Лабораторна робота №14: “ ms ассеss. Проектування таблиць та увід даних” icon

Лабораторна робота №14: “ ms ассеss. Проектування таблиць та увід даних”
Скачати 61.76 Kb.
НазваЛабораторна робота №14: “ ms ассеss. Проектування таблиць та увід даних”
Дата11.09.2012
Розмір61.76 Kb.
ТипДокументи

Лабораторна робота № 14: “ MS Ассеss. Проектування таблиць та увід даних”


Мета роботи: Уміти створювати структуру таблиці бази даних, модифікувати її, уводи­ти дані

Теоретичні відомості

  1. Терміни та визначення


 • База даних у Accessце файл, який містить дані у вигляді однієї чи кількох таблиць. Окрім таблиць, у файлі БД можуть бути такі об'єкти: форми, запити, макроси, модулі, які розглядатимемо далі. На рис.1 приведене головне меню MS Access:Рис.1 Головне вікно програми Access

Базу даних в Ассеss утворюють у вигляді однієї чи декількох таблиць. Для цього після запуску програми треба виконати таку послідовність команд:

Файл  Создать базу данных  На закладці Создание вибрати Новая база данных  ОК  Вибрати потрібну папку і надати файлу назву  Создать  Активізувати закладку Таблицы  Создать(тут і далі елементи меню даються у локалізованій версії на російській мові).

Розширення назви такого файлу є mbd (його можна не зазначати). Надалі суттєво не плутати назву файлу БД і назви таблиць, які є в БД.

Розглянемо структуру таблиці. Таблиця в БД складається з рядків (записів) і стовпців.

 • Запис містить інформацію про один елемент бази даних: одну людину, книжку, продукцію, рейс тощо. Він складається з полів, які формують структуру запису. Структура запису фактично визначає структуру таблиці і всієї БД, якщо в ній є лише одна таблиця.

 • Поле — це мінімальна (але найважливіша) порція інформації в записі, над якою визначені операції введення, виведення, перетво­рення тощо. Воно має ім'я, значення, характеризується типом і низкою додаткових властивостей.

 • Назви полям дає користувач, назви типів є стандартні, а значення полів випливають зі змісту конкретної задачі.

 • Структура таблиці — це структура запису, тобто сукупність назв полів, їхніх типів та властивостей, визначених користувачем під час аналізу конкретної задачі. Структура визначає послідовність розташування даних у записі на фізичному носії і вигляд даних на екрані.

Роботу з програмою Ассеss розпочинають у головному вікні на закладці Таблиці зі створення структури командою Создать. Є декілька способів створення структури. Ми розглянемо такі два способи:

• використання конструктора таблиці;

• використання майстра бази даних. Найчастіше структуру створюють командою Конструктор таблиці:

Користувач у цьому випадку задає:

• назви полів методом введення назви;

• тип даних методом вибору типу з запропонованого списку;

• описи, які є необов'язковими;

• додаткові властивості (характеристики) полів (лише у разі потреби) методом заповнення таблиці властивостей:

• довжину поля;

• значення за замовчуванням;

• умови на значення, яке вводитимуть;

• формат поля;

• індексація поля тощо.

У найпростіших БД достатньо задати назви полів і зазначити їхні типи, оскільки властивості фіксуються автоматично згідно з принципом замовчування.

Структуру будь-коли можна модифікувати. У раніше створену структуру нове поле вставляють командою Вставка  Строки. Відокремлене поле вилучають командою Правка  Удалить строки. Можна змінити порядок розташування полів, перетягуючи їхні назви вниз чи вгору.

Після створення структури вікно конструктора треба закрити зі збереженням таблиці у файлі на диску з деякою назвою: Відмітки, Студенти тощо.

Щоб увести дані в таблицю, її потрібно відкрити в режимі таблиці з головного вікна бази даних: Закладка Таблицы  Выберите название  Открыть.

Дані в таблицю вводять звичайно з клавіатури (або через буфер обміну). Зовнішньо таблиця подібна до електронної. Ширину стовпців і висоту рядків змінюють методом перетягування розмежувальних ліній. Стовпці можна ховати чи показувати командою Формат  Скрыть столбцы/Отобразить столбцы.

Щоб деякі стовпці не зміщувались під час перегляду широкої таблиці, їх фіксують на екрані командою Формат  Закрепить или освободить — Формат  Освободить все столбцы.

Для створення стандартних баз даних є спеціальні засоби — майстри. Достатньо виконати вказівки майстра і структура бази даних готова.
  1. ^

   Питання, на які треба звернути увагу при виконанні роботи


  Яка етапність розробки таблиць?

  Що таке ключ та для чого він задається?

  Що таке цілісність даних та засоби їх використання?

  Які існують типи даних ?

  Що таке підстановка і які є способи її реалізації?
 1. ^

  Порядок виконання роботи


  1. Запустіть програму для опрацювання бази даних Ассеss.

  2. Створіть нову базу даних з іменем файлу — вашим прізвищем у вказаному викладачем каталозі.

  3. Розгляньте головне вікно БД. Які закладки є у ньому? Активізуйте закладку Таблиці і виконайте команду Создать структуру.

  4. У вікні Нова таблиця виберіть режим Конструктор  ОК — відкриється вікно конструктора таблиць.

  5. Розробіть таблиці ПРЕДМЕТ,ВИКЛАДАЧІ,СТУДЕНТИ,ВІДМІТКИ

  6. Уведіть дані у ці таблиці згідно з вашої залікової книжки.

  7. Для полів Посада(ПРЕДМЕТ) та Відм(ВІДМІТКИ) зробіть підстановки

   для введення нових значень: проф;доц;ст.викл –для Посада;

  1. Відмітки у таблиці кодуються таким чином: логічне поле ЗалЕкз-“Так”(залік),

  2. - “Ні”(екзамен), числове поле – Відм (1-“залік”, 2-“не залік”, 3-“задов”, 4-“добре”, 5-“відмінно”; діфзалік кодується так- ЗалЕкз-“Так”, Відм > 2

  3. Перейдіть у режим конструктора структури. Натисніть на кнопку Подстановка та задайте значення


Зв'яжіть таблиці, щоб одержати таку схему(Рис.2):Рис.2

  1. Скорегуйте підпис у полях, щоб одержати відповідність попереднім таблицям

  2. Закрийте свою БД, зберігаючи дані на диску.

  3. Закінчіть роботу. Покажіть викладачі усі таблиці.

  4. У таблицях повинні бути усі данні з вашої залікової книжки та вашого напарника, але не більше трьох.
 1. ^

  Контрольні запитання


1. Що таке база даних?

2. Яке призначення програми Ассеss?

3. З чого складається база даних?

4. Що таке запис?

7. Що таке структура таблиці бази даних?

8. Які є властивості полів?

9. З чого складається таблиця бази даних?

10. Які об'єкти може містити файл бази даних?

11. Що таке база даних в Ассеss?

12. Яке призначення баз даних?

13. Що таке поле?

14. Наведіть приклад запису.

15. Які є типи полів?

16. Як створити структуру бази даних?

17. Що означає модифікувати структури бази даних?

18. Як ввести дані у базу даних?

19. Які закладки має головне вікно програми Ассеss?

20. Як сховати чи показати стовпці в таблиці?

21. Для чого призначені майстри бази даних?

22. Як вставити нове поле в структуру?

23. Як вилучити запис з таблиці?

24. Як упорядкувати записи?

25. Яке призначення конструктора таблиці?

26. Як вилучити поле зі структури таблиці?

27. Як ввести в таблицю новий запис?

28. Які види сортування Вам відомі?

29. Як змінити назву поля в таблиці?

30. Як збільшити шрифт під час введення даних у БД?

31. Наведіть приклади значень числового і грошового полів.

32. Яким способом задають тип поля?

33. Яка різниця між назвою файлу БД і назвою таблиці цієї БД?

34. Зі скількох таблиць може складатися база даних?

35. Яка різниця між записом і полем?
 1. ^

  Варіанти індивідуальних завдань для удоскона­лення матеріалу


Варіант 1. Варіанти завдань будуються за рахунок різного змісту БД - даних залікових книжок тих студентів, що працюють за одним комп”ютером одночасно. Розробляється одна база даних на один комп”ютер (одну групу студентів).

Для всіх факльтетів, крім комп”ютерного, можливо спрощення структури – перенести таблицю ВИКЛАДАЧІ у ПРЕДМЕТИ(один предмет – один викладач)
 1. Рекомендована література


 1. Руденко В.Д. та ін. "Практичний курс інформатики". – К.: Фенікс, 1997. – с.213-218, 242-283.

 2. Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика.Учебник для вузов.-Спб:Питер,1997.-с.447-504.

 3. Бекаревич Ю.Б.,Пушкина Н.В. "СУБД Access для Windows-95 в примерах".-BHV.,1997.

Схожі:

Лабораторна робота №14: “ ms ассеss. Проектування таблиць та увід даних” iconЛабораторна робота №13: “ ms ассеss. Проектування бази даних”
Мета роботи: Уміти створювати структуру бази даних, модифікувати її, уводи­ти дані
Лабораторна робота №14: “ ms ассеss. Проектування таблиць та увід даних” iconЛабораторна робота №13: “ ms ассеss. Проектування бази даних”
Мета роботи: Уміти створювати структуру бази даних, модифікувати її, уводи­ти дані
Лабораторна робота №14: “ ms ассеss. Проектування таблиць та увід даних” iconЛабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних”
Мета роботи: Уміти створювати структуру бази даних, модифікувати її, уводи­ти дані
Лабораторна робота №14: “ ms ассеss. Проектування таблиць та увід даних” iconЛабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних”
Мета роботи: Навчитися створювати структуру бази даних, модифікувати її, вводи­ти дані
Лабораторна робота №14: “ ms ассеss. Проектування таблиць та увід даних” iconЛабораторна робота №16 : “ms ассеss. Робота з фільтрами І запитами”
Мета роботи: Уміти конструювати фільтри І запити для відшукання даних у базі даних. Знати різницю між запитами: на вибірку, пара­метричними,...
Лабораторна робота №14: “ ms ассеss. Проектування таблиць та увід даних” iconТема : Основні поняття бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних. Проектування бази даних і створення структури бази даних. Введення і редагування даних
Мета. Ознайомити учнів з основними поняттями бази даних, з типами даних. Формувати навички створення та редагування структури бази...
Лабораторна робота №14: “ ms ассеss. Проектування таблиць та увід даних” iconЛабораторна робота №15: ”ms ассеss. Робота з формами”
Мета роботи: Уміти виводити на екран дані зі створеної раніше таблиці у вигляді форми, вставляти у форми елементи керування
Лабораторна робота №14: “ ms ассеss. Проектування таблиць та увід даних” iconНазва модуля: Обчислювальна техніка та програмування, ч. 2 Код модуля
Створення таблиць, запитів, форм, звітів з допомогою баз даних. Програмування циклічно-розгалужених програм. Іте­раційні цикли. Робота...
Лабораторна робота №14: “ ms ассеss. Проектування таблиць та увід даних” iconЛабораторна робота №10: " Автоматизація розрахунків та аналізу даних за допомогою Microsoft Excel"
Мета роботи: Навчитися налагоджувати та використовувати ms excel при розв’язанні задач та розробляти системи для обробки даних на...
Лабораторна робота №14: “ ms ассеss. Проектування таблиць та увід даних” iconЛабораторна робота №10: " Автоматизація розрахунків та аналізу даних за допомогою Microsoft Excel"
Мета роботи: Навчитися налагоджувати та використовувати ms excel при розв’язанні задач та розробляти системи для обробки даних на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи