Програма Курсу урбоекологія icon

Програма Курсу урбоекологія
Скачати 66.96 Kb.
НазваПрограма Курсу урбоекологія
Дата11.09.2012
Розмір66.96 Kb.
ТипПрограма

МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

ПРОГРАМА КУРСУ "УРБОЕКОЛОГІЯ"

"ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО"

на засіданні каф. біології та екології

протокол № 1 від 28 серпня 2007

Зав.каф. проф. Булах А А.

Київ - 2007

Програма курсу "Урбоекологія"

Укладач: Костюшин В.А.

І.Місце та значення дисципліни

Близько 70 відсотків населення України мешкає у містах, більшисть яких знаходиться у стані близькому до екологічної кризи. Збереження якості довкілля неможливо без збереження природних компонентів міст. Але останнє потребує детального вичення специфіки існування біоти у містах, проблем адаптації тварин та рослин до міського середовища, регулювання чисельності синантропних видів, збереження природи у містах.

Все це складає і основу курсу "Урбоекологія"

Екологічна специфика міст та гостра екологічна ситуація в урбанизованих ландшафтах роблять необхідним викладання спеціального курсу "Урбоекологія". Повязаний з багатьма спорідненими курсами з різних екологічних дісциплін, та базуючись на знаннях які отримані у ході їх викладання, він має розкрити спеціфику існуваннямя міських екосистем, головні екологічні проблеми та питання збереження природного довкілля міст.

^ 2.3агальний зміст

Загальна характеристика міськіх екосистем. Урбанізація розглядається як, загальносвітова тенденція, яка має місце на усіх континентах. Наслідком її є концентрація населення, енергії та ресурсів на

відносно невеликих територіях, що призводіть до значних екологічних проблем. У загальному вигляді аналізуються особливості міст як екологічних систем та головні екологічні проблеми міст, та негативний вплив населених пунктів на природні екосистеми розташовані на значній відстані від них. Розглядаються проблеми зонування міст, з точки зору екологічної специфіки.

Екосистеми міста. Розглядаються різні екосистеми міста - від штучних до природніх, та дається характеристика біоти яка тут мешкає. Аналізується також специфіка окремих елементів міських екосистем, як наколишне середовище для тварин та рослин.

Вплив міського середовища на біоту та адаптації до нього. Розглядается вплив головних факторів міського середовища на рівні особини, популяційного угрупування, виду, та ценозу: фізіологічні аспекти, видовий склад, чисельність окремих видів, розмноження, індивидуальна та социальна поведінку твари тощо. Аналізуються шляхі походження рослинних та твариннх угрупуваннь, яки склались у містах та питання сінантропізації та урбанізації видів. Значна увага приділяється адвентивним видам.

Детально висвітлюється вплив міст на природні екосистеми яки розташовани поблизу них.

Охорона природних компонентів навколишнього середовища у містах. Розглядаються світові тенденції в охороні довкілля. Стисло подається інформація щодо міжнародних конвенцій,стратегій, планів та українського природоохороного законодавства.

Аналізується роль екологічної мережи та секторальних планів дій у охороні довкілля. Розглядається питання регулювання чисельності синантропних видів. Підкреслюється важливість соціально-економічного та освітнього аспекту охорони навколишнього природного середовища.

^ 3. Вимоги до знань та умінь студентів

По закінченні курсу студенти мають знати екологічні особливості міст, питання зонування міськіх територій, вплив головних екологічних факторів міського середовища на рівні особини, популяційного угрупування, виду, та ценозу, регулювання чисельносте сининтропних видів та головні напрямки збереження природи у містах у зонах їх впливу.

4. Література

Б.Клауснитцер "Экология городской фауны"- М: Мир, 1990, 248 с. Europe's environment. Тhe Dobris assesment.- Сopenhagen: ЕЕА, 1995 General problems of synanthropization// Memorabilia Zoologica.- N 37.-Warszawa : Ossolineum, 1982

^ 5. Розробник програми

Костюшин В.А. (Міжнародний Соломонів університет) Рецензент - д.б.н. Гайченко В.А. (Інститут зоології НАН України)

Питання до заліку з дисципліни "Урбоекологія"

 1. Охарактеризуйте основні завдання урбоекології

 2. Дайте поняття міста як особливого середовища життя

 3. Назвіть основні типи біотопів (стадій) у місці

 4. Охарактеризуйте житлові будинки як тип біотопу, назвіть типових представників їх
  тваринного населення

 5. Охарактеризуйте основні типи забудови з точки зору екології

 6. Охарактеризуйте складські приміщення як тип біотопу, назвіть типових
  представників їх тваринного населення


 7. Розкрийте особливості тваринного населення зелених насаджень у місті, типи
  зелених насаджень

 8. Розкрийте особливості поширення видів, що характерні для місі, з яких регіонів чи
  типів ладшафтів вони походять

 9. Що таке синантропні види? Які бувають види синантропії

 10. Що таке індекс синанропізації та ступінь синантропії

 11. Які екологічні особливості сприяють синантропізації

 12. Назвіть типові фізіологічні реакції організмів на специфічні фактори міського
  середовища


 13. Назвіть урбаністичні фактори смертності

 14. Наведіть приклади морфологічних змін під впливом специфічних факторів міського
  середовища


 15. Наведіть приклади змін поведінки тварин у містах

 16. Розкрийте поняття урбаністичного градієнту, охарактеризуйте зони забудови у
  типовому європейському місті


 17. Як змінюється число видів при переході від окраїни міста до центру

 18. Що таке видова різноманітність та видове багатство? Як Ці параметри змінюються
  вздовж урбаністичного градієнту

 19. Як змінюється доля різних екологічних та географічних груп вздовж
  урбаністичного градієнту


 20. Назвіть угруповання птахів, характерні для центральної та окраїнної частин міста

 21. Покажіть острівний характер міських угруповань ;

 22. Назвіть основні заходи щодо поліпшення стану міських екосистем.

Схожі:

Програма Курсу урбоекологія iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт та тестові питання з дисципліни „Урбоекологія для студентів 4-го курсу спеціальності 070801
move to 0-16289716
Програма Курсу урбоекологія iconЗатверджую Декан ф-ту Тесет о. Г. Гусак (підпис) “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни «технологічне забезпечення природоохоронних заходів у місті» Освітньо-кваліфікаційний рівень
Спеціальність: 070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Профілізація «Урбоекологія»
Програма Курсу урбоекологія iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Основи наукових досліджень” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної...
Програма Курсу урбоекологія iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Основи наукових досліджень та системний аналіз” (для студентів 4 курсу...
Програма Курсу урбоекологія iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Основи утилізації відходів» для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форми...
Програма Курсу урбоекологія iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 1 курсу денної та 1 курсу заочної форми навчання напряму...
Програма Курсу урбоекологія iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Наукові дослідження ” (для студентів 5 курсу денної форми навчання, спеціальності...
Програма Курсу урбоекологія iconА. М. Гарьковець Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» (длястудентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форми навчання напряму...
Програма Курсу урбоекологія iconПсурцева Н. О. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Обстеження та реконструкція будівель” (для студентів 5 курсу денної форми...
Програма Курсу урбоекологія iconМолодченко Г. А. Лугченко О.І. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Реконструкція та зміцнення будівель” (для студентів 5 курсу, денної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи