніторингу.

Проте, навіть серед перелічених складових існують ті, що потребують подальшого вдосконалення: технології обробки інформації, координація різних інформаційних потоків, прогнозування розвитку закладів шляхом розробки цільових програм і проектів. Стан та результативність системи діагностики, як і раніше, знаходиться у переважній більшості закладів на найнижчому рівні (коефіцієнти від 0,64 в Буринському до 0,72 в Конотопському районі).

У цілому дослідження показало, що оптимальний стан управлінської

діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів, виявлений у переважній більшості навчальних закладів Конотопського району та в 47% закладів Буринського району (таблиця 6).

Табл. 6
^ Порівняння рівнів ефективності управлінської діяльності

(за результатами дослідження 2013 року)


Райони


Кількість закладів

Рівень ефективності управлінської діяльності


^ Оптимальний (260-195 б.)

Достатній

(194-130 б.)

Критичний (129-65 б.)

Конотопський

25

72%

28%

-

Буринський

20

47%

53%

-Оптимальний рівень управлінської діяльності забезпечується тим, що керівники добре підготовлені до управління школою, постійно вдосконалюють свої знання та вміння у сфері керівництва. Ці директори мають глибокі й міцні знання з питань управління ЗНЗ, сучасного стану педагогічної і психологічної наук. Керівники таких загальноосвітніх навчальних закладів мають концепцію розвитку школи, згідно з якою визначають стратегію діяльності, усвідомлюють корисність або шкідливість впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на розвиток школи, намагаються активізувати позитивні й по можливості нейтралізувати негативні.

Директори та вчителі шкіл, де був визначений оптимальний стан управлінської діяльності, зацікавлені у впровадженні різноманітних інновацій, намагаються створити такі умови, що сприятимуть підвищенню ефективності навчального процесу. У цих закладах творчо впроваджується передовий педагогічний досвід, активно здійснюється дослідницька робота, є в наявності ефективна система управління позакласною та позашкільною роботою із залученням більшості учнів і батьків. Діяльність таких управлінців характеризується оптимальністю організації своєї праці та колективу, дотриманням техніки безпеки та санітарно-гігієнічних норм, а також цілеспрямованою, ефективною управлінською роботою щодо зміцнення навчально-матеріальної бази. Такі заклади мають високий рівень результативності роботи.

Керівники навчальних закладів з достатнім рівнем ефективності управління (28% закладів Конотопського та 53% Буринського районів) характеризуються добрими знаннями з питань управління загальноосвітнім навчальним закладом, психолого-педагогічної науки, методики навчання та виховання, інноваційних педагогічних та управлінських технологій, елементів передового педагогічного досвіду та впровадженням їх у практику своєї роботи. У зазначених загальноосвітніх навчальних закладах існує налагоджена система організації позакласних, позашкільних заходів із достатнім залученням учнів та батьків. Директори цих закладів ефективно організовують управлінську діяльність щодо зміцнення навчально-матеріальної бази, її збереження та використання, правильно організовують свою працю та роботу колективу, слідкують за дотриманням техніки безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Для вирішення управлінських завдань керівнику загальноосвітнього навчального закладу треба мати певне коло знань, які становлять основу його професійної компетентності. Саме на основі цих знань формуються управлінські уміння, що дають керівникові можливість якісно організовувати управління навчальним закладом.

З метою визначення рівня організованості управління в школах досліджуваних районів була запропонована анкета для заступників директорів. Як свідчить аналіз анкет 27% респондентів Конотопського та 40% Буринського районів визначили рівень організованості управління як високий та достатньо високий. Цей показник значно поступається результатам моніторингу проведеного раніше, а у Конотопському районі він є майже вдвічі нижчим за результат, отриманий в 2009 році (таблиця 7).

Табл. 7

^ Порівняння рівнів управлінських якостей керівника

(за результатами досліджень 2009, 2013 років)
Райони

Рівень організованості управління, у %

Високий


Достатньо високий

Вище за середній

Середній


Низький


2009

2013

2009

2013

2009

2013

2009

2013

2009

2013

Конотопський

14

19

38

8

14

45

29

14

5

14

Буринський

21

20

33

20

13

33

33

20

-

7ВИСНОВКИ
1. У навчальних закладах, що досліджувались, оптимальний стан управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів, виявлений у переважній більшості навчальних закладів Конотопського району та в 47% закладів Буринського району
2. Оцінка якості реалізації функцій управління, за результатами моніторингу 2013 року, на погляд директорів та вчителів шкіл є досить подібною.
3. Резерв розвитку управління при здійсненні самооцінки та оцінки діяльності директора школи, в більшості випадків, коливається в межах від 0 до 25% (як зазначили 75% та 69% директорів та учителів відповідно), що вказує на високий рівень розвитку управлінської діяльності.
4. За результатами самооцінки 68% директорів Буринського району та 44% Конотопського району оцінили свої управлінські здібності як високі.
5.Рівень конкурентоспроможності керівників шкіл 56% учителів-респондентів Конотопського району та 67% Буринського району вважають високим. Лише 5% учителів Конотопського району та 9% Буринського визначають його як середній і ледь нижче за середній.
6. Як показав порівняльний аналіз моніторингу 2013 та 2009 років, за всіма напрямами управлінської діяльності керівників спостерігається позитивна динаміка змін.
7. Найбільш ефективно реалізованим напрямом управлінської діяльності директорів загальноосвітніх навчальних закладів обох районів є мотиваційно-цільова та організаційно-розпорядча діяльність, що підтверджує результати моніторингу 2009 року.
8. Стан та результативність системи діагностики обох районів, як і раніше, знаходиться у переважній більшості закладів на найнижчому рівні (коефіцієнти від 0,64 в Буринському до 0,72 в Конотопському районі).
9. Лише 27% респондентів Конотопського та 40% Буринського районів визначили рівень організованості управління в своїх навчальних закладах як високий та достатньо високий. Цей показник значно поступається аналогічним результатам раніше проведеного моніторингу, а у Конотопському районі є майже вдвічі нижчим за результат, отриманий в 2009 році.
10. Кількість шкіл з низьким рівнем управлінських якостей керівника в Конотопському районі збільшилась майже в три рази, у той час як в Буринському районі під час попереднього дослідження таких закладів не було виявлено взагалі.

РЕКОМЕНДАЦІЇ


 1. Спеціалістам районних відділів освіти проаналізувати статистичні матеріали звіту. Звернути особливу увагу на факт зниження показників рівня управлінських якостей керівників, прийняти відповідні управлінські рішення та оприлюднити надані данні.
 1. Постійно здійснювати діагностику переваг і недоліків управління педагогічним, учнівським колективами, самодіагностику проблем і труднощів управлінської діяльності, уміти визначати перспективні проблеми та напрями розвитку закладу.
 1. Особливу увагу слід приділити подоланню труднощів у реалізації контрольно-діагностичної діяльності, зокрема у складовій стану та результативності системи діагностики та інформаційно-аналітичної діяльності.
 1. З метою усунення зазначених недоліків застосовувати сучасні науково-обгрунтовані методики діагностування та технології збору та обробки інформації.
 1. Продовжити запровадження системи внутрішньошкільного моніторингу, який дозволить охопити усі основні системи школи, вчасно забезпечувати виявлення проблем навчального закладу та приймати ефективні управлінські рішення.
 1. Проведення методичних семінарів, впровадження адміністративного моніторингу доцільно спрямувати на вивчення результативності управлінських рішень, аналіз їх дієздатності та впливовості.
 1. З метою підвищення якості управлінської діяльності в цілому, особливу увагу слід приділити підготовці резерву керівників.
 1. Керівникам закладів приділити особливу увагу підвищенню власного рівня конкурентоздатності, систематично займатися самоосвітою і саморозвитком. Проводити самоаналіз управлінських рішень з урахуванням допущених помилок.
 1. Вивчати передовий досвід управлінської діяльності та впроваджувати його у власну роботу; використовувати інноваційні технології, зокрема комп’ютерну техніку для ефективної організації управлінської діяльності.


Завідувач навчально-методичного відділу

моніторингу якості освіти Н.В. Сагалаєва
Борисенко 33-03-29

Схожі:

Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського та Буринського районів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів мм. Глухів та Конотоп
Конотоп з метою вивчення управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у жовтні 2011 року працівниками...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського та Буринського районів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів
Сумського оіппо у жовтні листопаді 2013 року навчально-методичним відділом моніторингу якості освіти Сумського оіппо було проведено...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського та Буринського районів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз лебединського, Кролевецького районів
Сумської облдержадміністрації від 23. 09. 2010 №723 «Про проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в загальноосвітніх...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського та Буринського районів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи в знз
Сумського оіппо було проведено дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Охтирського та Глухівського...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського та Буринського районів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості біологічної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах Буринського та Тростянецького районів Сумської області
Проблема якості освіти є однією з найбільш актуальних не лише в межах окремої країни, а й для освітньої системи світу у цілому, адже...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського та Буринського районів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
Роменського та Путивльського районів. Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського та Буринського районів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження атестації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів Недригайлівського та Путивльського районів
Об’єктом моніторингового дослідження виступав процес організації, зміст та результати впровадження системи атестаційних процедур
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського та Буринського районів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження перспектив розвитку загальноосвітніх навчальних закладів
Сумської облдержадміністрації від 05. 10. 2012 року №715-од «Про проведення регіональних моніторингових досліджень у 2012-2013 навчальному...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського та Буринського районів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах
Сумського оіппо було проведено дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах Великописарівського...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження якості управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського та Буринського районів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Великописарівського та Шосткинського районів
Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи