Програма Курсу педагогіка та методика виховної роботи icon

Програма Курсу педагогіка та методика виховної роботи
Скачати 80.17 Kb.
НазваПрограма Курсу педагогіка та методика виховної роботи
Дата10.09.2012
Розмір80.17 Kb.
ТипПрограма

МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

ПРОГРАМА КУРСУ "ПЕДАГОГІКА ТА МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ"

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
на засіданні каф. біології та екології
протокол № 1 від 28 серпня 2007
зав.каф. проф. Булах АА.

Київ - 2007

Програма курсу "Педагогіка та методика виховної роботи"

Укладач: Додь В.В.

^ 1. Місце і значення дисципліни

В системі підготовки фахівців-біологів методика виховної роботи має багатогранне значення. По-перше, це загальний підхід до виховання як діяльності по передачі новим поколінням суспільно-історичного досвіду; планомірний і цілеспрямований вплив на свідомість і поведінку людини з метою формування нових установок, понять принципів, ціннісних орієнтацій, що забезпечують необхідні умови для його розвитку, підготовки до суспільного життя і праці. По-друге, це реалізація всіх різноманітних можливостей виховання у зв'язку із викладанням біології в школі, які можна звести до певних елементів, що пов'язані один з одним:

- виховання кругозору ( світосприймання ) тісно пов'язано з
розвитком самостійного мислення і реалістичного відношення до
оточуючого світу;

 • виховання мислення - із застосуванням знань в праці і житті;

 • виховання культури праці - з використанням знань і естетикою;

- естетичне виховання - з кругозором, пізновальною роботою і
працею в колективі, в природі, в сім'ї.

Кожен елемент і в цілому все виховання пов'язані з пізновальною діяльностю учнів, а реалізується кожен елемент виховання системою понять, методів і методичних прийомів.

2

Отже, як можна помітити, дана дисципліна зв'язана з такими курсами: "Основи психології та педагогіки", "Педагогіка та методика викладання біології в школі", "Вікова психологія", "Основи педагогічної майстерності".

^ 2. Загальний зміст

Основні етапи становлення педагогіки як науки.

Педагог. Школа. Педагогіка. Дидактика. Теорія і методика виховання. Школознавство.

Історія педагогіки. Осмислення практики виховання в рабовласницьких державах Середземномор'я в творах Делокріта, Платона, Арістотеля. Риторські школи Древнього Риму і їх відображення в творах Квінтіліана.

Педагогічні погляди в епоху середньовіччя.

Ідеї виховання та освіти в творах гуманістів епохи Відродження -Т.Мора, Т. Кампанеллі, Ф. Рабле, М. де Монтеня.

Епоха перших буржуазних революцій в Европі - виникнення цілісної теорії виховання людини в творах Я.А.Коменського (1592-1670).

Виховання як засіб формування діяльної людини в працях Д.Локка. Розвиток його ідей в роботах К.А.Гельвеція, Д. Дідро, Ж.-Ж. Руссо.

Структура педагогіки і система педагогічних наук. Вікові або професіонально орієнтовані групи населення; дошкільна, шкільна, вузівська і т.п. педагогіка.

Поділ педагогіки на методики викладання дисциплін. Дефентологія (сурдопедогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка); логопедія.

Огляд історії сучасної педагогіки в Україні і її проблем. Зародження педагогіки в надрах філософської думки Київської Русі. Кирило і Міфодій та їх абетка. Лаври і монастирі як центри навчання юні.

Роль братських шкіл 16-17 ст.Києво-Могилянська академія. Народна та козацька педагогіка. Принципи народності у навчанні і вихованні дітей ( К.Д.Ушинський 1824-1870) та його послідовників - М.О.Корф ( 1834-1888).

Питання освіти та виховання у творах Т.Г.Шевченка, П.АХрабовського, Л.Українки, О.В.Духнови, Х.Д.Алчевської, В.Г.Короленка, "Педагогічна поема" А.С.Макаренка.

Діяльність у 20-ті роки С.В.Васильченка (Панасенка).

Ліквідація неписьменності у 1919-1939рр. Відновлення діяльності між шкіл після війни і перехід з 1958р. до загальної восьмирічної освіти, а з 1966 - до загальної освіти.

Ідеї гуманізації освіти в творчій діяльності В.О.Сухомлинського ( 1918-1970).

Новатори 80-х років - В.Ф.Шаталін, С.М.Лисенкова, Є.В.Іллша і інш.

Державна національна програма "Освіта (Україна 21ст.)". Закон "Про освіту".

Актуальні проблеми перебудови виховної роботи. Проблема виховання громадянина. Світові системи виховання. Трактування понять "виховання", "дух", "душа", "переконання", "моральність", "духовність", "душевність", "ідея" і "ідеологія".

Напрямки роботи класного керівника.

Всебічне вивчення дітей. Індивідуальний підхід. Пробудження і розвиток національної самосвідомості. Використання культури. Згуртування учнівського колектива. Координація діяльності вчителів. Взаємодія із сім'єю та громадськістю.


4Планування роботи класним керівником. Підходи до складання плану. Форма та види плану і період його дії. Зміст плану і його погодження.

Виховна робота в дитячих організаціях. Організації політичного, соціального, історико-етнографічного, релігійного, громадського спрямування.

^ З.Вимоги до знань та умінь студентів

Студенти повинні знати:

 • особливості виховної роботи і її цілі;

 • трактування понять "виховання", "дух", "душа", "переконання",
  "моральність", "духовність", "душевність", "ідея", "ідеологія";

- напрямки роботи класного керівника і його роль у виховному
процесі та прийоми роботи з дітьми;

 • особливості планування виховної роботи;

 • різноманітність спектрів виховної роботи в дитячих організаціях.
  Студенти повинні вміти:
 • використовувати набуті знання та свій особистий життєвий досвіт у
  виховному процесі;


 • аналізувати психологічно-фізіологічні особливості кожної дитини;

 • оцінювати рівень соціального розвитку вихованців;

 • складати план роботи класного керівника;

- виявляти і критично відноситись до напрямків та особливостей
виховної роботи в позакласних дитячих організаціях.

5 (

4. Література:

 1. Галузинський В.М., Євтух М.Б., Педагогіка: теорія та історія.
  Навчальний посібник.- К.: Вища школа, 1995.-237с.

 2. Обшая психология. Под. ред. В.В. Богословского и др. - М.:
  Просвещение, 1981.
 1. Люблінська А.А. Дитяча психологія - К. Вища школа, 1974.

 2. Журнал "Рідна школа", № 5,1994, с. 32-37.

 3. Журнал "Рідна школа", № 3,1993, с. 6-8.

 4. Журнал "Рідна школа", № 9,1994, с. 26-28.

5. Розробник програми

Додь Володимир Васильович, вчитель біології та хімії вищої категорії, заступник директора з навчальної роботи гімназії "Консул" № 86 Старокиївського району м.Києва.

6 с :

Питання до поточного контролю з дисципліни "Педагогіка та методика виховної роботи" для студентів ІV курсу.

1. Вкажіть основні напрямки роботи класного керівника.

 1. Як практикуються поняття: "душа", "переконання", "моральність" ?

 2. Які особливості складання (які підходи до складання) плану виховної
  роботи класним керівником ?

 3. Охарактеризуйте виховні функції учнівського колективу.

 4. Який зміст, форми, періодичність та контроль за виконанням плану
  виховної роботи класного керівника ?

 5. Охарактеризуйте групи дитячих та молодіжних організацій України.

 6. Як трактувати поняття : "душевність", "педагогіка", "духовність" ?

 7. Розкажіть про актуальність проблеми перебудови виховної роботи.

 8. В чому полягає всебічне вивчення дітей та індивідуальний підхід як одні із
  напрямків роботи класного керівника ?


10.Охарактеризуйте діяльність класного керівника по координації діяльості вчителів та взаємодії з сім'єю та громадкістю.

Схожі:

Програма Курсу педагогіка та методика виховної роботи iconІнститут педагогіки І психології
Дошкільна педагогіка, методика дошкільної освіти, сучасна українська мова, методика формування елементарних математичних уявлень...
Програма Курсу педагогіка та методика виховної роботи iconРобоча програма для студентів заочного відділення з курсу методика виховної роботи підготовлено
Затверджено на засіданні кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету
Програма Курсу педагогіка та методика виховної роботи iconІнститут педагогіки І психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
Дошкільна педагогіка, методика дошкільної освіти, сучасна українська мова, методика формування елементарних математичних уявлень...
Програма Курсу педагогіка та методика виховної роботи iconКафедра педагогіки та психології
Навчальні програми: Педагогіка школи. Історія педагогіки. Методика виховної роботи. Основи педагогічної майстерності. Педагогічна...
Програма Курсу педагогіка та методика виховної роботи iconІнститут педагогіки І психології Кафедра дошкільної та початкової освіти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
Дошкільна педагогіка, методика дошкільної освіти, сучасна українська мова, методика формування елементарних математичних уявлень...
Програма Курсу педагогіка та методика виховної роботи iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Методика навчання іноземних мов» для студентів V курсу інституту мов світу
Робоча програма курсу з методики навчання іноземних мов спрямована на роботу зі студентами 5 курсу інституту мов світу зі спеціальностей:...
Програма Курсу педагогіка та методика виховної роботи iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної І виховної роботи Мамчур З.І. “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни методика екологічних досліджень
Методика екологічних досліджень. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040106 – Екологія, охорона...
Програма Курсу педагогіка та методика виховної роботи iconРобоча програма з навчального курсу «Практичний курс англійської мови» для студентів I курсу інституту мов світу
«Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література й мова та література англійська»
Програма Курсу педагогіка та методика виховної роботи iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Педагогіка вищої школи і методика викладання фахових дисциплін»...
Програма Курсу педагогіка та методика виховної роботи iconТестові питання з дисципліни «Методика виховної роботи» І варіант Із запропонованих відповідей оберіть правильну

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи