Лекція №1 2 години Предмет та система курсу «Господарський процес» icon

Лекція №1 2 години Предмет та система курсу «Господарський процес»
Скачати 221.8 Kb.
НазваЛекція №1 2 години Предмет та система курсу «Господарський процес»
Дата11.09.2012
Розмір221.8 Kb.
ТипЛекція

214


ПРОГРАМА

навчальної дисципліни


«Господарський процес»

Лекція № 1

  • 2 години

Предмет та система курсу «Господарський процес».

1. Роль господарського суду у здійсненні правосуддя по спорах, що виникають між господарюючими суб’єктами.

2. Завдання і функції господарського суду як гілки судової влади.

3. Джерела та законодавство, яке застосовується при вирішенні господарських спорів.

4. Предмет і система курсу «Господарський процес».

5. Господарський процес в системі права. Концепція господарського процесуального права, що випливає з судово-правової реформи.

6. Основні положення Закону України «Про Господарський суд».

7. Організаційна структура господарських судів України.

8. Принципи господарського процесу.

Лекція № 2

  • 2 години

Досудове врегулювання господарських спорів

1. Значення досудового врегулювання господарських спорів та обов’язковість його дотримання.

2. Категорія позовних вимог, де застосовується досудове врегулювання спору.

3. Порядок пред’явлення претензії по господарських спорах.

4. Основні вимоги до складання претензії по господарських спорах.

5. Порядок і строки розгляду претензії.

6. Правові наслідки порушення строків розгляду претензії та неподання відповіді на неї.

7. Досудове врегулювання розбіжностей, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів.

Лекція № 3

  • 2 години

Підвідомчість та підсудність господарських справ в господарському процесі

1. Справи підвідомчі господарському суду.

2. Поняття підсудності господарських справ.

3. Територіальна та виключна підсудність справ.

4. Передача справ за підсудністю.

5. Повноваження і компетенція господарських судів при розгляді господарських спорів.

6. Склад учасників господарського процесу.

7. Сторони в господарському процесі ті їх права. Треті особи та їх права. Представництво.

Лекція № 4

  • 2 години

Докази в господарському процесі

1. Поняття та види доказів.

2. Обов’язок доказування і подання доказів.

3. Належність і допустимість доказів.

4. Підстави звільнення від доказування.

5. Письмові і речові докази. Повернення їх сторонам.

6. Огляд та дослідження письмових і речових доказів і місці їх знаходження.

Лекція № 5

  • 2 години

Судові витрати

1. Склад судових витрат (держмито, сплата за проведення експертизи, інші витрати).

2. Державне мито.

Порядок та розміри сплати (стягнення) державного мита.

3. Повернення державного мита.

4. Основні положення Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»

5. Визначення розміру суми що підлягає сплаті за проведення експертизи та послуги перекладача.

6. Розподіл судових витрат

7. Покладання державного мита на сторони у спорах що виникають при укладанні, зміні, розірванні договорів та виконанні договорів з інших підстав.

8. Підстави для стягнення мита із сторони, якщо одна із сторін звільняється від сплати.

9. Принципи покладання витрат за проведення експертизи, послуги перекладача та інші витрати, пов’язані з розглядом справ.

Лекція № 6

Процесуальні строки

1. Значення строків в господарському процесі.

2. Види процесуальних строків в господарському процесі.

3. Принцип застосування процесуальних строків.

4. Співвідношення строку позовної давності та процесуальних строків.

5. Встановлення та обчислення процесуальних строків.

6. Процесуальні дії та строки їх вчинення.

7. Перелік процесуальних строків.

8. Закінчення процесуальних строків терміни обчислення та момент закінчення строків.

9. Зупинення процесуальних строків та обчислення моменту їх зупинення. Поновлення проваджень.

10. Відновлення та продовження строків. Порядок відновлення та

продовження строків.

11. Винесення ухвал та їх оскарження.

12. Порядок продовження строків, встановлених господарським судом.

Лекція № 7

  • 2 години

Подання позову, порушення справ, підготовка матеріалів до розгляду в засіданні господарського суду

1. Подання позову.

2. Право на звернення до господарського суду.

3. Передумови права на позов та підстави порушень справ в господарському суді.

4. Основні вимоги до форми та змісту позовної заяви.

5. Визначення ціни позову.

6. Документи що додаються до позовної заяви та вимоги щодо їх направлення сторонам разом з копією позовної заяви.

7. Порядок об’єднання позовних вимог та подання зустрічного позову.

8. Відзив на позовну заяву.

9. Підстави для забезпечення позову.

10. Заходи по забезпеченню позову (накладання арешту, заборона чинити певні дії, зупинення стягнення).

11. Скасування забезпечення.

12. Прийняття позовної заяви.

13. Підстави для відмови в прийнятті позовної заяви.

14. Повернення позовної заяви.

15. Порушення провадження у справі.

16. Дії суддів при підготовці справи до розгляду (вирішення питання про участь сторін, про їх заміну, виклик представників, виконання певних дій, забезпечення позову, участь перекладача, експертів або проведення експертиз).

Лекція № 8

Вирішення господарських спорів

1. Основні засади здійснення правосуддя в господарських правовідносинах.

2. Рівність сторін та їх обов’язок по наданню доказів.

3. Порядок ведення судових засідань.

4. Вирішення питання щодо неподання позову. Розгляд справ на підприємстві.

5. Відкладання розгляду справи, перерва в засіданні через неявку працівників і учасників процесу, неподання витребуваних доказів та непредставлення їх.

6. Заміна сторін.

7. Відвід та підстави для відводу судді в господарському процесі.

8. Зупинення провадження при проведенні експертизи, направлення матеріалів у слідчі органи, заміна сторони.

9. Припинення провадження у справі (спір не підлягає розгляду в господарському суді, не вжито досудових заходів, відмова від позову або укладання угоди, ліквідація юридичної особи).

10. Залишення позову без розгляду при порушенні процесуального законодавства.

11. Право на повторне звернення. Прийняття рішення. Право господарського суду при прийнятті рішення. Зміст рішення та основні вимоги до нього. Право на його прийняття протягом 5 днів. Розсилання рішення.

Лекція № 9

Прийняття рішення господарського суду

1. Прийняття рішення.

2. Право господарського суду при прийнятті рішення.

3. Зміст рішення та основні вимоги до нього.

4. Розсилання рішення.

5. Винесення ухвал та основні вимоги до їх змісту.

6. Окрема ухвала.

7. Додаткові рішення та ухвала.

8. Роз’яснення і виправлення рішень і ухвал.

9. Повідомлення господарського суду.

Лекція № 10

  • 2 години

Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку

Перегляд судових рішень Вищого господарського суду України Верховним Судом України.

Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за нововиявленими обставинами

1. Право апеляційного оскарження.

2. Порядок подання апеляційної скарги (строки, форми і зміст скарги, відзив на скаргу, повернення апеляційної скарги).

3. Порядок розгляду апеляційної скарги.

4. Підстави для скасування або зміни рішення.

5. Постанови апеляційної інстанції.

6. Право касаційного оскарження.

7. Порядок подання касаційної скарги (подання).

8. Форма і зміст касаційної скарги (подання).

9. Порядок розгляду касаційної скарги (подання).

10. Повноваження касаційної інстанції.

11. Під стави для скасування або зміни рішення чи постанови.

12. Постанова касаційної інстанції.

13. Право касаційного оскарження судових рішень Вищого господарського суду України.

14. Підстави для оскарження до Верховного Суду України постанов Вищого господарського суду України.

15. Порядок подання касаційної скарги та внесення касаційного подання на постанову Вищого господарського суду України.

16. Порядок перегляду в касаційному порядку постанов Вищого господарського суду України.

17. Перегляд рішення, ухвали, постанови Господарського суду за нововиявленими обставинами.


ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України від 28 червня 1996 року.

2. Закон України від 04.06.91 «Про господарський суд» (в редакції від 21.06.2000 року).

3. Господарський процесуальний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 06.11.91 р. (в редакції від 21.06.2001 р.).

4. Закон України від 15.012.92 р. «Про статус суддів» / Урядовий кур’єр. – 1993. – 11 лютого.

5. Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України:

Про деякі питання практики застосування Арбітражного процесуального кодексу України від 25.02.92. № 01-6/244 (в редакції від 18.09.97 № 02-5/289).

– Про практику застосування статті 90 Арбітражного процесуального кодексу України від 02.12.92. № 01-6/1444 (із змінами внесенні роз’ясненням № 02-5/445 від 18.11.97).

– Про деякі питання практики застосування позовної давності при вирішені господарських спорів від 16.04.93 № 01-6/438.

Про застосування Закону України «Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України» від 06.08.93 № 01-6/861.

– Про деякі питання практики застосування статей 80 та 81 Арбітражного процесуального кодексу України від 23.08.94 № 02-5/612.

– Про деякі питання практики вирішення арбітражними судами спорів за позовами прокурорів (зі змінами від 17.01.96 № 02-5/15).

– Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами № 02-5/310 від 28.04.95.

– Про деякі питання практики застосування розділу П Арбітражного процесуального кодексу України від 01.11.95 № 02-5/781.

– Про деякі питання підвідомчості господарських спорів від 10.12.96 № 02-5/422.

– Про деякі питання практики застосування ст. 121 Арбітражно-процесуального кодексу України від 12.09.96 № 02-5/333.

– Про судові рішення від 10.12.96 № 02-5/422.

6. Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України № 1/94, № 1/95, № 2/95, № 1/96-4/96, № 1/97, № 2/97, № 3-4/97, № 2/98.

7. Притика Д. М. Правові питання організації та компетенції юрисдикційних органів по вирішенню господарських спорів /з матеріалів арбітражної практики/: Дисертація канд. юрид. наук у формі наукової доповіді – К. , 1993. – 56 с.

8. Притика Д. М. Судова влада України: шляхи побудови і становлення:

Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України № 1/94.


Теми семінарів з навчальної дисципліни «Господарський процес»

Семінар № 1

Господарське процесуальне право. Досудове врегулювання спорів. Учасники господарського процесу.

1. Роль господарського суду у здійсненні правосуддя по спорах, що виникають між господарюючими суб’єктами.

2. Завдання і функції господарського суду як гілки судової влади.

3. Джерела та законодавство, яке застосовується при вирішенні господарських спорів.

4. Предмет і система курсу «Господарський процес».

5. Господарський процес в системі права. Концепція господарського процесуального права, що випливає з судово-правової реформи.

6. Основні положення Закону України «Про Господарський суд».

7. Організаційна структура господарських судів України.

8. Принципи господарського процесу.

9. Значення досудового врегулювання господарських спорів та

обов’язковість його дотримання.

10. Категорія позовних вимог, де застосовується досудове врегулювання спору.

11. Порядок пред’явлення претензії по господарських спорах.

12. Основні вимоги до складання претензії по господарських спорах.

13. Порядок і строки розгляду претензії.

14. Правові наслідки порушення строків розгляду претензії та неподання відповіді на неї.

15 Досудове врегулювання розбіжностей, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів.

16. Склад учасників господарського процесу.

17. Сторони в господарському процесі ті їх права. Треті особи та їх права. Представництво.

18. Справи підвідомчі господарському суду.

19. Поняття підсудності господарських справ.

20. Територіальна та виключна підсудність справ.

21. Передача справ за підсудністю.

22. Повноваження і компетенція господарських судів при розгляді господарських спорів.

Семінар № 2

Подання позову, докази в господарському процесі, судові витрати, процесуальні строки

1. Подання позову.

2. Право на звернення до арбітражного суду.

З. Принцип застосування процесуальних строків.

4. Співвідношення строку позовної давності та процесуальних строків.

5. Встановлення та обчислення процесуальних строків.

6. Процесуальні дії та строки їх вчинення.

7. Перелік процесуального строку.

8. Закінчення процесуальних строків терміни обчислення та момент закінчення строків.

9. Зупинення процесуальних строків та обчислення моменту їх

зупинення. Поновлення проваджень.

10. Відновлення та продовження строків. Порядок відновлення та

продовження строків.

11. Винесення ухвал та їх оскарження.

12. Порядок продовження строків, встановлених господарським судом.

Семінар № 3

Вирішення господарських спорів. Прийняття рішення господарського суду. Перегляд судових рішень в господарському процесі

1. Основні засади здійснення правосуддя в господарських правовідносинах.

2. Рівність сторін та їх обов’язок по наданню доказів

3. Порядок ведення судових засідань.

4. Вирішення питання щодо неподання позову. Розгляд справ на підприємстві.

5. Відкладання розгляду справи, перерва в засіданні через неявки працівників і учасників процесу, неподання витребуваних доказів та непредставлення їх.

6. Заміна сторін.

7. Відвід та підстави для відводу судді в господарському процесі.

8. Зупинення провадження при проведені експертизи, направлення матеріалів у слідчі органи.

9. Припинення провадження у справі (спір не підлягає розгляду в господарському суді, не вжито досудових заходів, відмова від позову або укладання угоди, ліквідація юридичної особи).

10. Залишення позову без розгляду при порушення процесуального законодавства.

11. Право на повторне звернення. Прийняття рішення. Право господарського суду при прийнятті рішення. Зміст рішення та основні вимоги до нього. Право на його прийняття протягом 5 днів. Розсилання рішення.

12. Зміст рішення та основні вимоги до нього.

13. Розсилання рішення.

14. Винесення ухвал та основні вимоги до їх змісту.

15. Окрема ухвала.

16. Додаткові рішення та ухвала.

17. Роз’яснення і виправлення рішень і ухвал.

18. Повідомлення господарського суду.

19. Право апеляційного оскарження.

20. Порядок подання апеляційної скарги (строки, форми і зміст скарги,

відзив на скаргу, повернення апеляційної скарги).

21. Порядок розгляду апеляційної скарги.

22. Підстави для скасування або зміни рішення.

23. Постанови апеляційної інстанції.

24. Право касаційного оскарження.

25. Порядок надання касаційної скарги (подання).

26. Форма і зміст касаційної скарги (подання).

27. Порядок розгляду касаційної скарги (подання).

28. Повноваження касаційної інстанції.

29. Підстави для скасування або зміни рішення чи постанови.

30. Постанова касаційної інстанції.

31. Право касаційного оскарження судових рішень Вищого господарського суду України.

З2. Підстави для оскарження до Верховного Суду України постанов Вищого господарського суду України.

33. Порядок подання касаційної скарги та внесення касаційного подання на постанову Вищого господарського суду України.

34. Порядок перегляду в касаційному порядку постанов Вищого господарського суду України.

З5. Перегляд рішення, ухвали, постанови Господарського суду за нововиявленими обставинами.

Питання до іспиту з «Господарського процесу»

1. Роль господарського суду у здійсненні правосуддя по спорах, що виникають між господарюючими суб’єктами.

2. Завдання і функції господарського суду як гілки судової влади.

3. Джерела та законодавство, яке застосовується при вирішенні господарських спорів.

4. Предмет і система курсу «Господарський процес».

5. Господарський процес в системі права. Концепція господарського процесуального права, що випливає з судово-правової реформи.

6. Основні положення Закону України «Про Господарський суд».

7. Організаційна структура господарських судів України.

8. Принципи господарського процесу.

9. Значення досудового врегулювання господарських спорів та обов’язковість його дотримання.

10. Категорія позовних вимог, де застосовується досудове врегулювання спору.

11. Порядок пред’явлення претензії по господарських спорах.

12. Основні вимоги до складання претензії по господарських спорах.

13. Порядок і строки розгляду претензії.

14. Правові наслідки порушення строків розгляду претензії та неподання відповіді на неї.

15. Досудове врегулювання розбіжностей, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів.

16. Справи підвідомчі господарському суду.

17. Поняття підсудності господарських справ.

18. Територіальна та виключна підсудність справ.

19. Передача справ за підсудністю.

20. Повноваження і компетенція господарських судів при розгляді господарських спорів.

21. Склад учасників господарського процесу.

22. Сторони в господарському процесі та їх права. Треті особи та їх права. Представництво.

23. Поняття та види доказів.

24. Обов’язок доказування і подання доказів.

25. Належність і допустимість доказів.

26. Підстави звільнення від доказування.

27. Письмові та речові докази. Повернення їх сторонам.

28. Огляд та дослідження письмових і речових доказів і місце їх знаходження.

29. Склад судових витрат (держмито, сплата за проведення експертизи, інші витрати).

30. Державне мито, порядок та розміри сплати (стягнення).

31. Повернення державного мита.

32. Основні положення Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито».

33. Визначення розміру суми що підлягає сплаті за проведення експертизи та послуги перекладача.

34. Розподіл судових витрат.

35. Покладання державного мита на сторони у спорах що виникають при укладанні, зміні, розірванні договорів та виконанні договорів з інших підстав.

36. Підстави для стягнення мита із сторони, якщо одна із сторін звільняється від сплати.

37. Принципи покладання витрат за проведення експертизи, послуги перекладача та інші витрати, пов’язані з розглядом справ.

38. Значення строків в господарському процесі.

39. Види процесуальних строків в господарському процесі.

40. Принцип застосування процесуальних строків.

41. Співвідношення строку позовної давності та процесуальних строків.

42. Встановлення та обчислення процесуальних строків.

43. Процесуальні дії та строки іх вчинення.

44. Перелік процесуальних строків.

45. Закінчення процесуальних строків, терміни обчислення та момент закінчення строків.

46. Зупинення процесуальних строків та обчислення моменту їх зупинення. Поновлення проваджень.

47. Відновлення та провадження строків. Порядок відновлення і провадження.

48. Винесення ухвал та їх оскарження.

49. Порядок провадження строків, встановлених господарським судом.

50. Подання позову.

51. Право на звернення до господарського суду.

52. Передумови права на позов та підстави порушень справ в господарському суді.

53. Основні вимоги до форми та змісту позовної заяви.

54. Визначення ціни позову.

55. Документи що додаються до позовної заяви та вимоги щодо їх направлення сторонам разом з копією позовної заяви.

56. Порядок об’єднання позовних вимог та подання зустрічного позову.

57. Відзив на позовну заяву.

58. Підстави для забезпечення позову.

59. Заходи по забезпеченню позову (накладання арешту, заборона чинити певні дії, зупинення стягнення).

60. Скасування забезпечення.

61. Прийняття позовної заяви.

62. Підстави для відмови в прийнятті позовної заяви.

63. Повернення позовної заяви.

64. Порушення провадження у справі.

65. Дії суддів при підготовці справи до розгляду (вирішення питання про участь сторін, про їх заміну, виклик представників, виконання певних дій, забезпечення позову, участь перекладача, експертів або проведення експертиз).

66. Основні засади здійснення правосуддя в господарських правовідносинах.

67. Рівність сторін та їх обов’язок по наданню доказів.

68. Порядок ведення судових засідань.

69. Вирішення питання щодо неподання позову. Розгляд справ на підприємстві.

70. Відкладання розгляду справи, перерва в засіданні через неявку працівників і учасників процесу, неподання витребуваних доказів та непредставлення їх.

71. Заміна сторін.

72. Відвід та підстави для відводу судді в господарському процесі.

73. Зупинення провадження при проведенні експертизи, направлення матеріалів у слідчі органи, заміна сторони.

74. Припинення провадження у справі (спір не підлягає розгляду в господарському суді, не вжито досудових заходів, відмова від позову або укладання угоди, ліквідація юридичної особи).

75. Залишення позову без розгляду при порушенні процесуального законодавства.

76. Право на повторне звернення. Прийняття рішення. Право господарського суду при прийняття рішення. Зміст рішення та основні вимоги до нього. Право на його прийняття протягом 5 днів. Розсилання рішення.

77. Прийняття рішення господарського суду.

78. Право господарського суду при прийнятті рішення.

79. Зміст рішення та основні вимоги до нього.

80. Розсилання рішення господарського суду.

81. Винесення ухвал та основні вимоги до їх змісту.

82. Окрема ухвала. Додаткові рішення та ухвала. Роз’яснення рішень і ухвал. Повідомлення господарського суду.

83. Право опеляційного оскарження.

84. Порядок подання апеляційної скарги (строки, форми і зміст скарги, відзив на скаргу, повернення апеляційної скарги).

85. Порядок розгляду апеляційної скарги.

86. Підстави для скасування або зміни рішення.

87. Постанови апеляційної інстанції.

88. Право касаційного оскарження.

89. Порядок подання касаційної скарги (подання). Форма і зміст. Порядок і розгляду.

90. Повноваження касаційної інстанції.

91. Підстави скасування або зміни рішення чи постанови.

92. Постанова касаційної інстанції.

93. Право касаційного оскарження судових рішень Вищого господарського суду України.

94. Підстави для оскарження до Верховного Суду України постанов Вищого господарського суду України.

95. Порядок подання касаційної скарги та внесення касаційного подання на постанову Вищого господарського суду України.

96. Порядок перегляду в касаційному порядку постанов Вищого господарського суду України.

97. Перегляд рішення, ухвали, постанови Господарського суду за нововиявленими обставинами.

Схожі:

Лекція №1 2 години Предмет та система курсу «Господарський процес» iconТема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет І система курсу
Який з перерахованих видів діяльності є однією з кримінально-процесуальних функцій
Лекція №1 2 години Предмет та система курсу «Господарський процес» iconТема 1: Поняття, суть, завдання та система кримінального процесу України. Предмет І система курсу
Який з перерахованих видів діяльності є однією з кримінально-процесуальних функцій
Лекція №1 2 години Предмет та система курсу «Господарський процес» iconЛекція №1 Тема Поняття, предмет, метод, система кримінально-виконавчого права. Поняття, предмет та методи кримінально-виконавчого права. Завдання кримінально-виконавчого права
Кримінально-виконавче право відповідно закріплює основні положення політики держави у сфері виконання кримінальних покарань
Лекція №1 2 години Предмет та система курсу «Господарський процес» iconЛекція 10 загальні основи електрохімії
Електрохімія – це наука, що вивчає електрохімічні процеси та фізико-хімічні властивості іонних систем (розчинів, розплавів та твердих...
Лекція №1 2 години Предмет та система курсу «Господарський процес» iconЛекція фінанси господарських суб'єктів
Підприємство – господарський суб'єкт, створений для організації підприємницької діяльності, економічною метою якого є забезпечення...
Лекція №1 2 години Предмет та система курсу «Господарський процес» iconТема Міжнародна економічна система Предмет курсу "міжнародна економіка". Міжнародна економічна система: сутність та структура
Середовище розвитку міжнародних економічних відносин, його структуризація та характеристика
Лекція №1 2 години Предмет та система курсу «Господарський процес» iconЛекція sadt. Процес моделювання
Крім того, цей процес підказує цілком певний шлях виконання погодженої й достовірної структурної декомпозиції, що є ключовим моментом...
Лекція №1 2 години Предмет та система курсу «Господарський процес» iconКафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання
Лекція Предмет і завдання курсу „Методика викладання психологічних дисциплін” (2 год.)
Лекція №1 2 години Предмет та система курсу «Господарський процес» iconТема система І процес контролю
Контроль – це процес забезпечення досягнення цілей організації шляхом постійного спостереження за її діяльністю та усунення відхилень,...
Лекція №1 2 години Предмет та система курсу «Господарський процес» iconПерелік питань до іспиту з фізичної і колоїдної хімії
Предмет хімічної термодинаміки. Основні положення хімічної термодинаміки. Основні поняття термодинаміки: система, процес, термодинамічні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи