Питання до заліку з \"Основ екології\"\" icon

Питання до заліку з "Основ екології""
Скачати 54.77 Kb.
НазваПитання до заліку з "Основ екології""
Дата10.09.2012
Розмір54.77 Kb.
ТипДокументи

Питання до заліку з "Основ екології""

 1. Екологія: визначення, предмет, завдання і методи.

 2. Основні рівні організації живого та особливості їх вивчення екологією.

 3. Галузі і підрозділи екології: предмет вивчення та основні завдання.

 4. Основні етапи історичного розвитку екології.

 5. Еволюція взаємин людини з природним середовищем (основні етапи та їх
  характерні ознаки).

 6. Основні причини виникнення екологічних криз та їх глобальні наслідки.

 7. Уявлення про природу і природне середовище.

 8. Атмосфера: визначення, склад та основні характеристики.

 9. Літосфера: визначення, склад та основні характеристики.

 10. Гідросфера: визначення, склад, сучасний стан. Основні функції води.

 11. Уявлення про природні ресурси (структура і сучасний стан).

 12. Екологічні фактори: їх визначення та класифікація.

 13. Уявлення про екологічну толерантність. Крива екологічної толерантності.

 14. Межі толерантності та класифікація живих організмів за шириною зони
  толерантності.

 15. Екологічна валентність виду. Метод біоіндикації середовища.

 16. Абіотичні фактори оточуючого середовища. Кліматичні фактори і клімат.

 17. Екологічна класифікація кліматів.

 18. Світло як екологічний фактор. Уявлення про фотоперіодизм.

 19. Класифікація рослин за їх ставленням до світла.

 20. Температура як екологічний фактор. Класифікація організмів за ступенем
  адаптації до високих температур.

 21. Температурні адаптації тварин.

 22. Вода як екологічний фактор. Класифікація живих організмів за їх
  ставленням до води.

 23. Повітря як екологічний фактор. Явища анемофілії і анемохорії.

24. Біотичні екологічні фактори. Гомотипові реакції.
25.Біотичні екологічні фактори. Гетеротипові реакції.

 1. Живлення як складова біотичних взаємовідносин. Тип живлення і вид корму.

 2. Уявлення про трофічні рівні, ланцюги та мережі живлення.

 3. Основні шляхи формування ланцюгів живлення (хижацтво, паразитизм та
  деструкція).

 4. Внутрішньовидова та межвидова конкуренція. Принцип конкурентного
  виключення Гаузе. Уявлення про екологічну нішу.


 5. Основні форми співжиття (симбіоза) живих організмів різних видів.

 6. Популяція як об"єкт вивчення демекології. Ієрархія популяцій.

 7. Структура популяції. Чисельність і щільність.

 8. Статева і вікова структура популяції.

 9. Просторова структура популяції. Ізоляція і територіальність.

 10. Динаміка популяцій. Основні демографічні показники (народжуваність,
  смертність та тривалість життя).

 11. Рух чисельності популяції. Експоненціальна та логістична криві росту
  чисельності популяції.

 12. Біоценоз як природна система: визначення, основні характеристики та
  класифікація.

 1. Уявлення про вертикальну та горизонтальну структури біоценоза.

 2. Трофічна структура біоценозів: ланки, ланцюги та мережі живлення.

 3. Трофічні рівні та основні типи кормових ланцюгів.

 4. Екологічні піраміди: піраміда чисельності, піраміда біомас та піраміда
  енергій.

 5. Динаміка біоценозів. Уявлення про екологічну сукцесію.

 6. Поняття і визначення біогеоценозу. Структура біогеоценозу.

 7. Динаміка біогеоценозу та його енергетика.

 8. Потік енергії та продуктивність екосистеми.

 9. Біохімічні кругообіги в біогеоценозі.

 10. Біосфера як глобальна екологічна система.

 11. Основні екосистеми біосфери.

 12. Динаміка біосфери: кругообіг речовин і енергії.

 13. Еволюція біосфери. Уявлення про ноосферу.

 14. Прикладні галузі екології. Екологічні основи охорони природи.

 15. Охорона і раціональне використання природних ресурсів.

 16. Соціальні аспекти екології. Техноекологія.

 17. Законодавчі основи охорони природи та раціонального використання
  природних ресурсів.

 18. Міжнародне співробітництво у галузі охорони природи та
  природокористування.

Перелік рекомендованої літератури:

Основна:

Бигон М., ХарперДж., Таунсенд К. Зкология. Особи, популяции и сообщества.- М.:

Мир, 1989 (в 2-х томах). Злобін Ю.А. Основи екології.- К.: Лібра, 1998. Кучерявий В.П. Екологія.- Львів: Світ, 2001. Одум Ю. Основи зкологии.- М.: Мир, 1985. Одум Ю. Зкология.- М.: Мир, 1986 (в 2-х томах). Радкевич В.А. Зкология.- Минск: Вьіш. шк., 1998. Троян П. Факториальная зкология.- Киев: Вища пік., 1989. Чернова Н.М., Бьілова А.М. Зкология.- М.: Просвещение, 1981.

Додаткова:

Агесс П. Ключи к зкологии.- Л.: Гидрометеоиздат, 1982.

Алексеенко И.Р., Кейсевич Л.В. Последняя цивилизация?: Человек. Общество,

Природа.- Киев: Наук. Думка, 1997.

Баб'як О.С., Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України.- К.: Атіка, 2000. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології.- Київ:

Либідь,1993.

Голубець М.А. Екосистемологія.- Львів: Поллі, 2000. Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров'я людини та екологія.- Київ: Здоров'я, 1995.

Схожі:

Питання до заліку з \"Основ екології\"\" iconПитання до диф. Заліку з дисципліни «вступ до спеціальності»
Питання до диф. Заліку з дисципліни «вступ до спеціальності» Поняття менеджменту. Менеджмент І управління
Питання до заліку з \"Основ екології\"\" iconМіністерство охорони здоров'я україни міністерство освіти І науки україни
Навчальний посібник містить тексти лекцій з основ біології. Висвітлені основні питання загальної біології, загальні закономірності...
Питання до заліку з \"Основ екології\"\" iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Землі і проблеми екології, хімії навколишнього середовища, основ хімічної безпеки, інформаційних технологій в хімії, техніки демонстраційного...
Питання до заліку з \"Основ екології\"\" iconПитання для підсумкового модульного контролю
Предмет вивчення екології на початку ХХІ століття. Під впливом яких факторів відбулися зміни в предметі вивчення екології
Питання до заліку з \"Основ екології\"\" iconПитання до заліку

Питання до заліку з \"Основ екології\"\" iconПитання до заліку

Питання до заліку з \"Основ екології\"\" iconПитання до заліку

Питання до заліку з \"Основ екології\"\" iconПитання до заліку та екзамену з курсу «Сучасний бальний танець» Теоретичні питання
Розвиток нового напрямку в танцювальній музиці – джаз, та його вплив на подальший розвиток танцювальної культури ХХ ст
Питання до заліку з \"Основ екології\"\" iconТематика лекторію для учнів Львівської обласної Малої академії наук Секції біології та екології на 2012-2013 н р
Вступ. Екологія як наука. Історія розвитку екології як науки. Рівні організації матерії та царина діяльності сучасної екології. Об’єкти...
Питання до заліку з \"Основ екології\"\" iconПитання для заліку з курсу

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи