Програма Курсу охорона здоров\

Програма Курсу охорона здоров'я дітей та основи медичних знань
Скачати 129.76 Kb.
НазваПрограма Курсу охорона здоров'я дітей та основи медичних знань
Дата10.09.2012
Розмір129.76 Kb.
ТипПрограма

МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

ПРОГРАМА КУРСУ

"ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ ТА ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ"

"ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО"
на засіданні каф. біології та екології
протокол 1 від 28 серпня 2007
Зав.каф. проф. Булах А.А. ^~

Київ - 2007

^ Програма курсу

"Охорона здоров я дітей та основи медичних знань"

Курс "Охорона здоров'я дітей та основи медичних знань" займає важливе місце в профілактичній роботі по зміцненню пропаганди санітарно-гігієнічних знань, гігієнічному вихованню підростаючого покоління та створення умов для формування у молоді здорового способу життя.

Зміст програми.

Здоров'я дорослої людини майже завжди визначається станом його здоров'я в дитячому та підлітковому віці. Тому в програму курсу включені питання, які дадуть можливість студентам отримати знання по наданню першої медичної допомоги при нещасному випадку, здатність ефективно допомагати потерпілому при хворобі або травмі, особливо в екстремальній ситуації, опанувати мінімальний комплекс заходів по наданню допомоги на місці пригоди.

Піклування про здоров'я теперішнього та майбутнього покоління вимагає рішучої боротьби з шкідливими звичками - пияцтвом та палінням. Як показує життя, боротьба з цим злом тільки адміністративними та економічними методами не дає ніякого результату.

На відміну від пияцтва та паління, проблеми наркоманії та токсикоманії довгий час були забороненою темою для нашого суспільства. Замовчування цього страшного явища школою, органами внутрішніх справ та охорони здоров'я привело до того, що суспільство виявилось неозброєним для боротьби з ним.

В програмі також порушені питання статевого виховання підлітків, які мають не тільки теоретичний інтерес, але і деякі практичні рішення, зокрема, підготовка молодих людей до подружнього життя.

Великий розділ - гігієна дітей та підлітків, охорона та зміцнення здоров'я підростаючого покоління, вплив факторів зовнішнього середовища на здоров'я дітей -обґрунтовує створення оптимальних умов для всебічного розвитку дітей в процесі їх виховання.

Надання першої медичної допомоги.

Перша медична допомога - це комплекс термінових заходів при нещасному випадку або раптовому захворюванні.

Основні відомості про будову людського організму. Тканини. Органи. Системи. Визначення стану потерпілого, признаки життя та смерті. Клінічна смерть. Техніка здійснення штучного дихання рот в рот, рот в ніс. Непрямий масаж серця. Зупинка артеріальної та венозної кровотечі. Техніка накладання скрутня.

Поняття про десмургію, види пов'язок. Надання допомоги при переломах, вивихах та розтягненнях. До лікарняна допомога при різаних, рублених, колотих, забитих, рваних, розтрощених, укушених ранах.

2

Закриті ушкодження черевної порожнини, черепно-мозкові травми, ушкодження хребта, перелом кісток тазу.

/ Поняття про шок: травматичний, операційний, опіковий, токсичний, гемолітичний,

^Шнафілактичний, емоційний. Перша допомога при опіках та відмороженнях, - ураженнях
кислотами та лугами, електротравмах, утопленні.

Харчові отруєння, отруєння алкоголем. Техніка поведінки при раптових пологах. Тепловий та сонячний удари. Отруєння чадним газом. Транспортировка хворого в медичний заклад.

Аптечка першої невідкладної допомоги. Питання для самоперевірки.

Студент повинен оволодіти методикою штучного дихання, зупинки кровотечі, накладання різних видів пов'язок та надання першої медичної допомоги при нещасних випадках.

Боротьба з шкідливими звичками - пияцтвом та палінням.

Історія. Характеристика розвитку алкоголізму. Алкоголізм - небезпечна хвороба. Фактори виникнення та розвитку алкоголізму в підлітковому та юнацькому віці. Сім'я та підліток. Фармакологічні властивості етилового спирту та його вплив на дитячий організм.

Вплив алкоголю та паління на шлунково-кишечний тракт, серцево-судинну систему, ушкодження органів дихання, нирок, вплив на нащадків, вибіркова дія алкоголю та тютюну на ЦНС.

Алкогольна інтоксикація. Метиловий спирт. Сурогати алкоголю. Госпіталізація в медичний заклад. Смертність від алкоголізму серед підлітків.

Генетичні аспекти алкоголізму. Тверезі весілля. Народження розумово-неповноцінних дітей.

Концепція про п'ять шлюбних факторів.

Антиалкогольне та антинікотинове виховання особистості. Профілактика. Медикаментозне виховання. Наркологічна допомога підліткам.

Три етапи початкової стадії алкоголізму: ініціальний, проміжний та перехідний.

Паління - одна з найпоширеніших шкідливих звичок серед населення.

Негативний вплив паління на навчання дітей та підлітків. Тютюновий дим та його газові компоненти. Гостре отруєння нікотином. Отрутні речовини, які містяться в тютюні: анабазин, синильна кислота, оксид миш'яку, окис вуглецю, бензпірен та інші.

Шкідливий вплив тютюну на організм дітей. Паління та рак. Паління та нащадки. Профілактика. Лікування.

Проблема наркоманії та токсикоманії. Медичні, соціальні та юридичні аспекти цього явища. Основні етапи наркотизації - початкова, ейфорія, толерантність, залежність, абстиненція.

Фактори, які спричиняють прийняття наркотиків.

Механізм опійної наркоманії. Наркоманія, гомосексуалізм, СНІД. Дані всесвітньої організації охорони здоров'я. Профілактика та лікування наркоманії і токсикоманії.

Питання статевого виховання підлітків. Виражені ознаки акселерації. Статеве дозрівання. Шкідливість раннього початку статевого життя. Уявлення про венеричні захворювання - сифіліс, гонорея, СНІД.

Лікування, профілактика.

Планування сім'ї. Бажані діти. Шкідливість аборту. Контрацептиви чоловічі та жіночі.

^ Контрольні питання до заліку з курсу "Охорона здоров'я дітей та основи медичних знань"

 1. Кому в першу чергу надається медична допомога при масових травмах?

 2. Як правильно оброблювати опікову поверхню тіла?

 3. Які ознаки визначають стан клінічної смерті? Що таке смерть?

 4. З чого починають штучну вентиляцію легенів? Яким повинно бути співвідношення
  штучних вдихів та масажних рухів, якщо: 1 людина, 2 людини їх роблять?

 5. Штучне дихання: його суть. Коли потрібно проводити штучне дихання?

 6. Нещасний випадок та перша медична допомога. Раптові захворювання.

 7. Основні відомості про органи та системи людини (тканини, органи та системи).

 8. Визначення стану потерпілого. Ознаки життя та смерті. Клінічна смерть.

 9. Оброблення участків шкіри, ушкоджених концентрованою кислотою та негашеним
  вапном. Надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом.


 10. Накладання скрутня, на який час, які особливості його ослаблення. Види
  кровотеч. Від якої скоріш гине людина? Від чого залежить масивність кровотечі?

 11. Чому небезпечні ушкодження вен шиї та грудної клітки? Основна причина задухи
  у людей, які втратили свідомість.

 12. Надання першої медичної допомоги при харчовому отруєнні.

 13. Рани. їх ускладнення. Обробка. Перша допомога потерпілому, коли органи
  черевної порожнини випадають назовні.

 14. Зупинка артеріальної кровотечі, характерні ознаки. Види кровотеч.

 15. Надання допомоги при переломах, вивихах та розтяженнях.
  Ушкодження хребта, перелом кісток тазу.

 16. Поняття про шок. Види шоку.

 17. Закриті ушкодження черевної порожнини. Поведінка про раптових пологах.

 18. Ушкодження очей. Перша допомога. Тепловий та сонячний удари.

 19. Початкові стадії алкоголізму. Фармакологічна дія алкоголю. Отруєння алкоголем у
  дітей. Особливості.

 20. Окислення етилового та метилового алкоголю. Алкогольне ураження печінки.
  Вплив алкоголю на ШКТ, ССС нервову систему.

 21. Вплив алкоголю на потомство. Основні шляхи від'ємного впливу вживання
  алкогольних напоїв.

 22. Концепція про п'ять шлюбних факторів.

 23. Профілактика та лікування алкоголізму.

 24. Причини розвитку наркоманії та токсикоманії.

 25. Паління, активне та пасивне. Отруйні речовини, які містяться в тютюні. Соціально-
  економічні наслідки паління.

 26. Профілактика та лікування наркоманії.

 27. Шкідливий вплив тютюну на організм дітей.

 28. Шкідливість раннього початку статевого життя.

Венеричні захворювання. Шкідливість аборту. Контрацептиви.

29. Показники контролю за станом здоров'я та фізичного розвитку дітей і підлітків.

Здоров'я та праця школярів. Вплив умов навчання та виховання на здоров'я.

Гігієна дітей та підлітків. Режим дня дітей, режим харчування, працездатність, шкільний сніданок, фізкультура, виконання домашніх завдань; санітарно-гігієничні вимоги до земельної ділянки, де розташована школа, вимоги до класних кімнат, класних меблів, дошки, обладнання класних кімнат, технічні засоби навчання -дисплей, комп'ютер, шкільний проектор, праця в майстерні.

Медично-санітарний огляд.

Етапи розвитку дитини та анатомо-фізіологічні особливості, як основи гігієни. Фізичне виховання.

Статеве дозрівання. Особливості розвитку серцево-судинної системи. Неврози. Антропометрія. Фізіометрія. Групи здоров'я. П'ять гіпотез пояснення акселерації.

Література.

 1. Артюхова Ю. - Закаливание организма , Минск, 1999.

 2. Анохина И.П., Иванец Н.Н., Дробьышева В.Я. - Основные достижения в области
  наркологии, токсикологии и алкоголизма. Вестник Росс. АМН, 1998, №7, с.29-37.

 3. Бердышев Г.Д. - Структура и принципьі антирадиационного образа жизни
  населення после Чернобьільской катастрофи, 1993.

 4. Бенюмов В.М., Костенко О.Р., Флоренсова К.М. - Вред алкоголя, никотина и
  наркотиков, 1989.

 5. Брегг Поль - Формула совершенствования, 1999.

 6. Брегг Поль, Нордемар Р. - Позвоночник. Ключ к здоровью, С.Петербург, 1999.

 7. Ботштейн М.М., Соломин Н.Л. - О половом воспитании молодежи, 1990.

 8. Бутов Ю.С. - Пропаганда вопросов полового воспитания и санитарной культурьі,
  1991.

 9. Вдовиченко Ю.П., Герасимова Т.В., Яким О.С. - Стан репродуктивної системи у
  жінок, хворих наркоманією. Педіатрія, акушерство та гінекологія, 1998, №1, с.97-
  100.

10. Гнатенко В. - Скільки отрути містить сигарета? Здоров'я киян, 1994.
И.Громов Л.О. - Основні проблеми наркоманії, №3, 1996.

 1. Габович Р.Д. - Гигиена, 1990.

 2. Габович Р.Д., Познанский С.С., Шахбазян Г.Х. - Гигиена, 1989.

 3. Гурски С. - Внимание - наркология, 1988.

15.Даценко 1.1. - Гігієна з основами екології, Київ, Здоров'я, 1999.

16. Диксон Р. - Секс глазами женщиньї, 1991.

17.Даценко 1.1., Габович Р.Д. - Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами

екології, 1998. 18.3елінський О.О., Кожухар Г.В., Шаповал М.В. -До проблеми наркоманії у вагітних

жінок. Педіатрія, акушерство та гінекологія, 1999, №1.

 1. Козін О. - Перемога над собою - найбільша перемога. Як кинути палити? 1995.

 2. Колупаев Г.П., Яковлев В.А., Амксанов Н.С. - Атрофия структур головного мозга
  при алкоголизме. Военно-медиц. журнал, т. 318, №11, 1997.

 3. Корнева И. - Влияние образа жизни семьи на здоровье детей, 1988.

22.Кпе М. - Психология подростка, 1991.

 1. Кузнецов В.И. - Проблемы борьбы с курением. Гигиена и санитария, №11,1996.

 2. Краткая медицинская знциклопедия, Москва, 1999.

 3. Мамченко А.М. - Руководство по самооздоровлению, 1998.

 4. Мартєвський В. - Зло в красивій обгортці, Здоров'я киян, 1994.

 5. Наркологія і алкоголізм, Київ, інсат, 2000.

 6. Неотложная скорая медицинская помощь (руководство для врачей), Харьков,
  1997.

 7. Надеждин А. - Профилактика наркотических заболеваний - на государственный
  уровень. Медиц. газета, 1998, №4-03, с.9.

 8. Петруша 3. - Алкоголь - ще одна згубна пристрасть. Будьмо Здорові, 1997, №3,
  с.10-11.

 9. Путь в никуда: алкоголизм, СПИД, секс. Здоровье, 1994, №1, с. 14-15.

32. Петров И., Лебедев Н. - Иммунньїй статус организма, 1984.
33.Примаченок А.А. -Алкоголь и несовершеннолетние, 1987.
34. Рябухина С. - Синєє небо, красное мальборо,1995.


35.Сидоренко ГИ. - Реальна ли эффективная борьба с табакокурением?

Кардиология, 1999, т.39, №5, с.83-85.

36. Синило М.И. - Позвоночник - зеркало нашего здоровья, 1998. 37.Селезнев А.Г. - К вопросу о патогенетическом лечении алкоголизма. Врачебное

дело№6, 1997, с. 143-145.

38. Семейная знциклопедия. Здоровье женщиньї, Минск, Беларусь, 1998. 39.Терновой К.С., Бутьілин Ю.П., Бобьілев Ю.И. - Это должен уметь каждый, 1988. 40. Трегубенко А.И., Арбузов В.И., Новиков С.Д. - Вероятность зараження ВИЧ-

инфекцией при повреждении сосудов у пациентов с наркотической зависимостью.

Клиническая хирургия, 1996, №2-3, с.89. 41.Урусов В.А., Подкаменев В.В. -Алкоголь и дети, 1986.

Розробник програми: Минулий Світлана Гаврилівна,

кандидат біологічних наук, доцент біологічного факультету Міжнародного Соломонового університету.

Схожі:

Програма Курсу охорона здоров\Затверджено проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Н. А. Тюхтенко розклад занять
Основи медичних знань і охорона здоров’я дітей – залік ст викл. В. Старцева №210
Програма Курсу охорона здоров\План практичних занять з дисципліни «Основи медичних знань» для студентів I курсу напряму підготовки «Здоров’я людини» на 2012-2013 н р. II семестр Тема: «Основи медичних знань» Здоров'я населення І чинники які його визначають. Історія медицини. 2 год
План практичних занять з дисципліни «Основи медичних знань» для студентів I курсу напряму підготовки «Здоров’я людини»
Програма Курсу охорона здоров\Робоча програма основи медичних знань для студентів ІІІ курсу інституту фізичної культури та реабілітації спеціальність: "Фізичне виховання у спеціальному дитячому закладі "
Водночас вчитель несе моральну І юридичну відповідальність за збереження життя І здоров'я дітей на час перебування в навчальному...
Програма Курсу охорона здоров\Робоча програма «Основи медичних знань» для студентів за напрямом підготовки 010203 Здоров’я людини 21 с

Програма Курсу охорона здоров\Критерії оцінювання з дисципліни “основи медичних знань ” для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю “клінічна фармація” на 2008-2009 навчальний рік
З дисципліни “основи медичних знань ” для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету
Програма Курсу охорона здоров\Календарний план лекцій з дисципліни "основи медичних знань " для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю "клінічна фармація" на 2009-2010 навч рік
З дисципліни “основи медичних знань ” для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету
Програма Курсу охорона здоров\Календарний план лекцій з дисципліни "основи медичних знань " для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю "клінічна фармація" на 2008-2009 навч рік
З дисципліни “основи медичних знань ” для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету
Програма Курсу охорона здоров\Календарний план лекцій з інфекційних хвороб та епідеміології для студентів 5 курсу медичних факультетів №1, №2, №3, №4 на 2007-2008 навчальний рік
Епідеміологія як наука І її місце в сучасній структурі медичних наук та охорони здоровя. Етапи розвитку епідеміології. Основи епідеміології....
Програма Курсу охорона здоров\Календарний план лекцій з дисципліни "основи медичних знань " для студентів іу курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю "клінічна фармація" на 2009-2010 навчальний рік
З дисципліни “основи медичних знань ” для студентів іу курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю “клінічна фармація”
Програма Курсу охорона здоров\Календарний план лекцій з дисципліни "основи медичних знань " для студентів іу-го курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю "клінічна фармація" на 2008-2009 навчальний рік
З дисципліни “основи медичних знань ” для студентів іу-го курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю “клінічна фармація”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи