Оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров’Я icon

Оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров’Я
Скачати 47.73 Kb.
НазваОцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров’Я
Дата09.10.2014
Розмір47.73 Kb.
ТипДокументи

Оцінювання навчальних досягнень учнів

з основ ЗДОРОВ’Я

Воронцова Т.В.
При навчанні основам здоров’я особливого значення набуває оцінювання навчальних досягнень учнів. Важливо оцінювати поступові досягнення учнів щодо дотримання правил і настанов здорового способу життя, кожний крок учня, його практичні дії, спрямовані на опанування навичками здорового способу життя, позитивну спрямованість на ведення такого способу життя.

Навчальні досягнення оцінюються на основі видів навчальної діяльності, що вказані у програмі (права колонка): учень називає, тобто дає точне визначення слова або виразу у найбільш стислій формі, стисло описує (включаючи лише суттєву, необхідну інформацію) вивчені об’єкти або поняття; наводить приклади, називає об’єкти для ілюстрування відповіді; розпізнає, зазначає відмінності між двома або більшою кількістю різних речей, процесів; характеризує, називає характерну назву, значення об’єкта або явища з аргументацією його особливостей; описує, дає детальний опис, включаючи всю інформацію, що стосується даного предмета або явища; пояснює, дає чітке тлумачення явища або об’єкта обговорення, враховуючи причини або механізми його виникнення; розуміє, аргументує необхідність виконання певних дій для досягнення мети; порівнює, враховує подібності та відмінності між двома (або більшою кількістю) речами, посилаючись на обидві (або всі) по всіх пунктах (порівняння можна робити за допомогою таблиці, схеми тощо); аналізує, тлумачить дані для того, щоб дійти певного висновку; спостерігає, дає чіткий звіт, стисло описує план та результати спостереження; використовує, застосовує поняття, принципи, теорію або закон у новій ситуації; виконує, застосовує отримані знання на практиці; дотримується правил, правильно виконує певні дії.
^ Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках-тренінгах
Оцінювання навчальних досягнень є однією з найважливіших і водночас найскладніших проблем у навчанні на засадах розвитку життєвих навичок.

З одного боку, ми завжди повинні пам'ятати, що справжню оцінку з цього предмета поставить дитині життя, з іншого – оцінка була і є одним із дієвих інструментів у руках учителя.

Оцінка життєвих навичок є не лише можливою, а й необхідною. У її основу мають бути покладені окреслені навчальні завдання, які чітко визначають навички та знання, що їх очікують від учнів. Багато проблем, що традиційно пов'язані з оцінкою у навчанні здоровому способу життя, постало через невиразні цілі, хибно визначені або безглузді і, як наслідок, не сприйняті учнями та вчителями.

Тому оцінювання навчальних досягнень учнів має відповідати таким критеріям:

 • мати у своїй основі чіткі та зрозумілі вимоги до навчальних результатів;

 • давати змогу легко досягти і перевищити ці результати;

 • давати змогу показати свої досягнення у різний спосіб;

 • заохочувати учнів апробовувати моделі поведінки без ризику отримати за це негативну оцінку;

 • розвивати позитивне ставлення до самого себе, упевненість у своїх здібностях і
  можливостях:

 • використовувати самооцінювання як важливий елемент навчання;

 • надавати зворотний зв'язок учням і вчителю.


Інструменти оцінювання

У програмах розвитку життєвих навичок використовують різні інструменти оцінювання. Тести – розроблені вчителем або стандартизовані переліки запитань на зразок:

 • «так/ні/не знаю»;

 • «згоден/частково/не згоден»;

 • доповнення речень;

 • встановлення відповідностей;

 • вибір правильних чи неправильних відповідей тощо.

Тести дають змогу оцінити рівень знань, опорних умінь, ставлень і намірів. Але проблема в тому, що оцінювання умінь, ставлень і намірів за допомогою тестів може не дати реальної картини. Учні намагатимуться відповідати так, як вважають правильним, а не так, як думають і роблять насправді. Точніші результати можна отримати за анонімного тестування, коли результати обробляють в узагальненому вигляді для цілого класу, як при оцінюванні за процедурою «ДО» ї «ПІСЛЯ».

Спостереження – дає надійнішу інформацію стосовно умінь, ставлень і намірів, але потребує більше часу.

Інтерв'ю – відповіді на запитання в структурованому або неструктурованому форматі. Вигідно відрізняються від тестів тим, що вчитель під час інтерв'ю отримує інформацію і невербальними каналами. Недоліком є те, що інтерв'ю потребують набагато більше часу.

Дебати – дають змогу оцінити ставлення до певної проблеми, а також уміння вести дискусію з повагою до опонента, навички самоконтролю, толерантність, логічне і креативне мислення.

Презентації, проекти – демонструють знання змісту та спроможність логічно мислити, аналізувати, доводити, мотивувати. Вони можуть бути теоретичними (науково-пошукові роботи, дослідження) або практичними (випуск наочної агітації, розробка фото- та відеопрезентацій, рольові ігри, сценічні вистави, виступи агітбригад).

Портфоліо – збірка творчих робіт учня за певний період. Учнів слід мотивувати до власних роздумів про важливі проблеми. Наприклад, до портфоліо можна включити аналіз статті, відповіді на листи, есе на задані вчителем теми.

Оцінювання однолітками – акцент робиться на спостереженні та отриманні критичного зворотного зв'язку. Рівень засвоєння навчального матеріалу можна перевірити, об'єднавши учасників у три групи. Протягом 5 хвилин вони готують за пройденим матеріалом два запитання для інших груп. Відтак по черзі ставлять запитання та оцінюють відповіді, аргументуючи свою оцінку.

Самооцінювання – розвиває в учнів здатність до самоаналізу, постановки мети й аналізу власних досягнень. Спочатку учень визначає, чого б він хотів досягнути, проміжні результати (етапи досягнення), а наприкінці – оцінює, як йому вдалося це здійснити.

Творчі методи – спосіб оцінити знання, навички та ставлення учнів, використовуючи їх творчий потенціал. Це можуть бути:

 • плакати у вигляді символів чи піктограм, які, наприклад, відображають знання прав дитини;

 • тематичний колаж чи альбом, виготовлений з ілюстрованих журналів;

 • картки з тестами або ситуаціями для інтерактивних ігор;

 • пам'ятка з пройденої теми;

 • вірш, пісня, сценарій гри або вистави, які стосуються теми заняття.


Тематичне оцінювання

Тематичне оцінювання рекомендується здійснювати одним із трьох наведених нижче способів.

1. На основі самооцінювання та оцінювання окремих творчих завдань.

2. На основі стандартизованих тестів.

3. На основі тестів, розроблених вчителем.

Ви самі можете розробити тести для тематичного оцінювання на основі визначених у програмі результатів навчання. Для цього відберіть з колонки у програмі “навчальні досягнення учнів” результати, які будете оцінювати шляхом спостереження. До решти завдань сформулюйте запитання та підберіть до них по 4 ймовірні варіанти відповідей, серед яких 1 чи 2 будуть правильними. Оцініть завдання в балах так, щоб учні легко могли досягти (і перевищити) максимальний результат.

Авторським колективом Т.Воронцової створені посібники для оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках-тренінгах з основ здоров’я.

Схожі:

Оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров’Я iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов
На сьогодні внесено певні зміни до критеріїв навчальних досягнень учнів а саме: уточнені схеми і критерії оцінювання письма, оскільки...
Оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров’Я iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов
На сьогодні внесено певні зміни до критеріїв навчальних досягнень учнів а саме: уточнені схеми і критерії оцінювання письма, оскільки...
Оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров’Я iconМетодичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Методичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних...
Оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров’Я iconМетодичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Методичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних...
Оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров’Я iconЗміст програм и розділ І. Біохімія
Фахове вступне випробування з основ здоров’я людини – це критерій оцінювання навчальних досягнень абітурієнта, який ґрунтується на...
Оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров’Я iconТороус Л. О. методист іппочо на шляху до об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів
Результати навчальної діяльності учнів на всіх етапах шкільної освіти не можуть обмежуватися знаннями, уміннями І навичками – метою...
Оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров’Я iconЗвіт про роботу науково-дослідницької лабораторії з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах за 2008 рік
Формування професійної готовності вчителя інформатки до оцінювання навчальних досягнень учнів
Оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров’Я iconВимоги до оформлення класного журналу
Цією інструкцією визначається порядок ведення класного журналу та оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11-х класів загальноосвітніх...
Оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров’Я iconНаказ №1222 Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти
З метою організованого переходу на нові Державні стандарти та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки...
Оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров’Я iconНаказ №1222 Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти
З метою організованого переходу на нові Державні стандарти та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи