Лабораторна робота №12: \"Розробка інтерфейсів та програмування діалогів в ms excel\" icon

Лабораторна робота №12: "Розробка інтерфейсів та програмування діалогів в ms excel"
Скачати 193.08 Kb.
НазваЛабораторна робота №12: "Розробка інтерфейсів та програмування діалогів в ms excel"
Дата11.09.2012
Розмір193.08 Kb.
ТипДокументи

Інформатика та комп’ютерна техніка MS Excel

Лабораторна робота №12: "Розробка інтерфейсів та програмування діалогів в MS EXCEL"


Мета роботи: Засвоїти основні принципи створення та застосування діалогів. Навчитися конструювати діалоги для керування програмними додатками у MS EXCEL.
  1. Теоретичні відомості

1.1.Терміни та визначення


 • Діалог – це обмін інформацією між додатком і користувачем. Виконується шляхом виводу на екран графічних об’єктів (форм або таблиць) з розташованими на них елементами керування: вікнами, кнопками, надписами тощо. Елементи керування відбивають інформацію про виконання програми, і користувач має вплив на хід розрахунків завдяки цим елементам. Наприклад, програма розраховує оптимальну кредитну ставку і виводить її у вікно. Оператор може прийняти отриманий результат до уваги, змінити його у тому ж вікні і зберегти для подальших розрахунків, або ввести нові вихідні дані і повторити обчислення.

 • Застосування діалогів – здійснюється з метою автоматизації вводу / виводу даних та керування процесом розв'язування завдання. Використання елементів керування робить це більш наглядним і компактним, ніж безпосередня робота з комірками робочого листа. На діалогову форму виводяться тільки суттєві дані і важелі керування, і їх набір автоматично змінюється стосовно стану обчислень. Крім того, діалоги підтримують роботу і некваліфікованого оператора, з одночасним захистом даних від випадкових руйнувань, що може статися при безпосередній роботі з комірками. Такі властивості діалогів можливі через те, що при застосуванні елементів керування викликаються макроси, що можуть контролювати дії оператора.

 • Конструювання діалогускладається з відкриття нових діалогових форм і розташування на них елементів керування відповідно обраному сценарію (плану) проведення діалогу. У багатьох випадках поряд з цим програмуються макроси, які потім зв'язуються з елементами керування і виконують команди користувача. Наприклад, макрос, що при натисканні на кнопку "Виконати" обчислює кредитну ставку. Оскільки елементи керування можуть брати дані з комірок робочого листа та повертати у них значення свого поточного стану, при конструюванні діалогів слід передбачити та заповнити такі комірки.

 • Елементи керуванняграфічні об'єкти, що використовуються для вводу команд а також вводу-виводу даних при веденні діалогу. До елементів керування відносяться:

 • Надпись (Label)текстовий рядок, що виводить інформацію прямо на фоні діалогової форми. Використовується для коментування подій та означення інших об'єктів діалогу.

 • Група (GroupBox, Frame) – рамка з надписом, що відокремлює декілька логічно поєднаних об'єктів від інших. Застосовується для оздоблення діалогових форм та об'єднання перемикачів у залежні групи.

 • Поле (EditBox, TextBox) – вікно, що може містити числові або текстові дані. Використовується для вводу-виводу. Призначений макрос викликається кожен раз, коли оператор змінює дані, наприклад – додає або видаляє одну літеру.

 • Кнопка (Button, CommandButton) – кнопка з надписом. Використовується для подання сигналу. Призначений макрос викликається при натисненні.

 • Флажок (CheckBox) – кнопка з надписом, що може змінювати свій стан при натисненні. Використовується для фіксації двох станів (є / нема). Призначений макрос викликається при натисненні. Поточний стан прапорця відбивається у призначеній комірці робочого листа.

 • Переключатель (OptionButton) – кнопка з надписом, що створює групу з іншими перемикачами. Вмикається при натисненні, одночас вимикаючи всі інші у групі. Використовується для вибору одного з багатьох. Призначений макрос викликається при натисненні. Номер включеного перемикача відбивається у комірці робочого листа, що призначена всім перемикачам групи.

 • Список (ListBox) – вікно, що містить рядки тексту. Використовується для вибору одного або кількох рядків по списку. Призначений макрос викликається кожен раз, коли оператор здійснює вибір, наприклад – пересуває маркер по списку. Текст списку може завантажуватися з комірок робочого листа, а номер обраного рядка - відбиватися у відповідній комірці.

 • Раскрывающийся список (DropDown, ComboBox) – те ж саме, що й список, але забезпечує вибір тільки одного рядка і у згорнутому вигляді відображає саме обраний рядок.

 • Поле с раскрывающимся списком (DropDown, ComboBox) – те ж саме, що й попереднє, але додатково забезпечує редагування даних, що отримані з обраного рядка.

 • Полоса прокрутки (ScrollBar) – елемент керування, що дозволяє поступово змінювати значення параметру шляхом пересування повзунка. Поточне значення параметра відбивається у призначеній комірці робочого листа. Призначений макрос викликається кожен раз, коли оператор змінює значення параметру.

 • Счетчик (Spinner, SpinButton) – аналогічно попередньому, але замість повзунка використовуються дві кнопки: збільшити-зменшити.

  Відмітимо, що кожен екземпляр елементу керування має свій ідентифікатор, що використовується при зверненні до цих елементів з програми. Крім того деякі екземпляри можуть мати назву, що не обов'язково співпадає з ідентифікатором. Назва просто відображується на них як коментуючий напис. Наприклад, кнопка з ідентифікатором "Кнопка 2" на рис.1 має назву "Итог" . • Налагодження діалогу – це налагодження макросів, що зв'язані з елементами керування, їх покрокове виконання на тестових даних і виправлення з метою досягнення бажаної реакції програмного додатку на дії оператора.^

1.2.Питання, на які треба звернути увагу при виконанні роботи


 • Як і для чого застосовуються діалоги?

 • Як створюється сценарій діалогу?

 • Які види елементів керування існують і як їх доцільніше використовувати?

 • Як розташовувати елементи керування на діалоговій формі, як задавати їх параметри і як зв'язувати макросами та комірками робочого листа?

 • Як налагоджувати діалоги?
  1. ^

   Порядок виконання роботи


 1. У ході роботи буде створено діалог, що автоматизує розрахунки за товар та послуги на автозаправній станції. Діалогова форма дозволяє вибирати з списків найменування пального, мастил та супутніх товарів, вводити кількість товару та враховувати форму оплати.

Загальний вид такої форми представлено на рис. 1.
Рис. 1

 1. Робота починається з виклику MS EXCEL.

Розпочніть нову книгу і запам’ятайте її у каталозі STUDENT під назвою LAB_12.XLS. Назвіть перший робочий лист “Лист1”.

На цьому листі створіть таблицю з довідковими даними про наявні товари, як це показано на рис. 2. Зверніть увагу та те, що ця таблиця повинна бути розташована починаючи з комірки В50. При іншому розташуванні треба буде змінити адреса комірок у наступних макросах та елементах керування.

 1. Започаткуйте нову діалогову форму з назвою "Ввод_данных" (команда ^ Сервис/Макрос/Редактор Visual Basic/Вставка/UserForm).

При виконанні вказаних команд запуститься спільна для всіх додатків система програмування Visual Basic, з'явиться нова діалогова форма та розкриється панель інструментів "Элементы управления (ToolBox)".

Змініть стандартний ідентифікатор цієї діалогової форми UserForm1 на новий "Ввод_данных", а заголовок діалогового вікна на << Продажа топлива >>. Для цього треба розкрити вікно "Свойства" через контекстне меню для форми, що створюється, і в ньому у поле (Name) ввести ідентифікатор форми "Ввод_данных", а у поле Caption назву << Продажа топлива >>.

 1. Тепер можна почати конструювання діалогу.

Першим кроком є розташування на Діалоговій формі всіх елементів керування, що зображені на рис.1. Як це робиться, розглянемо на прикладі створення нової групи і розташування у ній двох списків: простого та того, що розкривається і має поле для редагування.

На панелі "Элементы управления" натисніть на кнопку "Рамка". Перенесіть курсор мишки на поле форми і він зміниться з стрілки на хрестик. Цим курсором окресліть на Діалоговій формі місце для групи "Топливо", як це зображено на рис.1. З'явиться рамка нової групи. В “свойствах” цієї групи і замініть назву у полі Caption на "Топливо".

Тепер на панелі "Элементы управления" натисніть на кнопку "Список" і окресліть у межах групи "Топливо" місце для списка, як це зображено на рис.1. З'явиться новий пустий список. Назви в нього не передбачено, але ж ідентифікатор треба буде задати. Замініть у його властивості Name стандартний ідентифікатор на слово "Топливо".

^ Зверніть увагу на те, що слово "Топливо" у першому випадку було назвою, а у другому – ідентифікатором.

Аналогічно накресліть нижче елемент "Поле со списком" і дайте йому ідентифікатор "Объем_топлива".

 1. Р  Рис. 2

  озмістить на діалоговій формі решту елементів, що зображені на рис.1.

Після завершення конструювання на діалоговій формі мають бути розташовані 18 елементів керування. Їх опис зведено у таблиці 2:

Таблица 1
Ідентифікатор

Назва

Тип

Комірки

Пара­метри

Макрос

1

Итого

Итого = ...

Надпись


2

Объем_­масла
Поле


3

Frame1

Топливо

Рамка


4

Frame2

Масло

Рамка


5

Frame3

Сопутст­вую­щие товары

Рамка


6

Frame4

Вид расчета

Рамка


7

Рассчи­тать_­итог

Итог

Кнопка
Cancel = false Default = true

Рассчи­тать_­итог_­Click()

8

Конец_­ра­боты

Конец

Кнопка
Cancel = true

Default = false

Конец_­ра­боты_­Click()

9

Проверка_мас­ла

Проверка мас­ла

Флажок


10

Протир­ка_стек­ла

Протирка стек­ла

Флажок


11

Нал

Наличный

Переклю­чатель

Control­Source = Лист1!$F­$5012

Безнал

Безналич­ный

Переклю­чатель

Лист1!$F­$5013

Кредит

В кредит

Переклю­чатель

Лист1!$F­$5014

Топливо
Список

RowSource=Лист1!B51:B54

Multi­Select= 0 –fmMulti­Select­Single
15

Товары
Список

RowSource=Лист1!D51:D58

Multi­Select= 1 –fmMulti­Select­Multi
16

Масло
Раскры­вающийся список
ListRows= 8
17

Объем_­топ­ли­ва
Поле со списком

RowSource=Лист1!G53:G55

ListRows= 3
18

Ввод_­масла
Счетчик
Delay = 100,

Max = 10, Min = 0,

SmallChange = 1

Ввод_­масла_­Change() 1. Щоб наведені елементи керування функціонували правильно, вони повинні приймати та повертати дані. Це можна забезпечити шляхом призначення їм комірок, параметрів або макросів. Зробіть це стосовно з таблицею 1. Для цього треба розкрити панель “Окно свойств” і там для кожного елементу заповнити належні поля.

Наприклад, щоб при натисканні кнопки "Конец" діалог було завершено, задайте параметри Cancel = true, Default = false, і створіть макрос “Конец_ра­боты_Click()". Для цього двічі натисніть на цю кнопку. Розкриється вікно “Програма” і в нього автоматично буде записано пустий макрос для цієї події. Відредагуйте його так, щоб він став наступним:

Private Sub Конец_работы_Click()

Ввод_данных.Hide
End Sub

Зверніть увагу на те, що стандартний ідентифікатор макросу (у даному випадку Конец_работы_Click()) не можна зміняти, бо саме на нього налагоджується елемент керування.

Аналогічно для кнопки "Итог" треба буде створити макрос Рассчитать_итог_Click(), а для лічильника “Ввод_масла" – макрос Ввод_масла_Change().

Списки можна зв'язати з комірками, у котрих зберігається перелік їх елементів. Так, для списку "Топливо" це комірки B51:B54 з листа 1, а для списка "Товари" – D51:D58. Але це не єдиний засіб завдання елементів списків, для цього можна використовувати оператор Array(), що показано далі на прикладі списку "Масло".

 1. Щоб розроблений діалог можна було викликати на виконання, невистачає головного макросу "Автозапрака". Щоб створити його, спочатку треба вставити в проект новий модуль (Вставка/Модуль), а потім у вікні, що розкрилося, набрати наступний текст:

Sub Автозаправка() ' Работа с диалогами

With Ввод_данных

' Связать список с областью Листа1,

' которая содержит названия видов топлива.

' Эта область расположена в столбце C

' начиная со строки 51

' и содержит NT строк

NT = 4


.Товары.RowSource = "Лист1!D51:D58"


.Топливо.RowSource = "Лист1!B51:B" + CStr(50 + NT)


.Масло.List = Array("45 - Castrol", "53 - Mobil-1", _

"58 - Shell", "79 - LiquiMoly", "15 - Моторное 3")


' Установить курсор на первые строки списков

' и показать диалог Ввод_данных с этими списками

^ .Топливо.ListIndex = 0

.Масло.ListIndex = 0

.Show

' дальше все происходит при нажатии кнопок

End With


MsgBox ("СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ !")

End Sub


Для кнопки "Итог" створіть наступний макрос, аналогічно тому, як це було зроблено вище для кнопки "Конец":

Private Sub Рассчитать_итог_Click()

With Ввод_данных


' Получить номера выбранных строк в обычном и раскрывающемся списках

^ Номер_топлива = .Топливо.ListIndex

Номер_масла = .Масло.Value

' Узнать текущее количество видов товаров в списках

Количество_масел_всего = .Масло.ListCount

Всего_товаров = .Товары.ListCount

' Получить значение из редактируемого поля ввода

On Error GoTo M1

Объем_продажи_масла = Val(.Объем_масла.Text)

On Error GoTo M2

Объем_продажи_топлива = Val(.Объем_топлива.Text)

GoTo M3

M1: MsgBox ("Ошибка при вводе количества масла !")

Объем_продажи_масла = 0

GoTo M3

M2: MsgBox ("Ошибка: Ошибка при вводе количества топлива !")

Объем_продажи_топлива = 0

^ M3:

' Подсчитать отмеченные товары

Количество_отмеченных_товаров = 0

Стоимость_отмеченных_товаров = 0

For i = 0 To Всего_товаров - 1

If Товары.Selected(i) Then

Количество_отмеченных_товаров = Количество_отмеченных_товаров + 1

^ Стоимость_отмеченных_товаров = Стоимость_отмеченных_товаров _

+ ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").Cells(51 + i, 5).Value

End If

Next i

' Взять текст из списка и выделить число из первых двух символов

' этого текста

^ Цена_масла = Val(Left(Номер_масла, 2))

Обслуживание = 0

If .Проверка_масла.Value Then Обслуживание = Обслуживание + 0.5

If .Протирка_стекла.Value Then Обслуживание = Обслуживание + 0.75

With ThisWorkbook.Worksheets("Лист1")

^ ИТОГ = Стоимость_отмеченных_товаров + _

Объем_продажи_топлива * .Cells(51 + Номер_топлива, 3) + _

Объем_продажи_масла * Цена_масла

End With

If .Нал.Value Then ИТОГ = ИТОГ * 1

If .Безнал.Value Then ИТОГ = ИТОГ * 1.05

If .Кредит.Value Then ИТОГ = ИТОГ * 1.12

ИТОГ = ИТОГ + Обслуживание


' Вывести значение стоимости отмеченных товаров

' в текстове поле метки "Итого"

.Итого.Caption = "Итого: " + Format(ИТОГ, "## ##0.00") + " грн."


End With


End Sub


Для лічильника “Ввод_масла" створіть наступний макрос:

Private Sub Ввод_масла_Change()

Ввод_данных.Объем_масла.Text = Ввод_данных.Ввод_масла.Value

End Sub


Щоб легше було розібратися у алгоритмі функціонування цих макросів та їх реалізації на мові VBA, прийміть до уваги, що цей приклад призначено продемонструвати різноманітність можливостей VBA, тому деякі однакові дії навмисно запрограмовані по-різному. Наприклад, у рядках

.Товары.RowSource = "Лист1!D51:D58"


.Топливо.RowSource = "Лист1!B51:B" + CStr(50 + NT)


.Масло.List = Array("45 - Castrol", "53 - Mobil-1", _

"58 - Shell", "79 - LiquiMoly", "15 - Моторное 3")


застосовано три способи завдання елементів списку:

 • за допомогою діапазону робочого листа;

 • так само, але нижня границя діапазону задається змінною NT;

 • за допомогою масиву констант, що створюється функцією Array() .

Цього можна було б і не робити, якщо всі списки винести на робочий лист і зв'язати з елементами керування при конструюванні діалогу.

 1. Розглянемо макрос Автозаправка() .

Зверніть увагу на використання оператору With Ввод_данных. Його застосування дозволяє далі не вказувати кожен раз належність елементів до даної форми.

Простежимо ланцюжок дій, що відтворюється при виконанні інструкції .Товары.RowSource = "Лист1!D51:D58". На початку інструкції стоїть крапка, яка вказує, що дана інструкція є продовженням попереднього оператору With. Тобто насправді буде виконуватися інструкція Ввод_данных.Товары.RowSource = "Лист1!D51:D58". Розберемо її крок за кроком:

 • Інтерпретатор VBA обирає діалогову форму з назвою Ввод_данных;

 • Далі на цій формі обирається елемент керування Товары.

 • Властивості RowSource обраного елемента надається значення діапазону "Лист1!D51:D58".

Далі для списків "Топливо" і "Масло" поточними обираються перші елементи і метод .Show відображає діалогову форму на екрані. Тепер треба ввести в неї дані і натиснути кнопку "Итог". Буде проведено розрахунки і відображено результат – загальна сума. Остання дія – натиснути кнопку "Конец". Діалог буде завершено і виконається наступна інструкція MsgBox ("СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ !"), тобто буде видано означене повідомлення.

 1. Розглянемо макрос Рассчитать_итог_Click().

Він виконується при натисканні на кнопку "Итог".

Спочатку у змінні варіантного типу ^ Номер_топлива, Номер_масла тощо запам'ятовуються значення параметрів списків, тобто номер рядка з назвою палива (починаючи з 0) і назва обраного мастила. Відмітимо, що хоча за останньою змінною залишилась назва "Номер_масла", на відміну від версії програми для Office 95 у неї повертається не числовий індекс, а реальний вміст обраного рядку. Така можливість є у застосованого об'єкту ComboBox, що прийшов на зміну об'єкту Поле зі списком.

Потім у змінні Объем_продажи_масла та Объем_продажи_топлива заносяться значення, вказані продавцем. Але тут програма має діяти обережно, бо якщо дані вносяться руками, вони можуть містити помилки. Функція Val() перетворює текстовий вміст поля вводу до числового формату, і якщо це через помилки неможливо, виконуються інструкції по мітках М1 або М2 і виводиться повідомлення про місце помилки.

Наступна дія – розрахувати загальну вартість супутніх товарів. Самі ціни на них можна брати з 5-го стовпчика таблиці на Листі 1 (див. рис. 1). Але треба додавати до загальної суми тільки ті з них, що відмічені продавцем. Ця інформація міститься у властивості "Selected" для кожного рядка списку "Товари". Тому використовується цикл типа For, що поступово перебирає всі номери рядків i:

For i = 0 To Всего_товаров - 1

If Товары.Selected(i) Then

Количество_отмеченных_товаров = Количество_отмеченных_товаров + 1

Стоимость_отмеченных_товаров = Стоимость_отмеченных_товаров _

+ ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").Cells(51 + i, 5).Value

End If

Next i


Дещо інакше виділяється значення ціни на мастило, бо воно зберігається у одному рядку з його назвою – у перших двох літерах:

Цена_масла = Val(Left(Номер_масла, 2))


Ця інструкція виконується наступним образом:

 • Функція Left() відокремлює від рядка Номер_масла перші дві літери і передає їх функції Val() як параметр.

 • Функція Val() перетворює ці літери у число, котре й присвоюється змінній Цена_масла.


Далі йдуть розрахунки за нескладними формулами. Інтересним є врахування форми оплати. Тут не можна використатися оператором Select, як у версії програми для Office 95, бо зведені у одну групу перемикачі тепер не повертають спільне номер обраного з них. Кожен має свою властивість Value, що стає істиною при обранні.

При виведенні розрахованої суми у назву надпису "Итого" використовується функція Format(ИТОГ, "## ##0.00"), що перетворює число у рядок літер за заданим форматом. У цьому прикладі це 2 знаки після крапки (копійки) та пропуск між сотнями і тисячами гривень.

 1. Макрос Ввод_масла_Change() дуже простий.

Це наочний приклад безпосереднього зв'язування двох елементів керування за їх властивостями. Значення властивості Value елемента Spinner передається властивості Text елемента EditBox. Оскільки цей макрос виконується кожен раз при натисканні на кнопки лічильника, то складається враження, що лічильник "прокручує" значення у полі вводу і ці два елемента діють разом, як єдина конструкція. Однак вона не досить досконала, бо нема зворотнього зв'язку між полем вводу і значенням лічильника. Щоб переконатись у цьому достатньо ввести у це поле нове значення безпосередньо. Якщо тепер скористатися лічильником, то "прокрутка" почнеться не з нового значення, а з попереднього. Для запобігання цьому можна створити ще один макрос, зворотній макросу Объем_масла_Change(), і призначити його полю вводу "Объем_масла". Зробіть це самостійно.

Перевірте роботу діалогу, розрахував декілька варіантів продаж. Перевірте правильність реакції на помилки при вводі даних.

  1. ^

   Контрольні запитання


 1. Як створити діалогову форму?

 2. Наведіть приклади елементів керування для відображення текстів та розкажіть про їх властивості.

 3. Наведіть приклади елементів керування для вводу текстів та розкажіть про їх властивості.

 4. Наведіть приклади елементів керування для вибору варіантів та розкажіть про їх властивості.

 5. Як призначити макрос елементу керування?

 6. Як зв'язати елемент керування з областю на робочому листі?

 7. Як запустити діалог на виконання?

 8. Як налагодити діалог?

 9. Як створити комбінований ввід числових даних (з клавіатури та мишкою) і автоматично перевіряти коректність вводу?

 10. Наведіть декілька варіантів реалізації вибору товарів зі списку.

 11. Створіть макрос для підрахунку кількості обраних товарів при застосуванні списку.

 12. Створіть макрос для підрахунку кількості обраних товарів при застосуванні прапорців.

 13. Створіть макрос для визначення порядкового номеру обраного товару при застосуванні перемикачів.

 14. Створіть макроси для синхронної зміни числового значення у текстовому полі і лічильнику.
 1. ^

  Варіанти індивідуальних завдань для удоскона­лення матеріалу


Варіант 1. Створіть діалог для підтримки продажу парфумерних виробів.


Варіант 2. Створіть діалог для підтримки продажу електротехнічних виробів.


Варіант 3. Створіть діалог для підтримки продажу книг та періодичних видань.


Варіант 4. Створіть діалог для обслуговування абонементу бібліотеки.


Варіант 5. Створіть діалог для регістрації пацієнтів у лікарні.

 1. Рекомендована література


 1. Додж М. Кината К. Стинсон К. “Эффективная работа с Microsoft Excel 97”, – СПб.: Питер, 1998. – с. 953-968.

 2. Уэллс Э., Хешбаргер С. Microsoft Excel 97: разработка приложений. – СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 1998. – 624с.МСУ, Факультет комп’ютерних наук

Схожі:

Лабораторна робота №12: \"Розробка інтерфейсів та програмування діалогів в ms excel\" iconЛабораторна робота №11: " Мова програмування Visual Basic в застосуванні до ms excel "
Мета роботи: Засвоїти основні принципи програмування та налагоджування програм. Навчитися використанню автозапису макросів для автоматизації...
Лабораторна робота №12: \"Розробка інтерфейсів та програмування діалогів в ms excel\" iconЛабораторна робота №10: " Автоматизація розрахунків та аналізу даних за допомогою Microsoft Excel"
Мета роботи: Навчитися налагоджувати та використовувати ms excel при розв’язанні задач та розробляти системи для обробки даних на...
Лабораторна робота №12: \"Розробка інтерфейсів та програмування діалогів в ms excel\" iconЛабораторна робота №10: " Автоматизація розрахунків та аналізу даних за допомогою Microsoft Excel"
Мета роботи: Навчитися налагоджувати та використовувати ms excel при розв’язанні задач та розробляти системи для обробки даних на...
Лабораторна робота №12: \"Розробка інтерфейсів та програмування діалогів в ms excel\" iconЛабораторна робота №9: "Табличний процесор Microsoft Excel"
Мета роботи: Удосконалитися в тому, що електронні таблиці (ЕТ) є ефективний засіб обробки числової інформації. Навчитися створювати...
Лабораторна робота №12: \"Розробка інтерфейсів та програмування діалогів в ms excel\" iconЛабораторна робота №12 Класи-колекції C# Мета роботи: Вивчення використання в програмах вбудованих інтерфейсів Варіанти завдань для Лабораторної роботи №12
Зверніть увагу на реалізацію в C# базових абстрактних структур даних таких як стек, черга, бінарне дерево, тощо. В с# вони реалізовані...
Лабораторна робота №12: \"Розробка інтерфейсів та програмування діалогів в ms excel\" iconЛабораторна робота № Вбудовані інтерфейси C# Мета роботи: Вивчення використання в програмах вбудованих інтерфейсів Варіанти завдань для Лабораторної роботи №3
...
Лабораторна робота №12: \"Розробка інтерфейсів та програмування діалогів в ms excel\" iconНазва модуля: Обчислювальна техніка та програмування, ч. 2 Код модуля
Створення таблиць, запитів, форм, звітів з допомогою баз даних. Програмування циклічно-розгалужених програм. Іте­раційні цикли. Робота...
Лабораторна робота №12: \"Розробка інтерфейсів та програмування діалогів в ms excel\" iconЛекція 18 "Інформатика та комп'ютерна техніка" Тема Мова програмування Visual Basic в застосуванні до ms excel об’єкти vba: комірка, область, елемент керування, сторінка, книга, застосування, та їх методи
Багато з них мають візуальне відображення на екрані: комірки таблиці, робочі листи, панелі керування І навіть Excel в цілому – все...
Лабораторна робота №12: \"Розробка інтерфейсів та програмування діалогів в ms excel\" iconДокументи
1. /ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ь1.doc
2. /ЛАБОРАТОРНА...

Лабораторна робота №12: \"Розробка інтерфейсів та програмування діалогів в ms excel\" iconЛабораторна робота №6 Тема: Автоматизація оцінювання алгоритмів функціонування систем «людина-машина»
Мета: Набуття практичних навичок оцінювання алгоритмів діяльності людини-оператора програмним комплексом «Оцінка аф. Ms excel» з...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи