Програма Курсу анатомія людини icon

Програма Курсу анатомія людини
Скачати 223.87 Kb.
НазваПрограма Курсу анатомія людини
Дата10.09.2012
Розмір223.87 Kb.
ТипПрограма

МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

ПРОГРАМА КУРСУ "АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ"

"ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО"

на засіданні каф. біології та екології

протокол № 1 від 28 серпня 2007

Зав.каф. проф. Булах А.А.

Київ - 2007

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ»

1. Місце і значення навчальної дисципліни.

Анатомія людини - наука про форму і будову, походження і розвиток організму людини. Анатомія передбачає систематичний опис форми, будови, стану і топографічних взаємовідносин частин і органів тіла з врахуванням їх вікових, статевих і індивідуальних особливостей. Вона широко використовує дані ембріології, порівняльної анатомії, антропології, встановлює вплив навколишнього середовища і соціальних факторів, праці і спорту на будову організму людини.

Для взаємозв'язку анатомії людини з іншими медичними дисциплінами необхідна інтеграція її викладання з біологією, гістологією та фізіологією. В курсі анатомії людини визначається розвиток організму людини в онтогенезі і дається узагальнення зіставлення його в порівняльне- анатомічному плані з розвитком тварин.

2. ^ ЗАГАЛЬНИЙ ЗМІСТ

Анатомія належить до морфологічного розділу біологічної науки. Одночасно з фізіологією вона є основою теоретичої і практичної медицини, оскільки точні знання будови і функції організму людини є неодмінною умовою розуміння життєвих відправлень здорового і хворого організму.

^ 1. Вчення про кістки - ОСТЕОЛОГІЯ

Кістка як орган. її будова, властивості і хімічний склад. Розвиток і ріст кісток. Типи окостеніння. Загальні дані про скелет. Класифікація кісток, їх відмінності за формою, будовою і розвитком. Будова кістки. Діафіз, метафіз, коркова (компактна) і трубчата (трабекулярна) речовина. Хімічний склад, фізичні і механічні властивості кістки.

^ Хребцевий стовп. Короткі дані про філогенез і онтогенез хребцевого стовпа. Принцип сегментарності в будові осьового скелета. Особливості будови хребців різних відділів хребцевого стовпа. Шийні, грудні і поперекові хребці. Криж і куприк.

^ Ребра і грудина. Будова ребер і грудини. Класифікація ребер (справжні, несправжні і коливні).

Череп. Мозковий і лицевий відділи черепа. Кістки, що складають мозковий череп: лобна, клиноподібна, тім'ятна, потилична, вискова, решітчаста. Кістки лицевого черепа, верхня і нижня щелепи, вилична, носова, піднебінна, слізна, нижня носова раковина, леміш. Під'язикова кістка. Особливості будови окремих кісток мозкового і лицевого черепа в зв'язку з їх розвитком і функціями.

^ Кістки верхної кінцівки. Пояс верхньої кінцівки: ключиця, лопатка; скелет вільної верхньої кінцівки; плечова кістка, кістки передпліччя і кисті, сесамовидні кістки.

Кістки нижньої кінцівки. Пояс нижньої кінцівки: тазова кістка, її частини. Скелет вільної нижньої кінцівки: стегнова кістка, кістки голінки, стопи, сесамовидні кістки.

^ 2. Вчення про сполучення кісток - АРТОЛОГІЯ

Розвиток сполучень ( філогенез і онтогенез ). Класифікація сполучень кісток

2

згідно з їх будовою і функцією: фіброзні сполучення (синдесмози, мембрани, зв'язки, шви, забивання), хрящові сполучення ( синхондрози), симфіз ( напівсуглоб ); синовіальні сполучення (суглоби).

Будова суглобу. Класифікація суглобів за будовою і формою суглобових поверхностей і за функцією. Прості і складні, комплексні і компоновані суглоби. Одноосні, двохосні і багатоосні суглоби. Види рухів у суглобах і їх елементарний аналіз (осі руху, площини руху).

Сполучення кісток тулуба і черепа. Сполучення кісток черепа.

Сполучення кісток пояса верхньої кінцівки: синдесмози, суглоби. Суглоби вільної верхньої кінцівки. Плечовий суглоб. Ліктьовий суглоб. З'єднання кісток передпліччя. Променезап'ястковий суглоб. Сполучення тазових кісток між собою і з крижем: синдесмози, тимчасові синхондрози, синостози, лобковий симфіз, крижо-клубовий суглоб. Таз як ціле.

Суглоби вільної нижньої кінцівки. Кульшовий суглоб. Колінний суглоб. Сполучення кісток голінки. Голінковостопний суглоб. Суглоби стопи. Склепіння стопи.

^ 3. Вчення про м'язи - МІОЛОГІЯ

Непосмугована ( гладка) і посмугована ( скелетна, поперечносмугаста ) м'язова тканина, особливості будови і функції.

М'язи як орган. Сухожилок (апоневрози). Класифікація м'язів за формою, розвитком, будовою і функцією. М'язи - синергісти і антагоністи. Допоміжні апарати м'язів: фасції, піхви (синовіальні), сухожилок, синовіальні сумки, блоки м'язів, сухожилкові дуги, кістково-фіброзні канали.

Анатомічний і фізіологічний поперечники м'язів: основні дані про силу і роботу м'язів; поняття про важелі.

М'язи і фасції тулуба (торса). Класифікація м'язів тулуба за формою і походженням. Сегментарна будова м'язів тулуба. Поверхневі м'язи(трапецієподібний, найширший м'яз спини, ромбоподібні), м'яз-випрямляч хребта, поперечноостьовий та ін. м'язи спини. Грудопоперечкова фасція.

М'язи і фасції живота: м'язи попередньої, бокової і задньої стінок живота. М'яз квадратний попереку. Черевний прес. Топографія ділянок грудей і живота. Пахвинний канал.

М'язи і фасції шиї. Поверхневі м'язи шиї. М'язи розташовані вище ( надпід'язикові і нижче під'язикової кістки (підпід'язикові ) м'язи. Глибокі м'язи шиї. Фасції і топографія шиї.

М'язи і фасції голови. Мімічні (м'язи лиця) і жувальні м'язи. Особливості розвитку, будови і функції.

М'язи верхньої кінцівки. М'язи і фасції поясу верхньої кінцівки ( плечового поясу ). М'язи і фасції плеча, передпліччя, кісті, долонний апоневроз. Пахова ямка (порожнина), її топографія, чотирьохсторонній і трьохсторонній отвори. Плечо-м'язовий канал. Ліктьова ямка. Променева, серединна ьі ліктьова борозни.

М'язи нижньої кінцівки. М'язи і фасції поясу нижньої кінцівки ( тазового поясу). М'язи і фасції стегна, голінки, стопи. М'язова і судинна лакуни, їх топографія. Стегновий трикутник. Стегновий і привідний канали, підколінна ямка, голінково-підколінний канал, верхній і нижній м'язо-малогомілкові канали.

З

4. Вчення про нутрощі - СПЛАНХНОЛОГІЯ Травна система. Травна трубка, її головний і тулубний відділи. Передня,

середня і задня кишки і їх похідні. Будова стінки травної трубки: слизова оболонка,

підслизова основа, м'язова оболонка, зовнішня оболонка (адвентиціальна оболонка і

серозна оболонка).

Порожнина рота, її стінки; пристінок рота і власне порожнина рота. Органи

порожнини рота.

Зуби. Розвиток і будова зубів. Періодонт, парадонт. Молочні зуби, строки їх

прорізування і випадання. Постійні зуби. Змикання зубів ( прикус ), ясна.

Язик: розвиток, будова ( слизова оболонка, м'язи язика); язиковий мигдалик. Роль язика в виразній мові. Залози рта. Великі слинні залози: привушна, піднижньощелепна, під'язикова, малі слинні залози. Будова, топографія слинних залоз.

Піднебіння: частини, будова. Піднебінні мигдалики.

Глотка, її топографія, частини, будова; слизова оболонка, фіброзна основа глотки (глотково-основна фасція), м'язи глотки. Зів. Глотковий і трубні мигдалики. Лімфо-епітеліальне кільце (див. «Органи кровотворення і імунної системи»).

Стравохід, його топографія, частини, будова стінки. Звуження стравоходу.

Шлунок, його розвиток, топографія. Проекція шлунка на передню черевну стінку. Анатомічна і рентгенанатомічна номенклатура частин шлунка. Взаємовідношення шлунка з прилеглими органами. Зв'язки шлунка. Будова стінки шлунка. Серозна оболонка шлунка. М'язова оболонка шлунка, її функції; перистальтика. Будова і рельєф слизової оболонки шлунка.

Тонка кишка, її частини, розвиток. Дванадцятипала кишка, варіанти її форми і положення. Анатомія і топографія брижової частини (порожньої і клубової) тонкої кишки. Особливості будови слизової оболонки і підслизлої основи на протязі різних відділів тонкої кишки: колові складки, кишкові ворсинки, поодинокі і скупчені лімфатичні фолікули. М'язова оболонка. Серозна оболонка тонкої кишки.

Печінка, її розвиток, топографія, форма, будова, (частки, сегмент печінки, печінкова часточка), функції; відношення до очеревини, фікцуючий апарат печінки.

Жовчні протоки і жовчний міхур, їх будова функції. Особливості будови кровоносного русла-печінки.

Підшлункова залоза: розвиток, топографія, будова, функції, відношення до очеревини. Протоки підшлункової залози. Ендокринна частина підшлункової залози.

Товста кишка: її відділи, розвиток. Будова стінки товстої кишки (слизова оболонка, підслизова основа, м'язова оболонка, серозна оболонка).

Сліпа кишка, її форма, положення і відношення до очеревини. Ілеоцекальний клапан. Ілеоцекальний отвір. Червоноподібний відросток, варіанти його положення; проекція на передню черевну стінку.

Ободова кишка, її частини, відношення до очеревини.

Пряма кишка, її частини, згини, будова, топографія і відношення до очеревини; м'язи - стискачі прямої кишки і каналу відхідника (анального).

Очеревина, її розвиток. Парієтальна і вісцеральна очеревина. Черевна порожнина і порожнина очеревини.

^ Дихальна система. Верхні і нижні дихальні шляхи. Зовнішній ніс. Порожнина носа. Приносові пазухи. Носова частина глотки.

Гортань. Топографія. Будова: хрящі, зв'язки, суглоби, м'язи гортані, їх функції. Поділ порожнини гортані на принісок, голосник, підголосникову порожнину. Голосові

4складки і складки присінка, еластичний конус. Голосова щілина, гортанний шлуночок. Механізми голосоутворення.

Трахея, бронхи, їх топографія і будова.

Легені, їх розвиток, форма, топографія, будова, функція. Елементи кореня і ворота легень. Розгалуження бронхів в легенях. Структурна і функціональна одиниця легень - ацинус. Проекція меж легень на поверхню тіла.

Плевра. Розвиток плеври; вісцеральна і нарієтальна плеври. Порожнина плеври. Плевральні синуси, їх фінкціональне значення. Середостіння, його поділ на переднє і заднє. Органи, розташовані в передньому і задньому середостінні.

^ Сечостатева система. Сечові органи ( сечовивідна система). Нирка, її розвиток, будова, функції. Ниркові сигменти. Нефрон - структурна і функціональна одиниця нирки. Особливості будови кровоносного русла нирки. Топографія нирки, її відношення до очеревини. Оболонки нирки.

Сечовинні шляхи. Ниркові чашки ( малі і великі), ниркова миска. Сечовід, його частини, топографія, відношення до очеревини і до кровоносних судин; будова стінки сечовода, його звуження, функція. Сечовий міхур, його розвиток, форма, положення, будова стінки. Чоловічий і жіночий сечівники.

^ Статеві органи (статева система ). Особливості будови і функції чоловічих і жіночих статевих органів.

Чоловічі статеві органи. Яєчко, його топографія і будова. Придаток яєчка. Мошонка. Сім'яний канатик. Сім'явиносна і сім'явикідна протоки. Передміхурова залоза. Сім'яий міхур. Бульбоуретральні залози, їх топографія, будова. Статевий член, його будова.

Жіночі статеві органи. Яєчник, його топографія, будова, відношення до очеревини. Циклічні і вікові зміни яєчника. Придатки яєчника. Матка, її топографія, форма, частини, відношення до очеревини, будова стінки матки. Зв'язки матки. Маточна труба, її частини, топографія, будова. Відношення до очеревини. Піхва, склепіння піхви, будова стінок піхви.

Зовнішні жіночі статеві органи: великі і малі соромітні губи. Клітор. Дивінка.

^ Ендокринні залози (безпроточні залози). Щитовидна залоза; топографія, будова, функції. Прищитовидні залози; топографія, будова, функції. Вилочкова залоза; топографія, будова, функції.

Гіпофіз; розвиток, топографія, будова, функції. Шишкоподібне тіло (епіфіз ); розвиток, топографія, будова, функції. Надниркова залоза: коркова речовина та мозкова речовина. Розвиток, будова, функції надниркової залози. Додаткові надниркові залози.

Парааортальні тільця, сонний гломус.

Ендокринні частини статевих залоз - яєчника, яєчка. Будова, функція.

^ 5. Вчення про судини - АНГІОЛОГІЯ

Загальна анатомія, розвиток і функції серцево-судинної системи. Серце. Артерії, капіляри, вени. Лімфатична система. Закономірності розгалуження артерії і формування вен. Магістральні екстраорганні кровеносні судини. Ланки мікроциркуляторного русла. Будова стінок великих, середніх і дрібних артерій, капілярів (кровоносних, лімфатичних ) і вен. Взаємозв'язок між будовою кровоносного

5

русла з конструкцією органа. Артеріальні, венозні і артеріовенозні анастомози. Венозні сплетення. Шляхи обхідної (колатеральної) течії крові.

Взаємозв'язок структури і функції серця, кровоносних судин і різних ланок лімфатичної системи. Кровообіг полода.

^ Кровоносна система.

Серце. Форма і положення серця в грудинній порожнині. Передсердя і шлуночки, їх будова. Ендокард, міокард, епікард. Клапани серця - півмісяцеві і стулкові. Сосочкові м'зи. Вузли і пучки провідної системи серця. Артерії і вени серця. Перикард. Великі судини грудної порожнини; аорта, легеневий стовбур, легеневі вени, верхня і нижня порожнисті вени.

Артерії малого кола кровообігу - легеневий стовбур, топографія. Легеневі артерії: розгалуження правої і лівої легеневих артерій. Часткові сегментарні і часточкові артерії.

Артерії великого кола кровообігу. Аорта, її розвиток, топографія, частини: цибулина аорти, висхідна частина аорти, дуга аорти, низхідна частина аорти. Вінцеві артерії серця. Гілля дуги аорти.

Артерії шиї і голови. Загальна сонна артерія, її топографія. Зовнішня сонна артерія; її топографія, гілки. Кровопостачання головного і спинного мозку. Артеріальне (Вілізіїве) коло великого мозку. Підключична артерія: топографія, різниця в відходженні правої і лівої підключичних артерій; гілки підключичної артерії. Анастомози між артеріями голови і шиї.

Артерії верхньої кінцівки; пахвова артерія, її топографія, гілки, проекція на шкіру. Ліктьова артеріальна сітка.

Грудна частина аорти, її топографія. Парієтальні і вісцеральні її гілки, анастомози між ними. Черевна частина аорти, її топографія;

парієтальні і вісцеральні гілки.

Загальна клубова артерія, її топографія, поділ на зовнішню і внутрішню клубові артерії. Внутрішня клубова артерія, її парієтальні і вісцеральні гілки; анастомози між ними.

Артерії нижньої кінцівки. Стегнова артерія, її топографія, гілки. Передня великогомілкова артерія, тильна артерія стопи; їх топографія, гілки.

Вени. Будова вен, їх відмінності від артерій. Закономірності формування вен. Особливості будови окремих ланок венозного русла ( венозні сплетення, венозні синуси, емісарні вени ). Анатомічні пристосування, що забеспечують рух крові по венах до серця. Вони, що супроводять артерії і вени, що проходять самостійно.

Вени великого і малого кола кровообігу.

Лімфатична система. Розвиток лімфатичної системи, її зв'язок з венозним руслом. Корені лімфатичної системи - лімфокапілярні судини ( лімфатичні капіляри); їх будова і відмінність від кровоносних капілярів, функція.

Лімфатичні судини. Внутрішньоорганні і позаорганні сплетення лімфатичних судин. Великі лімфатичні судини, головні лімфатичні колектори. Лімфатичні вузли.

^ Органи кровотворення і імунної системи. Кістковий мозок; розвиток, будова, функції. Червоний кістковий мозок, жовтий кістковий мозок.

Центральні і периферичні органи імунної системи. Вилочкова залоза, топографія, будова, функції.

Групові лімфатичні фолікули тонкої кишки і червоноподібного відростку; розвиток, топографія, будова, функції.

6

Селезінка: розвиток, топографія, будова, функції.

Лімфатичні вузли, мигдалики, лімфатичні вузлики (фолікули) - як орган імуногенезу. Топографія, будова, функції.

^ 5. Нервова система - НЕВРОЛОГІЯ

Ведуча роль нервової системи в організмі, її значення для функції органів в об'єднанні частин організму в єдине ціле і у встановленні зв'язків організму з зовнішнім середовищем. Філогенез і онтогенез нервової системи.

Елементи будови нервової системи.

Нейрон. Нейрологія. Сіра і біла речовина спинного і головного мозку: ядра, вузли ( нервові ганглії ). Нервові волокна, пучки і корінці. Елементарні і інтеграційні апарати спинного і головного мозку.

Розподіл нервової системи за розвитком, будовою і функцією на центральну і периферичну, а також на соматичну і вегетативну (автономну).

^ Центральна нервова система.

Спинний мозок. Форма, топографія, внутрішня будова - сіра, біла речовина, центральний канал. Сегмент спинного мозку. Власний сегментарний апарат спинного мозку. Корінці, спинномозкові вузли. Формування спинномозкового нерва.

Головний мозок. Мозковий стовбур, його внутрішня будова, схожість зі спинним мозком і відмінності.

Довгастий мозок, його поверхні, внутрішня будова. Ядра і провідні шляхи.

Задній мозок. Міст, його поверхні, внутрішня будова. Ядра і провідні шляхи. Мозочок, його форма, поверхні, частини, внутрішня будова. Ядра мозочка. Ніжки мозочка, їх склад.

Четвертий шлуночок. Ромбоподібна ямка, її рельєф. Проекція ядер черепних нервів на поверхню ромбоподібної ямки. Судинний шар четвертого шлуночка.

Перешийок ромбоподібного мозку, його частини.

Середній мозок, його частини. Покрівля середнього мозку, його будова. Ніжка мозку, її будова. Ядра і провідні шляхи середнього мозку. Водопровід середнього мозку.

Ретикулярна формація. Основні риси її будови.

Проміжний мозок. Таламус, епіталамус, метаталамус. Гіпоталамус, ядра гіпоталамуса. Третій шлуночок; судинний шар третього шлуночка.

Кінцевий мозок. Півкулі великого мозку. Частки великого мозку. Борозни і закрутки. Нюховий мозок. Мозолисте тіло, склепіння, передня спайка. Біла і сіра речовина кінцевого мозку. Базальні ядра. Внутрішня капсула. Бокові шлуночки, судинне сплетення бокового шлуночка; сполучення з порожниною третього шлуночка. Кора великого мозку; цито-, і мієлоархітектоніка кори.

^ Провідні шляхи центральної нервової системи.

Рефлекторна дуга як основна анатомо-фізіологічна одиниця нервової системи. Проста рефлекторна дуга замкнена в межах нижніх відділів центральної нервової системи (спинного мозку). Складні рефлекторні дуги замкнені в межах стовбуру головного мозку, підкоркових утворень і кори великого мозку.

Оболонки спинного і головного мозку (тверда, павутинна, м'яка). Підпавутинний простір. Утворення і відтік спинномозкової рідини.

^ Периферична нервова система.

Загальна анатомія спинномозкових і черепних нервів, їх утворення.

7

Сегментральність розподілу периферичних нервів. Будова нерва, його склад. Судинно-нервові піхви.

Спинномозковий нерв, його гілки: передня, задня, менінгеальна, сполучні.

Задні гілки шийних, поперекових, крижових і куприкових спинномозкових нервів. Передні гілки спинномозкових нервів, утворення сплетень. Зв'язок спинномозкових нервів з вегетативною нервовою системою.

Шийне сплетення, його формування, будова, топографія. Гілки, нерви шийного сплетення; діафрагмальний нерв.

Плечове сплетення, його формування, будова, топографія. Короткі і довгі гілки плечового сплетення: надключична і підключична частини. Ділянки іннервації.

^ Межреберні нерви, їх топографія і ділянки іннервації. Поперекове сплетення, його формування, будова, топографія. Короткі і довгі гілки.

Крижове сплетення. Його формування, будова, топографія. Короткі і довгі гілки.

^ Черепні нерви.

Загальна характеристика і класифікація черепних нервів. Зв'язок черепних нервів з вегетативною нервовою системою. Нерви з волокнами парасимпатичної частини вегетативної нервової системи.

^ Вегетативна ( автономна ) нервова система. Закономірності будови і функції вегетативної системи. Розподіл вегетативної нервової системи на симпатичну і парасимпатичну частини. Центри вегетативної нервової системи в головному і спинному мозку. Периферичний відділ вегетативної нервової системи. Витоки і шляхи проходження волокон вегетативної нервової системи. Передвузлові і післявузлові нервові волокна.

Симпатична частина вегетативної нервової системи. Центри в спинному мозку. Симпатичний стовбур, вузли симпатичного стовбура, міжвузлові гілки і сполунчі гілки. Нерви, що відходять від шийного, грудного, поперекового і крижового відділів симпатичного стовбура. Вегетативні сплетення по ходу великих кровоносних судин шиї і голови (внутрішнє сонне, зовнішнє сонне сплетення та ін.). Вегетативні сполучення грудної порожнини ( грудне аортальне сплетення, страховідне, легеневе, серцеві сплетення ). Вегетативні сплетення черевної порожнини тазу: черевне, аортальне, верхнє і нижнє брижові, ниркове, надниркове, верхнє і нижнє підчеревні та ін.

^ Парасимпатична частина вегетативної нервової системи.

Центри в головному і спинному мозку. Периферичний відділ. Іннервація органів голови і шиї, іннервація серця, легень. Іннервація стравохода, шлунка, кишечника, печінки, підшлункової залози, селезінки, надниркової залози і тазових органів. Інтрамуральні сплетення органів.

^ 8. Вчення про органи чуття - ЕСТЕЗІОЛОГІЯ

Анатомо-функціональна характеристика органів чуття. Периферичні сприймані, провідники і коркові центри аналізаторів, їх функціональна єдність (І. П. Павлов ).

Орган зору. Топографія, будова, функції. Очне яблуко. Оболонки очної о яблука: фіброзна, судинна, внутрішня (сітківка). Камери очного яблука: передня, задня. Склисте тіло, кришталик. Водяниста волога: місце утворення, шляхи відтоку.

8

Акомодаційний апарат ока. Додаткові органи ока. Додаткові органи ока: повіки, кон'юнктива, м'язи очного яблука, фасції очниці. Слізний апарат: слізна залоза, слізний канальчик, носослізна протока. Провідний шлях зорових імпульсів і зіничного рефлексу.

Присінково-завитковий орган. Будова і функції. Розділення присітково-завиткового органу на зовнішнє, середнє і внутрішнє вухо.

^ 3. ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І УМІНЬ СТУДЕНТІВ

Після вивчення курсу анатомії людини студент повинен знати і вміти:

 1. Описувати будову тіла людини, систем, що його складають, органів і тканин на
  основі сучасних досягнень макро- і мікроскопічної анатомії.

 2. Синтезувати будову організму в цілому, розкривати взаємозв'язок і
  взаємозалежність окремих часток організму.

3. Розкривати взаємозалежність і єдність структур і функцій органів людини, їх
мінливість в процесі філогенезу і онтогенезу, вплив екологічних факторів на
життєдіяльність людини.

 1. Показати взаємозв'язок організму з умовами середовища, яке постійно змінюється,
  вплив соціальних умов на розвиток і будову організму, значення праці, як одного з
  вирішальних факторів антропогенезу.

 2. Розкривати прогресивне теоретичне і практичне значення основних відкриттів в
  анатомії людини.

6. Орієнтуватись в складній будові тіла людини, знаходити і визначати розміщення та
проекцію органів та їх частин на поверхню тіла, тобто навчитись володіти
«анатомічним матеріалом»


4. ЛІТЕРАТУРА.

1. Привес М. Г., Льісенков Н.К., Бушкович В. И. Анатомия человека. СПб.:
«Гиппократ», 1997. - 704 с.

2. Анатомия человека. Под редакцией академика Сапина М. Р., М., «Медицина», 1986,
т. 1-2

 1. Р. Д. Синельников. Атлас анатомии человека М, «Медгиз», 1987. т. 1,2,3.

 2. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б. Карманньш атлас анатомии человека. - М., Элиста.:
  АПП «Джангар», 1999. - 598 с.

5. Розробник програми:

Проценко Тетяна Леонідівна, кандидат біологічних наук, доцент медично-інженерного факультету Міжнародного Соломонового університету

9

Схожі:

Програма Курсу анатомія людини icon«Анатомія людини» для студентів 1 курсу інституту фізичної культурі та реабілітації спеціальність – 010200 «Фізичне виховання»
В системі підготовки спеціалістів з фізичного виховання анатомія людини являється однією з фундаментальних наук серед дисциплін методико-біологічного...
Програма Курсу анатомія людини iconПрограма фахового вступного випробування для абітурієнтів Інституту корекційної педагогіки та психології з дисципліни «Анатомія І фізіологія людини»
Вступне фахове випробування з дисципліни «Анатомія І фізіологія людини» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»...
Програма Курсу анатомія людини iconПрограма вступного фахового випробування з дисципліни «Анатомія І фізіологія людини» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Вступне фахове випробування з дисципліни «Анатомія і фізіологія людини» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»...
Програма Курсу анатомія людини iconДисципліна: Пропедевтика ортопедичної стоматології (2-й рік навчання) Модуль Функціональна анатомія жувального апарату людини. Клінічне матеріалознавство. Контрольні питання
Модуль Функціональна анатомія жувального апарату людини. Клінічне матеріалознавство
Програма Курсу анатомія людини iconРектор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Біологія людини, її складові частини: анатомія, фізіологія, антропологія, генетика та екологія людини. Гігієна — наука про здоров'я...
Програма Курсу анатомія людини iconПерелік літератури з курсу «Функціональна анатомія»
Анатомія та фізіологія з патологією / Під ред. Я.І. Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 680 с
Програма Курсу анатомія людини iconПротокол № від р навчальна програма анатомія людини для студентів галузі 0102. «Фізична культура І спорт» вищих навчальних закладів
Голяка С. К. – доцент кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту хду, к б н
Програма Курсу анатомія людини iconПланування самостійної роботи з функціональної діагностики для студентів ІІІ курсу денної форми навчання, напрямок підготовки 010203 Здоров’я людини на 2012-2013 н р
Законспектувати та проаналізувати: Анатомія і фізіологія жіночих статевих органів
Програма Курсу анатомія людини iconПерелік малюнків до іспиту з курсу «Анатомія людини»
Будова черепа: вигляд збоку, спереду. Потрібно вказати українські і латинські назви кісток черепа, швів, головних відростків та ямок,...
Програма Курсу анатомія людини iconПрограмма «Функціональна анатомія» для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини- 21 с
Робоча программа «Функціональна анатомія» для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини- 21 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи