Лабораторна робота № ”Internet” icon

Лабораторна робота № ”Internet”
Скачати 83.38 Kb.
НазваЛабораторна робота № ”Internet”
Дата11.09.2012
Розмір83.38 Kb.
ТипДокументи

Інформатика та комп’ютерна техніка Internet

Лабораторна робота № ”Internet”


Мета роботи: Навчитися налагоджувати доступ до мережі Internet, працювати з браузером Internet Explorer

Теоретичні відомості

  1. Терміни та визначення


 • Browser (браузер) -засіб для перегляду Web-сторінок: програмне забезпечення, що надає графічний інтерфейс для інтерактивного пошуку, навігації, перегляду й обробки даних у мережі. Дозволяє переходити від одних сторінок до інших за допомогою гіперпосилань.

 • Dial-Up – з'єднання за допомогою телефонної лінії.

 • DNS (Domain Name System - доменна система імен) - засіб перетворення 12-символьного імені комп'ютера з формату nnn.nnn.nnn.nnn у легке і зрозуміле ім'я. Наприклад, який-небудь сервер може мати мережна адреса 199.234.118.2, тоді як його доменне ім'я буде cityюnet.com. Таке перетворення виробляється автоматично спеціальними серверами DNS.

 • Domain (домен) - ім'я комп'ютера чи мережі в Internet.

 • Download (завантаження) - процес копіювання файлу з віддаленого комп'ютера (хоста) з наступним записом на комп'ютер користувача. По дії - зворотний Upload.

 • E-mail (електронна пошта) - стандартний сервіс Internet, що дозволяє передавати і приймати адресовані повідомлення; електронні листи, складені на комп'ютері і потім послані по мережі іншому користувачу.

 • File server (файловий сервер) - програмне забезпечення, що працює в мережі і збереження, що забезпечує, і доступ до даних на виділених для цих цілей комп'ютерах; мережний комп'ютер, що забезпечує централізоване збереження файлів користувачів мережі й файлів для спільного використання.

 • FTP-client (FTP-клієнт) - сервісна програма, за допомогою якої можна установити з'єднання з FTP-сервером.

 • FTP-mail (FTP-пошта) - служба доставки файлів із FTP-серверів по електронній пошті.

 • FTP-server (FTP-сервер) -сервер, набудований на підтримку протоколу FTP. З'єднання із сервером виконується за допомогою FTP-клієнта.

 • FTP (File Transfer Protocol) - протокол передачі файлів, що регламентує процедуру обміну файлами між комп'ютерами в мережі; сервіс Internet для обміну файлами в мережі. Префікс URL для гіперпосилання на FTP-сервер має вид "ftp://".

 • Нотe page (початкова сторінка) - відправна сторінка Web-сайту. По початковій сторінці (її іноді називають головним обличчям Web-сайту) відвідувач одержує представлення про Web-сайт у цілому.

 • HTML-page (HTML-сторінка, HTML-документ) - документ у форматі HTML, що може містити текст, малюнки й інші елементи конструкції.

 • HTML (HyperText Markup Language - мова гіпертекстової розмітки) - мова програмування, за допомогою якого конструюється зовнішний вигляд Web-сторінок і задаються функції елементам керування сторінки.

 • HTTP (HyperText Transfer Protocol - протокол передачі гіпертексту) – протокол, призначений для спілкування клієнта й сервера в WWW. Забезпечує передачу Web-сторінок по Internet.

 • Hyperlink (гіперзв'язок - зсипання) – гіперпосилання, покажчик, що міститься в гіпертексті, що відсилає користувача до ділянки чи тексту зв'язаному документу, фізично розташованому на іншому чи комп'ютері в іншій папці. У мережі Internet щиглик по посиланню (звичайно, вона виділена в тексті окремим кольором і підкреслена) приводить до завантаження з мережі нової чи сторінки файлу.

 • Hypertext (гіпертекст) - документи, що містять зв'язки з іншими документами (чи внутрішні зв'язки, що мають,). Гіпертекстовий документ являє собою спеціальним образом розмічену текстову інформацію. При відображенні гіпертекстових документів окремі елементи тексту можуть служити посиланнями на інші документи. Механізм посилань, що доповнює текстову інформацію, є невід'ємною частиною гіпертексту. Web-сторінки, як правило, являють собою гіпертекстові документи, написані з використанням мови гіпертекстової розмітки HTML.

 • ICQ - технологія і програмне забезпечення для інтерактивного спілкування в Internet.

 • Internet – всесвітня мережа, що складається з мільйонів комп'ютерів і серверів, зв'язаних один з одним за допомогою телефонних ліній для обміну інформації.

  Internet об'єднує декілька інформаційних технологій, серед яких найважливіші такі:

 • електронна пошта E-mail;

 • універсальна система доступу до гіпертекстової інформації на Web-серверах у системі World Wide Web (WWW);

 • система передавання текстових і програмних файлів FTP;

 • система підтримки груп новин UseNet newsgroups та організації телеконференцій;

 • система передавання текстових файлів Gopher.

 • Internet Explorer - Web-браузер компанії Microsoft.

 • IP address (IP-адреса) - стандартний спосіб ідентифікації комп'ютера в Internet. Являє собою 32-бітне двоїчне число, що привласнюється кожному комп'ютеру в Мережі й однозначно ідентифікує його. Звичайно IP-адресу записують у виді послідовності чотирьох десяткових чисел, розділених крапками, причому ці десяткові числа можуть бути тільки з діапазону від 0 до 255 включно.

 • IР (Internet Protokol) (Протокол Internet) - міжгалузевий протокол, на якому заснована робота Internet. Забезпечує проходження пакета даних від відправника до адресата, проходячи при цьому через безліч мереж.

 • Java - мова програмування високого рівня, розроблена Sun Microsystems. Підтримує Internet-протоколи і використовується для програмування Java-апплетів. Програми мовою Java завантажуються з Web-сервера, інтерпретуються спеціальною програмою (як правило, Web-браузером) і виконуються на комп'ютері користувача.

 • Java applet (Java-апплет) - програмний код мовою Java, приєднаний до Web-сторінки і виконуваний на комп'ютері зі стандартним Web-браузером.

 • JavaScript (Java-скрипт) - мова опису сценаріїв, розроблена Netscape Communications. Являє собою скрипт-мову для WWW, заснований на Java. Код JavaScript може бути впроваджений прямо в сторінки HTML, однак щоб бути пізнаним, він повинний підтримуватися Web-браузером.

 • Modem (модем) - пристрій, призначений для перетворення цифрових даних в аналогову форму і назад із метою організації обміну даними між двома комп'ютерами (чи іншим устаткуванням) через канал зв'язку. Як канал зв'язку, як правило, виступає телефонна мережа загального чи користування виділена лінія.

 • Netscape Navigator - Web-браузер компанії Netscape Communication Corporation.

 • News (новини) - протокол Internet для одержання файлів від інформаційної служби новин у Internet. Гіперпосилання протоколу мають префікс "news://".

 • Newsgroup (телеконференція, група новин) - технологія проведення дискусій у Internet.

 • On-line - вид доступу в Internet, при якому обробка запитів користувача виробляється в режимі реального часу. Надає доступ до усіх сервісів Internet: електронній пошті, WWW, FTP і ін. Працюючи в цьому режимі, користувач запускає на своєму комп'ютері і на вузлах Internet програми для взаємодії з мережними сервісами.

 • Proxy server (проксі-сервер) - програмне забезпечення, що виконує роль проміжної ланки при інформаційному обміні між захищеною мережею і Internet.

 • TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) - Протокол керування передачею/Протокол Internet) – група стандартних протоколів для обміну даними між комп'ютерами в Інтернету.

 • Web - походить від англійського Web — "павутина". При згадуванні в зв'язку з Internet звичайно, вживається як синонім WWW.

 • Web-page (Web-сторінка, Web-документ) - складова частина Web-сайту. Звичайно, Web-сторінка — це електронний документ, оформлений у відповідності зі стандартом HTML. Може містити текст, зображення, Java-апплети й інші Web-элементи. Web-сторінка може бути статичної чи динамічно сгенерированою.

 • Web-Site (Web-сайт) - походить від англійського "site" (ділянка), визначається сукупністю Web-сторінок. Доступ до Web-сайту забезпечується протоколом HTTP.

 • URL (Uniform Resource Locator – універсальний локатор мережних ресурсів) – уніфікована адреса Web-сторінки, чи вузла іншого пристрою в Web чи Internet.

 • WWW (World Wide Web)складена мультимедійна частина Internet, що складається з мільйонів Web-сторінок на серверах, розкиданих по усьому світі. Кожна сторінка має свою адресу, називана URL, і містить гіперпосилання на інші Web-сторінки в Internet.

Организація доступу до Internet через провайдера заснована на сстворенні та настройці спеціального з'єднання засобами віддаленого доступу. Допомога у створенніи такого з'єднання зробить мастер Подключение к Интернету (Internet Connection Wizard).

Документи в WWW однозначно відшукують за уніфікованою адресою документа (URL), яка має такий вигляд:

<тип інформаційного простору>://<назва серверу>/<назва каталогу>/<назва підкаталогу>/<назва файлу>

Типи основних інформаційних просторів:

 • http – WWW-простір;

 • ftp – FTP-простір;

 • gopher – Gopher-простір;

 • news – UseNet-простір

 • mailt – простір адресів e-mail$

 • file – простыр файлыв.
  1. ^

   Питання, на які треба звернути увагу при виконанні роботи


 • У чому різниця між Web-сторінкою та Web-вузлом?

 • Яка мова програмування використовується для розробки Web-сторінок?

 • На чому заснована можливість однозначного пощуку потрібної Web-сторінки серед десятків мильйонів Web-сторінок усього інформаційного простору Интернет?

 • Що таке DNS?

 • Яке призначення броузерів?
^

Порядок виконання роботи


  1. Запустіть програму Internet Explorer. Ознайомтеся з настроюванням її за допомогою команди Сервис Свойства обозревателя.

  2. Прискоріть завантаження Web-сторінок, відключив загрузку малюнків та мульти-медіа файлів задопомогою команди ^ Севис Свойства обозревателя  Дополнительно та зніміть прапорці в групі Мультимедиа: Вывод рисунков, Анимация, Воспроизведение видео, Воспроизведение звуков. Для того, щоб завантажити та показати малюнок або мульти-медіа-файл, треба видати з контекстного меню відведеного для нього поля на Web-сторінці команду Показать рисунок.

  3. Замініть початкову сторінку на сторінку, на якій ви в заданий час знаходитесь.Відкрийте Web-сторінку по її URL-адресі, з папки Избранное, повторно, по посиланню, з панелі Ссылки, відкрийте нове вікно.

  4. Ознайомтеся з можливістю друку Web-сторінки, збереженням сторінки з малюнками (із контекстного меню малюнка треба зберігати малюнок або видача команди Правка Страница, при цьому вона буде відкрита у вікні HTML-редактора FrontPage Express і труднощів із збереженням не буде); реорганізацією папки Избранное, відправкою сторінки по електронній пошті, просмотром HTML-коду Web-сторінки.

  5. Створення профілю користувача (запис користувача в адресній книзі). Для цього виконайте команду ^ Сервис Свойства обозревателя Содержание Прфиль.

  6. Познайомтеся з пошуковими ситемами :www.altavista.com, www.yahoo.com, www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.aport.ru, www.meta-ukraine.com. Знайдіть потрібну для вас інфоормацію, застосовуючи пошук по ключовом словам.
^

Контрольні запитання


 1. Що таке Інтернет?

 2. Що входить до Інтернету?

 3. Як розшифровуються FTP, HTTP, WWW?

 4. Що таке гіпертекстове посилання?

 5. Що таке URL-адреса?

 6. Які є типи інформаційних просторів?

 7. Що таке ICQ?

 8. Яка відправна точка Web-сайту?

 9. Який пристрій забезпечує обмін даними між двома комп'ютерами через канал зв'язку?

 10. При якому виді доступу в Internet обробка запросів користувача виконується в режимі реального часу?.

 11. Яка группа стандартних протоколів забезпечує обмін даними між комп'ютерами в Інтернеті?

 12. Від чого походить слово Web?

 13. Що використовується для швидкого переходу до другого документу World Wide Web?

 14. Що таке IP-адреса?
^

Варіанти індивідуальних завдань для удосконалення матеріалу

Рекомендована література


 1. С.Симонович, Г.Евсеев, В. Мураховский ”Internet: Лаборатория мастера: практическое руководство по эффективным приемам работы в интернете". – М.: АСТ-ПРЕСС: Инфорком-Пресс, 2000.

 2. Б. Богумирский ”Энциклопедия Windows 98". – СПб.: Питер, 1998.

 3. В. Леонтьев ”Персональный компьютер. Универсальный справочник пользователя 2000". – М.:ОЛМА-ПРЕСС, 2000.

 4. А. Денисов "Internet Explorer 5.5: справочник”. – СПб: Питер, 2001.МСУ, Факультет комп’ютерних наук

Схожі:

Лабораторна робота № ”Internet” iconЛабораторна робота №19 ”Internet”
Мета роботи: Навчитися налагоджувати доступ до мережі Internet, працювати з браузером Internet Explorer
Лабораторна робота № ”Internet” iconФормат опису модуля
Підготовка до роботи в Internet. Робота з Microsoft Internet Explorer. Електронна пошта І новини. Програма проведення телеконференцій...
Лабораторна робота № ”Internet” iconДокументи
1. /ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ь1.doc
2. /ЛАБОРАТОРНА...

Лабораторна робота № ”Internet” iconДокументи
1. /Лабораторн_ роботи гр. 721/Вх_дний контрол з ЛАБ. РОБ. Ф_ЗИКА.doc
2. /Лабораторн_...

Лабораторна робота № ”Internet” iconДокументи
1. /Лабораторн_ роботи гр. 721/Вх_дний контрол з ЛАБ. РОБ. Ф_ЗИКА.doc
2. /Лабораторн_...

Лабораторна робота № ”Internet” iconЛекция Интернет Вопросы лекции: Общие сведения История сети Общая характеристика сети Протоколы сети Услуги сети
Охватывает целое семейство протоколов, прикладные программы, и даже саму сеть. Tcp/ip — это технология межсетевого взаимодействия,...
Лабораторна робота № ”Internet” iconДокументи
1. /Internet Kafedra/_нтерпретац_я тексту _ переклад.doc
2. /Internet...

Лабораторна робота № ”Internet” iconЛабораторна робота №15: ”ms ассеss. Робота з формами”
Мета роботи: Уміти виводити на екран дані зі створеної раніше таблиці у вигляді форми, вставляти у форми елементи керування
Лабораторна робота № ”Internet” iconЛабораторна робота з англійської мови для студентів IV курсу історичного факультету. Спецкурс «Сучасна Європа»
Лабораторна робота з англійської мови для студентів IV курсу історичного факультету
Лабораторна робота № ”Internet” iconЛабораторна робота 61

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи