Перелік питань, що виносяться на іспит з дисципліни “Стратегічне управління” icon

Перелік питань, що виносяться на іспит з дисципліни “Стратегічне управління”
Скачати 55.03 Kb.
НазваПерелік питань, що виносяться на іспит з дисципліни “Стратегічне управління”
Дата08.09.2012
Розмір55.03 Kb.
ТипДокументи
1. /examen_u.doc
2. /konsp1.doc
3. /konsp2.doc
4. /konsp3.doc
5. /konsp4.doc
6. /konsp5.doc
7. /konsp6.doc
8. /konsp7.doc
9. /kontrol_u.doc
10. /kursov_u.doc
11. /literat_u.doc
12. /pract_u.doc
13. /program_u.doc
14. /tem_plan_u.doc
15. /test1_u.doc
16. /test2_u.doc
17. /test3_u.doc
18. /test4_u.doc
19. /test5_u.doc
20. /test6_u.doc
21. /test7_u.doc
Перелік питань, що виносяться на іспит з дисципліни “Стратегічне управління”
Конспект лекцій з курсу "Стратегічне управління"
Головні складові стратегічного управління поняття стратегічної одиниці бізнесу І портфеля підприємства
Тема Аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища
Тема формування стратегічих цілей підприємства
Тема система стратегій підприємства
Методи та інструменти портфельного аналізу мета й основні етапи портфельного аналізу
Система забезпечуючих стратегій ресурсні стратегії
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “стратегічне управління”
Міністество орсвіти та науки україни київський інститут інвестиційного менеджменту кафедра економіки методичні вказівки
А. Д. Основна література
Семінарські та практичні заняття з курсу “Стратегічне управління” автор Діброва А. Д
Програма З курсу Стратегічне управління
Тематичний план з дисципліни “стратегічне управління” Автор Діброва А. Д. Мета І завдання дисципліни
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль концептуальні основи стратегічного управління
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Модуль методи та інструменти портфельного аналізу
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»

Перелік питань,

що виносяться на іспит

з дисципліни “Стратегічне управління”


автор Діброва А.Д.

 1. "Портфель" стратегій підприємства

 2. Аналіз безпосереднього середовища організації

 3. Аналіз внутрішнього середовища організації

 4. Аналіз зовнішнього середовища організації

 5. Аналіз матриці "Ge-МсКіпсеу"

 6. Аналіз матриці (Hofer-Arthur D.Little) “балансу життєвих циклів”.

 7. Аналіз матриці Ансоффа та тривимірної схеми Абеля

 8. Аналіз матриці Бостонської консалтингової групи

 9. Аналіз сильних і слабких сторін організації

 10. Аналіз, розробка і прийняття стратегічних рішень

 11. Взаємодія організації і навколишнього середовища.

 12. Взаємозв'язок місії і ринку

 13. Вибір стратегії фірми

 14. Види стратегій розвитку бізнесу

 15. Визначення стратегічних ресурсів організації та сфер її діяльності.

 16. Визначення цілі організації

 17. Вимоги до проведення стратегічного контролю в організації.

 18. Вимоги до розробки функціональної стратегії

 19. Вимоги до цілей

 20. Виробничі характеристики продуктово-товарних стратегій

 21. Вихідні поняття і ключові аспекти стратегічного управління

 22. Внутрішнє середовище в менеджменті

 23. Вплив зовнішнього середовища на формування цілей

 24. Головні відмінності стратегічного менеджменту від стратегічного планування

 25. Головні фактори, що впливають на визначення загальної стратегії

 26. Діловий комплексний аналіз (проект PIMS).

 27. Еволюція продуктових стратегій на підприємстві

 28. Етапи розвитку корпоративного планування

 29. Завдання стратегічного контролю.

 30. Задачі менеджера по визначенню та реалізації стратегії

 31. Зміст та структура стратегічного управління

 32. Значення місії для розвитку підприємства

 33. Значення стратегії для компанії

 34. Класифікація стратегій в теорії управління

 35. Класифікація цілей

 36. Конкурентні переваги підприємства.

 37. Корпоративний, бізнесовий та функціональний рівень стратегії

 38. Критерії оцінки реалізації стратегії

 39. Матриця McKincey-General Electric

 40. Матриця Бостонської консалтингової групи.

 41. Матриця СВОТ, матриця можливостей, матриця вразливості, матриця профілю.

 42. Методи аналізу середовища

 43. Методи оцінки стратегій.

 44. Місія та цілі підприємства

 45. Місія як генеральна мета підприємства

 46. Модель галузевої конкуренції за Портером.

 47. Носії інтересів та фактори розробки місії.

 48. Організаційна структура як об’єкт стратегічних змін.

 49. Організаційна структура, як засіб досягнення цілей організації.

 50. Основні завдання вищого керівництва організації на стадії виконання стратегії.

 51. Основні завдання стратегічного контролю

 52. Основні підходи визначення потреби в техніці та технології

 53. Основні підходи визначення потреби в трудових ресурсах

 54. Основні підходи визначення потреби в фінансових ресурсах

 55. Основні підходи до визначення потреби в матеріально-сировинних ресурсах

 56. Основні підходи до розробки стратегії.

 57. Основні підходи до розуміння середовища організації.

 58. Основні показники визначення стану зовнішнього середовища

 59. Особливості стратегічного планування

 60. Особливості стратегічного управління

 61. Оцінка та контроль реалізації стратегії

 62. Переваги стратегічного підходу до управління

 63. Передумови розвитку стратегічного управління на українських підприємствах

 64. Показники, що відображають цілі організації

 65. Поняття "стратегічна зона господарювання"

 66. Поняття місії, як філософії існування організації

 67. Поняття навколишнього середовища (зовнішні умови)

 68. Поняття організаційної структури.

 69. Поняття стратегічної одиниці бізнесу і "портфеля" підприємства

 70. Поняття та види цілей

 71. Правила вибору місії підприємства

 72. Правила побудови "дерева цілей" підприємства

 73. Проста, функціональна та дивізіональна структура управління.

 74. Прямі та забезпечуючі типи цілей

 75. Реалізація стратегії

 76. Ресурсні стратегії

 77. Ринкові характеристики продуктово-товарних стратегій

 78. Розвиток стратегічного бачення та місії компанії

 79. Роль внутрішніх факторів при формуванні цілей

 80. Роль мети в управлінні

 81. Роль місії в управлінському процесі

 82. Система забезпечуючих стратегій

 83. Система стратегій на підприємстві

 84. Система цілей підприємства

 85. Складові процесу визначення мети в управлінні

 86. Складові процесу стратегічного менеджменту

 87. Специфічні особливості стратегічного управління

 88. Стадії структурного розвитку організації та стратегічна одиниця бізнесу

 89. Стратегії лідерства на основі зниження витрат (цін)

 90. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

 91. Стратегічний контроль

 92. Стратегічний набір організації та вимоги до його формування

 93. Стратегічні ресурси та потенціал підприємства.

 94. Стратегія диверсифікації

 95. Стратегія диференціації

 96. Стратегія переорієнтації, скорочення та реструктуризації

 97. Стратегія спорідненої, неспорідненої та конгломеративної диверсифікації

 98. Стратегія фокусування

 99. Стратегія як сукупність цілей, методів і засобів найбільш суттєвих напрямів довгострокового розподілу ресурсів і розвитку організації

 100. Суть виробничої стратегії

 101. Суть загальноконкурентних стратегій

 102. Суть і значення стратегічного управління

 103. Суть маркетингової стратегії

 104. Суть матриці SWOT

 105. Суть продуктово-товарної стратегії

 106. Суть стратегії концентрації

 107. Суть стратегії НДПКР

 108. Суть стратегії розвитку загального управління

 109. Суть стратегії управління персоналом

 110. Суть стратегії фінансування, як функціональної стратегії

 111. Суть стратегічних управлінських рішень

 112. Суть та класифікація стратегій в теорії управління

 113. Типи стратегічного менеджменту

 114. Формування місії підприємства

 115. Формування стратегії

 116. Функції цілей

 117. Функціональні стратегії

 118. Характеристика процесу стратегічного управління

 119. Характеристика стадій життєвого циклу галузі.

 120. Характеристика стратегічних рішень

Схожі:

Перелік питань, що виносяться на іспит з дисципліни “Стратегічне управління” iconПерелік питань, що виносяться на іспит з дисципліни “Стратегічне управління”

Перелік питань, що виносяться на іспит з дисципліни “Стратегічне управління” iconПерелік питань, що виносяться на іспит з дисципліни “Стратегічне управління”
Стратегічна сегментація: “стратегічні одиниці бізнесу”, “стратегічні зони господарювання”
Перелік питань, що виносяться на іспит з дисципліни “Стратегічне управління” iconПерелік програмних питань, що виносяться на іспит (підсумковий модульний контроль)

Перелік питань, що виносяться на іспит з дисципліни “Стратегічне управління” iconПерелік тем, що виносяться на державний іспит з дисципліни «операційні системи»

Перелік питань, що виносяться на іспит з дисципліни “Стратегічне управління” iconПерелік питань зі с/к «Нове кримінально-процесуальне право України», що виносяться на іспит
Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами як засада кримінального провадження
Перелік питань, що виносяться на іспит з дисципліни “Стратегічне управління” iconПерелік питань з курсу «Кримінально-процесуальне право України», що виносяться на іспит
Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами як засада кримінального провадження
Перелік питань, що виносяться на іспит з дисципліни “Стратегічне управління” iconТематичний план з дисципліни “стратегічне управління” Автор Діброва А. Д. Мета І завдання дисципліни
Стратегічне управління як концепція управління підприємством дозволяє розглянути організацію як єдине ціле, пояснити із загальносистемних...
Перелік питань, що виносяться на іспит з дисципліни “Стратегічне управління” iconПерелік питань, які виносяться на іспит з курсу
Поняття, мета встановлення та принципи формування державних соціальних стандартів, державних соціальних гарантій
Перелік питань, що виносяться на іспит з дисципліни “Стратегічне управління” iconПерелік питань, які виносяться на іспит з курсу „Конституційне право України
Конституційне право як галузь права: поняття, предмет та метод правового регулювання
Перелік питань, що виносяться на іспит з дисципліни “Стратегічне управління” iconКонспект лекцій з курсу "Стратегічне управління"
Стратегічне управління І стратегічне планування: нова парадигма І механізм взаємозв'язку
Перелік питань, що виносяться на іспит з дисципліни “Стратегічне управління” iconПитань, що виносяться на іспит для студентів з дисципліни "Вирішення трудових спорів за законодавством України"
Взаємодія Національної служби посередництва І примирення з органами державної виконавчої влади
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи