Програма Курсу вікова психологія icon

Програма Курсу вікова психологія
Скачати 67.79 Kb.
НазваПрограма Курсу вікова психологія
Дата11.09.2012
Розмір67.79 Kb.
ТипПрограма

МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

ПРОГРАМА КУРСУ "ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ"

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

на засіданні каф. біології та екології протокол № 1 від 28 серпня зав.каф. проф. Булах АА.

Київ - 2007

Програма курсу "Вікова психологія"

Укладач: ДодьВБ, ^ 1. Місце і значення дисципліни

Дедалі більшої актуальності набувають проблеми формування людини як цілісної особистості. Психологи прагнуть розкрити загальні риси в інтересах, потребах, відносинах, характерних для різних вікових груп. Водночас дедалі більшого теоретичного і практичного значення набувають дослідження індивідуальних відмінностей між людьми однієї вікової групи.

У зв'язку з тим, що проблема формування цілісної особистості виходить на "передній край" психолого-педагогічих досліджень, порушуються питання, пов'язані насамперед із визначенням стрижньових ідей, уточнення яких має дуже важливе значення для побудови навчального курсу психології. Центральною є проблема діяльності людини, її активності, мотивації та умов організації видів діяльності , в яких відбувається різностороннє спілкування людей із світом речей і людей, що є основною причиною та умовою всебічного розвитку людини. Спрямовування і керування діяльністю людей різного віку, різної підготовленості, різного темпераменту та інших особливостей становить дедалі більш невідкладне завдання науки і практики.

Розглядаючи становлення особистості як безперервний процес, що має свої стадії, вікова психологія ставить перед собою завдання розв'язати

2

численні питання та проблеми наступності і перспективності в навчанні та вихованні на суміжних ступенях розвитку.

Програмою дисципліни значний час приділяється як періодизації розвитку людини, так і особливостям розвитку її вищої нервової діяльності, особливо у визначальному періоді життя, - дитинстві. Приділено увагу і проблемам старіння та геронтології.

Тому не важко прослідкувати її зв'язок із такими курсами як "Фізіологія людини і тварини", "Основи психології та педагогіки", "Теорія еволюції", "Охорона здоров'я дітей та основи медичних знань", "Педагогіка та методика викладання біології".

^ 2. Загальний зміст

Періодизація і стадійність розвитку людини.

Поняття вікової психології як галузі психологічної науки. Розділи вікової психології. Практичні завдання вікової психології. Періоди дитинства. Зрілий вік. Період старості.

Особливості розвитку вищої нервової діяльності людини. Утворення умовних рефлексів на різних фазах дитинства і його особливості. Умовні гальмівні реакції. Диференційоване гальмування.

Розвиток психологічних процесів в різні періоди онтогенезу людини. Чутливість. Відчуття. Сприймання. Увага. Пам'ять. Мислення. Мовлення. Почуття ( емоції). Воля.

Умови і особливості реалізації психічних функцій людиною у зрілому віці.

Процеси старіння і проблеми геронтології.

Отологія людини. Геронтологія. Геріатрія. Геронтогігієна. Геронтопсихологія і її завдання. Рівні старіння ( організмовий, клітинний).

, з

3. Вимоги до знань і вмінь студентів

Студенти повинні знати:

 • визначення понять "вікова психологія", "чутливість", "відчуття",
  "сприймання", "увага", "пам'ять", "мислення", "мовлення", "емоції",
  "воля", "етологія", "геронтологія";


 • основні напрямки перебігу психічних функцій людини на різних
  етапах онтогенезу і у дитячому віці зокрема;

 • роль фізичних, фізіологічних та генетичних факторів у динаміці
  психічних процесів людини.

Студенти повинні вміти:

 • використовувати набуті знання у педагогічній та комунікативній
  діяльності;

 • порівнювати протікання психічних процесів у людей однакових
  вікових груп, виявляючи подібності та відмінності;

 • давати оцінку стану психічних процесів в дитячому віці.

4. Література

 1. Слюсарєв А.О., Журова С.В. Біологія - К. Вища школа., 1992.

 2. Люблінська Г.О. Дитяча психологія - К. "Вища школа", 1974.

3. Общая психология. Под ред. В.В. Богословского и др. - М.
Просвещение, 1981.

4. Клименко В.В. Психологические тестьі таланта - Харьков: Фолно,
1996.

4

5. Розробник програми

Додь Володимир Васильович - вчитель біології та хімії вищої категорії, заступник директора з навчальної роботи середнього загальноосвітнього комплексу гімназії "Консул" № 86 Старокиївського району м.Києва.

5

Перелік запитань до заліку з курсу "Вікова психологія" для студентів біологічного факультету.

 1. Розділи вікової психології.

 2. Практичні завдання вікової психології.

 3. Періоди дитинства і їх характеристика.

 4. Особливості зрілого віку та періоду старості.

 5. Особливості розвитку ВИД людини.

 6. Утворення умовних рефлексів на різних фазах дитинства і його
  особливості.

 7. Психологічні умови організації навчальної діяльності дітей в молодшому
  шкільному віці.


 8. Психологічні умови організації навчальної діяльності дітей в середньому
  шкільному віці.

 9. Психологічні умови організації навчальної діяльності дітей в старшому
  шкільному віці.

Ю.Розвиток психологічних процесів в різні періоди онтогенезу людини:

чутливості. 11.Розвиток психологічних процесів в різні періоди онтогенезу людини:

відчуттів. 12.Розвиток психологічних процесів в різні періоди онтогенезу людини:

сприймання. 13.Розвиток психологічних процесів в різні періоди онтогенезу людини:

уваги. И.Розвиток психологічних процесів в різні періоди онтогенезу людини:

пам'яті. 15.Розвиток психологічних процесів в різні періоди онтогенезу людини:

мислення. іб.Розвиток психологічних процесів в різні періоди онтогенезу людини:

мовлення. П.Розвиток психологічних процесів в різні періоди онтогенезу людини:

почуттів (емоцій).

18.Розвиток психологічних процесів в різні періоди онтогенезу людини: волі. 19.Умови і особливості реалізації психічних функцій людини у зрілому віці.

Схожі:

Програма Курсу вікова психологія icon«вікова та педагогічна психологія»
...
Програма Курсу вікова психологія iconРобоча програма та методичні вказівки до курсу 06. Вікова психологія
Автор Каменська Н. Л. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Програма Курсу вікова психологія iconПедагогічна та вікова психологія
Психологія дітей шестирічного віку; формування передумов готовності до навчання в школі
Програма Курсу вікова психологія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія. Львів:, 2010. 58 с
Вікова психологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія....
Програма Курсу вікова психологія iconПрограма державного екзамену «загальна, вікова та соціальна психологія» для студентів напряму підготовки 030102 психологія освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Багато вчених наголошують на необхідності оновлення професійного навчання психологів та вимог до їх професійної підготовки. Державною...
Програма Курсу вікова психологія iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр"
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Програма Курсу вікова психологія iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр" окр «спеціаліст» − 03010201 Психологія
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Програма Курсу вікова психологія iconПедагогічна та вікова психологія
move to 1812-11306
Програма Курсу вікова психологія iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 соціально-політичні науки спеціальність підготовки 03010201 "Психологія" окр «Спеціаліст»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Програма Курсу вікова психологія iconПаспорт спеціальності 19. 00. 07 педагогічна та вікова психологія
move to 1812-11315
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи