Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності icon

Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності
НазваЛекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності
Сторінка3/14
Дата07.09.2012
Розмір1.35 Mb.
ТипЛекція
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
^

Лекція 3. Основні визначення і поняття менеджменту якості.

Поняття «управління якістю» і «система управління якістю».


Управління якістю охоплює частину функцій управління, спрямованих на досягнення цілей в області якості. Цілі в області якості припускають створення на підприємстві умов, у котрих можливо контролювати, регулювати якість, забезпечувати відповідність прийнятим вимогам і гнучко змінювати встановлені вимоги.


Стандарт ISO 8402 дає таке визначення:

Управління якістю - аспекти виконання функції управління, що визначають політику, цілі і відповідальність в області якості, а також здійснюють їх за допомогою таких засобів, як планування якості, оперативне управління якістю, забезпечення якості і поліпшення якості в рамках системи якості.


У поняття «управління якістю» входять такі аспекти:

 1. Загальні аспекти:

 • планування на рівні вищого керівництва;

 • систематизація і документальне оформлення діяльності у вигляді методик, протоколів, інструкцій й ін.;

 • залучення усіх виробничих ресурсів і всього персоналу;

 • широке використання стандартизації, в тому числі і міжнародних стандартів у керуванні якістю;

 • регулярні перевірки, вивчення зворотного зв'язку і коректування дій;

 • безупинне навчання персоналу прийомам і методам управління якістю.
 1. Технічні аспекти:

 • використання у виробництві останніх світових стандартів або стандартів, що перевищують їхній рівень;

 • контроль продукції на кожному етапі в процесі виробництва з використанням необхідних засобів контролю;

 • діагностика устаткування;

 • забезпечення керованості усіма процесами і простежування кожної одиниці продукції;

 • регулярний перегляд технологій.
 1. Економічні аспекти:

 • Управління економікою якості.

 • Планування капіталовкладень у якість (витрати на функціонування системи якості, навчання персоналу, вивчення ринку, контроль, діагностику, переоснащення виробництва, залучення незалежних експертів, особисті премії персоналу й ін.).
 1. Управлінські аспекти:

 • визначення політики в області якості і конкретний розподіл обов'язків і повноважень кожного співробітника;

 • розробка формалізованої методології управління якістю з використанням різноманітних методів і прийомів управління якістю і контроль виконання методик;

 • планування необхідного кошторису капіталовкладень у якість у річному бюджетному плані;

 • орієнтація виробництва на використання останніх науково-технічних розробок і вимог;

 • контроль виконання норм екології і безпеки праці.


Фірмі, у складі якої знаходиться до десятьох людин, для досягнення цілей в області якості, досить просто забезпечити координацію дій усього персоналу, чіткість виконання всіх процедур і процесів. Фірмі з великою кількістю співробітників необхідно формалізоване визначення обов'язків і відповідальності в області якості на рівні співробітників, підрозділів і підприємства в цілому. Такій фірмі необхідно передбачити механізм гнучкої зміни обов'язків і відповідальності. Для ефективного управління процесами забезпечення і підвищення якості продукції і продуктивності праці у світовій практиці добре зарекомендували себе системи управління якістю, Ці системи відносяться до розряду інтегрованих механізмів управління програмно-цільового типу, застосовуваних для управління складними, динамічними об'єктами. За допомогою таких механізмів організація управління якістю орієнтується на мінімізацію усіх видів втрат і на погоджене функціонування всіх елементів виробничо-збутової системи.

При побудові системи управління якістю переслідується мета організаційного об'єднання всіх управлінських функцій, від реалізації яких залежать забезпечення і підвищення якості. У рамках структур такого типу координуються всі роботи, пов'язані з дослідженнями, розробками й освоєнням нової продукції, підвищенням продуктивності праці, ефективності виробництва і якості. Такі структурні схеми дозволяють створювати організаційні умови для об'єднання зусиль усього персоналу по підвищенню економічних і виробничих показників діяльності всієї компанії.

Стандарт ISO 8402 дає наступне визначення:

Система якості - сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для здійснення управління якістю.


Система якості за формою - це система документації, у якій установлені загальні принципи забезпечення якості, вимоги до діяльності і відповідальності кожного співробітника в області якості, умови дотримання заданих параметрів кожного процесу і характеристик кожного об'єкта; методики контролю, обробки й аналізу інформації про якість; програми навчання персоналу в області якості й ін. Система якості включає також систематичну діяльність відповідно до установлених вимог, виявлення недоліків і постійний пошук шляхів поліпшення. Побудовою системи якості частіше усього займаються професійні організації, що грають роль радників по якості. Система якості в організації призначена, насамперед, для задоволення внутрішніх потреб управління організацією. Вона ширше, чим вимоги визначеного споживача, що оцінює тільки ту частину системи якості, що стосується індивідуальних вимог споживача.


Призначення системи якості:

 • Організація діяльності в області якості у формі системи з функціями координації, регуляції, аналітичного вироблення рішень.

 • Регламентація й упорядкування всієї діяльності організації відповідно до поставлених цілей в області якості.

 • Визначення ролі і відповідальності кожного співробітника відповідно до поставлених цілей в області якості.

 • Приведення всіх процесів на підприємстві в керовані умови.

 • Забезпечення простежуваності і контрольованості продукції і ресурсів.

 • Постійне підвищення кваліфікації персоналу.

 • Організацію системи ведення, нагромадження й обробки інформації з метою мінімізації витрат, викликаних низькою якістю.Дослідження з оцінки ефективності розробки і впровадження систем якості були проведені однією з провідних сертифікаційних фірм світу - організацією Ллойд Регістр. Під час досліджень аналізувалися економічні показники діяльності 222 підприємств машинобудівного профілю, що впровадили і сертифікували свої системи якості. Дослідження проводилися по групах – малі, середні і великі компанії. Порівнювалися результати діяльності таких підприємств із показниками, середніми по галузі (табл. 1).

Компанії

Економічний показник

Великі

середні

малі

діяльності

Система якості

Середній

Система якості

Середній

Система якості

Середній

Рентабельність, %

4.4

1.9

4.9

1.9

6.8

1.9

Повернення капіталу, %

16.6

7.7

16.2

7.7

17.5

7.7

Обсяг продажів на одного працюючого,

тис. фунт. стерл.

93.5

47.7

62.2

47.7

53.7

47.7

Прибуток на одного працюючого,

тис. фунт. стерл.

3.6

0.9

2.9

0.9

4.2

0.9

Інвестиції в розрахунку на одного працюючого,

тыс. фунт. стерл.

21.2

11.О

23.9

11.0

18.9

11.0

Табл. 3 Оцінка ефективності розробки і впровадження систем якості, проведена сертифікаційною організацією Ллойд Регістр.


Загальний висновок, зроблений Ллойд Регістром: підприємства, що впровадили систему якості в 2-3 рази ефективніші в порівнянні з конкурентами, що не використовують систему якості.
^

Цілі і політика в області якості.


Мета в області якості визначає напрямки діяльності фірми протягом її існування. Мету не можна часто змінювати. Звичайно вона змінюється, коли організація приймає рішення про повну переорієнтацію своєї діяльності.

^ Мета фірми визначається керівником до початку господарської діяльності. Мета фірми може коректуватися в міру активізації діяльності фірми, спрямованої на задоволення вимог ринку. Однак, як правило, уже сформульована мета не піддається істотним змінам. Припустимо, що метою фірми, що поставляє комп'ютерну техніку, є «надавати послуги всім країнам і зайняти лідируюче положення у світі серед постачальників комп'ютерної техніки». Розглянуте формулювання мети припускає досить широкий діапазон діяльності, що дозволяє забезпечувати збільшення обсягів виробництва персональних комп'ютерів і послуг, що надаються у цій області. У даному випадку цілі в області збуту передбачають задоволення вимог певної категорії споживачів і вихід на ринки всіх країн. Цілі в області якості передбачають конкурентноздатність на світовому ринку. Для цього на підприємстві необхідно передбачити можливості прийняття внутрішніх стандартів, вимоги яких перевищують вимоги світових стандартів у даній області.

Мета в області якості є вершиною піраміди планування, і встановлює завдання бізнесу, обумовлені вищим керівництвом, а також тактику і стратегію, що визначаються керівництвом середньої ланки.


Політика - це лаконічно сформульовані напрямки і цілі, що визначаються керівництвом по багатьом напрямкам: загальна політика, політика в області якості, політика в області збуту, в області інвестицій і т.д.

Політика в області якості є офіційним документом організації, частиною загальної політики. Вона містить стратегічні цілі в області якості, сформульовані для досягнення цілей завдання підприємства і зобов'язання (особливо з боку керівництва). Політика в області є основою функціонування всієї системи якості. Політика в області якості повинна бути сформульована таким чином, щоб зробити цілеспрямованою діяльність кожного співробітника. У ній також повинні бути чітко визначені рівні стандартів якості роботи для даної фірми і розглянуті всі аспекти системи забезпечення якості. Формулювання політики в області якості повинне бути коротким і доступним для сприйняття.Після затвердження політики вся діяльність підприємства спрямована на її реалізацію (див.мал11).


Мал. 11 Схема процесу управління якістю.


Стандарт ISO 8402 дає наступне визначення:

Політика в області якості - основні напрямки і мети організації в області якості, офіційно сформульовані вищим керівництвом. Політика в області якості є елементом загальної політики і затверджується вищим керівництвом.


На показаний приклад політики в області якості.Мал. 12 Приклад політики в області якості.


Структура політики в області якості.

I. Політика в області якості (назва документа).

II. Лозунг.

III. Сутність політики. (Основні напрямки розвитку фірми в області якості).

IV. Поставлені цілі.

V. Засоби реалізації політики

VI. Підпис керівника. Печатка.


Фактори, що впливають на політику в області якості.

 • Гарантії підприємства щодо виробленої або реалізованої продукції.

 • Вимоги законодавств.

 • Вимоги споживачів до якості продукції і систем забезпечення якості.

 • Умови конкурентної боротьби

 • Економічні розрахунки.

 • Технологічні умови.


Обов'язковою умовою функціонування системи якості є регулярний (звичайно щорічний) аналіз із боку вищого керівництва системи якості і її відповідності політиці в області якості (див.Мал.11)


Стандарт ISO 8402 дає таке визначення:

Аналіз із боку керівництва - офіційна оцінка вищим керівництвом стану системи якості і її відповідності політиці в області якості і цілям.

Аналіз із боку керівництва може включати аналіз політики в області якості. Результати перевірки якості (аудиту) є одними з можливих вхідних даних для аналізу з боку керівництва. Обов'язковою умовою динамічного розвитку організації є вироблення керівництвом програми поліпшення якості в результаті аналізу стану системи якості.


Стандарт ISO 8402 дає таке визначення:

Поліпшення якості - заходи, що вживаються в організації з метою підвищення ефективності в результативності діяльності і процесів для одержання вигоди як для організації, так і для її споживачів.

^

Забезпечення якості.


У схемі, поданій на Мал. 11 показано, що між формулюванням політики якості і її реалізацією в рамках системи якості знаходиться комплекс заходів, який називається «забезпечення якості» у рамках системи забезпечення якості. Забезпечення якості містить у собі всі систематизовані і плановані види діяльності, необхідні для виконання установлених вимог. До таких видів діяльності належать планування якості, регулювання якості, контроль якості. Схема забезпечення якості подана на Мал.11.Рис. 13 Схема забезпечення якості в рамках системи якості.


Стандарт ISO 8402 дає таке визначення:

Забезпечення якості – усі види діяльності, які плануються і систематично здійснюються в рамках системи якості (які можуть бути підтверджені, якщо це потрібно), необхідні для створення достатньої впевненості в тому, що об'єкт буде виконувати вимоги до якості.


Для підтвердження діяльності по забезпеченню якості необхідно вести відповідну документацію по всіх проведених роботах. Результатом діяльності по забезпеченню якості є гарантія того, що продукція або послуга буде задовольняти вимогам якості. Усі заходи щодо забезпечення якості базуються на вимогах до якості. Вимоги до якості повинні цілком відбивати потреби споживача.


Існують зовнішні і внутрішні цілі забезпеченні якості:

 • Внутрішні цілі забезпечення якості формуються на рівні підрозділів і створюють упевненість керівництва організації в здатності реалізувати політику в області якості.

 • Зовнішні цілі забезпечення якості формуються на рівні конкретних контрактів і створюють гарантії споживачам у тому, що замовлена продукція або послуга буде представлена в обговорений термін з обговореною якістю.


Процедури забезпечення якості можуть бути об'єднані в дві групи:

Виробничі процедури охоплюють діяльність над матеріальними об'єктами, що прямо або побічно впливають на якість створюваної продукції. Значна частина виробничих процедур забезпечення якості реалізується в підрозділах допоміжного виробництва і спрямована на підтримку основних технологічних процесів на відповідному рівні:

 • перевірка і підтримка в робочому стані технологічного устаткування

 • перевірка і підтримка в робочому стані контрольно-вимірювальних приладів,

 • контроль якості покупних виробів, сировини і матеріалів,

 • перевірка збереження й обслуговування продукції,


Управлінські процедури охоплюють діяльність, пов'язану з підготовкою, прийняттям і організацією виконання управлінських рішень по забезпеченню (поліпшенню) якості. Сюди належать процедури реєстрації даних про якість, їхньої обробки, нагромадження, упорядкування, збереження, а також аналізу і моделювання ситуацій, виробітки коригувальних і попереджуючих дій. Управлінські процедури, як правило, об'єднуються в цикли управління: (планування  організація  облік  контроль  аналіз  регулювання). Ці цикли здійснюються над всіма елементами системи якості, у тому числі над виробничими процедурами забезпечення якості.


Складові елементи категорії «забезпечення якості» (планування, регулювання і контроль) взаємозалежні, і утворюють безупинний процес формулювання і реалізації вимог до якості в рамках системи якості.


Стандарт ISO 8402 дає таке визначення:

Планування якості - діяльність, що встановлює цілі і вимоги до якості, застосування елементів системи якості.

Планування якості охоплює:

а) ^ Планування якості продукції: ідентифікація, класифікація й оцінка характеристик якості, а також встановлення вимог до якості;

б) Планування управлінської і виконавчої діяльності: підготовка до застосування системи якості, у тому числі організаційна діяльність і укладання календарного графіка;

в)^ Підготовку програми якості і вироблення положень по поліпшенню якості.


Показники якості, що плануються, можуть перевершувати норми, що регламентуються законодавством, або норми, прийняті стандартами конкуруючих організацій. У такому випадку підвищені плановані показники якості оформляються у вигляді стандарту підприємства і здійснюють великий вплив на конкурентні позиції підприємства.


Контроль якості - зіставлення відповідності запропонованих вимог зі зміреними характеристиками продукції або послуги.


Регулювання якості - усунення невідповідностей характеристик продукції або послуги з запропонованими вимогами.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності icon1. Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності
Менеджмент якості в концепції «Управління по цілям». Пріоритети в конкуренції товарів на сучасному ринку. Побудова «дерева цілей»....
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconЛекція Наукові засади соціального управління
А оскільки йдеться про соціальну систему, яка є зібранням індивідів, то управлінська енергія системи пропускається через людину,...
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconТематика рефератів по курсу «Управління якістю»
Сутність якості. Актуальність проблеми управління якістю в умовах ринкової економіки
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconПожарицька І. М
Підходи (методологія) до управління включають цілі, закони, принципи, методи і функції, технології управління і практику управлінської...
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconЛекція 1 технологія організаційно-управлінської діяльності
Жмарев Н. В. Системный подход и целевое управление в спорте. К.: Здоров'я, 1984. 144с
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського та Буринського районів
Метою даного дослідження було вивчення позитивних і негативних тенденцій управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних...
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconС. В. Іванов " 28 " лютого 2014 р
Менеджмент як наука, мистецтво і практика. Визначення менеджменту. Підходи до розуміння управління та управлінської праці. Розвиток...
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconЄвропейська кредитно-трансферна система як інструмент управління якістю вищої освіти
М. С. Європейська кредитно-трансферна система як інструмент управління якістю вищої освіти у вищому навчальному закладі / М. С. Головань...
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconКод модуля: пз 6040 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Принципи системного підходу до розробки пз. Шаблони проектування. Специфікація та документування вимог. Технології розробки пз. Процеси...
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconУправління якістю. Вимоги
Внесено: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних І управляючих систем» (дп «нді «Система») спільно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи