Лабораторна робота №16 : “ms ассеss. Робота з фільтрами І запитами” icon

Лабораторна робота №16 : “ms ассеss. Робота з фільтрами І запитами”
Скачати 61.85 Kb.
НазваЛабораторна робота №16 : “ms ассеss. Робота з фільтрами І запитами”
Дата11.09.2012
Розмір61.85 Kb.
ТипДокументи

Лабораторна робота № 16 : “MS Ассеss. Робота з фільтрами і запитами”.


Мета роботи: Уміти конструювати фільтри і запити для відшукання даних у базі даних. Знати різницю між запитами: на вибірку, пара­метричними, на внесення змін у БД, на доповнення, вилучення, копіювання, створення, обчислення.
 1. Теоретичні відомості

  1. Терміни та визначення


Бази даних можуть містити тисячі і десятки тисяч записів. Типову задачу опрацювання даних формулюють так: серед записів відшукати в БД ті, які задовольняють деякий критерій (умову) і вивести їх на екран, папір чи створити з них іншу таблицю.

Для відшукання потрібних даних використовують фільтри і запити. Фільтри застосовують у випадку нескладних умов пошуку і виведення даних на екран чи папір.

Доступ до команд роботи з фільтрами можна отримати одним із трьох способів:

1) виконати команду основного меню Запит  Фільтр;

2) виконати команду з контекстного меню;

3) (найліпший) скористатися кнопками команд на панелі інстру­ментів:

 • Фільтр за вибраним;

 • Змінити фільтр;

 • Розширений фільтр;

 • Застосувати/Вилучити фільтр.

Як користуватися кнопками, ви дізнаєтеся, виконуючи роботу. Під час експериментів застосовуйте команду Відмінити фільтр, щоб повернути початкове відображення таблиці.

Для шукання даних користувач будує умови: прості і складені.

 • Прості умови — це числа, тексти, вирази» математичні спів­відношення, наприклад: 5; "Фізика"; >3; =4; <>3;< date() — усі дати до вчора включно; Like[А-Г] — прізвища, які починаються на А, Б, В, Г; Like "Ар*" — слова, які починаються на Ар; 69???? — шестизначні номери телефонів, які починаються на 69, тощо. Умови записують відповідно до правил мови SQL(Structured Query Language).

 • Складені умови — це умови, побудовані з простих за допомогою логічних операцій not (ні), and(і), оr (або). Наприклад, not 2; between З апd. 4;

between date()-30 and date() — дати за минулі ЗО днів від сьогоднішньої;

between 21/4/99 and 21/5/99 — між двома датами.

У конструкторах фільтрів і запитів умови вводять у рядок умов. Умови, які стосуються різних полів і мають сполучник (логічну операцію) "і", записують в одному рядку конструктора умов. Умови, які стосуються одного поля і мають сполучник "або", розташовують одну під одною.

 • Запит — це засіб відшукання записів, перетворення таблиць і створення на їхній основі нових.

Розрізняють декілька типів запитів. Найпростішим є звичайний запит (інша назва запит на вибірку), який, відображає на екрані вибрані з БД записи. Ці запити не змінюють таблиці БД.

Для створення нової таблиці, що міститиме вибрані записи, внесення змін у таблиці (доповнення, оновлення, вилучення чи архівування записів, створення обчислювального поля тощо) використовують запити на перетворення (на внесення змін, на виконання дії з таблицею, асtion quiries).

Тип запиту можна змінювати командами Запит  Тип запиту. Загальна схема роботи з запитами на внесення змін така:

1) виконують звичайний запит на вибірку записів;

2) змінюють тип запиту, наприклад, на створення нової таблиці;

3) запускають запит на виконання — буде створена нова таблиця з відібраними записами.

Запит створюють вручну в режимі конструктора або за допомогою майстра запиту на базі деякої таблиці чи декількох таблиць, яку/які додають до запиту.

Щоб створити запит вручну, треба виконати таку послідовність команд, стартуючи з головного вікна бази даних:

Вікно БД  Запити  Створити  Конструктор  ОК  Додають таблицю, наприклад, ЗАЛІКОВА КНИЖКА  Закривають вікно Додати таблицю.

Отримують вікно конструктора запитів.

 • Конструювання запиту складається з декількох етапів.

 • У вікні таблиці ВІДМІТКИ вибирають усі чи потрібні поля і перетягують їх у рядок Поле таблиці конструктора (Рис.1). Інший спосіб: рядок Поле заповнюють, клацнувшу у ньому і вибравши назви полів з запропонованого списку.

 • Задають, якщо потрібно, режим упорядкування (методом вибору режиму зі списку) і режим відображення полів на екрані.

 • Вводять умови в рядок умов.

 • Щоб запустити запит на виконання, виконують команди Запит  Запуск чи натискають на кнопку запуску, на якій намальовано знак оклику (!).Рис.1. Вікно конструктора запиту.

 • Для редагування запиту треба повернутися у режим конструк­тора.

 • У разі потреби змінюють тип запиту.

 • Коли запит готовий, закривають конструктор зі збереженням запиту з деякою назвою у файлі БД.
  1. ^

   Питання, на які треба звернути увагу при виконанні роботи


  Яка різниці між запитами та таблицями?

  Які бувають запити?

  Чи можна використовувати запити при розробці форм?

  Що таке груповий запит ?
 1. ^

  Порядок виконання роботи


  1. Запустіть програму Ассеss і відкрийте БД.

  2. Виведіть на екран (відфільтруйте) записи про екзамени, які складалися на оцінку "5"(запит1).

  3. Відфільтруйте записи про студентів, які мають з математики і фізики "4".

  4. Створіть Запит1 з параметром для шукання записів про студентів, які мають деяку, задану параметром, оцінку з математики.

  5. Значення параметра повинен вводити користувач в окремому діалоговому вікні після запуску запиту. Виконайте цей пункт методом модифікації Запиту1. У полі Відм задайте параметричну умову — введіть у ньому такий вираз: [оцінка].

  6. Створіть Запит2 – екзаменаційна відомість з дисципліни: номер зал.книжки, прізвище, оцінка, викладач, дата здачі екзамену(з параметром чи фіксованим фільтром): ВІДМІТКИ, СТУДЕНТИ, ПРЕДМЕТИ.

  7. Створіть таблицю СЕРБАЛ(Запит3) - сербал по студентам вашої групи по усім предметам Треба згрупувати дані таблиці СТУДЕНТИ по полю НомЗК та Відм, для чого останнє поле змінимо на Avg([Екзамен])(діфзаліки теж включаємо: Відм > 2).

  8. Упорядкуйте список студентів за рейтингом. Збережіть отримані результати в таблиці Рейтинг.

Додаткові питання:

  1. Усі заліки студента за вказаний семестр

  2. Усі екзаменаційні оцінки студента за курс

  3. Перелік усіх предметів з оцінками для одного студента

  4. (увод параметру “номер зал.кн.”)

  5. Кількість оцінок “відмінно”, “добре”, “задов.”, “незадов.” для кожного студента

  6. Перелік викладачів з вказанням кіл. предметів та сер. балу.

  7. Список предметів, які читались більше одного семестру

  8. Формування таблиці

   Предмет

   Викладач

   Сер.бал

  9. Усі оцінки та заліки студента за період з (дата) по (дата) 1. ^

  Контрольні запитання


 1. Яке призначення фільтрів?

 2. Для чого призначена команда Застосувати фільтр?

 3. Що таке запит?

 4. Яка різниця між використанням фільтра і запиту?

 5. Яке призначення команди ВІДМІНИТИ фільтр?

 6. Що таке простий запит на вибірку?

 7. Яке призначення конструктора запитів?

 8. Як створити нову Таблицю за допомогою запитів?

 9. Як побудувати умову зі сполучником "або" у запиті?

 10. Що таке запит на доповнення?

 11. Як додати таблицю у вікно конструктора запитів?

 12. Як перемістити поля, з таблиці в запит?

 13. Як упорядкувати записи, використовуючи запит?

 14. Як змінити тип запиту?

 15. Як побудувати умову зі Сполучником "і" у запиті?

 16. Що таке запит з параметром?

 17. Як скопіювати частину структури таблиці у нову таблицю?

 18. Як створити таблицю з обчислювальним полем?

 19. Як відшукати і вилучити з таблиці записи, що повторюються?

 20. Опишіть умову вибірки записів про студентів, прізвища яких починаються на букву "С".

 21. Опишіть умову вибірки записів про студентів, які вчаться тільки на відмінно.

 22. Опишіть умову вибірки записів про студентів, які мають з усіх предметів "4" або "5".

 23. Як обчислити середню оцінку з математики всієї групи?

 24. Як обчислити середні оцінки з усіх предметів усієї групи?

 25. Як модифікувати запит?

 1. Варіанти індивідуальних завдань для удоскона­лення матеріалу

Варіант 1. Варіанти завдань будуються за рахунок різного змісту БД - даних залікових книжок тих студентів, що працюють за одним комп”ютером одночасно. Розробляється одна база даних на один комп”ютер (одну групу студентів).
 1. Рекомендована література


 1. Руденко В.Д. та ін. "Практичний курс інформатики". – К.: Фенікс, 1997. – с.213-218, 242-283.

 2. Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика. Учебник для вузов.-Спб:Питер,1997.-с.447-504.

 3. Бекаревич Ю.Б.,Пушкина Н.В. "СУБД Access для Windows-95 в примерах".-BHV.,1997.

Схожі:

Лабораторна робота №16 : “ms ассеss. Робота з фільтрами І запитами” iconЛабораторна робота №15: ”ms ассеss. Робота з формами”
Мета роботи: Уміти виводити на екран дані зі створеної раніше таблиці у вигляді форми, вставляти у форми елементи керування
Лабораторна робота №16 : “ms ассеss. Робота з фільтрами І запитами” iconЛабораторна робота №14: “ ms ассеss. Проектування таблиць та увід даних”
Мета роботи: Уміти створювати структуру таблиці бази даних, модифікувати її, уводи­ти дані
Лабораторна робота №16 : “ms ассеss. Робота з фільтрами І запитами” iconЛабораторна робота №13: “ ms ассеss. Проектування бази даних”
Мета роботи: Уміти створювати структуру бази даних, модифікувати її, уводи­ти дані
Лабораторна робота №16 : “ms ассеss. Робота з фільтрами І запитами” iconЛабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних”
Мета роботи: Уміти створювати структуру бази даних, модифікувати її, уводи­ти дані
Лабораторна робота №16 : “ms ассеss. Робота з фільтрами І запитами” iconЛабораторна робота №13: “ ms ассеss. Проектування бази даних”
Мета роботи: Уміти створювати структуру бази даних, модифікувати її, уводи­ти дані
Лабораторна робота №16 : “ms ассеss. Робота з фільтрами І запитами” iconЛабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних”
Мета роботи: Навчитися створювати структуру бази даних, модифікувати її, вводи­ти дані
Лабораторна робота №16 : “ms ассеss. Робота з фільтрами І запитами” iconДокументи
1. /Лабораторн_ роботи гр. 721/Вх_дний контрол з ЛАБ. РОБ. Ф_ЗИКА.doc
2. /Лабораторн_...

Лабораторна робота №16 : “ms ассеss. Робота з фільтрами І запитами” iconДокументи
1. /ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ь1.doc
2. /ЛАБОРАТОРНА...

Лабораторна робота №16 : “ms ассеss. Робота з фільтрами І запитами” iconДокументи
1. /Лабораторн_ роботи гр. 721/Вх_дний контрол з ЛАБ. РОБ. Ф_ЗИКА.doc
2. /Лабораторн_...

Лабораторна робота №16 : “ms ассеss. Робота з фільтрами І запитами” iconЛабораторна робота з англійської мови для студентів IV курсу історичного факультету. Спецкурс «Сучасна Європа»
Лабораторна робота з англійської мови для студентів IV курсу історичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи