Програма Курсу методика викладання біології в школі icon

Програма Курсу методика викладання біології в школі
Скачати 55.45 Kb.
НазваПрограма Курсу методика викладання біології в школі
Дата10.09.2012
Розмір55.45 Kb.
ТипПрограма

МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

ПРОГРАМА КУРСУ "МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ В ШКОЛІ"

"ЗАТВЕРДЖЕНО" на засіданні каф. біології та екології протокол № 1 від 28 серпня 2007 зав.каф. проф. Булах А.А.

і Київ - 2007

Програма курсу "Методика викладання біології "

Укладач: ДодьВБ.

^ 1. Місце і значення дисципліни

Студенти-біологи університетів повинні бути знайомими із науково-теоретичними і практично цінними досягненнями методики викладання біології як наукової дисципліни. Головним для студентів і підготовці до майбутньої педагогічної діяльності є оволодіння розумінням системи виховного навчання, знанням процесу викладання біології і керівництва пізнавальною діяльностю учнів. Молодому педагогу необхідно додре орієнтуватись в багатоманітності форм, методів і методичних прийомів, властивих викладанню біології, з тим щоб уміло використовувати їх у своїй роботі в різних класах і при різних обставинах.

Під час навчання в вузі студентам важливо також осмислити теоретичні основи методики, навчатись самостійно застосовувати їх на практиці.

Цей курс був би неповний без зв'язку, взаємодоповнення з такими дисциплінами як "Основи психології та педагогіки", "Вікова психологія", "Основи педагогічної майстерності", "Педагогіка та методика виховної роботи", "Фізіологія людини і тварини", "Теорія еволюції" і інших біологічних дисциплін.

^ 2

2. Загальний зміст

Зміст та особливості шкільної біології. Загальний огляд змісту шкільної біології. Розвиток біологічних понять.

Зміст освіти. Навчальний план. Навчальний предмет. Програма. Підручник. Єдність науковості і доступності матеріалу для учнів. Поняття: теоретичні та емпіричні. Рівні розвитку понять ( фактичний, операційно-показовий, понятійний, творчій).

Методи викладання та їх класифікація. Навчальний метод. Слово. Показ. Спостереження. Практичні роботи. Методи і методичні прийоми: логічні, організаційні, технічні. Поєднання методичних прийомів. Словесні методи( бесіда, пояснення, розповідь вчителя або учнів, лекція) та індуктивна чи дедуктивна їх побудова.

Наочні методи(демонстраційні: дослідів і натуральних об'єктів, наохних посібників).

Практичні методи: розпізнавання та визначення об'єктів; спостереження; експеримент. Принципи вибору методів.

Урок - основна форма викладання. Система навчання. Урок. Особливості уроку і вимоги до нього. Етап уроку. Класифікація уроків. План-конспект уроку.

Матеріальні засоби навчання біології. Кабінет біології. Куточок живої природи. Теплиця. Робоче місце вчителя.

Виховання в процесі викладання біології: національно-патріотичне. Наукове, трудове. Фізичне і гігієнічне. Статеве. Естетичне.

^ 3. Вимоги до знань і вмінь студентів

Студенти повинні знати:

з

визначення і суть понять "педагогіка", "дидактика", "школознавство"; основні історичні етапи становлення педагогіки і завдання, що ставились перед нею певни - суспільними формаціями; заслуги видатних діячів педагогічної науки, в т.ч. і української;

- зміст шкільної біології та освіти; визначення понять "навчальний
план', 'навчальний предмет", "програма", "підручник", "метод","урок";
роль основних методів у викладанні біолгії; особливості уроку як основної
форми викладання; матеріальні засоби навчання біології і їх призначення.

Студенти повинні вміти:

- використовувати набуті знання для показу педагогіки як науки,
зв'язків її як із біологічними, так і небіологічними дисциплінами;
порівнювати і оцінювати роль педагогіки в різних історичних формаціях;
виявляти основні закономірності її розвитку на сучасному етапі в світі і в
Україні, зокрема.

- використовувати біологічні знання для доказу єдності живої
природи, загальний характер зв'язків у природі; самостійно і раціонально
поєднувати методи викладання біології; поєднувати навчання і виховання у
процесі викладання; аналізувати і виявляти сильні та слабкі місця в знаннях
учнів та причини цих явищ.


4. Література

Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая методика преподавания
биологии : Учебн. для студ. пед. ин-тов по биол. спец. 4-е изд. -
МЛросвещение, 1983.-384 с.,ил. С

Проблемы методики обучения биологии в средней школе ( под. ред. КД.Зверева) - М. Педагогіка, 1978, - 320 с.

4

Програми середньої загальноосвітньої школи. Біологія. 6-11 класи. Київ "Освіта", 1992.

Уроки загальної біології і посібник для вчителя. В.М.Корсунська, Г.Н.Мироненко, З.ОМокеєва, М.М.Верзілін.- 2-е вид., перероблене - К., Радлше, 1989.-320с.

Кузнецова В.И. Уроки ботаники: Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 1985. -173 с.,ил.

Галузинський В.М., Євтух М.Б., Педагогіка: теорія та історія. Навчальний посібник.- К.: Вища пікола,1995.-237с.

5. Розробник програми

Додь Володимир Васильович - вчитель біології та хімії вищої категорії", заступник директора з навчальної роботи навчально-виховного комплексу "Консул" № 86 Старокиївського району м.Києва.

5

Схожі:

Програма Курсу методика викладання біології в школі iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “ Методика викладання предмету у вищій школі ”
Робоча програма складена на основі Програми курсу «Методика викладання предмету у Вищій школі», затвердженої 30. 08. 2002 р
Програма Курсу методика викладання біології в школі iconМетодика викладання світової літератури у вищій школі змістовий модуль І. Методологічні основи викладання світової літератури. Елементи дидактики вищої школи в методичному дискурсі. Тема Методологічні основи викладання світової літератури
Сучасні методологічні аспекти викладання світової літератури у вищій школі. Принципи методики викладання світової літератури у вищій...
Програма Курсу методика викладання біології в школі iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
«загальні основи педагогіки», «дидактика», «теорія виховання». «історія педагогіки», «методика викладання української мови», «методика...
Програма Курсу методика викладання біології в школі iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
«загальні основи педагогіки», «дидактика», «теорія виховання». «історія педагогіки», «методика викладання української мови», «методика...
Програма Курсу методика викладання біології в школі iconМетодика викладання світової літератури у середній школі змістовий модуль І. Методологічні основи викладання світової літератури. Елементи дидактики середньої школи в методичному дискурсі. Тема Методологічні основи викладання світової літератури
Сучасні методологічні аспекти викладання світової літератури у середній школі. Принципи методики викладання світової літератури у...
Програма Курсу методика викладання біології в школі iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Методика викладання психології в вищій школі»
Програма Курсу методика викладання біології в школі iconТеорія та методика викладання історії (за вимогами кредитно-модульної системи) Одеса – 2011 удк ббк теорія та методика викладання історії
Теорія та методика викладання історії. Програма навчального курсу. Пнпу ім. К. Д. Ушинського, 2011. – 17 с
Програма Курсу методика викладання біології в школі iconПрограма Курсу педагогіка та методика виховної роботи
По-друге, це реалізація всіх різноманітних можливостей виховання у зв'язку із викладанням біології в школі, які можна звести до певних...
Програма Курсу методика викладання біології в школі iconРобоча програма курсу „Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Програма Курсу методика викладання біології в школі iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі ”
Модуль Методика викладання лекцій та семінарських занять з юридичних дисциплін
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи