Що є матеріальною основою підприємницької діяльності? а власність icon

Що є матеріальною основою підприємницької діяльності? а власність
НазваЩо є матеріальною основою підприємницької діяльності? а власність
Сторінка1/3
Дата11.09.2012
Розмір0.55 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3

 1. Що є матеріальною основою підприємницької діяльності?

а) власність;

б) грошові активи;

в) економічні відносини;

г) законодавство про підприємництво;

д) статутні документи.


 1. Громадянин України А. бажає зареєструватись як приватний підприємець в галузі надання послуг ( конкретно з чистки взуття). Громадянину А. 15 років, має неповну середню освіту, до минулого року проживав в Росії, постійних власних джерел доходу не має. Що було причиною того, що районна державна адміністрація Старокиївського району відмовила громадянину А. у реєстрації його як підприємця?

а) недостатній рівень кваліфікації;

б) недостатній рівень освіти;

в) РДА Старокиївського району не має повноважень реєструвати приватних підприємців;

г) вік громадянина;

д) проживання громадянина А. в Україні менше року.


 1. Ви є співробітником районної державної податкової адміністрації. Що з нижчеперерахованого є можливим для Вас у цій ситуації згідно з законом:

а) надавати юридичні консультації;

б) отримувати дивіденди;

в) брати участь в управлінні акціонерним товариством;

г) заснувати сімейне підприємство з оформлення податкових пільг;

д) нічого.


 1. Як називається дозвіл на здійснення певних видів підприємницької діяльності:

а) карт-бланш;

б) ліцензія;

в) допуск;

г) висновок районного відділу дозвільної системи на здійснення певних видів підприємницької діяльності;

д) постанова Кабінету Міністрів.


 1. Для розширення зони впевненого прийому АТЗТ "Регіональний мобільний зв'язок" вважає за необхідне підняти на навколоземну орбіту ще один супутник зв'язку. Яким чином це можна зробити з точки зору закону?

а) це неможливо;

б) запустивши власну ракету-носій з власним супутником з орендованої ділянки на космодромі;

в) орендувавши ракету-носій;

г) утворивши спільне підприємство з державним підприємством "УкрСат";

д) уклавши угоду на запуск супутника з державним підприємством "УкрСат".


 1. Який з цих видів діяльності не підлягає ліцензуванню:

а) розведення хижих тварин;

б) виготовлення боєприпасів до спортивної зброї;

в) виготовлення лікарських препаратів;

г) реалізація лікарських засобів;

д) медична практика.


 1. Акціонерне товариство "Гермес Трисмегіст" подало заяву на отримання ліцензії на виготовлення лікарських засобів. До заяви додано: копію установчих документів, копію свідоцтва про реєстрацію, документ про сплату 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. АТ було запропоновано виконати певні дії перед тим, як почнеться оформлення ліцензії. Це:

а) надати оригінали всіх документів;

б) доплатити;

в) подати документи засновників про освіту;

г) додати протокол рішення зборів засновників про подачу документів на отримання ліцензії;

д) додати протокол рішення загальних зборів акціонерів про подачу документів на отримання ліцензії;


 1. В ліцензії не вказуються:

а) вид діяльності, на яку видається ліцензія;

б) строк дії;

в) реквізити документів про освіту або кваліфікацію підприємця;

г) умови та правила здійснення даного виду діяльності;

д) дата видачі.


 1. В разі першого порушення підприємцем умов ліцензійованої діяльності відбувається:

а) анулювання ліцензії;

б) суворе попередження;

в) повторне проходження процесу ліцензування;

г) процедура банкрутства;

д) висунення вимоги усунення порушень або зупинка дійсності ліцензії на певний термін.


 1. До принципів підприємницької діяльності не належать:

а) вільний вибір сфери діяльності;

б) залучення майна та коштів юридичних та фізичних осіб;

в) принцип ґрунту;

г) формування цін відповідно до законодавства;

д) вільний найм працівників.


 1. Для малих підприємств в галузі науки та наукового обслуговування визначено ліміт кількості працівників в:

а) 100 осіб;

б) 10 осіб;

в) 250 осіб;

г) 15 осіб;

д) 150 осіб.


 1. Хто повинен відшкодовувати громадянину або підприємцю збитки, набуті при виконанні державних обов'язків в робочий час:

а) безпосередньо особа, що притягнула громадянина до виконання державних обов'язків;

б) орган, що прийняв рішення про залучення громадянина до виконання державних обов'язків;

в) спеціальні державні страхові фонди;

г) ніхто;

д) особа, що призвела до ситуації, в якій громадянин отримав збитки при виконанні державних обов'язків.


 1. Хто виконує державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності?

а) державні адміністрації відповідного рівня;

б) нотаріуси;

в) спеціально утворені підприємства різних форм власності;

г) всі функції зосереджено в податковій адміністрації відповідного рівня;

д) Кабінет Міністрів України або уповноважені ним органи.


 1. Що з нижчезазначеного вважається заявою про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності:

а) заповнена реєстраційна картка;

б) рішення зборів засновників;

в) установчий договір;

г) окремий документ "Заява про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності";

д) протокол зборів засновників.


 1. При реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності не може ні в якому разі вимагатися:

а) статут;

б) реєстраційна картка;

в) внесок мита за державну реєстрацію;

г) документи про рівень освіти;

д) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків.


 1. Як називається документ, що підтверджує державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності?

а) реєстраційна картка;

б) свідоцтво про державну реєстрацію;

в) держпатент;

г) сертифікат відповідності державним стандартам;

д) ліцензія.


 1. Яким чином реєструються відокремлені підрозділи вітчизняних підприємств:

а) ніяк не реєструються;

б) робиться запис у реєстраційній картці материнського підприємства;

в) створюється окрема реєстраційна картка, але зберігається разом з реєстраційною карткою материнського підприємства;

г) в тому ж порядку, що й підприємства взагалі;

д) реєструються лише в державній податковій адміністрації.


 1. В який термін суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний повідомити відповідні органи про зміну свого місцезнаходження?

а) 3 дні;

б) 5 днів;

в) 7 днів;

г) 10 днів;

д) 15 днів;


 1. Що належить до організаційних змін, неповідомлення про які не викликає накладання санкцій з боку відповідних органів:

а) зміна адреси підприємства з вул. Великої Васильківської 24, кв. 53 на вул. Велику Васильківську 24, кв. 54;

б) зміна назви з АТЗТ "Гермес" на АТЗТ "Меркурій";

в) зміна кількості робітників приватної науково-дослідної установи з 75 до 98;

г) викуп всіх паїв командитистів повними товаришами;

д) вихід з товариства усіх членів крім одного.


 1. Який документ з нижчезазначених не обов'язково подається при реєстрації комерційного банку:

а) економічне обґрунтування створення банку;

б) оригінали статутних документів засновників;

в) висновки аудиторської перевірки засновників банку;

г) копія звіту про відкриту підписку на акції;

д) підтвердження про наявність професійно придатних голови правління та головного бухгалтера банку.


 1. Що з нижче вказаного не може бути причиною відмови у реєстрації комерційного банку?

а) порушення порядку створення банку;

б) непридатність або відсутність матеріально-технічної бази;

в) незадовільний фінансовий стан засновників;

г) профнепридатність планованого керівництва банку;

д) все вищезазначене може бути причиною відмови.


 1. Що містять в собі твердження на зразок наступного: "сторони зовнішньоекономічних відносин мають право вибирати, правом якої країни регулюються права та обов’язки"?

а) принципи поєднання права;

б) презумпції права;

в) норми-приписи;

г) норми суспільної моралі;

д) норми міжнародної етики.


 1. Як у господарському праві одним словом називаються продавець, наймодавець, перевізник:

а) кредитор;

б) санатор;

в) боржник;

г) виконавець;

д) це різнорідні юридичні ролі і одним словом вони називатися не можуть.


 1. Офіційний письмовий документ компетентного органу, який є джерелом норм господарського права, тобто встановлює, змінює або припиняє норми господарського права, загалом називається:

а) закон;

б) постанова;

в) нормативно-правовий акт;

г) тлумачення;

д) правовий прецедент.


 1. За юридичною силою постанови Верховної Ради України відносяться до:

а) власне господарського законодавства;

б) загальних господарських законів;

в) підзаконних правових актів;

г) законодавчих актів;

д) нормативних актів локальної дії.

 1. Цивільний кодекс належить до:

а) компетенційних нормативно-правових актів;

б) тих, що визначають загальні правила;

в) тих, що регулюють технічні параметри виробництва;

г) завданнєвих нормативно-правових актів;

д) не належить до жодного.


 1. Нормативні акти, що регулюють відносини оренди майна, належать до:

а) статусних;

б) тих, що регулюють ринки капіталу;

в) господарського договірного права;

г) тих, що регулюють правове становище об'єднань підприємств;

д) не належать до жодного.


 1. Антимонопольне законодавство належить до:

а) законодавства, що регулює арбітражні суди і арбітражний процес;

б) законодавства про регулювання ринків капіталу;

в) законодавства, що регулює правове становище об'єднань підприємств;

г) законодавства про нормативні документи;

д) не належить до жодного.


 1. Самостійна господарська організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку для здійснення господарської діяльності з виготовлення благ (товарів та послуг) і отримання прибутку, що має самостійний баланс та рахунки в банках, називається:

а) суб'єкт підприємницької діяльності;

б) підприємець;

в) суб'єкт господарського права;

г) підприємство;

д) господарське об'єднання.


 1. Серед державних підприємств особливістю лише казенного є те, що:

а) його майно не належить державі;

б) воно не може розпоряджатися належним йому майном самостійно;

в) воно не може вільно користуватися належним йому майном;

г) всі його прибутки йдуть до державного бюджету;

д) воно обслуговує потреби керівного апарату держави.


 1. Виробничі кооперативи, підприємства, засновані на власності об'єднання громадян, підприємства релігійних організацій, підприємства, створені господарськими об'єднаннями, орендні підприємства належать до:

а) колективних підприємств;

б) приватних підприємств;

в) державних підприємств;

г) казенних підприємств;

д) не належать до жодної групи.


 1. АТЗТ "КуКу" в особі голови правління пана А., громадянина України, та пан Б., громадянин Панами, створили на території України підприємство "КоКо". Пан Б. вніс до статутного фонду 31%, а АТЗТ "КуКу" - інші 69%. До якого типу буде належати це підприємство?

а) акціонерне товариство;

б) національне спільне підприємство;

в) спільне підприємство з іноземними інвестиціями;

г) підприємство, створене господарським об'єднанням;

д) власне колективне підприємство.


 1. Яку частку статутного фонду має вносити пан Б., щоб тип підприємства був іншим? (Інші умови питання незмінні).

а) 29 %;

б) 10 %;

в) 20 %;

г) < 10 %;

д) < 5 %.


34. АТЗТ "КуКу" в особі голови правління пана А., громадянина України, пан Б., громадянин Панами, та пан В., громадянин США, створили на території України підприємство "КоКо". Пан Б. та пан В. внесли до статутного фонду по 9%, а АТЗТ "КуКу" - інші 82%. До якого типу буде належати це підприємство?

а) акціонерне товариство;

б) національне спільне підприємство;

в) спільне підприємство з іноземними інвестиціями;

г) підприємство, створене господарським об'єднанням;

д) власне колективне підприємство.


 1. Підприємець пан А., громадянин Нідерландів, володіє у своїй країні мережею пивоварень. На сьогоднішній день пан А. бажає відкрити в Україні пивоварню, що входила б до вже існуючої мережі. Чи повинен пан А. реєструвати цю пивоварню, і якщо повинен, то як?

а) не повинен;

б) повинен зареєструвати в Нідерландах і надати довідку про це в Україні;

в) повинен зареєструвати в Нідерландах і надати довідку про це в Україні та отримати ліцензію на виготовлення пива;

г) повинен окремо зареєструвати пивоварню в Україні як іноземне підприємство, але ліцензії отримувати не повинен, бо в Нідерландах вона не є обов'язковою;

д) повинен окремо зареєструвати пивоварню в Україні як іноземне підприємство, і отримати ліцензію на виготовлення пива.


 1. Іноземними підприємствами називаються ті, що належать:

а) іноземним громадянам;

б) іноземним юридичним особам;

в) іншим державам;

г) іноземним громадянам або іноземним юридичним особам;

д) іноземним громадянам або іноземним юридичним особам або іншим державам;


 1. Засновниками підприємства можуть виступати:

а) фізичні особи;

б) юридичні особи;

в) уповноважені особи фізичних та юридичних осіб;

г) господарські об'єднання;

д) всі вищезгадані.


 1. Який мінімальний термін може бути визначено для утворення нових підприємств при примусовому поділі?

а) два тижні;

б) місяць;

в) три місяці;

г) шість місяців;

д) рік.


 1. З нижчезазначених мають право відкриття рахунків і підлягають окремій реєстрації:

а) філії;

б) дочірні підприємства господарських товариств;

в) відділення;

г) місця виносної торгівлі;

д) представництва.


 1. В яких випадках для реєстрації підприємства необхідним є установчий договір?

а) якщо засновників більше двох;

б) якщо засновників два і більше;

в) якщо один із засновників - іноземний суб'єкт підприємницької діяльності;

г) якщо діяльність новоутвореного підприємства підлягає ліцензуванню;

д) якщо всі засновники - фізичні особи.


 1. Що з нижчезазначеного не повинно обов'язково бути зазначено в установчих документах:

а) склад майна підприємства;

б) перелік керівних органів;

в) юридична адреса;

г) аудит засновників за два попередніх роки;

д) наявність права емісії цінних паперів.


 1. Що з нижчезазначеного повинно обов'язково бути зазначено в установчих документах лише для акціонерного товариства:

а) порядок утворення фондів;

б) порядок розподілу втрат;

в) порядок випуску акцій;

г) порядок розподілу прибутку;

д) порядок внесення змін до статуту.


 1. Що з нижчезазначеного повинно бути зазначено в установчих документах для всіх господарських товариств:

а) порядок утворення фондів;

б) порядок розподілу втрат;

в) порядок випуску акцій;

г) порядок розподілу прибутку;

д) порядок внесення змін до статуту.


 1. Оберіть найточніший і найповніший перелік установчих документів.

а) установчий договір; документи, що засвідчують матеріальне становище засновників;

б) статут, установчий договір;

в) документи, що засвідчують матеріальне становище засновників; рішення засновників про створення підприємства;

г) статут, установчий договір, рішення засновників про створення підприємства;

д) статут, установчий договір, документи, що засвідчують матеріальне становище засновників.


 1. Чи можуть в установчих документах закладатись положення, що не визначені у типових установчих документах?

а) ні, не можуть;

б) не можуть, коли підприємство створюється в одній з сфер діяльності, що підлягають ліцензуванню.

в) можуть, якщо вони не суперечать законодавству України;

г) можуть, якщо проти їх внесення не заперечує орган, що реєструє підприємство;

д) можуть без обмежень.


 1. До підстав для добровільного припинення діяльності підприємства не належать:

а) ініціатива 50% засновників акціонерного товариства;

б) закінчення строку, на який створювалось підприємство;

в) ініціатива власника приватного підприємства;

г) виконання статутної мети;

д) закінчення строку дії ліцензії.


 1. В який із списків входять лише підстави примусового припинення діяльності підприємства?

а) грубе або неодноразове порушення законодавства; закінчення терміну, на який створювалось підприємство;

б) несвоєчасне повідомлення про зміну місцезнаходження; банкрутство;

в) рішення арбітражного суду; початок карної справи щодо відповідальних осіб підприємства;

г) рішення арбітражного суду; закінчення терміну, на який створювалось підприємство;

д) закінчення терміну, на який створювалось підприємство; початок карної справи щодо відповідальних осіб підприємства;


 1. Кого з нижчезазначених письмово повідомляють про ліквідацію підприємства?

а) кредиторів;

б) контрагентів;

в) кредиторів і контрагентів;

г) працівників;

д) працівників, кредиторів і контрагентів;


 1. Що з нижчезазначеного належить до обов'язків ліквідаційної комісії:

а) інвентаризація майна підприємства;

б) працевлаштування працівників підприємства, що ліквідується;

в) пошук можливих санаторів;

г) укладення угод з кредиторами про відстрочку платежів;

д) жодне з вищезазначеного.


 1. Який з органів не належить до тих, що можуть ухвалити рішення про ліквідацію підприємства:

а) суд;

б) арбітраж;

в) третейський суд;

г) власник;

д) уповноважена власником особа.


 1. Хто визначає порядок та строк ліквідації підприємства і порядок задоволення претензій кредиторів?

а) ліквідаційна комісія;

б) кредитори за загальною згодою;

в) представник кредиторів;

г) орган, що прийняв рішення про ліквідацію;

д) голова районної податкової адміністрації.


 1. Вид реорганізації підприємств, за якого права та обов'язки двох чи більше підприємств переходять до новоутвореного підприємства, називається:

а) злиття;

б) приєднання;

в) поділ;

г) виділ;

д) перетворення.


53. Вид реорганізації підприємств, за якого відбувається створення на базі одного підприємства двох і більше, що супроводжується повним поділом всього майна даного підприємства, частини якого і відповідні права та обов'язки переходять до новоутворених підприємств,

а) злиття;

б) приєднання;

в) поділ;

г) виділ;

д) перетворення.


 1. Вид реорганізації підприємств, за якого з діючого підприємства виокремлюються частини, до яких переходять частини майна та відповідні права та обов'язки, називається:

а) злиття;

б) приєднання;

в) поділ;

г) виділ;

д) перетворення.


 1. Вид реорганізації підприємств, за якого до одного з підприємств переходять права та обов'язки іншого, при цьому нове підприємство не утворюється;

а) злиття;

б) приєднання;

в) поділ;

г) виділ;

д) перетворення.


 1. Вид реорганізації підприємства, за якого форма власності перетворюється з одної в іншу, при цьому до новоутвореного підприємства переходять права та обов'язки попереднього, називається:

а) злиття;

б) приєднання;

в) поділ;

г) виділ;

д) перетворення.


 1. Категорія суспільних відносин, які полягають в недопущенні перешкод власнику в пануванні над благом з боку невласника, називається:

а) власність;

б) охорона прав людини;

в) приватність;

г) захист майна;

д) розподіл прибутків.


 1. Розпорядження Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку належить до:

а) господарських законів;

б) підзаконних нормативних актів;

в) законодавчих актів;

г) власне господарського законодавства;

д) нормативних актів територіально обмеженої дії. 1. Складова частина відносин власності, що полягає у закріпленні матеріальних благ за конкретними власниками та фактичному утриманні речі в сфері господарювання цих осіб, називається:

а) володіння;

б) розпорядження;

в) користування;

г) право передачі майна;

д) приватизація.


 1. Складова частина відносин власності, що полягає у вилученні певних властивостей речей для задоволення певних потреб, називається:

а) володіння;

б) екстракція;

в) користування;

г) розпорядження;

д) амортизація.


 1. Складова частина відносин власності, що полягає у визначенні власником юридичної або фактичної долі речі, називається:

а) володіння;

б) екстракція;

в) право передачі майна;

г) розпорядження;

д) користування.


 1. Яке з повноважень - складових частин відносин власності власник може передати іншій особі?

а) володіння;

б) користування;

в) розпорядження;

г) жодне;

д) будь-яке.


 1. Держава не може набути права власності:

а) шляхом націоналізації;

б) шляхом конфіскації;

в) через знахідку;

г) за заповітом;

д) може набути всіма зазначеними.


 1. Визначте найповніший і найточніший перелік видів державної власності:

а) загальнодержавна, республіканська, комунальна;

б) загальнодержавна, колективна, комунальна;

в) загальнодержавна, республіканська, колективна;

г) республіканська, колективна, комунальна;

д) республіканська, загальнодержавна.


 1. Майно тренувального табору Одеського інституту збройних сил "Болгород", найімовірніше, є:

а) республіканською власністю;

б) загальнодержавною власністю;

в) комунальною власністю;

г) власністю Міністерства оборони

д) форма власності не розглядається взагалі.


 1. Держава в особі уповноваженого нею органу може звільнити з посади керівника:

а) казенного підприємства;

б) колективного підприємства;

в) комунального підприємства;

г) власне державного підприємства;

д) казенного та власне державного підприємства.


 1. Порядок використання чистого прибутку визначається державою в особі уповноваженого нею органу для:

а) казенного підприємства;

б) колективного підприємства;

в) комунального підприємства;

г) власне державного підприємства;

д) казенного та власне державного підприємства.


 1. Безпосереднє управління об'єктами права державної власності здійснюють:

а) Верховна Рада України;

б) Президент України;

в) Кабінет Міністрів України

г) міністерства і інші підвідомчі органи;

д) Фонд державного майна України.


 1. Майно закладів охорони здоров'я може належати до:

а) власності Міністерства охорони здоров'я;

б) до комунальної, колективної або приватної власності;

в) до комунальної власності;

г) до колективної власності;

д) до комунальної власності або до власності Міністерства охорони здоров'я;


 1. До суб'єктів права колективної власності не належать:

а) колективи орендарів;

б) групи віруючих;

в) трудові колективи державних підприємств;

г) господарські об'єднання;

д) профспілки.


 1. Чи може перебувати у власності колективного підприємства подарований автомобіль?

а) ні, бо його не вироблено цим підприємством;

б) ні, бо він не був отриманий як доход з реалізації продукції;

в) так, бо подарунки спеціально обумовлені законом;

г) так, бо це не заборонено;

д) так, але якщо він використовуватиметься лише для перевезення продукції підприємства.


 1. Чи можуть бути держателями акцій акціонерного товариства державні органи?

а) не можуть, бо це заборонено законом;

б) можуть в будь-якому разі;

в) можуть, якщо тільки це не заборонено законом для даного виду державних органів;

г) не можуть, якщо це заборонено статутом товариства і законом;

д) можуть, якщо статут товариства і закон не забороняють цього.


 1. В якості внеску учасника господарського товариства не можуть виступати:

а) готівка і безготівкові кошти в національній або іноземній валютах;

б) інтелектуальна власність;

в) виробниче обладнання;

г) облігації державного займу;

д) всі вищезазначені можуть виступати внесками.


 1. Політичні партії:

а) не можуть займатися господарською та комерційною діяльністю;

б) можуть лише видавати неприбуткові засоби масової інформації;

в) можуть займатися господарською діяльністю без обмежень;

г) можуть займатися господарською та комерційною діяльністю з певними обмеженнями;

д) можуть видавати засоби масової інформації та займатися господарською та комерційною діяльністю з певними обмеженнями.


 1. Визначатися як майно, передане організаціями і підприємствами-засновниками, а також набуте в ході господарської діяльності, може:

а) майно господарського об'єднання;

б) майно господарського товариства;

в) майно господарського об'єднання або господарського товариства;

г) майно приватного підприємства;

д) майно громадянського об'єднання - політичної партії.


 1. Жилі будинки, квартири, дачі, предмети особистого користування найімовірніше, належать до:

а) державної;

б) колективної;

в) приватної;

г) кооперативної;

д) комунальної.


 1. Діяти на підставі установчих документів є характерним для:

а) приватного підприємства;

б) комунального підприємства;

в) колективного підприємства;

г) господарського об'єднання;

д) для будь-якого підприємства.


 1. Які типи підприємств мають статус емітента цінних паперів:

а) лише акціонерні товариства відкритого типу;

б) лише акціонерні товариства закритого типу;

в) всі акціонерні товариства;

г) всі господарські товариства;

д) немає правильної відповіді.


 1. Що мається на увазі під словосполученням "емітент цінних паперів"?

а) юридична особа, що від свого імені випускає цінні папери і зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з умов їх випуску;

б) будь-яка особа, що від свого імені випускає цінні папери і зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з умов їх випуску;

в) особа, що придбала цінні папери і користується правами, що випливають з цього її статусу;

г) комплект цінних паперів, випущених однією особою;

д) особа, що реєструє випуск та зберігає цінні папери.


 1. Акціонерні товариства належать до:

а) товариств з додатковою відповідальністю;

б) товариств з обмеженою відповідальністю;

в) повних товариств;

г) командитних товариств;

д) немає правильної відповіді.


 1. Акціонери товариства - це:

а) лише юридичні особи, що придбали акції даного товариства;

б) особи, що випустили акції;

в) особи, що займаються професійною діяльністю на ринку цінних паперів;

г) фізичні або юридичні особи, що придбали акції;

д) лише фізичні особи, що придбали акції даного товариства.


 1. Засновниками повинно бути внесено не менше 50 відсотків загальної номінальної вартості акцій акціонерного товариства до:

а) початку продажу акцій акціонерам;

б) виходу акцій на ринок цінних паперів;

в) скликання установчих зборів;

г) подачі документів на реєстрацію підприємства;

д) подачі документів на отримання ліцензії, якщо така є необхідною.


 1. Особи, які виконують визначені законом дії щодо створення товариства, і несуть відповідальність перед тими, хто підписався на акції, і перед третіми особами за зобов'язаннями, що виникли до реєстрації товариства, називаються:

а) фундатори;

б) засновники;

в) вкладники;

г) агенти;

д) учасники.


 1. Особи, що виконують обов'язки передплатників на акції перед засновниками і акціонерів перед акціонерним товариством, це:

а) фундатори;

б) засновники;

в) вкладники;

г) агенти;

д) учасники.


 1. З - поміж перерахованих виберіть ту організацію, яка не може бути засновником акціонерного товариства:

а) приватне підприємство "Шевчук";

б) політична партія "Злагода";

в) консорціум "Південь-експрес";

г) акціонерне товариство закритого типу "Прямий шлях";

д) колективне господарство "Пам'ять Ілліча".


 1. Який з зазначених державних органів може бути засновником акціонерного товариства?

а) підвідомчі Кабінету Міністрів України міністерства, державні комітети;

б) всі інші уповноважені управляти майном органи влади;

в)обласні державні адміністрації;

г) органи приватизації;

д) жоден з вищеназваних.


 1. Державні підприємства....

а) не можуть бути засновниками акціонерних товариств;

б) без обмежень можуть бути засновниками акціонерних товариств;

в) можуть бути засновниками акціонерних товариств, лише якщо мають дозвіл вищих органів;

г) не можуть бути засновниками акціонерних товариств, крім банків;

д) можуть бути засновниками акціонерних товариств, якщо інші засновники - також державні підприємства.


 1. Як визначає законодавець порядок подання інформації про новостворюване акціонерне товариство в засобах масової інформації?

а) назва, мета і предмет діяльності, відомості про засновників, розмір статутного фонду, кількість і ціна акцій;

б) назва, відомості про засновників, розмір статутного фонду, мета і предмет діяльності, кількість і ціна акцій;

в) мета і предмет діяльності, назва, відомості про засновників, розмір статутного фонду, кількість і ціна акцій;

г) назва, розмір статутного фонду, кількість і ціна акцій, мета і предмет діяльності, відомості про засновників;

д) не визначає.


 1. Як визначається розмір відповідальності засновників акціонерного товариства?

а) за кількістю акцій;

б) за розміром внесків;

в) установчим договором;

г) розподіляється порівну;

д) першими загальними зборами товариства.


 1. Такі юридичні дії, як прийняття рішення про створення, затвердження статуту, обрання спостережної ради, правління, контролюючого органу, прийняття рішень про створення відокремлених підрозділів і дочірніх підприємств здійснюються:

а) засновниками товариства;

б) органом, що реєструє товариство;

в) загальними зборами;

г) правомочними установчими зборами;

д) загальними зборами, де наявні більше 50 відсотків учасників.


 1. Як визначається порядок оцінки вкладів в майно акціонерного товариства в натуральній і матеріальній формах?

а) методикою оцінки, визначеною Міністерством економіки;

б) установчими документами товариства;

в) правлінням товариства;

г) ревізійною комісією;

д) окремим державним органом.


 1. Що таке власний капітал товариства?

а) виготовлена в процесі господарювання продукція;

б) доходи від продажу облігацій;

в) кредити;

г) інвестиції під державні контракти;

д) все вищезазначене.


 1. Зменшення номіналу акцій або викуп їх у акціонерів для подальшого анулювання - це офіційна процедура:

а) ліквідації акціонерного товариства;

б) зменшення статутного фонду;

в) збільшення статутного фонду;

г) збільшення резервного фонду;

д) збільшення фонду дивідендів.


 1. Для збільшення або зменшення статутного фонду після реєстрації товариства необхідно і достатньо:

а) рішення всіх засновників;

б) рішення правління;

в) рішення правління, якщо це визначено статутом;

г) рішення правління, якщо це визначено статутом, і зміна не перевищує 1/3 статутного фонду;

д) рішення правління, підкріпленого засновниками.


 1. Використання резервного фонду відбувається:

а) за рішенням 50 відсотків засновників;

б) за рішенням 50 відсотків учасників;

в) за рішенням вищого органу управління товариства;

г) за рішенням наглядового органу;

д) визначається статутом.


 1. Переважне право при купівлі додатково емітованих акцій належить до прав:

а) засновників;

б) керівництва;

в) акціонерів, що мають більше 3 % акцій товариства;

г) акціонерів, що мають привілейовані акції;

д) акціонерів товариства перед третіми особами.


 1. Чи зобов'язаний акціонер відповідати за зобов'язаннями товариства?

а) в межах належних йому акцій, якщо майна товариства недостатньо;

б) в повному обсязі;

в) пропорційно до внеску;

г) ні;

д) ні, якщо це не визначено установчим договором;


 1. Запис про передачу акції іншій особі називається:

а) коносамент;

б) іменний індосамент;

в) ф'ючерс;

г) дивіденд;

д) іменний дивіденд.


 1. Що означають класи акцій?

а) вартість акцій;

б) очікуваний рівень прибутковості;

в) термін дії;

г) рівні майнові права за акціями одного класу;

д) жодне з вищезазначеного.


 1. Обмежуються управлінські права....

а) власників простих іменних акцій;

б) власників привілейованих іменних акцій без права передачі;

в) власників простих іменних акцій без права передачі;

г) засновників;

д) всіх власників привілейованих акцій.


 1. Пан А. є акціонером АТЗТ "Київрайенерго". Його приятель, пан Б., цікавиться особливостями діяльності і фінансової активності АТЗТ. Пан А. відмовляється відповідати, відповідно із законом мотивуючи це своїми:

а) членськими правами;

б) майновими правами;

в) майновими обов'язками;

г) членськими обов'язками;

д) правами не свідчити проти себе.


 1. В акціонерному товаристві існують такі види влади:

а) законодавча, виконавча, судова;

б) вища, виконавча, контрольна;

в) вища, виконавча, судова;

г) вища, виконавча;

д) виконавча, вища, законодавча.


 1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства здійснюється:

а) ревізійною комісією;

б) спостережною радою;

в) контрольною групою;

г) аналітичним відділом;

д) лише державним Контрольно-ревізійним управлінням.


104. Контроль за управлінською діяльністю акціонерного товариства здійснюється:

а) ревізійною комісією;

б) спостережною радою;

в) контрольною групою;

г) аналітичним відділом;

д) лише державним Контрольно-ревізійним управлінням.


 1. Поточне управління справами акціонерного товариства здійснюється:

а) правлінням;

б) головою правління;

в) правлінням, головою правління;

г) загальними зборами;

д) власниками привілейованих акцій;


 1. Членами контрольних органів акціонерного товариства не можуть бути:

а) члени правління;

б) голова правління;

в) іноземні громадяни;

г) особи, чий внесок перевищує 10 % статутного фонду;

д) всі вищезазначені можуть бути членами правління.


 1. Визначення основних напрямів діяльності товариства, визначення порядку покриття збитків, затвердження бізнес-планів та звітів правління, контрольних органів, порядку розподілу прибутку - це:

а) управлінські функції;

б) нормотворчі функції;

в) фінансово-господарські функції;

г) організаційні;

д) не належать до жодного виду.


 1. Основні фінансово-господарські функції належать до компетенції:

а) голови правління;

б) правління;

в) загальних зборів;

г) ревізійної комісії;

д) зборів засновників.


 1. Голова правління акціонерного товариства, до якого входить 22 акціонери, обирається і затверджується:

а) спостережною радою;

б) зборами засновників;

в) загальними зборами;

г) ревізійною комісією;

д) жодним з вищеназваних.


 1. Розгляд звітів правління, ревізійної комісії належить до компетенції:

а) спостережної ради;

б) зборів засновників;

в) загальних зборів;

г) спостережної ради;

д) спостережної ради і зборів засновників.


 1. Яку частку зазначеного в установчих документах вкладу кожен з учасників повинен внести до моменту реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю?

а) не менш ніж 25 відсотків;

б) не менш ніж 30 відсотків;

в) не менш ніж 45 відсотків;

г) не менш ніж 50 відсотків;

д) повністю.


 1. Протягом якого терміну кожен з учасників товариства з обмеженою відповідальністю має повністю внести свій вклад:

а) протягом року з моменту реєстрації;

б) протягом 6 місяців з моменту реєстрації;

в) протягом року з моменту перших зборів учасників товариства;

г) протягом року з моменту вступу до товариства;

д) визначається статутом.


 1. Як називається вищий орган товариства з обмеженою відповідальністю?

а) загальні збори акціонерів;

б) збори учасників;

в) правління;

г) директорат;

д) майорат.


 1. Створення, ліквідація, реорганізація дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів товариства з обмеженою відповідальністю належить до компетенції:

а) зборів учасників;

б) директора;

в) дирекції;

г) ради директорів;

д) зборів учасників, що схвалили рішення одностайно.


 1. Ревізійна комісія товариства з обмеженою відповідальністю складається з:

а) трьох осіб;

б) не менше трьох осіб;

в) п'яти осіб;

г) не менше п'яти осіб;

д) законом не визначається.


 1. Чим відрізняються товариство з обмеженою відповідальністю і товариство з додатковою відповідальністю?

а) повноваженнями керівництва;

б) розміром мінімального статутного фонду;

в) частотою проведення зборів учасників;

г) розміром відповідальності учасників;

д) нічим, крім назви.


 1. Який термін попередження учасником інших учасників про намір вийти з повного товариства?

а) три місяці;

б) шість місяців;

в) три або шість місяців залежно від товариства;

г) два тижні;

д) місяць.


 1. Установчим договором визначено вартість майна командитного товариства в 350 тис. гривень. В товаристві є два командитисти, вклади яких складають 95 і 85 тис. гривень відповідно. Чи є якісь порушення в цій ситуації?

а) порушень немає;

б) вклад кожного командитиста перебільшує 20 відсотків вартості майна товариства;

в) командитистів менше 5;

г) вклад командитистів разом більший за 50 відсотків вартості майна товариства;

д) вартість майна товариства замала.


 1. В чому полягає різниця у відповідальності учасників господарського об'єднання і господарського товариства?

а) немає різниці;

б) учасники об'єднання не відповідають за боргами об'єднання і один одного, а учасники товариства - відповідають;

в) розмір відповідальності;

г) порядок обрахунку;

д) учасники об'єднання відповідають лише за боргами, зробленими учасниками, що вступили до об'єднання після них.


 1. Добровільно входять і виходять з об'єднання, зберігаючи при виході взаємні зобов'язання, учасники:

а) статутного об'єднання;

б) асоціації;

в) договірного об'єднання;

г) корпорації;

д) всіх зазначених.


 1. Не лише державним підприємствам дозволено:

а) виготовлення військової зброї і боєприпасів до неї;

б) ломбардну діяльність;

в) виготовлення психотропних речовин;

г) видобування бурштину;

д) охорона важливих державних об'єктів.


122. Без ліцензії Кабінету Міністрів або уповноваженого ним органу в порядку підприємницької діяльності може здійснюватись:

а) ветеринарна практика;

б) виготовлення пива;

в) утримання гральних закладів;

г) ремонт мисливської зброї;

д) вантажні перевезення по території України.


 1. Рішення про видачу дозволу (ліцензії) на певні види діяльності приймається не довше ніж:

а) 5 днів;

б) 10 днів;

в) 20 днів;

г) 30 днів;

д) 45 днів.


 1. Причинами для анулювання ліцензії не є:

а) зміни в статуті суб'єкта підприємництва;

б) припинення суб'єктом підприємництва своєї діяльності як такої;

в) виявлення недостовірних даних у заяві на отримання ліцензії чи в документах, що додаються до неї;

г) передача ліцензії іншій особі;

д) повторне або грубе порушення ліцензійних умов.


 1. Документ, що засвідчує рішення власника (власників) майна про створення юридичної особи не потрібен для створення:

а) державного підприємства;

б) приватного підприємства;

в) колективного сільськогосподарського підприємства;

г) повного товариства;

д) акціонерного товариства.


 1. Пан А., пан Б. і пан В. бажають створити товариство. Для цього вони виконали всі необхідні формальності, орендували два приміщення (одне під офіс, друге - під виробничі потужності) і зробили внески в такому розмірі: пан А. і пан Б. - по 40 відсотків статутного фонду, пан В. - 20 відсотків. Яка адреса має бути зазначена в якості юридичної адреси цього колективного підприємства?

а) лише адреса пана А. чи пана Б.;

б) лише місцезнаходження основних виробничих потужностей;

в) лише місцезнаходження орендованого ними під офіс приміщення;

г) лише адреса одного з засновників;

д) будь-яка з вищезазначених адрес.


 1. Відносно дати подачі документів відомості про державну реєстрацію мають бути передані органом державної реєстрації до відповідного податкового органу не пізніше ніж:

а) 5 днів;

б) 8 днів;

в) 15 днів;

г) час з моменту подачі документів до реєстрації + 5 днів;

д) три календарних тижні.


 1. З-поміж відділених підрозділів підприємств потребують окремої державної реєстрації:

а) філії;

б) представництва іноземних суб'єктів підприємницької діяльності;

в) представництва національних суб'єктів підприємницької діяльності;

г) відділення;

д) сервісні центри з обслуговування продукції підприємства.


 1. Не є підставою для скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності:

а) грубі порушення податкового законодавства;

б) карна справа порушена проти керівника підприємства;

в) здійснення діяльності, не оговореної в статутних документах;
г) заява уповноважених власниками органів;

д) несвоєчасне повідомлення відповідних органів про організаційні зміни. 1. Розпорядження Президента України належать до:

а) підзаконних нормативних актів;

б) указів Президента України;

в) законодавчих актів;

г) господарських законів;

д) власне господарського законодавства.


  1   2   3

Схожі:

Що є матеріальною основою підприємницької діяльності? а власність iconТема Поняття та принципи підприємницької діяльності. План
Матеріальною основою підприємницької діяльності є власність. Як економічна категорія, власність це відносини між людьми з приводу...
Що є матеріальною основою підприємницької діяльності? а власність iconТематичнийпла н по видах занять з курсу "Господарське право"
Закон України від 7 лютого 1991 р. "Про підприємництво". Суб'єкти підприємництва. Свобода підприємницької діяльності. Обмеження у...
Що є матеріальною основою підприємницької діяльності? а власність iconПитання по темі "Поняття І принципи підприємницької діяльності"
Які види підприємницької діяльності можуть здійснюватися лише державними підприємствами?
Що є матеріальною основою підприємницької діяльності? а власність iconЗакон україни про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності Верховна Рада Українипостановля є
Стаття Органи виконавчої влади, уповноважені від імені держави здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності суб'єктів...
Що є матеріальною основою підприємницької діяльності? а власність iconНавчальний посібник з курсу "Інтелектуальна власність" для студентів усіх спеціальностей
Розділ 1 Інтелектуальна власність як право на результат творчої діяльності людини 8
Що є матеріальною основою підприємницької діяльності? а власність iconПроблеми управління інноваційною діяльністю промислових підприємств України
Саме тому вагомим фактором успішної підприємницької ініціативи та отримання конкурентних переваг над іншими суб’єктами підприємницької...
Що є матеріальною основою підприємницької діяльності? а власність iconПояснювальна записка метою навчальної дисципліни «Правові І організаційні основи підприємницької діяльності»
Метою навчальної дисципліни «Правові і організаційні основи підприємницької діяльності» є вивчення зазначених явищ з правової сторони...
Що є матеріальною основою підприємницької діяльності? а власність iconВід чого мають упріти фінансові "банщики"
Такими визнано будь-яку економічну вигоду (матеріальну власність; власність, виражену в правах; рухоме або нерухоме майно; документи,...
Що є матеріальною основою підприємницької діяльності? а власність iconД., Попова С. М. Аудит суб'єктів підприємницької діяльності
Перевірка організаційних засад діяльності підприємства та стану бухгалтерського обліку
Що є матеріальною основою підприємницької діяльності? а власність iconПаспорт cпеціальності 08. 00. 04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи