Методичні рекомендації з курсу “Господарське законодавство” icon

Методичні рекомендації з курсу “Господарське законодавство”
Скачати 98.65 Kb.
НазваМетодичні рекомендації з курсу “Господарське законодавство”
Дата11.09.2012
Розмір98.65 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з курсу “Господарське законодавство”.

1. ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН.

 1. Правові основи управління економікою України.

 2. Господарське законодавство і господарське право, їх співвідношення. Поняття, мета, принципи й методи господарського права

 3. Джерела господарського права.

 4. Значення арбітражної практики у господарських відносинах.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Демиденко В.В., Шемякин О.М. Право України: Навч. посібник для вузів. - К.: ІСДО, 1994. - 79 с.

 2. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Основи господарського права України: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1995. - 204 с.

 3. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. - К.: Вентурі, 1996. - 288 с.


2. ГОСПОДАРСЬКІ ПРАВОВІДНОСИНИ

 1. Поняття господарських правовідносин.

 2. Види господарських правовідносин.

 3. Виникнення й зміни господарських правовідносин.

 4. Суб’єкти господарських правовідносин.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Демиденко В.В., Шемякин О.М. Право України: Навч. посіб­ник для вузів. - К.: ІСДО, 1994. - 79 с.

 2. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Основи господарського права України: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1995. - 204 с.

 3. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. - К.: Вентурі, 1996. - 288 с.


3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИІІЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

 1. Поняття підприємницької діяльності.

 2. Суб'єкти підприємницької діяльності.

 3. Принципи підприємницької діяльності.

 4. Держава і підприємці.

 5. Державна реєстрація підприємницької діяльності.

 6. Припинення діяльності суб'єктів підприємницької діяльнос­ті.

 7. Правове регулювання підприємницької діяльності.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Основи господарського права України: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1995. - 204 с.

 2. Пилипенко А. Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. - К.: Вентурі, 1996. - 288 с.

 3. Закон України "Про підприєм­ництво" від 7 лютого 1991 року.


4. ПРАВО ВЛАСНОСТІ

 1. Поняття та зміст права власності.

 2. Суб’єкт права власності.

 3. Форми і види права власності.

 4. Види набуття права власності.

 5. Підстави припинення права власності.

 6. Захист права власності.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Цивільний кодекс України.

 2. Про власність: Закон України від 7лютого 1991 року.


5. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ.

 1. Правове положення підприємств.

 2. Правове положення об’єднання підприємств.

 3. Правове положення господарських товариств.

 4. Неприбуткові організації та їх господарська діяльність.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Основи господарського права України: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1995. - 204 с.

 2. Пилипенко А. Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. - К.: Вентурі, 1996. - 288 с.

 3. Закон України "Про підприєм­ництво" від 7 лютого 1991 року.


6. ПРАВОВИЙ СТАТУС МАЙНА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН.

 1. Правовий статус майна підприємства.

 2. Правовий статус майна об'єднань підприємств.

 3. Правовий статус майна товариств.

 4. Правовий статус майна неприбуткових організацій.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Основи господарського права України: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1995. - 204 с.

 2. Пилипенко А. Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. - К.: Вентурі, 1996. - 288 с.

 3. Закон України "Про підприєм­ництво" від 7 лютого 1991 року.

 4. Про господарські товариства: Закон України від 19 ве­ресня 1991 року.


7. ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

 1. Поняття господарських зобов'язань.

 2. Виникнення господарських зобов'язань.

 3. Виконання зобов'язань.

 4. Забезпечення виконання господарських зобов’язань.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Основи господарського права України: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1995. - 204 с.

 2. Пилипенко А. Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. - К.: Вентурі, 1996. - 288 с.

 3. Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 року.

 4. Цивільний кодекс України. .


8. ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ

 1. Поняття господарського договору.

 2. Значення й функції господарського договору.

 3. Система господарських договорів.

 4. Порядок укладання господарського договору.

 5. Зміст господарських договорів.

 6. Зміни та припинення господарських договорів.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Основи господарського права України: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1995. - 204 с.

 2. Пилипенко А. Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. - К.: Вентурі, 1996. - 288 с.

 3. Закон України "Про підприєм­ництво" від 7 лютого 1991 року.

 4. Цивільний кодекс України.


9. ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 1. Поняття та види господарсько-правової відповідальності.

 2. Підстави господарської відповідальності.

 3. Господарсько-правові санкції.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Основи господарського права України: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1995. - 204 с.

 2. Пилипенко А. Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. - К.: Вентурі, 1996. - 288 с.

 3. Закон України "Про підприєм­ництво" від 7 лютого 1991 року.

 4. Цивільний кодекс України.


10. ЗАХИСТ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 1. Поняття, шляхи, форми й методи захисту господарських прав та законних інтересів господарських суб’єктів.

 2. Недійсність господарських угод. Загальні поняття про представництво і строки в господарських відносинах.

 3. Доарбітражне врегулювання господарських спорів.

 4. Конституційні основи державного арбітражу, система і компетенція його органів.

 5. Порядок розгляду господарських спорів державними арбі­тражними судами.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Основи господарського права України: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1995. - 204 с.

 2. Пилипенко А. Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. - К.: Вентурі, 1996. - 288 с.

 3. Закон України "Про підприєм­ництво" від 7 лютого 1991 року.

 4. Арбітражний процесуальний кодекс України.


11. РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА

 1. Поняття банкрутства.

 2. Підстави для застосування банкрутства.

 3. Провадження у справах про банкрутство.

 4. Наслідки визнання боржника банкрутом.

 5. Черговість задоволення претензія кредиторів.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Основи господарського права України: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1995. - 204 с.

 2. Пилипенко А. Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. - К.: Вентурі, 1996. - 288 с.

 3. Закон України "Про підприєм­ництво" від 7 лютого 1991 року.

 4. Арбітражний процесуальний кодекс України.


12. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Поняття та юридичні ознаки біржі.

 2. Функції, права та обов’язки біржі.

 3. Види біржових угод.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Основи господарського права України: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1995. - 204 с.

 2. Пилипенко А. Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. - К.: Вентурі, 1996. - 288 с.

 3. Закон України "Про підприєм­ництво" від 7 лютого 1991 року.

 4. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18 червня 1991 року.


1З. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВИХ ВІДНОСИН

 1. Поняття та види кредиту.

 2. Кредитний договір.

 3. Порядок відкриття рахунків у банках.

 4. Розрахункові правовідносини.

 5. Порядок та форми розрахунків у господарському обігу.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Основи господарського права України: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1995. - 204 с.

 2. Пилипенко А. Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. - К.: Вентурі, 1996. - 288 с.

 3. Закон України "Про підприєм­ництво" від 7 лютого 1991 року.

 4. Закон України "Про банки і банків­ську діяльність".


14. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Поняття зовнішньоекономічної діяльності.

 2. Принципи зовнішньоекономічної діяльності.

 3. Суб’єкти зовнішньоекономічних відносин та види їх діяльності.

 4. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 5. Відповідальність у зовнішньоекономічних відносинах.

 6. Правовий режим іноземних інвестицій.

 7. Правовий статус вільних економічних зон.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Основи господарського права України: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1995. - 204 с.

 2. Пилипенко А. Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. - К.: Вентурі, 1996. - 288 с.

 3. Закон України "Про підприєм­ництво" від 7 лютого 1991 року.

 4. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України року » 25.

 5. Митний кодекс України

 6. Про підприємництво: Закон України від 7 лютого 1991 року.

 7. Про господарські товариства. Закон України від 19 верес­ня 1991 року.


15. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 1. Право інтелектуальної власності.

 2. Винахідна /корисна модель/ як результат творчої діяльності.

 3. Охорона прав на промислові зразки.

 4. Охорона прав на знаки для товарів.

 5. Авторські і суміжні права та їх правовий захист.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі; Закон Укра­їни від 15 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. -1994. -» 7. - Ст. 32.

 2. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. - 1994. -» 7. - Сг. 34.

 3. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 16 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради Укра­їни. - 1994. - » 7. - Ст. 36.

 4. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. - » ІЗ. -Сг. 64.

 5. Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих ак­тів України щодо охорони інтелектуальної власності: Закон України від 28 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України. -1995. - » ІЗ. - Ст. 85.

 6. Про приєднання України до Бернської конференції про охо­рону літературних і художніх творів /Паризького акту від 24 лип­ня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року/: Закон України від ЗІ травня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. - 1995. -» 21. - Ст. 155.

 7. Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 року.


16. АНТИМОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

 1. Монополізм у ринкових відносинах та зловживання ним.

 2. Правовий статус Антимонопольного комітету.

 3. Відповідальність за порушення антимонопольного законодав­ства.

 4. Розгляд справ про порушення антимонопольного законодавства.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Основи господарського права України: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1995. - 204 с.

 2. Пилипенко А. Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. - К.: Вентурі, 1996. - 288 с.

 3. Закон України "Про підприєм­ництво" від 7 лютого 1991 року.

 4. Про Антимотоп.пьний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р.

 5. Про арбітражний суд. Закон України від 4 липня 1991 року.

 6. Арбітражний процесуальний кодекс України.
Схожі:

Методичні рекомендації з курсу “Господарське законодавство” iconМетодичні рекомендації з навчальної дисципліни „ господарське право для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Господарське право» /Укл.: доктор історияних наук, професор В. М. Заруба. – Дніпропетровськ:...
Методичні рекомендації з курсу “Господарське законодавство” iconМетодичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни " господарське законодавство" для студентів денної та заочної форм навчання
Вступ
Методичні рекомендації з курсу “Господарське законодавство” iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Господарське законодавство” для студентів денної та заочної...
Методичні рекомендації з курсу “Господарське законодавство” iconДокументи
1. /П_гач, Труфонова - Господарське законодавство, 2005.doc
Методичні рекомендації з курсу “Господарське законодавство” iconДокументи
1. /П_гач, Труфонова - Господарське законодавство, 2005.doc
Методичні рекомендації з курсу “Господарське законодавство” iconМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації та завдання до контрольної роботи "Економічна ефективність капіталовкладень" з курсу "Економіка виробництва"...
Методичні рекомендації з курсу “Господарське законодавство” iconМетодичні рекомендації з предмету «Історія української культури»
Методичні рекомендації містять робочу програму з курсу, контрольні питання, рекомендації до семінарських занять, перелік підручників...
Методичні рекомендації з курсу “Господарське законодавство” iconПитання для іспиту з дисципліни “Господарське законодавство”
Правовий стату об'єднання підприємств. 10. Правовий статус господарських товариств
Методичні рекомендації з курсу “Господарське законодавство” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні рекомендації до вивчення курсу «конфліктологія»
Методичні рекомендації до вивчення курсу «Конфліктологія» для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 050201 – «Менеджмент...
Методичні рекомендації з курсу “Господарське законодавство” iconМетодичні рекомендації до курсу дизайн шкільних та офісних інтерєрів для студентів спеціальності
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №2...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи