Статусне законодавство для непідприємницьких організацій icon

Статусне законодавство для непідприємницьких організацій
Скачати 470.27 Kb.
НазваСтатусне законодавство для непідприємницьких організацій
Сторінка3/3
Дата31.08.2012
Розмір470.27 Kb.
ТипЗакон
1   2   3
Стаття 48-1. Конфлікт інтересів


 1. Угоди між організацією і зацікавленими особами, пов’язані з розпорядженням майна організації, припускають наявність конфлікту інтересів.

 2. Зацікавленими особами тут розуміються: члени керівних органів організації, а також особи, що у силу своїх стосунків з організацією можуть впливати на рішення організації щодо власного майна і які укладають угоди з цією організацією особисто або через представника.

 3. Конфлікт інтересів також має місце коли організація укладає угоди з родичами зацікавлених осіб, а також їхніми кредиторами.

 4. Термін «майно організації» в цій статті означає будь-яке майно організації, її майнові і немайнові права, її прибуток від підприємницької й іншої діяльності, а також неотриманий дохід, комерційну інформацію про її діяльність і плани.
Оскільки організації користуються певними пільгами і мобілізують кошти інших осіб необхідна додаткова стаття, яка б обмежувала можливі зловживання в НПО.
^ Стаття 48-2. Розв”язання конфлікту інтересів


 1. Угода, у якій передбачається реальний або можливий конфлікт інтересів, повинна бути затверджена уповноваженим органом організації. Зацікавлена особа повинна проінформувати уповноважений орган організації про наявність конфлікту інтерсів до укладення угоди.

 2. Зацікавлена особа повинно відповідати по відшкодуванню всіх збитків, понесених організацією в результаті угоди, укладеної при наявності конфлікту інтересів, якщо угода не була затверджена уповноваженим органом, або якщо керівний орган не був повідомлений про конфлікт інтересів.

 3. Додатково до відшкодування збитків, така зацікавлена особа повинна також повернути організації весь прибуток, отриманий цією особою в результаті укладення такої угоди.

 4. Якщо збитки виникли в результаті дій декількох зацікавлених осіб, вони повинні нести солідарну відповідальність перед організацією.Стаття 49. Ревізійний орган

Для контролю над результатами фінансової діяльності організації, правильністю та законність здійснення фінансових надбань та витрат організації вищим керівним органом непідприємницької організації формується ревізійний орган – ревізійна комісія(аудитор, ревізор, тощо)

Порядок проведення перевірок, повноваження ревізійного органу, обов`язки органів та штатних працівників організації щодо забезпечення діяльності цього органу визначаються статутом організації.

У разі необхідності вищий керівний орган непідприємницької організації може прийняти положення про ревізійний орган.


Стаття 49. Ревізійний орган

Для контролю над результатами фінансової діяльності організації, правильністю та законність здійснення фінансових надбань та витрат організації вищим керівним органом непідприємницької організації формується ревізійний орган – ревізійна комісія, або встановлюється порядок залучення незалежного аудитора.

Порядок проведення перевірок, повноваження ревізійного органу, обов`язки органів та штатних працівників організації щодо забезпечення діяльності цього органу визначаються статутом організації.

У разі необхідності вищий керівний орган непідприємницької організації може прийняти положення про ревізійний орган.


Уточнення редакції

Стаття 58. Режим майна організації, що ліквідовується

 1. Майно ліквідованої організації після задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цивільним законодавством, та повернення майна, яке використовувалось організацією на правах оренди чи користування, а також розподілу серед осіб, що мають на це право, передається:

правонаступнику непідприємницької організації;

непідприємницьким організаціям зі спорідненими статутними цілями;

спрямовується на статутні цілі, або цілі, визначені вищими керівними органами, які прийняли рішення про ліквідацію організації.

У разі примусової ліквідації організації за рішенням суду, майно організації після задоволення претензій кредиторів переходить у власність держави.


Стаття 58. Режим майна організації, що ліквідовується

 1. Майно ліквідованої організації після задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цивільним законодавством, та повернення майна, яке використовувалось організацією на правах оренди чи користування, а також розподілу серед осіб, що мають на це право, передається:

 • правонаступнику непідприємницької організації;

 • непідприємницьким організаціям зі спорідненими статутними цілями;

 • спрямовується на статутні цілі, або цілі, визначені вищими керівними органами, які прийняли рішення про ліквідацію організації.

2. У разі примусової ліквідації суспільнокорисної організації за рішенням суду, майно організації після задоволення претензій кредиторів переходить у власність держави.

3. Для суспільнокорисних організацій майно, що залишилось не використаним, не може бути розподілено між засновниками, членами, посадовими та пов”язаними з ними особами.

Майно організацій, які не отримували пільги від держави не повинно передаватись в доход держави.

Стаття 73. Підприємницька діяльність непідприємницьких організацій

 1. Непідприємницькі організації мають право займатися підприємницькою діяльністю виключно з метою виконання статутних завдань відповідно до цього Закону та інших актів чинного законодавства України.

 2. Непідприємницькі організації можуть займатись окремими видами діяльності на підставі спеціальних дозволів(ліцензій) відповідно до законодавства.

 3. Непідприємницькі організації можуть займатись підприємницькою діяльністю, без утворення підприємства, якщо згідно з установчими документами такої організації утворено підприємницький депозит на суму, що дорівнює половині статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю. Підприємницький депозит для установ, засновниками яких є суб`єкти підприємницької діяльності, не утворюється.

 4. Непідприємницькі організації здійснюють підприємницьку діяльність через власні підприємницькі депозити.

 5. Непідприємницькі організації можуть займатись продажем суспільно-політичної літератури, інших друкованих матеріалів, виробів із власною символікою, проводити фестивалі, виставки, влаштовувати лекції, проводити інші суспільно-значимі заходи, надавати суспільно корисні послуги відповідно до власних статутів і отримувати від них кошти без утворення підприємницьких депозитів.

 6. Непідприємницькі організації можуть засновувати господарські товариства, підприємства, інші господарські організації у порядку, встановленому для окремих суб`єктів підприємницької діяльності.

 7. Непідприємницькі організації, отримують пільги по оподаткуванню, якщо їх доходи використовуються виключно на досягнення статутних цілей і не перерозподіляються між учасниками організації, пов”язаними особами, чи кредиторами.

 8. Непідприємницькі організації, утворені ними суб`єкти підприємницької діяльності зобов`язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, своєчасно вносити до бюджету у необхідному розмірі платежі та дотримуватись інших вимог, встановлених законодавством України.

 9. Форми бухгалтерського обліку та статистичної звітності, у тому числі і спрощені для організацій, що не займаються підприємницькою діяльністю, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 73. Підприємницька діяльність непідприємницьких організацій

 1. Непідприємницькі організації мають право займатися підприємницькою діяльністю.

 2. Суспільнокорисні непідприємницькі організації мають право займатись господарською діяльністю коли вона є основною діяльністю, виключно з метою виконання статутних завдань відповідно до цього Закону та інших актів чинного законодавства України.

 3. Суспільнокорисні непідприємницькі організації можуть займатись господарською діяльністю коли вона не є основою виключно через утворення підприємницьких юридичних осіб.

 4. Непідприємницькі організації можуть займатись окремими видами діяльності на підставі спеціальних дозволів(ліцензій) відповідно до законодавства.

 5. Непідприємницькі організації можуть займатись продажем суспільно-політичної літератури, інших друкованих матеріалів, виробів із власною символікою, проводити фестивалі, виставки, влаштовувати лекції, проводити інші суспільно-значимі заходи, надавати послуги відповідно до власних статутів і отримувати від них кошти.

 6. Непідприємницькі організації можуть засновувати господарські товариства, підприємства, інші господарські організації у порядку, встановленому для окремих суб`єктів підприємницької діяльності з урахуванням норм цього закону.

 7. Непідприємницькі організації, отримують пільги по оподаткуванню, якщо їх доходи використовуються виключно на досягнення статутних цілей і не перерозподіляються між учасниками організації, пов”язаними особами, чи кредиторами у відповідності із законодавством про оподаткування.
Стаття перепрацьована з урахуванням раніше внесених змін і виділенням суспільнокорисних та приватнокорисних непідприємницьких організацій.

Ввести нову статтю 74-1 в розділ 12, перед статтею 74

^ Стаття 74- 1. Документи організації

 1. Звіти по фінансам і діяльності непідприємницької організації повинні надаватись за вимогою будь-якого члена в товаристві або члена Правління і Наглядової Ради у фонді, і а також законно призначеному внутрішньому або зовнішньому аудитору (ревізору), що також мають право перевіряти документацію і записи організації протягом робочого часу.

 2. Кожна організація повинна затвердити порядок збереження документів як мінімум, протягом таких періодів часу:

 3. Невизначений період часу повинні зберігатися такі документи:

 1. Оригінал статуту, свідоцтво про реєстрацію, книги реєстрації документів, що надійшли, і всі оригінали документів, що надійшли

 2. Протоколи засідань керівних органів, включаючи рішення, прийняті на цих засіданнях, і додатки.

 3. Внутрішні правила, положення, порядок, прийняті керівними та іншими внутрішніми органами.

 4. Документи по ліквідації організації.

 1. Всі документи і записи, пов’язані з будь-якими правовими суперечками, розслідуванням, або суперечкою по податках зберігаються організацією протягом не менше 6 років.

 2. Всі інші документи, включаючи документи по ліквідації некомерційної організації, зберігаються як мінімум три років.
Стаття має слугувати впровадженню прозорості непідприємницького сектору, спрощує контроль та посилює відповідальність посадових осіб організації за свою діяльність.

Ввести нову статтю 74-1, виділивши останню частину статті 73 в самостійну статтю

^ Стаття 74-1. Звітність непідприємницьких організацій

Непідприємницькі організації, утворені ними суб`єкти підприємницької діяльності зобов`язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, своєчасно вносити до бюджету у необхідному розмірі платежі та дотримуватись інших вимог, встановлених законодавством України.

Більш логічне розміщення існуючої в проекті норми статті 73.

Ввести нову статтю 75-1

Стаття 75-1. Нагляд за діяльністю неприбуткової організації

 1. Право проведення перевірок неприбуткових організацій належить державним органам у відповідності до власної компетенції в межах визначених законом.

 2. Уповноважений державний орган має право проведення розслідувань можливих порушень шляхом перевірки внутрішніх документів організації протягом робочого дня.

 3. Якщо організація вважає, що розслідування є необгрунтованим чи таким, що порушує права організації, вона може відмовити уповноваженій особі , що здійснює перевірку в доступі до внутрішніх документів організації. В цьому випадку, контролюючий орган, має право вимагати отримання таких документів та здійснення своїх повноважень на перевірку через суд.

 4. Кожна перевірка має бути оформлена протоколом, який підписується особою, що проводила перевірку та уповноваженою особою організації.

 5. Протокол має містити інформацію:

 1. дату та місце перевірки;

 2. причини перевірки;

 3. дії, що були виконані при перервіці;

 4. участь організації в перевірці;

 5. результати перевірки.

 1. Перевіряюча особа не має права втручатись в діяльність організації.

 2. Посадові особи організації зобов”язані надавати допомогу у здійсненні перевірки.

Додаткова стаття має врегулювати питання перевірок НПО державними органами.
1 Термін “фонд” зараз часто вживають для суми фінансових ресурсів, тому доречно розглянути можливість використання терміну більш вузького – “фундація”, хоча поняття “благодійні фонди” також уже досить вживане.


1   2   3

Схожі:

Статусне законодавство для непідприємницьких організацій iconМетодичні рекомендації з курсу “Господарське законодавство”
Господарське законодавство І господарське право, їх співвідношення. Поняття, мета, принципи й методи господарського права
Статусне законодавство для непідприємницьких організацій iconЗаконодавство» стало об’єктивною необхідністю для студенті в спеціальностей «Менеджмент організацій», «Маркетинг», «Фінанси»
Ринкова економіка породила різноманітні організаційні форми підприємств: господарські товариства, виробничі кооперативи, приватні...
Статусне законодавство для непідприємницьких організацій iconПрограма державної атестації з соціально-правових дисциплін для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
«Галузеве законодавство в соціальній роботі», «Житлове право», «Конституційне право України», «Міжнародне законодавство в галузі...
Статусне законодавство для непідприємницьких організацій iconКонспект лекцій по курсу „основи екології" для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0306 "
Логістика", "Менеджмент організацій міського господарства", "Менеджмент організацій в будівництві", "Менеджмент організацій місцевого...
Статусне законодавство для непідприємницьких організацій iconДо виконання практичних завдань з дисципліни «статистика»
«Менеджмент організацій міського господарства», «Менеджмент організацій місцевого самоврядування», «Менеджмент організацій в будівництві»,...
Статусне законодавство для непідприємницьких організацій iconНормативно-правова база щодо попередження насильства в сім'ї. Виявлення жертв насильства та осіб, які його вчиняють. Законодавство України щодо попередження насильства в сім’ї
Починаючи з 80-х років XX сторіччя, біль­шість країн світу визнали домашнє насильство як серйозну проблему й почали шукати шляхи...
Статусне законодавство для непідприємницьких організацій iconМетодичні вказівки до практичних занять 3 дисципліни „основи екології”
Логістика", "Менеджмент організацій міського господарства", "Менеджмент організацій в будівництві", "Менеджмент організацій місцевого...
Статусне законодавство для непідприємницьких організацій iconПроект включатиме наступні заходи
Нашими цільовими групами є керівники малих І середніх підприємств, соціально-економічних партнерів, неурядових організацій, муніципалітетів,...
Статусне законодавство для непідприємницьких організацій iconМетодичні вказівки для проходження технологічної практики
«Менеджмент організацій» спеціалізації «Менеджмент організацій місцевого самоврядування»
Статусне законодавство для непідприємницьких організацій iconМетодичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни " господарське законодавство" для студентів денної та заочної форм навчання
Вступ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи