Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності icon

Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності
НазваЛекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності
Сторінка4/14
Дата07.09.2012
Розмір1.35 Mb.
ТипЛекція
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
^

Лекція 4. Стандартизація вимог до якості.

Рівні стандартизації і види стандартів.


Стандарти розробляються і використовуються в зв'язку з тим, що відповідні кола суспільства (виготовлювачі, споживачі, торгівля) стикаються з проблемами, що вимагають спільних рішень. Стандарти базуються на загальновизнаних результатах науки, техніки і досвіду.


Стандарт - це документ, виданий і затверджений офіційним органом для постійного використання, що містить керівництва, правила або характеристики, спрямовані на забезпечення оптимальних результатів.


Класифікація стандартів відповідно до рівнів стандартизації.

Стандартизація (розробка, затвердження, прийняття і видання стандартів) проводиться на наступних рівнях:

 • Компанії (стандарт підприємства).

 • Групи компаній (стандарт концерна).

 • Міністерства (галузевий стандарт).

 • Національному ( наприклад, національний стандарт України ДСТУ).

 • Регіональному, (наприклад, європейський стандарт EN).

 • Міждержавному (наприклад, у рамках СНД).

 • Міжнародному (міжнародний стандарт ISO).


Стандартизація на рівні компаній, груп компаній поширюється тільки на продукцію, що випускається на конкретному підприємстві або групі підприємств. Стандарт розробляється підприємством із такими цілями:

 1. Установка і декларація підвищених вимог у порівнянні з вимогами, прийнятими в конкурентів.

 2. Регламентація внутрішніх вимог, раціоналізація процесів і операцій.

 3. Гарантії споживачам.


^ Національні і галузеві стандарти. Національні стандарти розробляються національними органами по стандартизації (в Україні Держстандарт). Галузеві стандарти розробляються відповідними міністерствами і відомствами. Галузеві стандарти розробляються на продукцію при відсутності державних стандартів або в разі потреби установлення вимог, що перевищують або доповнюють вимоги національних стандартів. Стандартизація на національному і галузевому рівнях проводиться з такими цілями:

 1. Забезпечення потреби суспільства в розвитку за рахунок прийняття єдиних вимог на базі останніх досягнень науки і техніки.

 2. Захист здоров'я і життя споживачів, охорона навколишнього середовища, захист вітчизняного товаровиробника.

 3. Прийняття міжнародних вимог із метою усунення технічних бар'єрів у торгівлі.


^ Міжнародні і регіональні стандарти приймаються відповідно міжнародними і регіональними організаціями по стандартизації. Міжнародна стандартизація спрямована на полегшення торгових і виробничих відношень у світі , що особливо актуально при становленні глобальних міжнародних ринків, таких, як Єдиний Європейський ринок, Північно-Американський ринок, Азіатсько-Тихоокеанський ринок. Регіональна стандартизація спрямована на захист інтересів окремого регіону. Зокрема, стандартизація в Європі (регіональна стандартизація) спрямована на забезпечення потреб Єдиного Європейського ринку.


У рамках держави ходіння мають тільки національні стандарти. Міжнародний або регіональний стандарт не обов'язковий до включення в національний збірник стандартів. Кожна країна вирішує питання про прийняття міжнародного або регіонального стандарту в якості національного.

^ Гармонізований стандарт - це національний стандарт, що відповідає стандарту, розробленому міжнародною або регіональною організацією по стандартизації.


Стандарти обов'язкового і добровільного використання..

Виділяють стандарти обов'язкового і добровільного використання.

Стандарти обов'язкового використання містять обов'язкові вимоги, регламентовані законом. Від дотримання підприємцями обов'язкових вимог стандартів залежить здоров' і безпека споживачів, безпека праці в процесі виробництва, охорона навколишнього середовища, сумісність продукції. Крім того, вимоги обов'язкових стандартів захищають споживачів від продукції низької якості в тих випадках, коли на ринку немає конкуруючих пропозицій. Обов'язкові вимоги стандартів підлягають безумовному виконанню органами виконавчої державної влади, усіма підприємствами, їх об'єднаннями, установами, організаціями і громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності, на діяльність яких поширюється дія стандартів.

До обов'язкових вимог належать:

 • Вимоги, що забезпечують безпеку продукції для життя, здоров' і майна громадян, охорону навколишнього середовища.

 • Вимоги, що забезпечують сумісність і взаемозамінність продукції і вимоги до методів виміру цих показників.

 • Вимоги техніки безпеки і гігієни праці відповідно до діючих санітарних норм і правил.

 • Метрологічні норми, правила, вимоги і положення, що забезпечують вірогідність і єдність вимірів.

 • Положення, що забезпечують технічну єдність під час розробки, виготовлення, експлуатації продукції.


Стандарти добровільного використання містять вимоги рекомендаційного характеру. Заява про дотримання виробником продукції стандартів добровільного використання застосовується для досягнення наступних цілей:

 • Посилення довіри до якості продукції і розширення ринку збуту.

 • Усунення конкуренції з боку виробників, що використовують стандарти з більш низькими вимогами.

 • Підтримки іміджу фірми, забезпечення реклами і збільшення обсягів продажу.


Якщо виробник вирішив випускати продукцію (надавати послуги) відповідно до вимог стандарту добровільного використання, то після відповідної заяви, стандарти добровільного використання стають обов'язковими до застосування. Вимогу застосовувати стандарти добровільного використання може бути обговорено контрактом. Відхилення від обговорених контрактом вимог стандартів веде до розриву контрактних взаємовідношень, утраті репутації на ринку. Таким чином, рекомендовані вимоги стандартів підлягають безумовному виконанню, якщо:

 • Виробником /постачальником/ продукції зроблена заява про відповідність продукції цим стандартам.

 • Ці вимоги включені в договори на розробку, виготовлення і постачання продукції;

 • Це передбачено діючими актами законодавства;^

Міжнародна стандартизація.


Питаннями розробки, прийняття і видання міжнародних стандартів займаються міжнародні організації по стандартизації. Існують дві рівноправні міжнародні організації по стандартизації, що розрізняються по областях діяльності:

 • ISO - Міжнародна організація по стандартизації (International Standard Organization)

 • IEC - Міжнародна електротехнічна комісія (International Electrotechnical Commission).


Міжнародна електротехнічна комісія (IEC) була створена в 1906 році в Лондоні на конференції представників 13 країн. Прообраз міжнародної організації по стандартизації (ISO) - міжнародна федерація національних асоціацій по стандартизації була створена в 1926 році. Федерація була перетворена в комітет по координації стандартів при ООН у 1944 році, і потім у сучасну ISO у 1946 р. Із створенням ISO, IEC приєдналася до ISO на автономних правах, зберігаючи незалежність у фінансових і організаційних питаннях і співробітничаючи на добровільних засадах. У 1993 році були прийняті зміни в структурі й організації роботи ISO, спрямовані на прискорення розробки міжнародних стандартів і удосконалення діяльності організації в зв'язку з радикальними змінами, що відбулися в економічних і політичних сферах, а також зростаючими вимогами до міжнародної стандартизації з боку ринку.

Міжнародні організації по стандартизації є громадянсько-правовими об'єднаннями відповідно до швейцарського права. Територіально секретаріати IEC і ISO знаходяться в Женеві в одному будинку. По загальних питаннях стандартизації ISO і IEC виступають узгоджено. Інтереси кожної окремо взятої країни в області стандартизації виражені через її офіційного представника.

Докладну інформацію про діяльність ISO, про міжнародні стандарти в різних галузях можна одержати через Internet за адресою http://www.iso.ch/.

^
Міжнародна організація по стандартизації

Головна мета ISO полягає в розробці міжнародних стандартів і активному сприянні їхньому добровільному прийняттю і використанню для досягнення максимально можливого рівня ефективності промисловості і торгівлі в усьому світі.


^ Основні напрямки діяльності ISO.

 • Розробка і публікація міжнародних стандартів у всіх областях технічної й економічної діяльності (за винятком електротехніки й електроніки).

 • Сприяння прийняттю міжнародних стандартів національними системами стандартизації.

 • Міжнародне співробітництво.


^ Склад ISO:

В даний час членами ISO є 120 країн, а її діяльність пов'язана з 500 міжнародними організаціями. У число нових членів ISO увійшли деякі країни СНД, у тому числі Білорусія, Україна, Туркменістан і Узбекистан. У рамках ISO працює 185 технічних комітетів. Основними органами ISO є Генеральна асамблея, Рада і Виконавче бюро (комітет). На Мал. 14 подано структуру ISO і кольором виділені комітети ISO, у яких Україна представлена Держстандартом.
Мал. 14 Структура ISO


Рада (див. Мал. 14) складається із 18 представників комітетів-членів. П'ять із них призначаються автоматично з числа тих, хто займає перші п'ять місць у ранжируванні складу ISO. Зараз це DIN (Германія), AFNOR (Франція), ANSI (США), BSI (Великобританія), JISC (Японія). Інші 13 членів Ради обираються на Генеральній асамблеї ISO терміном на 2 роки. Секретаріати технічних органів ISO ведуть 34 країни (Германія - 20% секретаріату, Великобританія - 18%, США і Франція по - 13% ).

Провідні фірми прагнуть мати секретаріати у своїй області, не зважаючи на фінансові витрати, що дозволяє їм перетворювати свої національні стандарти в міжнародні з тими вимогами , котрі ці фірми вже освоїли і, таким чином, досягається вигідна для них участь у міжнародному поділі праці.

^
Міжнародна електротехнічна комісія (IEC)

Головна мета IEC полягає в розробці міжнародних стандартів у сфері електротехніки й електроніки й активного сприяння їхньому добровільному прийняттю і використанню.


^ Склад IEC:

Членами IEC є 41 національний комітет. У якості таких національних комітетів виступають національні організації по стандартизації. Це, в основному, промислово розвинуті країни, а також ряд країн, що розвиваються. У цих країнах проживає 80% населення земної кулі, що споживає 95% світового виробництва електроенергії і використовує майже 90% усіх виробів електроніки і електротехніки, що випускаються.

Структура технічних органів IEC така ж, як і ISO, тобто технічні комітети (ТК) , підкомітети (ПК) , робочі групи (РГ). У IEC діє понад 85 ТК , 114 ПК і більш 600 РГ. У діяльності кожного ТК бере участь у середньому від 15 до 25 країн.

Значна більшість ТК і ПК очолюють європейські країни і, насамперед, Франція, Германія, Великобританія, що входять у Європейський Союз (ЄС), що має важливу технічну, торгову й економічну перевагу для цих країн.

^

Європейська стандартизація

Цілі європейської стандартизації

 • Погодженість національних стандартів у країнах- учасницях Європейського Союзу

 • Єдине прийняття країнами- учасницями ЄС міжнародних стандартів

 • Розробка єдиних європейських стандартів у тих галузях, де не прийняті міжнародні стандарти.


Рішення питань стандартизації в рамках ЄС здійснюється рівноправними європейськими організаціями по стандартизації, що відрізняються по області діяльності:

 • СЕ - Європейський комітет по стандартизації (Comite europeen de normalisation);

 • CENELEC - Європейського комітету по стандартизації в електротехніці (Comite europeen de normalisation en electrotechnique).


Європейські організації по стандартизації, як і відповідні міжнародні організації по стандартизації, є цивільно-правовими об'єднаннями відповідно до бельгійського або французького права. Кожна країна має тільки одного офіційного представника, що виражає всі інтереси цієї країни в галузі стандартизації. При узгодженні на європейському рівні (особливо при прийнятті європейських стандартів) представники мають голоса, зважені відповідно до їх економічного рівня. Кількість голосів кожної країни Європейського союзу подана в Табл. 4 . Такою ж кількістю голосів країни Європейського Союзу володіють у Раді Міністрів Європейського Союзу - законодавчому органі ЄС. Розпорядження ради міністрів Європейського Союзу равноцінні законам держав-партнерів. У нього також входять по одному представнику від кожного з 18 урядів.^ Франція -10Германія - 10

Австрія - 5
^ Великобританія -10

Бельгії -5

Данія - 3

Італія - 10

Греція -5

Фінляндія - 3

Іспанія - 8

Нідерланди -5

Ірландія - 3
Португалія -5

Люксембург - 2
Швеція - 5

Ісландія -1
Швейцарія -5


Табл. 4 Кількість голосів країн- учасниць Європейського Союзу, що враховуються при узгодженні питань на європейському рівні.

Функціонування внутрішнього європейського ринку в значній мірі базується на основі європейських стандартів.

^ Політикою європейських комісій , що нормують , є прийняття за основу міжнародних стандартів (переважно без змін) при розробці європейських стандартів.

Європейські стандарти відповідно до регламенту європейських комісій повинні переводитися в національні збірники стандартів країн-учасниць Європейського Союзу без змін. При цьому скасовуються національні стандарти , що відрізняються.

^
Європейський комітет по стандартизації (CEN)

Європейський комітет по стандартизації створений у Парижі 25 березня 1961 року. У 1970 році була введена обов'язкова розробка європейських стандартів (EN).

^ Склад CEN.

Членами CEN є національні організації по стандартизації 18 країн. Це - закрита організація. Країни - члени CEN визнають пріоритет міжнародної стандартизації в рамках ISO і IEC.

^ Область діяльності.

Робота зі стандартизації в CEN засновується багато в чому на результатах, досягнутих у ISO, або доповнює їх. Крім європейських стандартів, CEN також розглядає і приймає документи по гармонізації і попередні стандарти. Документи по гармонізації є найбільш простою формою усунення технічних бар'єрів у торгівлі між цими країнами. Вони відрізняються від європейських стандартів тим, що відбивають суть адміністративних і правових норм, що можуть заважати розвитку торгових відношень. Ці документи відрізняються також і по процедурі їх прийняття членами CEN. Головне їхнє призначення - забезпечення однаковості застосування міжнародних стандартів (ISO) у країнах ЄС. Попередні стандарти розробляються у випадках, коли рівень інновацій високий, швидко змінюються технології, можливо швидка зміна показників і вимог, а також, коли потрібно тривалий період для погоджень і прийняття стандартів. Такі стандарти мають обмежений термін дії - до 3-х років.

Адміністративна робота виконується Центральним секретаріатом, що знаходиться у Брюсселі, і , відповідно до бельгійського законодавства, оформлен як науково-технічна некомерційна організація.


^
Європейський комітет по стандартизації в електротехніці (CENELEC)

Європейський комітет по стандартизації в електротехніці створений у 1972 р. Членами CENELEC є Національні електротехнічні комітети 17 європейських держав. Усі вони є одночасно членами IEC. Вищим органом CENELEC є Генеральна асамблея, у якій подані національні організації по стандартизації, урядові органи країн-членів Європейського Союзу, Європейське економічне співтовариство, Європейська асоціація вільної торгівлі. Функції структур, відповідальних за стандартизацію, такі ж, як у СЕN. Центральний секретаріат знаходиться в Брюсселі, в одному будинку в СЕN. Офіційні мови - англійська, французька і німецька.


Європейська і міжнародна стандартизація- відмінні риси.

Найбільш високі рівні стандартизації - міжнародний і європейський. Вони спрямовані на вирішення глобальних завдань: усунення технічних бар'єрів у торгівлі, полегшення взаємного обміну передовими технологіями, міждержавне економічне співробітництво. У цей же час завдання європейської стандартизації сфокусовані на досягнення конкретних цілей, зв'язаних з об'єднанням Європи. Відмінні риси міжнародної і європейської стандартизації подані в Табл. 5.


^ Міжнародний рівень

Європейський рівень

Цілі стандартизації

Полегшення обміну товарами і послугами в усьому світі. Сприяння міжнародному співробітництву у всіх галузях.

Розвиток внутрішнього європейського ринку. Усунення технічних бар'єрів вільному переміщенню товарів і послуг усередині європейського ринку.

^ Організації по стандартизації:

ISO - Міжнародна організація по стандартизації

IEC - Міжнародна електротехнічна комісія

СЕN - Європейський комітет по стандартизації

CENELEC - Європейський комітет по стандартизації в електротехніці.

^ Гармонізація стандартів

Національна організація може або прийняти в національний збірник стандартів міжнародний стандарт цілком, або як основу, або випустити стандарт , що відрізняється.

Європейські стандарти повинні обов'язково переводитися в національні збірники стандартів країн-учасниць Європейського Союзу без змін, відмінюючи національні стандарти , що відрізняються.


Табл. 5 Порівняльна таблиця відмінних рис європейської і міжнародної стандартизації.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності icon1. Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності
Менеджмент якості в концепції «Управління по цілям». Пріоритети в конкуренції товарів на сучасному ринку. Побудова «дерева цілей»....
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconЛекція Наукові засади соціального управління
А оскільки йдеться про соціальну систему, яка є зібранням індивідів, то управлінська енергія системи пропускається через людину,...
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconТематика рефератів по курсу «Управління якістю»
Сутність якості. Актуальність проблеми управління якістю в умовах ринкової економіки
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconПожарицька І. М
Підходи (методологія) до управління включають цілі, закони, принципи, методи і функції, технології управління і практику управлінської...
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconЛекція 1 технологія організаційно-управлінської діяльності
Жмарев Н. В. Системный подход и целевое управление в спорте. К.: Здоров'я, 1984. 144с
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського та Буринського районів
Метою даного дослідження було вивчення позитивних і негативних тенденцій управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних...
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconС. В. Іванов " 28 " лютого 2014 р
Менеджмент як наука, мистецтво і практика. Визначення менеджменту. Підходи до розуміння управління та управлінської праці. Розвиток...
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconЄвропейська кредитно-трансферна система як інструмент управління якістю вищої освіти
М. С. Європейська кредитно-трансферна система як інструмент управління якістю вищої освіти у вищому навчальному закладі / М. С. Головань...
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconКод модуля: пз 6040 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Принципи системного підходу до розробки пз. Шаблони проектування. Специфікація та документування вимог. Технології розробки пз. Процеси...
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconУправління якістю. Вимоги
Внесено: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних І управляючих систем» (дп «нді «Система») спільно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи