Статусне законодавство для непідприємницьких організацій icon

Статусне законодавство для непідприємницьких організацій
Скачати 470.27 Kb.
НазваСтатусне законодавство для непідприємницьких організацій
Сторінка2/3
Дата31.08.2012
Розмір470.27 Kb.
ТипЗакон
1   2   3

Ввести додаткову статтю

Стаття 17-1 . Особливості членства юридичних осіб в непідприємницьких товариствах


 1. Юридичні особи – якщо інше не встановлено законом, можуть бути засновниками та членами товариств.
 1. Юридична особа приймає рішення про створення/членство в непідприємницькій організації відповідно до власного статуту та статуту непідприємницької організації.
 1. Якщо інше не встановлено статутом непідприємницької організації, юридична особа- член організації має один голос у її вищому колегіальному органі. Реалізація прав члена організації юридичною особою-членом здійснюється через представника юридичної особи.

 2. Перший керівник юридичної особи-члена непідприємницької організації має права представляти її інтереси в такій організації без доручення. Повноваження інших представників посвідчується відповідним дорученням. Термін дії такого доручення встановлюється юридичною особою-членом, але не може бути більшим одного року.

 3. У випадку, коли одна непідприємницька організація є членом іншої непідприємницької організації, договором між організацією-членом і організацією може передбачатися, що рішення організації, обов'язкові для її членів, набирають сили для членів- юридичних осіб і відповідно їхніх членів тільки після затвердження цих рішень керівним органом юридичних осіб-членів, визначеним їх статутами.
Стаття регулює особливості членства юридичних осіб в організаціях

Стаття 17. Особливості членства непідприємницьких організацій

 1. Членство у непідприємницькій організації з фіксованим членством є індивідуальним і не може бути передано іншій особі за домовленістю чи за заповітом.

 2. Членство припиняється в зв`язку із смертю фізичної особи, яка була членом організації або розпуском чи ліквідацією юридичної особи - члена організації.

 3. Юридична особа зберігає своє членство у непідприємницькій організації у разі її законної реорганізації.

 4. При відокремленні від юридичної особи, що є членом організації іншої юридичної особи, членство в організації юридичної особи від якої відбулось відокремлення зберігається. При об`єднанні юридичної особи-члена непідприємницької організації з іншою юридичною особою, її членство в організації припиняється.

 5. Член непідприємницької організації має право вийти з організації шляхом подання письмової заяви про вихід. Статут непідприємницької організації може передбачати право на вихід з організації лише по закінченні фінансового року, або через певний час з моменту подачі заяви, але не більше ніж через рік. Це положення не застосовується, якщо права та обов`язки членів організації були суттєво змінені.

 6. Член організації може бути виключеним з числа членів у випадках і в порядку передбаченому статутом. Незалежно від норм статуту член організації може бути виключеним з організації постійно діючим статутним органом за грубе порушення норм статуту або за заподіяння значної шкоди організації. У цьому випадку, виключений з організації член, має право звернутись до вищого керівного органу організації з апеляцією.

 7. Повідомлення про виключення з організації надсилається в письмовому вигляді.

 8. Особа, членство якої припинено, не має права на повернення членських внесків та виділення частки майна з непідприємницької організації на свою користь.

 9. У випадку порушення норм статуту при виключенні з членів організації, останні мають право на звернення до суду з позовом про незаконне позбавлення членства.
Стаття 17. Особливості членства непідприємницькому товаристві


 1. Членство у товаристві є індивідуальним і не може бути передано іншій особі.

 2. Юридична особа зберігає своє членство у товаристві в разі його реорганізації.

 3. Членство припиняється по факту, в добровільному або примусовому порядку.

 4. По факту членство припиняється в зв`язку із смертю фізичної особи, яка була членом організації або ліквідацією чи реорганізацією юридичної особи - члена товариства, за винятком випадків, передбачених законом.

 5. При відокремленні від юридичної особи, що є членом товариства іншої юридичної особи, членство в товаристві юридичної особи від якої відбулось відокремлення зберігається. При об`єднанні юридичної особи-члена товариства з іншою юридичною особою, її членство в товаристві припиняється.

 6. Член товариства має право вийти з його членів шляхом подання письмової заяви про вихід. Статут товариства може передбачати право на вихід з товариства лише після виконання зобов”язань перед товариством, прийнятих на себе в порядку, встановленому статутом, або через певний час з моменту подачі заяви, але не більше ніж через рік. Це положення не застосовується, якщо права та обов`язки членів організації були суттєво змінені.

 7. Член товариства може бути виключеним з числа членів у випадках і в порядку передбаченому статутом. Незалежно від норм статуту, вищий орган товариства може делегувати право іншому постійно діючому керівному органу товариства виключати з числа членів осіб за грубе порушення норм статуту або за заподіяння значної шкоди організації. У цьому випадку, виключений з товариства член, має право звернутись до вищого керівного органу товариства з апеляцією.

 8. Повідомлення про виключення з організації надсилається в письмовому вигляді.

 9. Особа, членство якої припинено, не має права на повернення членських внесків та виділення частки майна з непідприємницької організації на свою користь.

 10. У випадку порушення норм статуту при виключенні з членів організації, останні мають право на звернення до суду з позовом про незаконне позбавлення членства.
Редакційні уточнення

Стаття 20. Установчі документи

1.Установчими документами, відповідно до організаційно-правових форм непідприємницьких організацій є:

для товариства (асоціації) - статут, рішення про утворення, протокол установчих зборів;

для спілки - статут, засновницька угода, протокол установчих зборів та рішення про утворення спілки.

для установи - статут, установчий протокол або засновницька угода;

для фонду - статут, засновницька угода або установчий протокол чи заповіт, що містить доручення на створення фонду та визначає коло осіб-розпорядників фонду;


Стаття 20. Установчі документи

1.Установчими документами, відповідно до організаційно-правових форм непідприємницьких організацій є:

для товариства - статут, рішення про утворення, протокол установчих зборів;

для установи – статут, установчий протокол або засновницька угода;

для фонду - статут, засновницька угода або установчий протокол чи заповіт, що містить доручення на створення фонду.


Редакційні уточнення з урахування раніше внесених змін.

Ввести нову статтю 19-1

Стаття 19-1 Формування статутного капіталу фонду

 1. Вкладами засновників фонду можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

 2. Порядок оцінки вкладів визначається в установчих документах фонду, якщо інше не передбачено законодавством України.

 3. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу фонду бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу.

Пояснення суті статутного капіталу фонду.

Ввести статтю 19-2

^ Стаття 19-2. Створення фонду за заповітом

 1. Фонд може бути заснований на підставі нотаріально завіреного заповіту, що повинний містити рішення про заснування відповідно до положень статті 11 цього закону.

 2. Якщо виконавець за заповітом не може вчинити дії по утворенню фонду, суд може визначити спеціального виконавця, що має забезпечити вчинення дій необхідних для реєстрації фонду за заповітом.

 3. Якщо рішення про заснування фонду, що є в заповіті, містить недостатньо відомостей для утворення вищого керівного органу фонду, виконавець за заповітом може, призначити членів вищого керівного органу фонду та визначити інші умови рішення по заснуванню фонду, що не були визначені в заповіті.

 4. До призначення членів вищого керівного органу фонду, виконавець заповіту має права, що випливають із рішення про заснування фонду в тому числі і право управління майном, переданим фонду за заповітом.

 5. Виконавець заповіту має право отримати компенсацію необхідних витрат із суми заповіту, що виникли в зв’язку із створенням фонду. Якщо заповітом ці витрати не передбачені, або є недостатніми, суд приймає рішення про необхідні витрати із заповіту. Заповіт може пердбачати виплату винагороди за дії по утворенню фонду,.

 6. Повноваження виконавця заповіту припиняються після внесення запису про реєстрацію фонду до реєстру, або якщо судом встановлено, що заснування фонду є не можливим.
Нова стаття більш детально регулюватиме питання утворення фондів за заповітами.

Ввести додаткову статтю 24-1

^ Стаття 24-1 Реєстрація структурних підрозділів неппідприємницьких організацій

 1. Структурні підрозділи неприбуткових організацій реєструються міськими, районними органами Міністерства юстиції за місцем їх знаходження протягом не більше 30 днів з моменту надходження документів на реєстрацію.

 2. Після реєстрації, відділення непідприємницької організації набуває статусу юридичної особи.

 3. Філія та представництво реєструються без статутусу юридичної особи.

 4. Для реєстрації подаються:

 1. заява довільної форми за підписом керівника організації-засновника структурного підрозділу в якій вказується назву та місцезнаходження організації-засновника та її структурного підрозділу, назву керівного органу підрозділу, прізвища, ім”я, по-батькові осіб, що мають право предаствляти структурний підрозділ у стосунках з державними органами;

 2. нотаріально посвідчена копія статуту організації-засновника;

 3. Положення структурного підрозділу, що реєструється, затверджене повноважним на те статутним органом;

 4. Рішення про заснування підрозділу;

 5. Документ, що підтверджує надання юридичної адреси відповідно до норм статті 23 закону.

5. Всі інші питання реєстрації структурних підрозділів непідприємницьких організацій вирішуються відповідно до норм цього закону для реєстрації непідприємницьких організацій.

Нова Стаття регулює питання реєстрації структурних підрозділів неприбуткових організацій.

Стаття 23. Заява про внесення до реєстру

1.Для реєстрації організації її засновники, протягом 30-ти днів з дня прийняття рішення про утворення організації подають до реєструючого органу заяву довільної форми, яка має містити таку інформацію:

назву та місце знаходження непідприємницької організації;

мету утворення організації;

назву постійно діючого статутного органу організації;

прізвища, ім`я, по-батькові осіб, уповноважених представляти організацію в реєструючих органах.

Заява підписується засновниками/засновником, або уповноваженою ними особою і посвідчується нотаріально.

Коли засновників більше двох, заява підписується не менш як двома засновниками.

До заяви додаються:

 1. статут організації;

засновницька угода або установчий протокол про утворення громадської організації;

відомості про склад її постійно діючого статутного органу з адресами та особистими ідентифікаційними кодами осіб, що входять до його складу;

документ, що підтверджує надання юридичної адреси(договір оренди, гарантійний лист, тощо. У разі надання під юридичну адресу житлового приміщення(квартири, будинку) до заяви додається довідка про склад сім`ї та гарантійний лист від власника приміщення чи особи, що постійно мешкає у цьому приміщенні, підписаний всіма дорослими членами сім`ї, що приживають в цьому приміщенні, який посвідчується нотаріально.

Документи про сплату реєстраційного збору.

4.Датою подання документів на державну реєстрацію вважається дата їх фактичного надходження в реєструючий орган.

 1. Забороняється вимагати для реєстрації додаткові документи, не передбачені цією статтею.
Стаття 23. Заява про внесення до реєстру

1.Для реєстрації організації її засновники, протягом 30-ти днів з дня прийняття рішення про утворення організації подають до реєструючого органу заяву довільної форми, яка має містити таку інформацію:

 1. Назву, місце знаходження та поштову адресу непідприємницької організації;

 2. мету утворення організації;

 3. назву постійно діючого статутного органу організації;

 4. прізвища, ім`я, по-батькові осіб, уповноважених представляти організацію в реєструючих органах.

Заява підписується засновниками/засновником, або уповноваженою ними особою і посвідчується нотаріально.

Коли засновників більше двох, заява підписується не менш як двома засновниками.

До заяви додаються:

 1. статут організації;

 2. засновницька угода або установчий протокол про утворення організації, якщо це передбачено законом;

 3. відомості про склад її постійно діючого статутного органу з адресами та особистими ідентифікаційними кодами осіб, що входять до його складу;

 4. документ, що підтверджує надання юридичної адреси(договір оренди, гарантійний лист, тощо. У разі надання під юридичну адресу житлового приміщення(квартири, будинку) до заяви додається довідка про склад сім`ї та гарантійний лист від власника приміщення чи особи, що постійно мешкає у цьому приміщенні, підписаний всіма дорослими членами сім`ї, що приживають в цьому приміщенні, який посвідчується нотаріально.

 5. документ, що засвідчує сплату засновниками внеску до статутного капіталу фонду в розмірі, передбаченому законом;

 6. документи про сплату реєстраційного збору.

4.Датою подання документів на державну реєстрацію вважається дата їх фактичного надходження в реєструючий орган.

 1. Забороняється вимагати для реєстрації додаткові документи, не передбачені цією статтею.
Введено доповнення про статутний капітал та здійснено деякі редакційні уточнення.

Стаття 25. Розгляд заяв про внесення до реєстру

1.Заява про внесення до реєстру непідприємницької організації, структурного підрозділу іноземної непідприємницької організації розглядається в 30-денний строк з дня надходження документів.

2. Про внесення до реєстру організації, структурного підрозділу іноземної непідприємницької організації, про відкладення або про відмову щодо внесення до реєстру заявникові повідомляється письмово в 10-денний строк.

 1. Реєстраційний орган не вносить непідприємницької організації до реєстру коли подані документи не відповідають обов`язковим вимогам до цих документів, передбачених Законом. Реєстраційний орган зобов`язаний обгрунтувати відкладення внесення до реєстру або відмову у письмовій формі з посиланням на конкретні статті Закону, яким не відповідають подані документи.

 2. Протягом 20 днів з дати одержання вмотивованого пояснення відкладення внесення до реєстру непідприємницької організації, уповноважений на те орган чи особи непідприємницької організації можуть внести відповідні зміни до поданих документів. У такому випадку рішення про внесення чи відмову від внесення до реєстру непідприємницької організації приймається протягом 10 днів з дати одержання уточнених документів.

 3. Відмова про внесення організації до державного реєстру може бути оскаржена в судовому порядку протягом 60-ти днів з дня одержання заявником відмови.

 4. Відмова про внесення до реєстру по причинам недоцільності утворення організації, а так само як вимога додаткових документів не передбачених цим Законом не допускається.

 5. Відмова у внесення до реєстру не перешкоджає повторному поданню документів після усунення виявлених порушень, при чому збір за повторне подання документів не вноситься.
Стаття 25. Розгляд заяв про внесення до реєстру

1.Заява про внесення до реєстру непідприємницької організації, структурного підрозділу іноземної непідприємницької організації розглядається в 30-денний строк з дня надходження документів.

2. Про внесення до реєстру організації, структурного підрозділу іноземної непідприємницької організації, про відкладення або про відмову щодо внесення до реєстру заявникові повідомляється письмово в 10-денний строк з дня прийняття відповідного рішення.

 1. Реєстраційний орган не вносить непідприємницької організації до реєстру коли подані документи не відповідають обов`язковим вимогам до цих документів, передбачених Законом. Реєстраційний орган зобов`язаний обгрунтувати відкладення внесення до реєстру або відмову у письмовій формі з посиланням на конкретні статті Закону, яким не відповідають подані документи.

 2. Протягом 20 днів з дати одержання вмотивованого пояснення відкладення внесення до реєстру непідприємницької організації, уповноважений на те орган чи особи непідприємницької організації можуть внести відповідні зміни до поданих документів. У такому випадку рішення про внесення чи відмову від внесення до реєстру непідприємницької організації приймається протягом 10 днів з дати одержання уточнених документів.

 3. ^ Порушення встановлених законом строків на реєстрацію, а також відмова про внесення організації до державного реєстру може бути оскаржена в судовому порядку протягом 60-ти днів з дня одержання заявником відмови чи встановленого законом строку реєстрації.

 4. Відмова про внесення до реєстру по причинам недоцільності утворення організації, а так само як вимога додаткових документів не передбачених цим Законом не допускається.

 5. Відмова у внесення до реєстру не перешкоджає повторному поданню документів після усунення виявлених порушень, при чому збір за повторне подання документів не вноситься.
Редакційні уточнення

Стаття 26. Повідомлення про зміни статуту та місця знаходження непідприємницької організації

1.Про внесені у статут змін, зміну місця знаходження, зміну керівництва організації, постійно діючий статутний орган організації повідомляє реєструючий орган протягом 10-ти днів з моменту таких змін. Структурні підрозділи іноземних непідприємницьких організацій зобов`язані повідомити реєструючий орган про зміни статуту іноземної організації, зміну місця знаходження підрозділу протягом 15-ти днів.

…..

Стаття 26. Повідомлення про зміни статуту та місця знаходження непідприємницької організації

1.Про внесені у статут змін, зміну місця знаходження, зміну у складі постійно діючого статутного органу організації, постійно діючий статутний орган організації повідомляє реєструючий орган протягом 10-ти днів з моменту таких змін. Структурні підрозділи іноземних непідприємницьких організацій зобов`язані повідомити реєструючий орган про зміни статуту іноземної організації, зміну місця знаходження підрозділу протягом 15-ти днів.

…..

Редакційне уточнення

Стаття 41. Структура органів управління

Структуру органів управління непідприємницьких організацій, якщо інше не передбачено статутом/положенням організації, складають:

вищий керівний орган непідприємницької організації

постійно діючий статутний орган

виконавчий керівник організації

контрольно-ревізійний орган


Стаття 41. Структура органів управління

 1. Структуру органів управління непідприємницьких організацій, якщо інше не передбачено статутом/положенням організації, складають:

 • вищий керівний орган непідприємницької організації

 • постійно діючий статутний орган

 • виконавчий керівник організації

 • контрольно-ревізійний орган

 1. Вищим керівним органом для товариства є загальні збори(з”їзд, конференція).

 1. Вищим керівним органом установи є Наглядова рада.
Уточнення щодо обов”язковості вищих статутних органів для НПО.

Стаття 42. Вищі керівні органи непідприємницьких організацій

 1. Вищими керівними органами непідприємницьких членських організацій є загальні збори чи з`їзд (конференція), а для організацій, утворених одним засновником – органи, визначені цим засновником відповідно до цього Закону. Періодичність скликання вищих керівних органів визначається установчими документами непідприємницької організації, але не може бути рідше одного разу на 2 роки.

 2. Загальні збори, з`їзд (конференція) є правочинними, якщо на них присутні більше половини членів(делегатів) організації, якщо статут організації не передбачає іншого представництва.

 3. Порядок обрання делегатів з`їзду(конференції) визначається статутами організації, а квота представництва встановлюється постійно діючим статутним органом, якщо інше не передбачено статутом організації.

 4. Якщо скликані збори, з`їзд чи конференція не може приймати рішення відповідно до вимог частини 2 цієї статті, постійно діючий статутний орган зобов`язаний скликати нові збори не пізніше місяця з тим же самим порядком денним, повідомивши членів(делегатів) про це письмово. Нові збори мають право приймати рішення з питань визначених порядком денним за наявності будь-якої кількості членів, але не менше трьох.

 5. Рішення на загальних зборах, з`їзді (конференції) приймаються простою чи кваліфікованою більшістю голосів делегатів(членів) відповідно до вимог статуту.

 6. Будь-який член організації має право письмовим дорученням доручити іншому члену організації представляти його на зборах і брати участь у голосуванні, якщо інше не передбачено статутом. Один член організації не може мати більше одного доручення.
Стаття 42. Загальні збори(з”їзд, конференція)

 1. Періодичність скликання Загальних зборів (з`їзду, конференції), установчими документами товариства, але не може бути рідше одного разу на 2 роки.

 2. Загальні збори, з`їзд (конференція) є правочинними, якщо на них присутні більше половини членів(делегатів) організації, якщо статут організації не передбачає іншого представництва.

 3. Порядок обрання делегатів з`їзду(конференції) визначається статутами організації, а квота представництва встановлюється постійно діючим статутним органом, якщо інше не передбачено статутом організації.

 4. Якщо скликані збори, з`їзд чи конференція не може приймати рішення відповідно до вимог частини 2 цієї статті, постійно діючий статутний орган зобов`язаний скликати нові збори не пізніше місяця з тим же самим порядком денним, повідомивши членів(делегатів) про це письмово. Нові збори мають право приймати рішення з питань визначених порядком денним за наявності будь-якої кількості членів.

 5. Рішення на загальних зборах, з`їзді (конференції) приймаються простою чи кваліфікованою більшістю голосів делегатів(членів) відповідно до вимог статуту.

 6. Будь-який член організації має право письмовим дорученням доручити іншому члену організації представляти його на зборах і брати участь у голосуванні, якщо інше не передбачено статутом. Один член організації не може мати більше одного доручення.Статтю 43 виключити
Норми цієї статті викладені у статті 41

Стаття 44. Наглядова рада

 1. Наглядова рада є вищим керівним органом непідприємницьких організацій без фіксованого членства: фондів та установ.

 2. Порядок призначення членів наглядової ради визначається статутом організації. Перше призначення членів наглядової ради здійснюється засновником.

 3. Наглядова рада складається не менше як із трьох членів, які є дієздатними та принаймі половина з них має на законних підставах проживати на території України.

 4. Голова наглядової ради обирається із числа членів ради відкритим голосуванням більшістю голосів від визначеного статутом чисельного складу ради.

Члени правління організації, члени ревізійних органів та виконавчої дирекції організації не можуть бути членами наглядової ради.


Стаття 44. Наглядова рада

 1. Наглядова рада є вищим керівним органом непідприємницьких організацій без фіксованого членства: фондів та установ.

 2. Порядок призначення членів наглядової ради визначається статутом організації. Перше призначення членів наглядової ради здійснюється засновником.

 3. Наглядова рада складається не менше як із трьох членів, які є дієздатними та принаймі половина з них має на законних підставах проживати на території України.

 4. Голова наглядової ради обирається із числа членів ради відкритим голосуванням більшістю голосів від визначеного статутом чисельного складу ради.

 5. Члени правління організації, члени ревізійних органів та виконавчої дирекції організації не можуть бути членами наглядової ради.

 6. Члени наглядової ради не можуть передавати своїх повноважень третім особам, якщо цього прямо не передбачено статутом організації.

 7. Члени наглядової ради як правило працюють на громадських засадах.

 8. Може бути встановлено порядок виплати грошових компенсацій членам наглядової ради за їх витрати пов`язані з діяльністю у цьому органі.

 9. Члени наглядової ради несуть колективну відповідальність за збитки завдані організації своїми діями чи бездіяльністю, що привела до порушення статуту організації чи законодавства.

 10. Від такої відповідальності звільняється той член ради, що при прийнятті рішення, що привело до нанесення збитків організації виклав свою незгоду з цим рішенням у письмовій формі, яка долучається до протоколу засідання.

 11. Член ради утримується від голосування з питань, що розглядаються на її засіданні, якщо його інтереси у цьому питанні вступають у конфлікт з інтересами організації(конфлікт інтересів) і повідомляє інших членів органу про наявність конфлікту інтересів.
Об”єднання двох статей

Стаття 45. Виключна компетенція вищих керівних органів

 1. До виключної компетенції вищих керівних органів непідприємницької організації належить:

 2. – затвердження статуту організації та внесення до нього змін і доповнень;

2)- обрання постійно діючих статутних органів, керівника організації, а також ревізійної комісії, формування інших, передбачених статутом органів та затвердження положення про них;

3) – затвердження символіки організації;

 1. – прийняття рішення про реорганізацію (злиття, поділ) організації чи про її ліквідацію (саморозпуск);

 2. – розгляд скарг членів організацій про примусове припинення членства організації і прийняття по них остаточних рішень;

6) – затвердження звітів про фінансову діяльність та заслуховування і затвердження висновків ревізійної комісії по результатам перевірки фінансової діяльності організації.

Стаття 45. Виключна компетенція вищих керівних органів

 1. До виключної компетенції вищих керівних органів непідприємницької організації належить:

 1. – затвердження статуту організації та внесення до нього змін і доповнень;

 2. обрання постійно діючих статутних органів, керівника організації, а також ревізійної комісії, формування інших, передбачених статутом органів та затвердження положення про них;

 3. – затвердження символіки організації;

 4. – визначення основних напрямів діяльності організації, внутрішніх правил та процедур;

 5. – прийняття рішення про реорганізацію (злиття, поділ) організації чи про її ліквідацію (саморозпуск);

 6. прийом та виключення з членів товариства, розгляд скарг членів про примусове припинення членства організації і прийняття по них остаточних рішень;

 7. – затвердження звітів про фінансову діяльність та заслуховування і затвердження висновків ревізійної комісії по результатам перевірки фінансової діяльності організації;

 1. Заснування чи прийняття рішень про участь в інших юридичних особах;

 2. Реалізація права власності на майно організації;

Уточнення виключної компетенції вищого керівного органу

Стаття 48. Особливості діяльності колегіального виконавчого органу

 1. Колегіальний виконавчий орган складається не менше з двох дієздатних осіб, причому не менше половина з них має проживати в Україні.

 2. Члени колегіального виконавчого органу не можуть передавати своїх повноважень третім особам, якщо цього прямо не передбачено статутом організації.

 3. Члени колегіального виконавчого органу як правило працюють на громадських засадах.

 4. Вищий керівний орган організації може своїм рішенням встановити порядок виплати грошових компенсацій членам колегіального виконавчого органу за їх витрати пов`язані з діяльністю у цьому органі.

 5. Члени колегіального виконавчого органу несуть колективну відповідальність за збитки завдані організації своїми діями чи бездіяльністю, що привела до порушення статуту організації чи законодавства.

 6. Від такої відповідальності звільняється той член колегіального виконавчого органу, що при прийнятті рішення, що привело до нанесення збитків організації виклав свою незгоду з цим рішенням у письмовій формі, яка долучається до протоколу засідання.

 7. Член колегіального виконавчого органу утримується від голосування з питань, що розглядаються на засіданні органу, якщо його інтереси у цьому питанні вступають у конфлікт з інтересами організації(конфлікт інтересів) і повідомляє інших членів органу про наявність конфлікту інтересів.
Включити статтю 48 у статтю 44
Ввести нову статтю

1   2   3

Схожі:

Статусне законодавство для непідприємницьких організацій iconМетодичні рекомендації з курсу “Господарське законодавство”
Господарське законодавство І господарське право, їх співвідношення. Поняття, мета, принципи й методи господарського права
Статусне законодавство для непідприємницьких організацій iconЗаконодавство» стало об’єктивною необхідністю для студенті в спеціальностей «Менеджмент організацій», «Маркетинг», «Фінанси»
Ринкова економіка породила різноманітні організаційні форми підприємств: господарські товариства, виробничі кооперативи, приватні...
Статусне законодавство для непідприємницьких організацій iconПрограма державної атестації з соціально-правових дисциплін для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
«Галузеве законодавство в соціальній роботі», «Житлове право», «Конституційне право України», «Міжнародне законодавство в галузі...
Статусне законодавство для непідприємницьких організацій iconКонспект лекцій по курсу „основи екології" для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0306 "
Логістика", "Менеджмент організацій міського господарства", "Менеджмент організацій в будівництві", "Менеджмент організацій місцевого...
Статусне законодавство для непідприємницьких організацій iconДо виконання практичних завдань з дисципліни «статистика»
«Менеджмент організацій міського господарства», «Менеджмент організацій місцевого самоврядування», «Менеджмент організацій в будівництві»,...
Статусне законодавство для непідприємницьких організацій iconНормативно-правова база щодо попередження насильства в сім'ї. Виявлення жертв насильства та осіб, які його вчиняють. Законодавство України щодо попередження насильства в сім’ї
Починаючи з 80-х років XX сторіччя, біль­шість країн світу визнали домашнє насильство як серйозну проблему й почали шукати шляхи...
Статусне законодавство для непідприємницьких організацій iconМетодичні вказівки до практичних занять 3 дисципліни „основи екології”
Логістика", "Менеджмент організацій міського господарства", "Менеджмент організацій в будівництві", "Менеджмент організацій місцевого...
Статусне законодавство для непідприємницьких організацій iconПроект включатиме наступні заходи
Нашими цільовими групами є керівники малих І середніх підприємств, соціально-економічних партнерів, неурядових організацій, муніципалітетів,...
Статусне законодавство для непідприємницьких організацій iconМетодичні вказівки для проходження технологічної практики
«Менеджмент організацій» спеціалізації «Менеджмент організацій місцевого самоврядування»
Статусне законодавство для непідприємницьких організацій iconМетодичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни " господарське законодавство" для студентів денної та заочної форм навчання
Вступ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи