Інвестиційна та будівельна діяльність investment and cjnstruction activity icon

Інвестиційна та будівельна діяльність investment and cjnstruction activity
Скачати 259.68 Kb.
НазваІнвестиційна та будівельна діяльність investment and cjnstruction activity
Дата11.09.2012
Розмір259.68 Kb.
ТипДокументи

5. ІНВЕСТИЦІЙНА ТА БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

INVESTMENT AND CJNSTRUCTION ACTIVITY


5.1. Інвестиції в основний капітал і будівельні та монтажні роботи

Fixed capital investment and construction and assembly work

(у порівнянних цінах; млн.грн.)
Інвестиції в

У тому числі за формами власності
основний капітал

приватна (вклю-

колек­-

з неї

держав-

інших держав,чаючи кошти насе-лення на будівництво власних житлових будинків)

тивна

сільсько-господар-ські під- приємства

на

міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав

Інвестиції в основний капітал

1985

44690

1373

7454

6255

35863

...

1990

55368

1747

10544

8876

43077

...

1995

16097

  913

4994

1608

10185

5

1996

12557

  931

4937

1110

6684

5

1997

11483

1036

5177

930

5266

4

1998

12034

937

5473

595

5580

44

^ Будівельні та монтажні роботи

1985

34236

1821

6719

5478

25696

...

1990

37319

2317

8853

7361

26149

...

1995

10797

  875

3054

1105

6865

3

1996

  7450

  892

2495

609

4060

3

1997

  6727

992

2541

542

3191

3

1998

6908

907

2932

345

3044

25

У цій та наступних таблицях вартісні показники наведені у порівнянних цінах, за які прийнято фактичні ціни, що склались у будівництві у 1996 р.


^ 5.2. Структура інвестицій в основний капітал за формами власності

(у % до загального обсягу)

Fixed capital investment structure, by type of ownership (in % to the total)^ 5.3. Інвестиції в основний капітал і будівельні та монтажні роботи

за рахунок державних централізованих джерел фінансування

Fixed capital investment, and construction and assembly work,
through the government centralized financing sourcesІнвестиції в основний капітал

Будівельні та монтажні роботи
у порівнянних цінах, млн. грн.

у відсотках до загального

обсягу

у порівнянних цінах, млн. грн.

у відсотках до загального обсягу

1985

35863

80

29443

86

1990

14949

27

12315

33

1995

 3526

22

3066

28

1996

 1907

15

1611

22

1997

  967

 8

727

11

1998

1011

8

697

11^ 5.4. Інвестиції в основний капітал за призначенням

Fixed capital investment, for production and non-production enterprises


Інвестиції в

У тому числі в об’єкти
основний капітал

виробничого призначення

невиробничого призначення

^ У порівнянних цінах, млн грн.
1985

44690

32592

12098

1990

55368

39826

15542

1995

16097

9733

6364

1996

12557

8098

4459

1997

11483

  7442

  4041

1998

12034

7903

4131

^ У відсотках
1985

100

73

27

1990

100

72

28

1995

100

59

41

1996

100

64

36

1997

100

66

34

1998

100

68

32^ 5.5. Введення в дію окремих виробничих потужностей

Selected production capacities put into service
1985

1990

1995

1996

1997

1998

Електростанції (без колгоспних), млн кВт

1,0

0,3

2,6

-

1,0

0,0

Трансформаторні понижуючі підстанціїнапругою 35кВ і вище, тис. кВ.А

2666,1

3685,0

239,2

403,0

305,1

1167,3

Газопроводи магістральні і відводи

від них, км


1151


207


425


183


297


249

Свердловини, шт.нафтові

43

41

22

36

44

43

газові

47

27

98

40

69

58

Потужності по видобутку вугілля, тис.т

1520

4870

100

-

-

110

Потужності по виробництву:збірних залізобетонних конструкцій івиробів, тис. м3

322,6

307,2

8,0

-

16,5

-

цегли будівельної, млн. шт.умовної цегли

4

10

70

74

34

2^ 5.6. Основні показники по будівництву в агропромисловому комплексі

Basic construction indicators in the agro-industrial complex
1985

1990

1995

1996

1997

1998

Інвестиції в основний капітал, млн грн.

14146

18845

3786

2654

2229

1713

Введення в дію:тваринницьких приміщень (включаючи

механізовані ферми та комплекси), тис. скотомісць:для великої рогатої худоби

403,4

207,9

36,8

17,0

17,4

2,4

для свиней

217,6

128,5

21,6

15,9

11,7

4,4

для овець

82,1

28,0

3,4

1,0

0,7

-

зрошуваних земель, тис. га

101,9

44,3

4,5

1,2

0,3

0,1

осушених земель, тис. га

132,7

71,0

4,0

1,1

1,1

-

потужностей по виробництву:цукру-піску, тис. ц переробкибуряків за добу

63,2

13,0

-

13,0

32,0

-

м’яса, тонн за зміну

55,0

19,0

56,8

38,1

98,5

15,2

продукції з незбираного молока,тонн за зміну

150,0

334,2

218,6

194,2

129,8

28,0

сиру, тонн за зміну

-

1,7

0,6

11,7

2,1

-

олії, тонн переробки олієнасіння задобу методом екстракції

-

6,5

6,2

2,2

28,1

109,0

плодоовочевих консервів, млн.умовних банок

53,3

33,2

26,8

10,0

6,6

3,0


Житлове і соціально-культурне будівництво

Residential, social and cultural construction


^ 5.7. Інвестиції в основний капітал у житловому будівництві

Fixed capital investment in residential construction

(у порівнянних цінах; млн. грн.)
Інвестиції

У тому числі за формами власності
в основний

приватна

колек-

з неї

дер-

інших дер-
капітал

(включаючи кошти населення на бу­дів­ництво влас­них житлових будинків)

тивна

житлово-будівель-ні коо­перативи

сільсько-госпо­дарські підпри­ємства

жавна

жав, міжна­родних організацій та юридичних осіб інших держав

1985

6910

1373

1337

518

790

4200

...

1990

8970

1747

1240

504

574

5983

...

1995

3353

815

765

97

128

1771

2

1996

2443

874

628

53

71

940

1

1997

2271

969

626

38

49

675

1

1998

2093

919

552

24

26

616

6


^ 5.8. Введення в експлуатацію житлових будинків

Residential construction, by type of ownership and total area constructed

(тис. м2 загальної площі)
Введено в

У тому числі за формами власності
експлуата-цію

приватна (включаючи


колек-

з неї


дер-


інших держав,кошти насе-лення на будівництво власних житлових будинків)

тивна

житлово-будівель-ні коопера­тиви

сільсько­господар-ські підпри­ємства

жавна

міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав

Всього

1985

19193

5178

3086

1649

1385

10929

...

1990

17447

4397

2597

1520

818

10453

...

1995

8663

3893

1741

288

267

3022

7

1996

6754

3485

1543

225

141

1720

6

1997

6369

3503

1536

156

121

1297

33

1998

5601

3164

1298

131

56

1124

15

^ У сільській місцевості

1985

4742

2714

1159

2

1155

869

...

1990

3423

1858

735

7

715

830

...

1995

2207

1607

307

5

236

292

1

1996

1405

1100

186

3

127

119

0,2

1997

1397

1153

162

7

101

82

0,2

1998

1070

933

72

2

46

65

-

^ 5.9. Введення в експлуатацію житлових будинків
та кількість збудованих квартир


Residential buildings constructed, by number and area per 1 000 persons


(на 1000 населення)
Введення в експ-

У тому числі

Кількість

У тому числі
луатацію загальної площі, м2

в міських поселеннях

в сільській місцевості

збудованих квартир

в міських поселеннях

в сільській місцевості

1985

377

440

262

6,7

8,2

4,0
1990

338

404

202

5,6

7,0

2,8
1995

169

186

133

2,3

2,7

1,5
1996

133

156

85

1,7

2,1

0,9
1997

126

146

86

1,6

1,9

0,9
1998

112

134

66

1,3

1,7

0,6

^ 5.10. Кількість квартир, збудованих у будинках квартирного типу

Apartments constructed, by number, average size and type of ownership

Збудовано

У тому числі за формами власності


приватна

ко-

з неї

дер-

інших держав,(включаючи кошти населення на будівництво власних житлових будинків)

лек­тив­на

житло­во-буді­вельні коопера-тиви

сільськогос­подарські підпри-ємства

жав­на

міжнародних організа­цій та юридичних осіб інших держав
Тисяч
1985

321

74

52

30

21

195

...
1990

279

59

41

26

11

179

...
1995

118

40

29

  5

  3

  49

  0,12
1996

  88

35

25

  4

  2

  28

0,11
1997

  80

34

24

   3

    1,5

  21

0,5
1998

67

30

20

2

0,7

17

0,3
^ Середній розмір квартир, м2 загальної площі
1985

57,7

  69,9

58,5

55,2

64,3

52,8

...
1990

61,3

  75,1

61,6

58,2

71,4

56,7

...
1995

72,9

  96,3

61,0

56,9

81,9

60,6

61,2
1996

76,4

100,0

60,9

59,8

79,8

61,0

52,0
1997

79,4

101,4

63,6

58,1

78,1

61,7

63,3
1998

83,5

105,7

66,5

59,9

82,3

64,8

59,5


^ 5.11. Введення в експлуатацію об’єктів соціально-культурного призначення

Social and cultural facilities put into service

1985

1990

1995

1996

1997

1998

Дошкільні заклади освіти, тис. місць

90

48

 7

2,8

2,4

0,7

Середні заклади освіти, тис.учнівських місць

180

164

54

29

18

24

Професійно-технічні заклади освіти,тис. учнівських місць

16,8

2,6

 1,2

-

-

-

Вищі заклади освіти:І-ІІ рівнів акредитації, тис. м2 загальноїплощі учбово-лабораторних будівель

39,6

33,5

8,3

-

3,0

-

ІІІ-ІV рівнів акредитації, тис.м2 загальноїплощі учбово-лабораторних будівель

115,5

63,5

29,9

3,6

9,3

33,5

Лікарні, тис. ліжок

11,2

6,4

 2,5

1,4

1,2

0,8

Амбулаторно-поліклінічні заклади,тис. відвідувань за зміну

36

 20

10

4,5

4,4

4,0

Будинки-інтернати для престарілих таінвалідів, місць

527

1019

258

32

-

-

Клуби і будинки культури, тис. місць

43

   37

   5,4

0,9

2,1

0,6^ 5.12. Введення в експлуатацію об’єктів соціально-культурного
призначення у сільській місцевості


Social and cultural facilities put into service, in rural area

Дошкільні за­клади освіти, тис. місць

Середні заклади освіти, тис. уч­нівських місць

Лікарні, тис. лі­жок

Амбулаторно-поліклі­нічні заклади, тис. відвідувань за зміну

Клуби і будинки культури, тис. місць

1985

35

65

2,3

6,5

38,8

1990

20

61

0,8

6,4

32,1

1995

3,1

18

0,3

2,0

4,0

1996

1,1

12

  0,05

0,6

0,9

1997

0,9

8

0,2

0,7

1,5

1998

0,4

11

-

0,5

0,5Схожі:

Інвестиційна та будівельна діяльність investment and cjnstruction activity iconАнотація дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» Актуальність
Актуальність. Міжнародна інвестиційна діяльність посідає особливе місце у системі сучасного міжнародного бізнесу. Це обумовлено багатьма...
Інвестиційна та будівельна діяльність investment and cjnstruction activity iconАнотація дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» Актуальність
Актуальність. Міжнародна інвестиційна діяльність посідає особливе місце у системі сучасного міжнародного бізнесу. Це обумовлено багатьма...
Інвестиційна та будівельна діяльність investment and cjnstruction activity iconКонспект лекцій з дисципліни «Інноваційно-інвестиційна діяльність комунальних підприємств»
Конспект лекцій з дисципліни «Інноваційно-інвестиційна діяльність комунальних підприємств» (для студентів 5 курсу спеціальності 050107...
Інвестиційна та будівельна діяльність investment and cjnstruction activity iconТеми рефератів з дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність»
move to 0-16381012
Інвестиційна та будівельна діяльність investment and cjnstruction activity iconДля студентів та викладачів факультету
Круглий стіл «Інноваційно-інвестиційна діяльність як чинник стабілізації економіки регіонів та держави»
Інвестиційна та будівельна діяльність investment and cjnstruction activity iconТеми рефератів з дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність»
Фактори, що визначають масштаби І напрями інвестиційної діяльності уряду на міжнародних фінансових ринках
Інвестиційна та будівельна діяльність investment and cjnstruction activity iconП и сьмова дов і дка Інвестиції. Інвестиційна діяльність
Способи приведення варіантів інвестиційних проектів на фазі їх експлуатації до порівняльного вигляду [Текст] / С. Я. Салига, К. С....
Інвестиційна та будівельна діяльність investment and cjnstruction activity iconБібліотека Довідково-бібліографічний відділ Інвестиційна діяльність в будівельній галузі
Текст]: реком список літерат. / Харків нац акад міського госп-ва; уклад.: Н. О. Рибакова, О. М. Науменко, Н. Б. Давидова. – Х.: Хнамг,...
Інвестиційна та будівельна діяльність investment and cjnstruction activity iconПротокол № від 2012 р. Ректор Мельничук С. В
Практично всі економічні інструменти господарювання (ціноутворення, оплата праці, комерційні розрахунки, інвестиційна діяльність,...
Інвестиційна та будівельна діяльність investment and cjnstruction activity iconВступ
України. Необхідність вирішення сформованих завдань обумовлює доцільність розгляду порівняно нової категорії економічної науки, а...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи