Законодавчих актів та інших літературних джерел, контрольні питання для самоконтролю І співбесід. Рекомендовано для студентів юридичного факультету мсу icon

Законодавчих актів та інших літературних джерел, контрольні питання для самоконтролю І співбесід. Рекомендовано для студентів юридичного факультету мсу
Скачати 498.32 Kb.
НазваЗаконодавчих актів та інших літературних джерел, контрольні питання для самоконтролю І співбесід. Рекомендовано для студентів юридичного факультету мсу
Сторінка1/3
Дата11.09.2012
Розмір498.32 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3

Міжнародний Соломонів Університет

Голосніченко І.П.


Адміністративне право

Навчально-методичний комплекс

Київ-2002


Міжнародний Соломонів Університет

Голосніченко І.П. Навчально-методичний комплекс дисципліни

Адміністративне право – К. МСУ, 2000.

Навчально-методичний комплекс підготовлено відповідно до навчального плану юридичного факультету МСУ, програми “Адміністративне право” і містить навчальну програму, методичні вказівки і плани семінарських занять, перелік законодавчих актів та інших літературних джерел, контрольні питання для самоконтролю і співбесід.

Рекомендовано для студентів юридичного факультету МСУ

Рецензенти:

1. д.ю.н., професор Калюжний Р.А.

2. к.ю.н., професор Ієрусалімов 0.1.

ВСТУП

Адміністративне право України є однією з профілюючих юридичних дисциплін у юридичних вузах, зокрема й на юридичному факультеті МСУ. Вона. передбачає вивчення складного комплексу теоретичних положень, набуття знань про правові

інститути, державні й інші структури, а також про широкий діапазон суспільних відносин, що складаються у сфері державної виконавчої влади та управління з урахуванням їх адміністративно-правового регулювання. Адміністративне законодавство порівняно із законодавством інших галузей права є найбільш мобільним і водночас нестабільним.

У зв’язку з цим студенти повинні уважно поставитися до змін і повноважень механізму адміністративно-правового регулювання.

Курс “Адміністративне право” грунтується на положеннях Конституції України, чинному законодавстві, указах Президента України, постановах Кабінету Міністрів, відомчих актах, теоретичних постулатах, розроблених українськими і закордонними вченими. Його читають на другому курсі.

Для студентів інституту передбачено лекції, семінари, практичні заняття, а також підготовку письмових робіт.

Студенти заочної форми навчання вивчають також окремі теми курсу самостійно.

Програма розрахована на підготовку спеціаліста.

^ ПРОГРАМА КУРСУ ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

ТЕМА 1. Адміністративне право України та його роль у становленні ринкових відносин

Адміністративне право як галузь права, як навчальна дисципліна і наука.

Предмет і метод адміністративного права. Адміністративна норматворчість та адміністративна розпорядливість.

Роль адміністративного права в становленні незалежної Української держави і розвитку ринкових відносин.

Основні напрями розвитку адміністративного права на сучасному етапі.

^ ТЕМА 2. Суть і принципи державного управління. Поняття, суть та основні особливості державного управління

Співвідношення державного управління з державною виконавчою владою. Мета, завдання і функції державного управління.

Система основних принципів державного управління та їх реалізація в сучасних умовах. Основні напрями розвитку державного управління на перехідному етапі.

^ ТЕМА 3. Механізм адміністративно-правового регулювання суспільних відносин

Поняття механізму адміністративно-правового регулювання та його складові частини (елементи).

Відмежування механізму адміністративно-правового регулювання від суспільних понять і категорій.

Поняття, структура та види адміністративно-правових норм. Способи реалізації адміністративно-правових норм. Адміністративно-правові відносини, їх особливості та структура.

Особливості адміністративно-правових відносин, що виникають за участю правоохоронних органів.

^ ТЕМА 4. Органи державної виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права

Поняття і види суб’єктів адміністративного права.

Органи державної виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права. Система і структура органів державної виконавчої влади. Кабінет Міністрів – центральний орган виконавчої влади загальної компетенції. Центральні органи виконавчої влади. Місцеві органи виконавчої влади. Розмежування компетенції органів державної виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.

^ ТЕМА 5. Державна служба і державні службовці як суб'єкти адміністративного права

Поняття державної служби і державних службовців. Адміністративно-правове регулювання державної служби. Класифікація державних службовців. Проходження служби в державних органах. Відставка державних службовців. Відповідальність державних службовців. Соціальний захист державних службовців.

^ ТЕМА 6. Громадські об’єднання та інші суб’єкти адміністративного-правових відносин

Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань. Порядок державної реєстрації політичних партій і громадських організацій. Громадяни як суб’єкти адміністративного права. Адміністративно-правовий статус іноземних громадян. Правовий статус біженців.

^ ТЕМА 7. Форми і методи здійснення державної виконавчої влади. Шляхи їх вдосконалення

Поняття і види форм державної влади. Акти органів державної виконавчої влади. Ознаки та класифікація нормативних управлінських актів.

Поняття і види методів державної виконавчої влади. Адміністративний примус (поняття і порядок застосування). Адміністративно-попереджувальні заходи. Адміністративні стягнення.

^ ТЕМА 8. Способи забезпечення законності й дисципліни під час здійснення

державної виконавчої влади

Поняття і система способів забезпечення законності в діяльності органів виконавчої влади. Контроль та його види. Нагляд прокуратури. Адміністративний нагляд.

^ ТЕМА 9. Адміністративні правопорушення та адміністративна відповідальність

Поняття та юридичний склад адміністративного правопорушення. Адміністративна відповідальність та адміністративні стягнення. Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб’єктів. Характеристика чинного законодавства про адміністративні правопорушення. Адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності. Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок.

Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління.

^ ТЕМА 10. Адміністративний процес

Поняття і зміст адміністративного процесу. Принципи адміністративного процесу. Структура адміністративного процесу. Провадження в справах про адміністративні правопорушення. Провадження в справах про поновлення прав суб'єктів адміністративно-правових відносин. Дисциплінарне провадження. Провадження щодо звернень громадян.

^ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

ТЕМА 11. Управління у сфері економіки і проблеми його удосконалення в

умовах економічної реформи

Характеристика управління економікою України в сучасний період. Органи управління у сфері економіки. Управління промисловістю. Управління агропромисловим комплексом (з урахуванням державних і недержавних структур). Міністерство економіки, його завдання і функції. Основні напрями вдосконалення управління економікою.

^ ТЕМА 12. Адміністративно-правовий статус підприємця

Зміст, принципи і правові основи підприємства. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності. Правові основи створення підприємств та одержання дозволу на заняття підприємницькою діяльністю. Об’єднання підприємств. Холдінгові компанії як суб'єкти адміністративно-правових відносин.

^ ТЕМА 13. Управління митною справою в Україні. Поняття митної справи та органи виконавчої влади, що здійснюють управління нею

Порядок переходу кордону України. Декларування товарів і підприємців. Порядок переміщення валюти через митний кордон. Зберігання товарів та інших предметів під митним контролем. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил.

^ ТЕМА 14. Управління банківською і кредитно-фінансовою системою.

Поняття управління банківською і кредитно-фінансовою системою

Національний банк України, його контрольно-наглядові функції. Система комерційних банків та інвестиційних організацій як об’єкт державного управління.

Інвестиційні фонди і компанії як суб’єкти адміністративно-правових відносин. Порядок створення і реєстрації довірчих товариств.

^ ТЕМА 15. Управління транспортом, шляховим господарством і зв’язком

Зміст управління транспортом, шляховим господарством і зв’язком. Система органів управління транспортом. Управління водним транспортом. Управління залізничним транспортом. Державний департамент авіаційного транспорту. Органи управління шляховим господарством. Органи управління зв’язком.

^ ТЕМА 16. Управління в соціально-культурній сфері

Зміст державного управління у сфері соціально-культурного будівництва. Система органів виконавчої влади у сфері соціально-культурного будівництва.

Управління освітою. Управління наукою. Система освітніх закладів. Управління культурними закладами в Україні. Адміністративно-правове регулювання відносин у галузі охорони здоров’я. Система органів державної виконавчої влади в галузі охорони здоров’я. Адміністративно-правові заходи запобігання захворюванням на СНІД. Управління в галузі соціального забезпечення. Соціальне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Соціальний і правовий захист військовослужбовців та осіб начальницького складу органів внутрішніх справ.

^ ТЕМА 17. Управління у сфері оборони і безпеки України

Зміст, особливості та правові основи управління в галузі оборони. Система органів управління обороною країни. Система органів управління безпекою України. Зміст, особливості, правові основи та система органів управління в галузі охорони державного кордону. Альтернативна військова служба.

^ ТЕМА 18. Управління у сфері внутрішніх справ та юстиції

Організація управління у сфері внутрішніх справ. Система і повноваження органів управлінням ескері внутрішніх справ. Служба міліції та управління нею.

Обов’язки і права внутрішніх військ під час охорони громадського порядку. Організація пожежної охорони і державного пожежного нагляду. Державна служба охорони, її завдання і функції. Організація управління у сфері юстиції.

^ ТЕМА 19. Управління в галузі іноземних справ

Поняття, зміст, особливості та правові основи управління закордонними

справами.

Система і правове становище органів управління закордонними справами.

Особливості правового становища дипломатичних представництв і консульств України за кордоном.

Порядок проходження служби в МЗС України.


^ ПЛАНИ СЕМІНАРІВ, ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОГРАМОВАНОГО КОНТРОЛЮ, А ТАКОЖ ДЖЕРЕЛА ДО ОКРЕМИХ ТЕМ

ТЕМА № 1. Адміністративне право України та його роль у становленні ринкових відносин.


Завдання для самостійного роботи.

1. Вивчіть за темою навчальну і наукову літературу, законодавчі та нормативні акти.

2. Ознайомтеся з питаннями семінарських занять і підготуйтеся до їх обговорення.

3. Зробіть для себе перелік найважливіших термінів, що використовуються в літературі та в нормативних актах.

Питання для самоконтролю.

1. Наведіть поняття адміністративного права як галузі права і як науки.

2. Назвіть джерела адміністративного права та його предмет. Охарактеризуйте поняття соціального управління та його різновиди.

3. Назвіть основні напрями розвитку адміністративного права на сучасному етапі.

Семінар. 2 год.

ПИТАННЯ

1. Адміністративне право як галузь права і як наука.

2. Роль адміністративного права в становленні незалежної Української держави і розвитку ринкових відносин.

3. Основні напрями розвитку адміністративного права на сучасному етапі.

^ ДОДАТКОВА ЛПЕРАТУРА

Закон України про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про захист прав споживачів» Голос України. 1994. 15 січня.

Закон України про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності // Голос України. 1992. 29 квітня.

Закон України про антимонопольний комітет України // Голос України. 1993. 21 грудня.

Збірник додаткових законодавчих актів, що регламентують діяльність державної виконавчої влади та самоврядування України. К., 1992.

ТЕМА № 2. Суть і принципи державного управління та основні напрями його розвитку

Завдання для самостійної роботи

1. Сформулюйте поняття державного управління, назвіть його основні характерні особливості порівняно з іншими формами державної діяльності, а також його співвідношення з видами державної влади.

2. Назвіть основні принципи державного управління й спробуйте відповісти в чому суть їх дії в даний час.

3. Визначте основні напрями розвитку державного управління на сучасному перехідному до ринкових відносин етапі.

^ Питання для самоконтролю:

Ознайомтеся з основними законодавчими актами та навчальною літературою, запропонованими до названої теми. Вивчіть і скорочено законспектуйте їх основні положення, що стосуються питань удосконалення державного управління на сучасному етапі

^ Семінар - 2 год.

ПИТАННЯ

1. Поняття, суть та основні особливості Державного управління, його співвідношення з державною виконавчою владою.

2. Система основних принципів державного управління та їх реалізація в сучасних умовах.

3. Основні напрями розвитку державного управління на сьогоднішньому перехідному етапі.

Завдання для програмованого контролю за темою:

Питання № 1.

Визначте особливості, характерні для державного управління.

Варіант № 1.

1. Об’єктом державного управління є будь-які явища матеріального світу.

2. Воно здійснюється всіма органами влади.

3. Це діяльність організаційного характеру на основі чинного законодавства.

4. Ця діяльність втілює в собі зміст державної виконавчої влади.

Варіант № 2.

1. Ця діяльність поєднує в собі і колегіальність, і єдиноначальність.

2. Ця діяльність полягає в законотворчості.

3. Вона має організаційно-владний характер.

4. Ця діяльність є тільки підзаконною.

Питання № 2.

Назвіть функції, не властиві для державного управління.

Варіант № 1.

1. Функція охорони громадського порядку.

2. Контрольна функція.

3. Функція правосуддя.

4. Законотворча функція.

Варіант № 2.

1. Нормотворча функція.

2. Охорона навколишнього середовища.

3. Функція щодо застосування адміністративного примусу.

4. Кримінально-юрисдикційна функція.

Питання № 3.

Протягом своєї виконавчо-розпорядчої діяльності органи державної виконавчої влади мають право:

Варіант № 1.

1. Приймати закони.

2. Приймати укази.

3. Застосовувати норми права.

4. Видавати нормативні акти.

Варіант 2.

1. Укладати правові договори.

2. Виносити арбітражні рішення.

3. Ухвалювати загальнообов’язкові рішення.

4. Приймати владні розпорядження.

Питання № 4.

Назвіть основні принципи державного управління.

Варіант № 1.

1. Інтернаціоналізм.

2. Поєднання централізованого державного керівництва і місцевого самоврядування.

3. Рівноправності національностей.

4. Багатоступінчастості управлінської системи.

Варіант № 2.

1. Поділ влад.

2. Економічної самостійності.

3. Лінійно-галузевої.

4. Подвійного підпорядкування.

ЛІТЕРАТУРА

Колпаков В.К. Адміністративне право України. К., 1999.

Бінтяк Ю.П., Зуй В.В. Адміністративне право України. Харків, 1999.

Збірник законодавчих актів, що регламентують діяльність державної виконавчої влади та самоврядування України. К.,1992.

Юсупов В.А. Теорія адміністративного права. М., Юрид. літ., 1985.

Ролан Драго. Административная наука. М., Прогресс, 1982.

Голосніченко І.П. Правова система суверенної України і адміністративне право // Право України. 1992. № 1. С. 19-20.

ТЕМА № 3. Механізм адміністративно-правового регулювання суспільних відносин

Завдання для самостійної роботи

1. Ознайомтеся із запропонованою з даної теми навчальною літературою

і нормативними актами.

2. Вивчіть і скорочено законспектуйте їх основні положення, що стосуються питань удосконалення механізму адміністративно-правового регулювання на сучасному етапі.

3. Ознайомтеся з питаннями семінарського заняття і програмованого контролю й підготуйтеся до активного їх обговорення на семінарі.

Питання для самоконтролю:

1. Сформулюйте поняття механізму адміністративно-правового регулювання.

2. Перелічіть основні складові частини (елементи) цього механізму.

3. Визначте поняття, види та структуру адміністративно-правових норм.

4. Назвіть види реалізації адміністративно-правових норм.

5. Сформулюйте поняття, назвіть види та особливості адміністративно-правових відносин.

6. Охарактеризуйте види адміністративно-правових відносин у галузі управління внутрішніми справами.

Семінар - 2 год.

ПИТАННЯ

1. Поняття механізму адміністративно-правового регулювання та його складові частини (елементи).

2. Поняття, структура і види адміністративно-правових норм, їх реалізація і дія.

3. Адміністративно-правові відносини, їх особливості та структура.

4. Особливості адміністративно-правових відносин, що виникають з участю органів внутрішніх справ.

^ Практичні заняття – 2 год.

Практичні заняття проводять шляхом розв’язання слухачами задач, що містяться в окремому збірнику, а також застосуванням програмованого контролю.

Завдання для програмованого контролю за темою:

Питання № 1.

Яка з наведених ситуацій регулюється адміністративно-правовими нормами?

Варіант № 1.

1. Вимоги від громадянина, який вступає до кооперативу, згоди на це адміністрації з основного місця роботи.

2. 3а час перебування в медичній установі обстежені за робітниками і службовцями, зобов’язаними проходити таке обстеження, зберігається середній заробіток за місцем роботи.

3. Працівники міліції мають право доставляти в міліцію і затримувати до трьох годин осіб, які скоїли адміністративні правопорушення

4. Організація повинна відшкодувати збитки, завдані її працівником під час виконання ним своїх службових обов’язків.

Варіант № 2.

1. Оскарження громадянином судового вироку.

2. Обов’язок особи з досягненням 16-ти річного віку одержати паспорт.

3. Член колгоспного двору має право на дольову частину в загальній власності двору.

4. Надання житлової площі місцевою держадміністрацією.

Питання № 2.

Які з наведених правовідносин є адміністративно-правовими?

Варіант № 1.

1. Позов з приводу аліментів (виплата).

2. Між РВВС і громадянином у зв’язку із заявою останнього про протиправну поведінку сусіда.

3. Між військовими комісаріатами і військовозобов’язаними. У зв’язку з викликом останнього для проходження зборів.

4. Між народним суддею і громадянином у зв’язку з оскарженням постанови у справі про дрібне хуліганство.

Варіант № 2.

1. Між нотаріальною конторою і громадянином у зв’язку із зняттям копії

посвідчення водія.

2. Між підприємством і колективним господарством з приводу порушень строків будівництва.

3. Між народним суддею і громадянином, який скоїв дрібне хуліганство.

4. Між страховою компанією і громадянином з питань страхування майна.

Питання № 3.

Назвіть юридичні факти, з якими закон пов'язує виникнення адміністративно-правових відносин.

Варіант № 1.

1. Самовільне захоплення громадянином земельної ділянки і будівництво гаража.

2. Укладення між громадянами договору купівлі-продажу.

3. Втеча з-під варти засудженого.

4. Досягнення особою 16-ти річного віку.

Варіант № 2.

1. Службова атестація.

2. Неприбуття у військкомат з одержанням повістки.

3. Скоєння дрібного хуліганства.

4. Неправильне нарахування зарплати.

Література

Голосніченко І. П. Попередження корисливих проступків засобами адміністративного права. К., Вища школа, 1991. С. 82-89.

Колпаков В. К. Адміністративне право України. К., 1999.

Бінтяк Ю. П., Зуй В. В. Адміністративне право України. Харків, 1999.

ТЕМА № 4. Органи державної виконавчої влади та інші суб’єкти адміністративного права

Завдання для самостійної роботи:

1. Вивчіть за темою навчальну і наукову літературу, законодавчі та інші нормативні акти.

2. Ознайомтеся із питаннями плану наступного семінарського заняття і підготуйтеся до їх обговорення на семінарі.

3. Підготуйте для себе перелік найважливіших термінів, що використовуються в літературі, та в нормативних актах під час вивчення цієї теми.

Питання для самоконтролю:

1. Визначте поняття суб’єктів адміністративного права та їх систему.

2. Наведіть поняття органу державної виконавчої влади.

3. Що таке місцева державна адміністрація?

4. Визначте систему органів державної виконавчої влади.

5. Розподіл повноважень між органами державної виконавчої влади і органами місцевого та регіонального самоврядування.

6. Визначте компетенцію громадських організацій як суб’єктів адміністративно-правових відносин.

7. Що таке адміністративна правоздатність ті адміністративна правосуб’єктність громадян.

Семінар - 2 год.

ПИТАННЯ

1. Поняття і види суб’єктів адміністративного права.

2. Органи державної виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права. Їх система і структура та основні напрями розвитку на сучасному етапі.

3. Об’єднання громадян як суб’єктів адміністративного права.

4. Громадяни як суб’єкти адміністративного права.

Практичні заняття - 2 год.

Практичні заняття проводять шляхом розв’язання слухачами задач, що містяться в окремому збірнику, а також застосуванням програмованого контролю.

Додаткова література до теми

Закон України “Про місцеві державні адміністрації” // Голос України, 1996, 16 травня.

Про міністерство: Указ Президента України від 4 травня 1992 р. // Голос України. 1992. 8 травня.

Никеров Г. И. Административное право США. М., 1977.

ТЕМА № 5. Державна служба і державні службовці як суб’єкти адміністративного права

Завдання для самостійної роботи:

1. Вивчіть за темою навчальну і наукову літературу, законодавчі та інші нормативні акти.

2. Підготуйте для себе перелік найважливіших термінів, що використовуються в літературі та в нормативних актах, під час вивчення названої теми.

Практичні заняття - 4 год.

Практичні заняття проводять шляхом розв’язання слухачами задач, що містяться в окремому збірнику.

Література

Закон України про державну службу // Голос України. 1994, 6 січня // Урядовий кур’єр. 1994, 5 січня.

Положення про проходження служби рядовими та начальницьким складом органів внутрішніх справ України // Іменем закону. 1991. № 34; Наказ МВС України. 1991, № 358.

ТЕМА № 6. Форми і методи здійснення державної виконавчої влади. Шляхи їх удосконалення

Завдання для самостійної роботи:

1. Вивчіть за темою навчальну і наукову літературу, законодавчі та інші нормативні акти.

2. Ознайомтеся із питаннями до наступного семінарського заняття і підготуйтеся до їх активного обговорення на семінарі.

3. Підготуйте для себе перелік найважливіших термінів, що використовуються в літературі, та в нормативних актах, під час вивчення цієї теми.

Питання для самоконтролю:

1. Розкрийте поняття та види форм державної виконавчої влади.

2. Розкрийте зміст класифікації актів державної виконавчої влади.

3. Назвіть ознаки нормативного акту виконавчої влади.

4. Укажіть вимоги, яким повинен відповідати нормативний акт державної виконавчої влади.

5. Сформулюйте поняття державної виконавчої влади.

6. Система методів державної виконавчої влади.

7. Поняття адміністративного примусу, його особливості та види.

8. Особливості адміністративно-попереджувальних заходів.

9. Форми і методи здійснення виконавчої влади в діяльності органів внутрішніх справ.

Семінар - 2 год.

ПИТАННЯ

1. Поняття і види державної виконавчої влади.

2. Акти органів державної виконавчої влади. Ознаки і класифікація нормативних управлінських актів.

3. Поняття і види методів державної виконавчої влади.

4. Адміністративний примус та його види.

Практичні заняття - 2 год.

Практичні заняття проводять шляхом розв’язання слухачами задач, що містяться знаходяться в окремому збірнику, а також застосуванням програмованого контролю.

Завдання для програмованого контролю:

Питання № 1.

Які методи реалізуються в усіх видах державної діяльності?

Варіант № 1.

1. Координація. 2. Погоджування. 3. Адміністративний примус. 4. Безпосереднє керівне управління.

Варіант № 2.

Які методи реалізуються переважно у виконавчій владі?

1. Прогнозування. 2. Координація. 3. Самоврядування. 4. Переконання та адміністративний примус.

Питання № 2.

Які із перелічених заходів є адміністративними стягненнями?

Варіант № 1.

1. Особисте адміністративне затримання. 2. Адміністративне затримання майна. 3. Усне попередження. 4. Сплатне вилучення.

Варіант № 2.

Які з перелічених заходів адміністративного примусу є адміністративним припиненням?

1. Реквізиція. 2. Попередження. 3. Особисте адміністративне затримання. 4. Виправні роботи.

Питання № 3. Назвіть заходи припинення спеціального призначення.

Варіант № 1.

1. Застосування вогнепальної зброї.

2. Застосування гумової палиці.

3. Особисте адміністративне затримання.

4. Технічний огляд автомобільного транспорту.

Варіант № 2.

Які заходи адміністративного примусу є адміністративним попередженням?

1. Застосування прийомів самбо.

2. Припинення дії об’єктів дозвільної системи.

3. Обмеження руху транспорту та пішоходів.

4. Вилучення вогнепальної мисливської зброї.

Питання № 4.

Назвіть підстави адміністративної відповідальності.

Варіант № 1.

1. Складання протоколу про адміністративне порушення.

2. Скоєння адміністративного правопорушення.

3. Скарга потерпілого на вчинки хулігана.

4. Досягнення віку, з якого можна притягати до адміністративної відповідальності.

Варіант № 2.

Назвіть, які із зазначених адміністративних стягнень можна застосовувати до працівника міліції.

1. Попередження. 2. Штраф. 3. Виправні роботи. 4. Адміністративний арешт.

ЛІТЕРАТУРА

Кодекс України про адміністративні правопорушення. К., 1999.

Концепція реформи адміністративного права // Адміністративне право: сучасний стан і напрямки реформування. Яремче, 1998.

Правила застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Україні: Затверджені Постановою Кабінету Міністрів 27 лютого 1991 р. // Голос України. 1991. 3 квітня.

ТЕМА № 7. Адміністративне правопорушення та адміністративна відповідальність

Завдання для самостійної роботи:

1. Вивчіть за темою навчальну і наукову літературу, законодавчі та інші нормативні акти.

2. Ознайомтеся із питаннями до наступного семінарського заняття і підготуйтеся до їх активного обговорення на семінарі.

3. Ознайомтеся із завданнями з даної теми, що містяться в збірнику для практичних занять, і коротко занотуйте відповіді на них у своїх робочих зошитах.

Питання для самоконтролю:

1. Розкрийте поняття адміністративного правопорушення та назвіть його

загальноправові ознаки.

2. Назвіть основні елементи складу адміністративного правопорушення і дайте їх юридичну характеристику.

3. Коротка охарактеризуйте Особливу частину КпАП України.

4. Поясніть поняття адміністративної відповідальності та її характерних особливостей.

5. Назвіть підстави адміністративної відповідальності.

6. Назвіть обставини, що виключають адміністративну відповідальність, а також обставини, що її пом’якшують чи обтяжують.

7. Перерахуйте адміністративні стягнення та здійсніть їх юридичну характеристику.

8. Назвіть адміністративно-юрисдикційні повноваження ОВС і підвідомчі цим органам адміністративні правопорушення.

9. Назвіть види адміністративних стягнень, що їх можуть застосовувати ОВС та посадові особи, які повноважні розглядати справи про адміністративні правопорушення.

10. Ознайомтеся із статтями 222, 223 і 255 КпАП України.

Семінар - 2 год.

ПИТАННЯ

1. Поняття та юридичний склад адміністративного правопорушення.

2. Адміністративна відповідальність і адміністративні стягнення.

3. Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб’єктів.

4. Характеристика чинного законодавства про адміністративні правопорушення.

5. Назвіть підвідомчі ОВС адміністративні правопорушення та види стягнень, які можуть застосовувати посадові особи цих органів.

^ Практичні заняття - 4 год

Практичні заняття проводять шляхом розв’язування слухачами задач, що містяться в окремому збірнику, а також застосуванням програмованого контролю.

Завдання для програмованого контролю:

Питання № 1.

Визначте адміністративне правопорушення, що триває.

Варіант № 1.

1. Поява в громадському місці в нетверезому стані.

2. Дрібне розкрадання.

3. Проживання без прописки (реєстрації).

4. Невжиття заходів за поданням судді.

Варіант № 2.

1. Дрібна спекуляція.

3. Навмисне зіпсуття паспорта.

Питання № 2.

Для якого складу адміністративної провини завжди повинен бути

Спеціальний суб’єкт.

Варіант № 1.

1. Дрібне хуліганство.

2. Прийняття паспорта в заставу.

3. Порушення правил дорожнього руху.

4. Порушення правил військового обліку.

Варіант № 2.

1. Порушення порядку реєстрації іноземних громадян.

2. Ухилення від проходження огляду на стан сп’яніння.

3. Незаконні операції з іноземною валютою.

4. Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.

Питання № 3.

Для яких адміністративних правопорушень є характерним матеріальний склад?

Варіант № 7.

1. Потрава посівів.

2. Неповага до суду.

3. Порушення правил пожежної безпеки.

4. Дрібне розкрадання.

Варіант № 2.

1. Навмисне зіпсуття паспорта.

2. Ухилення від подання декларації про прибутки.

3. Порушення правил щодо карантину тварин.

4. Дрібна спекуляція.

Питання № 4.

Назвіть адміністративні правопорушення, підвідомчі ОВС.

Варіант № 1.

1. Образа працівника міліції.

2. Дрібне хуліганство.

3. Поширення неправдивих слухів.

4. Експлуатація автотранспорту з перевищенням нормативів вмісту у викидах речовин, що забруднюють навколишнє середовище.

Варіант № 2.

1. Дрібна спекуляція.

2. Неприйняття заходів щодо подання слідчого.

3. Порушення порядку організації та проведення зборів, мітингів і маніфестацій.

4. Використання транспортних засобів для особистої наживи.

Питання № 5.

Серед перелічених заходів виділіть адміністративні стягнення, що їх можуть застосовувати ОВС.

Варіант № 1.

1. Конфіскація.

2. Адміністративне затримання.

3. Адміністративний нагляд.

4. Попередження.

Варіант № 2.

1. Реквізиція.

2. Сплатне вилучення предмета.

3. Позбавлення спеціального права.

4. Технічний огляд транспортних засобів.

Питання № 6.

Яка з нижченаведених постанов у справі про появу гр-на Собка в громадському місці у нетверезому стані утретє протягом року буде правильною, якщо врахувати, що за перший випадок на нього було накладено штраф товариським судом.

Варіант № 1.

1. Накласти штраф у розмірі 30 грн.

2. Застосувати виправні роботи на строк 2,5 місяці.

3. Застосувати адміністративний арешт.

4. Матеріали направити на розгляд товариського суду.

Варіант № 2.

1. Застосувати штрафу розмірі 20 грн.

2. Застосувати штраф у розмірі 658 грн.

3. Застосувати виправні роботи строком на 2 місяці.

4. Застосувати адміністративний арешт строком на 5 діб.

ЛІТЕРАТУРА

Колпаков В. К. Адміністративне право України. К., 1999.

Стефанюк В. С. Голосніченко І. П., Мікєєнко М.М, Інститут адміністративної відповідальності юридичних осіб: проблеми теорії та практики // Право України. 1999. № 9.

Гончарук С. Т. Административные правонарушения и полномочия органов внутренних дел по борьбе с ними. К., КВШ МВД СССР, 1987. (ДСП).

  1   2   3

Схожі:

Законодавчих актів та інших літературних джерел, контрольні питання для самоконтролю І співбесід. Рекомендовано для студентів юридичного факультету мсу iconМетодичні вказівки до самостійної роботи над уроками контрольні завдання
Навчальні завдання з англійської мови для студентів другого курсу юридичного факультету заочної форми навчання (4 семестр) / Упорядн.:...
Законодавчих актів та інших літературних джерел, контрольні питання для самоконтролю І співбесід. Рекомендовано для студентів юридичного факультету мсу iconМетодичні матеріали для студентів юридичного факультету
Римське приватне право. Завдання для практичних занять, для студентів юридичного факультету. – Львів: юридичний факультет Львівського...
Законодавчих актів та інших літературних джерел, контрольні питання для самоконтролю І співбесід. Рекомендовано для студентів юридичного факультету мсу iconШурупов В. О. Національний транспортний університет, м. Київ
України. Цей процес вимагає відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів, вивчення І аналізу діючих міжнародних актів,...
Законодавчих актів та інших літературних джерел, контрольні питання для самоконтролю І співбесід. Рекомендовано для студентів юридичного факультету мсу iconМіжнародний соломонів університет кафедра мов англійська мова навчальні завдання
Навчальні завдання з англійської мови для студентів I -ii курсів юридичного факультету / Упорядн.: В. В. Салій, А.І. Секан. – К.:...
Законодавчих актів та інших літературних джерел, контрольні питання для самоконтролю І співбесід. Рекомендовано для студентів юридичного факультету мсу iconПрограма спецкурсу для студентів юридичного факультету
Нагляд І контроль за дотриманням трудового законодавства. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. Львів: юридичний...
Законодавчих актів та інших літературних джерел, контрольні питання для самоконтролю І співбесід. Рекомендовано для студентів юридичного факультету мсу iconНавчальний посібник для вищих навчальних закладів ( лист №4/18-2856. 1 від 24. 12. 2008 р.) Г 67
М. І. Іншин – доктор юридичних наук, професор, начальник науково-дослідницької лабораторії з розроблення законодавчих та інших нормативно-правових...
Законодавчих актів та інших літературних джерел, контрольні питання для самоконтролю І співбесід. Рекомендовано для студентів юридичного факультету мсу iconРобоча програма для студентів 5-го курсу юридичного факультету денної форми навчання, які навчаються за програмою підготовки «спеціаліст»
Виробнича практика зі спеціальності "правознавство" в органах прокуратури, робоча програма для студентів юридичного факультету. –...
Законодавчих актів та інших літературних джерел, контрольні питання для самоконтролю І співбесід. Рекомендовано для студентів юридичного факультету мсу iconРобоча програма для студентів 5-го курсу юридичного факультету денної форми навчання, які навчаються за програмою підготовки «магістр»
Виробнича практика зі спеціальності "правознавство" в органах прокуратури, робоча програма для студентів юридичного факультету. –...
Законодавчих актів та інших літературних джерел, контрольні питання для самоконтролю І співбесід. Рекомендовано для студентів юридичного факультету мсу icon1. Клінічна анатомія І фізіологія органів сечостатевої системи Матеріали для самоконтролю Питання для самоконтролю
Яким чином забезпечується рівновага процесів фільтрації та канальцевої реабсорбції?
Законодавчих актів та інших літературних джерел, контрольні питання для самоконтролю І співбесід. Рекомендовано для студентів юридичного факультету мсу iconМетодичні вказівки щодо написання курсової роботи Для студентів 4 курсу
Рекомендовано до видання методичною радою юридичного факультету Української академії банківської справи, протокол №6 від 27. 06....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи