Питання по темі \"Поняття І принципи підприємницької діяльності\" icon

Питання по темі "Поняття І принципи підприємницької діяльності"
Скачати 57.21 Kb.
НазваПитання по темі "Поняття І принципи підприємницької діяльності"
Дата11.09.2012
Розмір57.21 Kb.
ТипДокументи

Питання по темі "Поняття і принципи підприємницької діяльності".


 1. Який вид діяльності називається підприємницькою?

 2. Чим підприємницька діяльність відрізняється від інших видів діяльності?

 3. Назвіть можливих суб'єктів підприємницької діяльності.

 4. Які категорії громадян не можуть займатися підприємницькою діяльністю?

 5. Які види підприємницької діяльності можуть здійснюватися лише державними підприємствами?

 6. Які види підприємницької діяльності підлягають ліцензуванню Кабінетом Міністрів або уповноваженими органами?

 7. Які документи повинні бути надані відповідним органам для отримання ліцензії фізичними особами?

 8. Які документи повинні бути надані відповідним органам для отримання ліцензії юридичними особами?

 9. За яких умов може бути анульована ліцензія?


Питання по темі "Державна реєстрація підприємництва"


 1. Якими органами здійснюється державна реєстрація підприємництва? Дайте якомога вичерпніший перелік.

 2. Які документи повинні бути надані для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи?

 3. Які документи повинні бути надані для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи?

 4. Що є підставою для анулювання державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності?

 5. Опишіть дії державних органів з реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та вкажіть строки вчинення цих дій.

 6. Вкажіть особливості здійснення підприємницької діяльності відокремленими підрозділами суб'єктів підприємницької діяльності. Зверніть особливу увагу на порядок їх реєстрації.

 7. Опишіть порядок дій зі створення комерційного банку.

 8. В якому разі засновникам банку може бути відмовлено в реєстрації банку?

 9. Які органи беруть участь в реєстрації комерційного банку?


Питання до теми "Поняття, особливості, принципи поєднання господарського законодавства з комерційним правом інших країн і міжнародними угодами".


 1. Дайте визначення господарського законодавства.

 2. Опишіть особливості господарського законодавства.

 3. Правом якої країни регулюються права та обов'язки сторін в зовнішньоекономічних відносинах?

 4. В чому полягає територіальний принцип?

 5. Які норми мають пріоритет: встановлені міжнародним договором (угодою) або ж встановлені законодавством України про підприємства?


Питання до теми "Нормативні акти господарського законодавства".


 1. Дайте визначення нормативного акту господарського права.

 2. Назвіть основні параметри класифікації нормативних актів господарського права.

 3. Яке значення вкладається в термін "власне господарське законодавство"?

 4. Перелічіть види підзаконних нормативних актів, що містять норми господарського права.

 5. Наведіть кілька прикладів господарських законів про окремі види відносин.

 6. Опишіть класифікацію нормативних актів господарського права за змістом норм.

 7. Назвіть основні нормативні акти, що містять норми законодавства про ринки капіталу.

 8. Які відносини регулює законодавство про зовнішньоекономічну діяльність?

 9. Які закони лежать в основі господарського законодавства?


Питання до теми "Правовий статус підприємств".


 1. Дайте визначення підприємства.

 2. Опишіть класифікацію підприємств за організаційною формою.

 3. Дайте визначення поняття казенного підприємства.

 4. Перелічіть види колективних підприємств.

 5. Назвіть види спільних підприємств.

 6. Яким чином засновники підприємства реалізують свої засновницькі права?

 7. Перелічіть установчі документи і відомості, що повинні в них зазначатися.

 8. Які є підстави для добровільного припинення діяльності підприємства.

 9. За яких умов діяльність підприємства може бути припинено примусово?

 10. Перелічіть види реорганізації підприємства.Питання до теми "Власність"


 1. Дайте визначення поняття "власність".

 2. Перелічіть складові частини відносин власності.

 3. Опишіть способи набуття права власності.

 4. Перелічіть об'єкти права державної власності.

 5. Перелічіть об'єкти права комунальної власності.

 6. Перелічіть об'єкти права власності товариства.

 7. Яке майно можуть мати у власності релігійні організації?

 8. Що є об'єктами права приватної власності?

 9. Що не може знаходитись у приватній власності громадян?


Питання до теми "Товариства. Правовий статус акціонерних товариств."


 1. Дайте визначення господарського товариства.

 2. Дайте визначення акціонерного товариства.

 3. Поясніть різницю між закритими та відкритими акціонерними товариствами.

 4. На базі яких документів укладаються установчі документи акціонерних товариств?

 5. Дайте визначення засновників та учасників акціонерних товариств.

 6. Хто може виступати засновниками акціонерних товариств? Учасниками?

 7. Опишіть етапи створення акціонерного товариства.

 8. При якій кількості учасників збори засновників акціонерного товариства є правомочними?

 9. Що входить в поняття "майно товариства"?

 10. Який встановлено мінімальний розмір статутного фонду акціонерного товариства? Який порядок його збільшення або зменшення?

 11. Опишіть коротко правовий режим акцій.


Питання до теми "Інші види товариств".


 1. Коротко опишіть інші види товариств.

 1. Дайте визначення товариства з обмеженою відповідальністю.

 2. Що означає поняття "обмежена відповідальність"?

 3. Який орган виконує поточне керівництво товариством з обмеженою відповідальністю.

 4. Що входить до компетенції загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю? Які рішення мають бути прийнятими одностайно?

 5. Чим відрізняються товариство з обмеженою відповідальністю і товариство з додатковою відповідальністю?

 6. Дайте визначення повного товариства.

 7. Опишіть порядок виходу учасників з повного товариства.

 8. Що таке командитне товариство?


Питання до теми "Види господарських об'єднань".


 1. Дайте визначення та назвіть ознаки господарського об'єднання.

 2. Опишіть класифікацію господарських об'єднань за метою створення і за правовим режимом членства.

 3. Дайте визначення понять корпорація і асоціація.

 4. Дайте визначення понять концерн і консорціум.

 5. Дайте визначення промислово-фінансової групи.

 6. Що таке головне підприємство промислово-фінансової групи?

 7. В чому полягає роль ініціаторів створення промислово-фінансової групи?

 8. Які функції уповноваженої особи ініціаторів промислово-фінансової групи?

 9. Які існують підстави для ліквідації промислово-фінансової групи?


Питання до теми "Господарські договори".


 1. Дайте визначення господарського договора.

 2. Як класифікуються договори за суб'єктним складом?

 3. Що таке оферта?

 4. Перелічіть види письмових форм господарського договору.

 5. Опишіть процедуру укладання господарського договора.

 6. Перелічіть принципи виконання господарських договорів.


Питання до теми "Оренда. Оренда державного і комунального майна".


 1. Дайте визначення оренди.

 2. В чому полягають особливості оренди?

 3. Що не може бути предметом оренди?

 4. Хто є орендодавцем в договорах оренди державного майна?

 5. Опишіть порядок укладання договору оренди державного майна.

 6. Перелічіть істотні умови договору оренди.

 7. Які є підстави для розірвання договору оренди?Питання до теми "Господарські правопорушення і господарсько-правова відповідальність".


 1. Дайте визначення господарського правопорушення.

 2. Дайте класифікацію господарських правопорушень

 3. Який, на вашу думку, вид господарських правопорушень є найпоширенішим?

 4. Перелічіть види господарської відповідальності.

 5. Назвіть підстави для застосування відшкодування збитків.

 6. Перелічіть види штрафних санкцій та поясніть різницю між ними.

 7. Наведіть приклад оперативно-господарських санкцій.

Схожі:

Питання по темі \"Поняття І принципи підприємницької діяльності\" iconТематичнийпла н по видах занять з курсу "Господарське право"
Закон України від 7 лютого 1991 р. "Про підприємництво". Суб'єкти підприємництва. Свобода підприємницької діяльності. Обмеження у...
Питання по темі \"Поняття І принципи підприємницької діяльності\" iconТема Поняття та принципи підприємницької діяльності. План
Матеріальною основою підприємницької діяльності є власність. Як економічна категорія, власність це відносини між людьми з приводу...
Питання по темі \"Поняття І принципи підприємницької діяльності\" iconПравила організації підприємницької діяльності у фармації. Умови отримання ліцензії на роздрібну торгівлю. 6 Принципи фармацевтичної етики І деонтології. 6
Мененджмент та методи управління у фармації. Аналіз економічної ефективності діяльності аптеки
Питання по темі \"Поняття І принципи підприємницької діяльності\" iconІ. О. Фоменко принципи підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей до проектної діяльності в основній школі
Отовки студентів філологічних спеціальностей до проектної діяльності в основній школі. У роботі обґрунтовано зміст поняття “принципи...
Питання по темі \"Поняття І принципи підприємницької діяльності\" iconЗакон україни про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності Верховна Рада Українипостановля є
Стаття Органи виконавчої влади, уповноважені від імені держави здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності суб'єктів...
Питання по темі \"Поняття І принципи підприємницької діяльності\" iconПитання до іспиту
Страхова компанія як суб'єкт підприємницької діяльності І специфічна фінансова установа
Питання по темі \"Поняття І принципи підприємницької діяльності\" iconКонтрольні питання з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності»
Принципи зовнішньоекономічної діяльності, що діють на міжнародному та національному рівнях
Питання по темі \"Поняття І принципи підприємницької діяльності\" iconI. Основні питання
Поняття, види та принципи здійснення нагляду і контролю за дотриманням законодавства про охорону праці
Питання по темі \"Поняття І принципи підприємницької діяльності\" iconКонтрольні питання з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для спеціальності «Менеджмент організацій»
Принципи зовнішньоекономічної діяльності, що діють на міжнародному та національному рівнях
Питання по темі \"Поняття І принципи підприємницької діяльності\" iconТема…Підприємництво. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності
Для вирішення цьо­го питання підприємець має добре орієнтуватися в наявних організаційних формах. Вивчення чинного законодавства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи