Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності icon

Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності
НазваЛекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності
Сторінка9/14
Дата07.09.2012
Розмір1.35 Mb.
ТипЛекція
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
^

Лекція 9 (продовження лекції 8). Побудови системи якості відповідно до вимог стандарту ISO серії 9001.

Група III. Методи, процеси і прилади контролю.

Контроль і випробування.

Вимога стандарту полягає у виборі методів і розробці методик контролю і випробувань, що дозволяють перевірити відповідність продукції встановленим вимогам. Підрозділяють:

 • вхідний контроль і випробування,

 • контроль і випробування в процесі виробництва,

 • контроль і випробування готової продукції.

Методи контролю, їхню глибину і поширення потрібно встановлювати в письмовій формі (наприклад, у планах системи якості, у наставляннях по перевірці й аналізу). У протоколах якості повинен бути зазначений уповноважений контролер, відповідальний за випуск продукції і час проведення перевірки й аналізу. Рішення перевірки повинно бути однозначним. Якщо продукція не витримала одного з випробувань, то стосовно неї застосовуються методики управління невідповідною продукцією.


Управління контрольним, вимірювальним і випробувальним устаткуванням.

Вимога стандарту до процесу управління контрольним, вимірювальним і івипробувальним устаткуванням полягає у впровадженні і підтримці в робочому стані методик регулювання, перевірки (у тому числі калібрування й атестації) і технічного обслуговування контрольного, вимірювального й випробувального устаткування (у тому числі і тестових програмах), застосовуваного для підтвердження відповідності продукції відповідним вимогам. Для цього необхідно:

 • визначити, і оформити у виді документів: необхідні види, точність, методики контролю і вимірів, необхідне для цього устаткування;

 • визначити статус виміру (перевірка, калібрування або вимір) і установити термін дії перевіреного стана;

 • встановити графік перевірок устаткування, що здійснюються, із указівкою часу перевірок, методів перевірок, відповідальних;

 • визначити методи управління результатами перевірок;

 • зареєструвати вимірювальні засоби і забезпечити їх ідентифікаційними номерами;

 • вести протоколи про перевірку і забезпечувати задану точність.Статистичні методи.

Діяльність підприємства пов'язана з обробкою значного обсягу інформації. Результати обробки забезпечують правильність прийняття рішень. Найефективнішими засобами обробки наукової інформації є статистичні методи. Стандарт передбачає розробку внутрішніх документів, у яких визначено, які дані необхідно обробляти і які статистичні методи варто застосувати для обробки цих даних. Приклади статистичних методів, що широко застосовуються:

 • Регресійний аналіз, який дозволяє створити кількісну модель характеру змін процесу або продукції у випадку зміни протікання процесу.

 • Дисперсійний аналіз, що дозволяє розділити загальну функцію зміни процесу на складові частини, пов'язані з різними джерелами обурень і встановити причинно-наслідковий взаємозв'язок і пріоритети в діяльності по поліпшенню якості.

 • Графічні методи, контрольні карти й ін.^

Група IV. Процеси, що формують якість на стадіях життєвого циклу продукції.


Управління проектуванням.

Стандарт вимагає укладання планів робіт з проектування і розробки продукції. У планах повинні бути зазначені відповідальні за їхнє виконання. Регулюючі плани повинні бути розроблені на кожен день і відбивати стан технічного проектування в даний момент часу. Приписується розробка документації, що встановлює організаційну і технічну взаємодію в процесі проектування, а також документації по організації потоку інформації, яку треба враховувати, контролювати і передавати далі. У стандарті встановлені вимоги до вхідних проектних даних. Повинні бути встановлені і документально оформлені вимоги до продукції із врахуванням проведеного аналізу контракту. Вихідні проектні дані варто зафіксувати в такій формі, щоб на підставі зіставлення з початковими даними і вимогами технічного проектування їх можна було б перевірити з погляду вірогідності й ефективності. Повинен плануватися і проводитися офіційний, документально оформлений аналіз результатів проектування з оформленням протоколів аналізу на певних етапах проектування. Необхідно розробити методики, що установлюють вимогу до проведення перевірки проекту на певних етапах проектування для підтвердження відповідності вихідних даних етапу проектування вхідним даним. Повинні бути розроблені і документально оформлені вимоги до процедур затвердження і зміни проекту.


Закупівлі.

Стандарт передбачає розробку і підтримку в робочому стані документально оформлених методик перевірки відповідності закупленої продукції встановленим на неї вимогам. Перевірки полягають у наступному:

 • оцінка субпідрядників (система якості, репутація субпідрядника, реєстрація якості його роботи і виконання зобов'язань),

 • оцінка даних на закупівлю (тип, клас, сорт, номер і дату публікації застосовуваного стандарту й ін.)

 • перевірка закупленої продукції (як на фірмі-постачальнику, так і на фірмі-замовнику).

Жодна з перерахованих форм перевірок не звільняє постачальника від відповідальності за постачання неякісної продукції. Варто зазначити критерії оцінки постачальників, метод оцінки, її техніку. Варто розробити такий метод оцінки, який об'єктивно представить результати оцінки. Оцінених постачальників, підрядчиків варто класифікувати. Закупівельні документи необхідно перевірити з погляду відповідності форми й змісту. Результати оформляються у вигляді свідоцтва, а потім затверджуються відповідно до внутрішніх нормативів підприємства. Перевірку закупівельної продукції можна здійснювати шляхом протокольної перевірки, проведеної на складі постачальника, або на складі споживача, на підставі внутрішніх приписів по перевірці.


Управління процесами.

Стандартом встановлені вимоги до визначення і планування процесів виробництва, монтажу і технічного обслуговування, що безпосередньо впливають на якість продукції. Умови виконання цих вимог передбачають:

 • наявність документально оформлених методик, що визначають спосіб виробництва, монтажу і технічного обслуговування;

 • відповідність цих процесів застосовуваним стандартам або програмам якості;

 • атестацію процесів і устаткування (при необхідності);

 • наявність критеріїв якості роботи.

Необхідно зафіксувати застосування устаткування. Повинні бути розроблені методики контролю за параметрами процесу і формуванням продукції, а також встановлена процедура оперативного втручання в процеси.


Внутрішнє обслуговування, складування, упакування, збереження і постачання продукції.

Стандарт приписує розробку методик забезпечення відповідності приміщень, складів; а також процесів укладання, упакування, маркірування, збереження, ізоляції і транспортування продукції. Реалізація таких методик, повинна виключити можливість псування, ушкодження або зміни характеристик продукції. Для цього варто розробити приписи, що регулюють діяльність співробітників, безпосередньо пов'язаних із збереженням продукції, регулюють складську реєстрацію і розміщення товару на складі. Необхідно розробити методику систематичних перевірок складу, методику позначення упакування.


Технічне обслуговування.

Вимоги стандарту по технічному обслуговуванню передбачають управління сервісною діяльністю після продажу. Управління полягає у впровадженні і підтримці в робочому стані документально оформлених методик проведення технічного обслуговування, перевірки і звітності. Методики повинні передбачати:

 • чіткий розподіл обов'язків по технічному обслуговуванню (ремонт, запчастини й ін.) між фірмою- виробником, постачальником і споживачами;

 • планування діяльності по технічному обслуговуванню, незалежно від того, хто її здійснює: фірма-постачальник або технічний агент;

 • забезпечення і відповідність технічної документації, включаючи нормативи й інструкції;

 • забезпечення відповідного рівня підготовки персоналу по технічному обслуговуванню;

 • організацію інформації по зворотньому зв'язку, що була б корисною для поліпшення розробки продукції або технічного обслуговування.

Добре функціонуюче обслуговування покупця, сервісна діяльність дає велику кількість корисної інформації підприємству. Рекламації покупців, побажання, інформація про несправності після відповідної статистичної обробки надають підприємству нові можливості удосконалення діяльності.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Схожі:

Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності icon1. Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності
Менеджмент якості в концепції «Управління по цілям». Пріоритети в конкуренції товарів на сучасному ринку. Побудова «дерева цілей»....
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconЛекція Наукові засади соціального управління
А оскільки йдеться про соціальну систему, яка є зібранням індивідів, то управлінська енергія системи пропускається через людину,...
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconТематика рефератів по курсу «Управління якістю»
Сутність якості. Актуальність проблеми управління якістю в умовах ринкової економіки
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconПожарицька І. М
Підходи (методологія) до управління включають цілі, закони, принципи, методи і функції, технології управління і практику управлінської...
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconЛекція 1 технологія організаційно-управлінської діяльності
Жмарев Н. В. Системный подход и целевое управление в спорте. К.: Здоров'я, 1984. 144с
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського та Буринського районів
Метою даного дослідження було вивчення позитивних і негативних тенденцій управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних...
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconС. В. Іванов " 28 " лютого 2014 р
Менеджмент як наука, мистецтво і практика. Визначення менеджменту. Підходи до розуміння управління та управлінської праці. Розвиток...
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconЄвропейська кредитно-трансферна система як інструмент управління якістю вищої освіти
М. С. Європейська кредитно-трансферна система як інструмент управління якістю вищої освіти у вищому навчальному закладі / М. С. Головань...
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconКод модуля: пз 6040 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Принципи системного підходу до розробки пз. Шаблони проектування. Специфікація та документування вимог. Технології розробки пз. Процеси...
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconУправління якістю. Вимоги
Внесено: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних І управляючих систем» (дп «нді «Система») спільно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи