Програма Курсу лікарські рослини icon

Програма Курсу лікарські рослини
Скачати 126.95 Kb.
НазваПрограма Курсу лікарські рослини
Дата10.09.2012
Розмір126.95 Kb.
ТипПрограма

МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

ПРОГРАМА КУРСУ "ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ"

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

на засіданні каф. біології та екології протокол № 1від 28 серпня 2007 зав.каф. проф. Булах А.А.

Київ - 2007Програма курсу "Лікарські рослини"

Укладач: док. біол. наук С.В. Клименко

^ 1. Місце та значення дисципліни.

Дисципліна є вибірковою і входить до переліку рекомендованих для студентів старших курсів ботанічної спеціалізації. Предмет передбачає ознайомлення з широким колом лікарських рослин, що оточують людину у природі, як із широкопоширеними, так і з досить рідкісними і маловідомими. Курс розрахований на викладання впродовж 1 семестру і передбачає 24 лекційні години, 12 практичних годин та час на самопідготовку. У курсі розглядаються історія вивчення і використання лікарських рослин, основи їх цілющих властивостей, родини, у яких найбільше представників з лікарськими властивостями, основи збору та культивування, технології розмноження. Передбачається також знайомство з колекціями та гербаріями лікарських рослин, поширенням у просторі та часі; перспективах практичного їх використання.

2. Загальний зміст.

 1. Лікарські рослини. Історія вивчення і користування. Роль лікарських рослин
  в житті людини.

 2. Лікарські рослини родин Asteraceae, Rosaceae, Lamiaceae, Malvасеае,
  Ranunculасеае.

 3. Лікарські рослини родин Poligonaсеае, Рараvегасеае, Solanасеае, Liliасеае,
  Violасеае, Saliсасеае, Fabaасеае, Аріасеае.

 4. Лікарські рослини родин Elaegnасеае, Urtiсасеае, Нурегісасеае, Tilіасеае,
  Grossulariасеае, Cannabасеае.

 5. Плодові лікарські рослини. Найбільш цінні культивовані рослини.

2

 1. Лікарські рослини, що охороняються. Види, занесені в Червону книгу.

 2. Рослини, що діють на серцево-судинну систему: спазмолітичні і такі,
  що розширюють судини.

 3. Рослини, що діють на центральну нервову систему: седативні і
  збуджуючі.

 4. Рослини, що впливають на процеси обміну речовин: жовчогінні,
  потогінні, сечогінні.

10.Вітамінні і фітонцидні рослини. Особливості, представники.

11.Організація збирання і заготівлі лікарських рослин. Календар збирання.

Збір трав в легендах, ритуалах, звичаях. 12.Культивування лікарських рослин. Посів, догляд за рослинами,

технологія вирощування однорічних, дворічних і багаторічнихрослин.

^ Семінарські заняття.

 1. Лікарські рослини родин Ranunculасеае, Rosасеае, Lamiасеае, Маlvа-
  сеае, Asterасеае, Poliginасеае, Liliасеае, Saliсасеае,
  Нурегісасеа.Ботанічна характеристика, лікарські властивості.

 2. Біологічні активні речовини лікарських рослин.

 3. Лікарські рослини, що вимагають охорони. Червона книга України.

 4. Однорічні, двохрічні, багаторічні рослини.

 5. Культивування лікарських рослин. Підготовка насіння, грунту.
  Техкологія вирощування.

 6. Вітамінні рослини.

Контрольні роботи.

 1. Біологічно активні речовини лікарських рослин.

 2. Вітамінні рослини.

 3. Лікарські рослини - представники родин Ranunculасеае, Asterасеае, Vіо-
  lасеае, Рараverасеае, Аріасеае, Rosaсеае, Lamiасеае, Маlvасеае.

з

4. Технологія культивування лікарських рослин. Практичні заняття.

 1. Закритий грунт. Лікарські рослини родин Punісасеае, Rosасеае, Orchidа-
  сеае.

 2. Знайомство з гербарієм.

 3. Вітамінні рослини. Ділянка відділу плодових рослин, фірмовий сад.
  Родини Rosасеае, Elaegnасеае, Vitасеае, Schizandrасеае, Actinidiасеае.

 4. Лікарські і пряно-ароматичні ролини. Знайомство з колекціями ЦБС.

 5. Знайомство з лабораторією вирощування рослин іn vitro.

 6. Культивування рослин - посів, пікіровка, технологія вирощування.

 7. Вегетативне розмноження ролин - щеплення, розмноження відсадками,
  живцями, кореневищем, бульбами, цибулинами. Основні прийоми
  вирощування рослин.

3. Вимоги до знань та вмінь студентів.

По закінченні курсу студенти мають знати: історію вивчення та використання лікарських рослин, основні напрямки розвитку знань про лікарські рослини, склад рослин з лікувальними властивостями, основи збору, технології культивування та розмноження лікарських рослин, їх поширення, практичне значення; вміти: впізнавати та правильно збирати найбільш поширені лікарські рослини, визначати окремі біологічно-активні речовини.

4. Література:

Лікарські рослини, енциклопедичний довідник під редакцією акад.

АНУРСР А.М. Грузинського.- Київ: Головна ред. УРЕ, 1989.- 543 с. Атлас лекарственньїх растений. Изд. Словацкой АН, Братислава, 1972. -

462 с.

4

Лекарнственньїе растения СССР, М., Планета, 1988. - 200 с.

ЛовковаМ.Я., Рабинович А.М. и др. Почему растения лечат.- М.: Наука, 255 с.

Носаль М.А., Носаль И.М. Лекарственные растения и способи их применения в народе. - Ленинград, Науч. Центр проблем диалога, 1991. -238 с.

Вигоров Л.И. Сад лечебных культур. - Свердловск, Средне-Уральское Изд-во., -175 с.

Лаптев Ю.П. Растения от А до Я. - Москва, Колос, 1992. - 352 с.

Справочник по заготовкам лекарственных растений. Издю IV. Киев, Уро­жай, 1983.-295 с.

5. Розробник програми

Клименко С. В., док.біол.наук, професор ( ЦБС ім. Фоміна). ЦБС(Центральний ботанічний сам ім. Фоміна)^ ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ Питання для заліку

РОЛЬ лікарських РОСЛИН в житті ЛЮДИНИ.

ФІЗІОЛОГІЧНО активні СПОЛУКИ 1 МІКрОелемеНТИ - основа ЦІЛЮЩИХ влас

тивостей лікарських рОСЛИН.

Алколоіди, глікозиди, вітаміни лікарських рОСЛИН.

Лікарські рослини родин: Asterасеае, Rosасеае, Lamіасеае, Malva-сеае, Ranunculасеае, Polygonасеае, Papaverасеає, Solanасеaе, Lili сеае, Violасеае, Salicасеае, Fabасеае, Apiасеае, Elaeagnасеае, Ur tісасеае, Hypericaceae, Cannabасеае, Grossulariaceae, Berberidасе Fumarіасеае, Morасеае, Caprifolіасеае, Puniсасеае, Linасеае, Сог-nасеае, Sambuсасеае, Fabасеае, Juglandасеае, Rhamnасеае, Fagaceae Viburnасеае, Asphodelіасеае, Laurасеае, Раеоnіасеае, Chenopodiасе. Betulасеае, Saliсасеае, Cucurbitасеае, Brassсасеае, Hippocastana сеае, Vitасеае, Valerianасеае, Solanасеае, Convolvuасеае, Seroph lаrіасеає, Plantaginасеае, Liliасеае, Iridасеае, Аrаcеае, Аlliасеі Convallariасеае, Poaсеае, Actinidіасеае, Тіlіасеае.

Дати ботанічну та морфологічну ,характеристику і застосування

лікарських рослин.

 1. Рослини, що впливають на обмін речовин.
  Гемостеичні біогєнні стимулятори.

 2. Вітамінні рослини.

 3. Жовчогінні рослини.

V.-Рослини, що діють на серцево-судинну систему.

 1. Антигіпертензивні рослини.

 2. Рослини з протипухлинною дією.

 3. Рослини, що діють Н9 центральну нервову систему.

 4. Збуджуючі . ■

 5. Рослини, що діють на периферичні нейромедіаторні процеси.
 1. Рослини, що діють не нервові закінчення.

 2. Відхаркувальні рослини.

 3. В"яжучі рослини.

 4. Послаблюючі рослини.

 5. Потогінні рослини.

 6. Сечогінні рослини.

 7. Рослини з антибактеріальною і противірусною дією.

 8. Протипвразитарні рослини.

18. Антиалергічні рослини. і

2

19, Рослини - джерела ферментів

Деякі відомості про токсичні властивості і протипоказання при зас-тосування лікарських рослин.

Організація збирання і заготівля лікврських рослин. Календар зби-

рання. Правила збору деяких лікарських рослин.

ультивуванні лікарських рослин.

Посів, догляд за рослинами , технологія вирощування однорічних, дворічних і багаторічних рослин.

Схожі:

Програма Курсу лікарські рослини iconРобоча програма навчальної дисципліни "Лікарські рослини" для студентів спеціальностей
Робоча програма складена на основі опп підготовки бакалаврів галузевого стандарту освіти мон україни (навчального плану)
Програма Курсу лікарські рослини iconШановні науковці!
П36 Дикорослі лікарські рослини Буковини. Еколого-ресурсне та медичне значення. Чернівці: бдму, 2008. 208 с
Програма Курсу лікарські рослини iconМ. М. Рожко „ 25 червня 2012 р
Поняття про лікарські речовини, лікарські форми, їх класифікація, лікарські препарати
Програма Курсу лікарські рослини iconЛекції
Дубильні речовини. Лікарські рослини І сировина, що містить кумарини І дубильні речовини
Програма Курсу лікарські рослини iconЗакон України Про лікарські засоби. Загальна рецептура. Тверді лікарські форми 2 М’які лікарські форми. Hедозовані лікарські форми 3
Модуль «Загальна фармакологія. Фармакологія засобів, що впливають на нервову систему. Гормональні препарати. Протизапальні та протиалергічні...
Програма Курсу лікарські рослини iconКалендарний план лекцій І практичних занять з фармакогнозії для студентів ІІ курсу медичного факультету №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців на осінній семестр 2008/2009 Н. Р
Алкалоїди, визначення, типи класифікацій, загальна характеристика. Особливості збору лрс, яка містить алкалоїди. Класифікація лр,...
Програма Курсу лікарські рослини iconЗакон України «Про лікарські засоби». Загальна рецептура. Тверді лікарські форми Введение в общую рецептуру. Твердые лекарственные формы 2 М’які лікарські форми. Hедозовані лікарські форми
Модуль Загальна фармакологія. Фармакологія засобів, що впливають на нервову систему. Гормональні препарати. Протизапальні та протиалергічні...
Програма Курсу лікарські рослини iconТематичний план лекцій з фармакології для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету спеціальності „Фармація”
...
Програма Курсу лікарські рослини iconКалендарний план лабораторних занять з фармакології для студентів III курсу, 6 семестру, зі спеціальності клінічна фармація
Лікарські засоби, які впливають на функції виконавчих органів, систему крові, обмін речовин та імунітет. Хіміотерапевтичні лікарські...
Програма Курсу лікарські рослини iconКалендарно-тематичний план практичних занять з аптечної технології ліків для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету у весняному семестрі 2012 –2013 н р
Модуль М’які лікарські форми Асептичні лікарські форми. Утруднені прописи та фармацевтичні несумісності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи