Програма Курсу гідробіологія icon

Програма Курсу гідробіологія
Скачати 65.97 Kb.
НазваПрограма Курсу гідробіологія
Дата10.09.2012
Розмір65.97 Kb.
ТипПрограма

МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

ПРОГРАМА КУРСУ "ГІДРОБІОЛОГІЯ"

"ЗАТВЕРДЖЕНО" на засіданні каф. біології та екології протокол № _1_ від 28 серпня 2007 зав.каб. проф. Булах А.А.__________

Київ - 2007

Програма курсу "Гідробіологія"

(для студентів 3-4 курсу )

Укладач:

к.б.н., доц. Л.Є.Костікова

І.Місце та значення дисципліни

Курс гідробіології є одним з провідних синтетичних курсів для підготовки фахівців, що спеціалізуються у галузі біоекології, ботаніки та зоології. Об'єктами дослідження гідробіології є всі організми, які населяють водойми у нерозривній єдності з умовами існування. Гідробіолог досліджує всі живі істоти водойм, а також саму водойму, у якій живуть організми. Для успішного оволодіння дисципліною студент має попередньо прослухати курси загальної екології, зоології, ботаніки.

^ 2.3агальний зміст

Гідробіологія як наука, її місце в системі біологічних наук. Історія розвитку гідробіології. Основні напрямки і методи гідробіологічних досліджень. Завдання гідробіології. Загальні принципи та поняття гідробіології.

Гідросфера як середовище життя та її населення. Основні риси розподілу водних організмів та їх взаємовідносини з навколишнім середовищем. Фізико-хімічні умови середовища як регулюючі фактори існування гідробіонтів.

Життєві форми гідробіонтів. Планктон, нектон, бентос, перифітон, пелагобентос, нейстон, плейстон. Основні екологічні пристосування

2

(розміри, форма, концентрація неорганічних іонів, вміст ліпідів, тощо) різних життєвих форм. Вплив абіотичних та біотичних факторів на поширення та розвиток гідробіонтів.

Популяції гідробіонтів та гідробіоценози. Структура гідробіоценозів. Міжпопуляційні відносини у гідробіоценозах. Концепція гідробіоценозів, їх фізіогноміка. Видова, трофічна та хорологічна структури. Часові залежності. Значимість видів, видове різноманіття. Міжпопуляційні відносини в гідробіоценозах.

Основні гідробіоценози морів та континентальних водойм. Гідробіоценози Чорного моря. Гідробіоценози головних річок України, водосховищ, озер, ставків та боліт.

Гідроекосистеми та екологічні основи їх раціонального використання. Структурні та функціональні особливості водних екосистем. Сукцесії як екосистемний процес. Флуктуація та трансформація екосистем. Біологічна продуктивність водних екосистем та шляхи її підвищення. Первинна продукція, способи її оцінки. Величини первинної продукції у водоймах. Вторинна продукція. Темпи та ефективність вторинного продукування.

Біологічні ресурси гідросфери та їх освоєння. Охорона та підвищення природнього відтворення промислових гідробіонтів. Акліматизація гідробіонтів. Аквакультура.

Екологічні аспекти проблеми чистої води та охорони водних екосистем. Водні ресурси планети. Споживання прісної води. Забруднення водойм. Класифікація забруднення водойм. Хімічне, фізичне та біологічне забруднення. Антропогенна евтрофікація та термофікація водойм. Зміни водних екосистем під впливом антропогенної евтрофікації. Показники антропогенної евтрофікації. Джерела речовин, підвищуючих рівень трофії водойм. Антропогенна евтрофікація як порушення функціонування

з

екосистеми. Біоіндикація забруднення водойм. Зміни таксономічного складу угрупувань гідробіонтів як показники порушення екосистеми. "Цвітіння" води, масовий розвиток нитчастих водоростей, вищих водних рослин та перифітону як показники стану екосистеми. Шляхи регулювання розвитку та усунення порушень водних екосистем.

Екологічний моніторинг водних екосистем. Основи охорони гідросфери. Антропогенні катастрофи та їх вплив на водні екосистеми.

Гідроекосистеми України - стан, екологічні проблеми та перспективи їх вирішення.

^ З.Вимоги до знань та умінь студентів

По закінченню курсу студент повинен знати: історію розвитку гідробіології, предмет та сучасні проблеми, основні риси розподілу водних організмів та їх взаємовідносини з навколишнім середовищем. Екологічні фактори та іх вплив на розвиток гідробіонтів; життєві форми гідробіонтів, основні екологічні пристосування та вплив абіотичних та біотичних факторів на поширення та розвиток гідробіонтів; вчення про гідробіоценози, їх структуру та функціонування, міжпопуляційні відносини в гідробіоценозах; вчення про гідроекосистеми та основи їх раціонального використання; екологічні проблеми чистої води та охорони водних екосистем, основні джерела забруднення водойм та класифікацію забруднень, зміни водних екосистем під впливом антропогенної евтрофікації, основні методи гідробіологічних досліджень;

вміти: вільно користуватись основними термінами при визначенні взаємовідносин між гідробіонтами та водним середовищем, робити опис водойм та основних гідробіоценозів, визначати ступінь забруднення водойм за складом та розвитком гідробіонтів, структурою та функціонуванням угруповань, користуватись системами сапробності вод,

4

використовувати набуті знання в науково-дослідній та природоохоронній діяльності, вільно орієнтуватися у прикладних аспектах гідробіології та охорони водойм, працювати з науковою літературою з гідробіології.

4. Література

Основна:

І.Винберг Г.Г. Первинная продукция водоемов. Минск, 1960.

2.Жизнь пресньїх вод СССР/ под ред. проф. Жадина В.И. и акад. Павловского Е.Н./. М.-Л., т.1. 1947; т.2, 1950; т.З, 1956; т.4, ч.і, 1959; т.4, ч.2, 1959.

З.Киселев И.А. Планктон морей и континентальних водоемов. Л., т.1, 1968; т.2, 1980.

4.Константинов А.С. Общая гидробиология. М., 1986.

5.Одум Ю. Основи зкологии. М., 1975.

б.Хатчинсон Д. Лимнология. М., 1969.

Додаткова:

І.Алеев Ю.Г. Нектон. Киев, 1976.

2.Гидрозкологические последствия аварии на Чернобьільской АЗС /отв.ред. Д.М.Гродзинский/. Киев, 1992.

З.Зайцев Ю.П. Морская нейстонология. Киев, 1970.

4.Жадин В.И., Герд С.В. Реки, озера и водохранилища СССР. М., 1961.

5.Макрушин А.В. Биологический анализ качества вод. Л., 1974.

б.Очерки по истории гидробиологических исследований в СССР. М., 1981.

7.Уиттекер Р. Сообщества и зкосистемьі. М., 1980.

5. Розробник програми

Костікова Людмила Євгенівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник. Доцент біологічного факультету МСУ.

. 6

Схожі:

Програма Курсу гідробіологія icon"Гідробіологія" “Затверджено” на засіданні №1 Ради біологічного факультету від 28 серпня 1999 Програма курсу "Гідробіологія"
Гідробіолог досліджує всі живі істоти водойм, а також саму водойму, у якій живуть організми. Для успішного оволодіння дисципліною...
Програма Курсу гідробіологія icon"Гідробіологія" “Затверджено” на засіданні №1 Ради біологічного факультету від 28 серпня 1999 Програма курсу "Гідробіологія"
Гідробіолог досліджує всі живі істоти водойм, а також саму водойму, у якій живуть організми. Для успішного оволодіння дисципліною...
Програма Курсу гідробіологія iconМетодичні вказівки по виконанню практикуму з курсу "Гідробіологія" для студентів ІІІ курсу біологічного факультету
Зібрані матеріали використовуються при проведенні практичних робіт у лабораторних умовах
Програма Курсу гідробіологія iconПитання на екзамен з курсу "Гідробіологія"
Методи гідробіології. Аут екологічні, демекологічні та синекологічні дослідження
Програма Курсу гідробіологія iconБіологічний факультет завдання до самостійної роботи студентів з курсу "Гідробіологія"
Очерки по истории гидробиологических исследований в СССР. Москва, Наука, 1981, 227 с
Програма Курсу гідробіологія icon"Гідробіологія"
Газовий режим водойм як провідний екологічний фактор розподілу та розвитку гідробіонтів
Програма Курсу гідробіологія iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Основи наукових досліджень” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної...
Програма Курсу гідробіологія iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Основи наукових досліджень та системний аналіз” (для студентів 4 курсу...
Програма Курсу гідробіологія iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Основи утилізації відходів» для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форми...
Програма Курсу гідробіологія iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 1 курсу денної та 1 курсу заочної форми навчання напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи