Екзаменаційні питання до л01 \"Введення в дисципліну\" icon

Екзаменаційні питання до л01 "Введення в дисципліну"
Скачати 92.26 Kb.
НазваЕкзаменаційні питання до л01 "Введення в дисципліну"
Дата11.09.2012
Розмір92.26 Kb.
ТипДокументи

Екзаменаційні питання

до л01 "Введення в дисципліну"

 1. Зазначте джерела інформації, що допоможуть Вам самостійно вивчити новий програмний продукт.

 2. Розповісти про довідкову систему Windows і засоби роботи з нею.

 3. У яких джерелах інформації Інтернету Ви можете одержати відповіді на питання, що Вас цікавлять?


до л02 "Об'єкт і предмет інформатики"

 1. Категорії об'єкта і предмета пізнання. Що є об'єктом і предметом Інформатики?

 2. Суть інформаційних технологій і їхній вплив на соціальний прогрес.

 3. Суть автоматизації документообігу в установах і підприємствах.


до л03 "Архітектура комп'ютера"

 1. З чим пов'язаний ділення комп'ютера на дві складові частини - технічні і програмні засоби. Поясніть значення термінів Hardware, Software.

 2. Які частини комп'ютера знаходяться в системному блоці. Основні технічні характеристики комп'ютера.

 3. Принцип дії накопичувачів на магнітних і компакт-дисках. Характеристики носіїв інформації і дисководів.

 4. Клавіатура комп'ютера. Розташування і призначення груп клавіш.

 5. Принцип дії маніпулятора типу "миша". Як за допомогою миші ведеться діалог із комп'ютером?

 6. Які характеристики монітора впливають на якість зображення і безпечну роботу з ним?

 7. Типи принтерів та їх характеристики.

 8. Для чого використовуються контролери і драйвери?

 9. Охарактеризуйте основні класи програмних засобів комп'ютера.

 10. Які програмні продукти використовуються для автоматизації управлінської праці в офісах і установах?


до л11 "Операційна система"

 1. У чому відмінність одно- і багатозадачних ОС?

 2. Як за допомогою подій забезпечується взаємодія користувача з ОС?

 3. Що відбувається під час завантаження ОС?

 4. Як запустити програму в Windows?

 5. Призначення панелі задач.

 6. Як треба правильно завершувати роботу на комп'ютері?

 7. Що таке інсталяція ОС або додатків?


до л12 "Ергономічні принципи організації діалогу користувача з комп'ютером"

 1. Які типи діалогу використовуються при організації взаємодії користувача з ЕОМ?

 2. Опишіть діалог за допомогою багаторівневого меню.

 3. Які переваги і недоліки діалогу, що потребує відповіді типу "ТАК/НІ"?

 4. У чому труднощі організації діалогу на природній мові?

 5. Які міри передбачають розроблювачі для захисту від помилкових дій користувача?

 6. При вирішенні досить складних задач, поки опрацьовуються данні, на екрані ніяких змін не відбувається. Тому користувачу здається, що комп'ютер "завис". Які засоби створили розроблювачі, щоб користувач був впевнений, що комп'ютер працює?

 7. У чому переваги і недоліки принципу завдання значень "по умовчанню"?

 8. Навіщо застосовують контекстно-залежну поміч і контекстно-залежне меню?

 9. Які аналізатори (органи почуттів) використовують при організації діалогу?

 10. У чому переваги графічного інтерфейсу?


До л13 "Графічний інтерфейс Windows"

 1. Які принципи закладені в основу графічного інтерфейсу Windows?

 2. Як вибрати об'єкт за допомогою миші?

 3. Як вибрати групу об'єктів за допомогою миші?

 4. Як за допомогою миші змінити розміри об'єкта?

 5. Як за допомогою миші перемістити об'єкт?

 6. Як за допомогою миші викликати контекстне меню?

 7. У яких випадках використовується одинарне, а в яких подвійне клацання кнопкою миші?

 8. Для яких цілей використовуються кнопки миші?

 9. Поясніть призначення елементів вікна Windows.

 10. Чим розрізняються операції згортання вікна і закриття вікна?

 11. Поясніть призначення елементів заголовка вікна.

 12. Потрібне Вам вікно закрите іншим вікном. Що треба зробити, щоб побачити необхідну вам інформацію?

 13. Як розташувати вікна каскадом?

 14. Як зробити потрібне Вам вікно активним?

 15. Поясніть призначення смуг прокручування.

 16. Як скопіювати фрагмент тексту?

 17. Як перемістити фрагмент тексту в інше місце?

 18. У чому відмінність простого списку і списку, що випадає?

 19. У чому різниця між кнопкою і радіокнопкою?

 20. Для яких цілей використовується елемент управління "прапорець"?

 21. Для яких цілей застосовуються шкали управління й індикації? Аналогами яких реальних пристроїв вони є?


до л14 "Вікна додатків і діалогу"

 1. Опишіть, які елементи можуть знаходитися в рядку пункту меню.

 2. Деякі букви пунктів меню підкреслені. Для яких цілей?

 3. У пункті меню праворуч знаходиться стрілка. Що вона означає?

 4. У пункті меню праворуч знаходяться крапки. Що вони означають?

 5. Що таке гарячі клавіші, і для яких цілей вони призначені?

 6. Що таке функціональні клавіші, і для яких цілей вони призначені?

 7. Зліва від пункту меню іноді зустрічається елемент управління "прапорець". Поясніть його призначення.

 8. Чому деякі пункти меню раптом стають блідо-сірими, майже невидимими?

 9. У чому перевага контекстного меню? Як викликати контекстне меню?

 10. Навіщо придумали інструментальні панелі? Адже вони частково дублюють меню.

 11. Розкажіть про призначення кнопок стандартної інструментальної панелі.

 12. Для яких цілей знадобилися діалогові вікна?

 13. У чому відмінність діалогових вікон з обов'язковою відповіддю від простих діалогових вікон?

 14. Вибирати кнопку і натискати її зручно за допомогою миші. А як це зробити, якщо мишка не працює?

 15. Опишіть призначення елементів діалогової панелі "Друк".

 16. Опишіть призначення елементів діалогової панелі "Параметри сторінки".

 17. У яких випадках застосовується багатосторінкове вікно? Як перейти до потрібної Вам сторінки?


Екзаменаційні питання до л15 "Управління файлами"


 1. Ім'я файла складається з двох частин. Поясніть їхнє призначення.

 2. У комп'ютері є декілька дисководів. Як вони позначаються? Де можна дізнатися, які дисководи є у Вашому комп'ютері?

 3. Чим відрізняється папка від файла?

 4. Роз'ясніть значення термінів - каталог, кореневий каталог, батьківський каталог, поточний каталог.

 5. З яких елементів складається повне ім'я файла?

 6. Перерахуйте операції, здійснювані над файлами, і поясніть їхню сутність.

 7. Перерахуйте операції, здійснювані над папками, і поясніть їхню сутність.

 8. На робочому столі комп'ютера знаходиться значок із зображенням кошика для сміття. Для яких цілей цей кошик призначений?

 9. Для чого призначені файлові менеджери? Які файлові менеджери Ви знаєте?

 10. FAT (File Allocation File) - це таблиця розподілу файлів. Для яких цілей вона використовується?

 11. Яка інформація міститься в каталозі?

 12. Фрагментація диска - що це таке? Шкідлива або корисна?

 13. Яким способом виділяється простір на диску для розміщення файлів - секторами або кластерами, суцільним шматком або кількома шматками?

 14. Опишіть склад вікна програми "Провідник".

 15. Ліве вікно програми "Провідник" відображає багаторівневий каталог. Поясніть призначення символів "+" і "--", що стоять ліворуч від деяких назв папок.

 16. Для яких цілей служить праве вікно "Провідника"? У якій формі можна представити зміст каталогу?

 17. Як відсортувати список файлів, що містять у папці?

 18. Опишіть процедуру створення, перейменування, пересилки і знищення папок.

 19. Опишіть процедуру перейменування, пересилки, копіювання і знищення файлів.

 20. Необхідно знищити групу з 5 підряд розташованих у каталозі файлів. Як це зробити?

 21. Чи можна усунути відразу групу несуміжних файлів? Якщо "ТАК", то як це зробити?

 22. Опишіть три способи копіювання і переміщення файлів:

 • через буфер обміну з використанням меню;

 • через буфер обміну з використанням функціональних клавіш;

 • шляхом перетягування за допомогою миші.

 1. Розповісти про програму пошуку файлів і папок на дисках Вашого комп'ютера.

 2. Для яких цілей при пошуку файлів використовується шаблон?

 3. Які операції передбачені з кошиком Windows?

 4. Розповісти про структуру діалогових панелей відкриття і зберігання файлів.


Екзаменаційні питання до л21 "Автоматизована обробка ділових документів"

 1. Опишіть операції, необхідні при створенні й обробці документа.

 2. Опишіть структуру вікна текстового процесора Word і призначення елементів вікна.

 3. У текстовому процесорі Word передбачено 4 режими відображення документа. Опишіть особливості представлення документів у цих режимах.

 4. Як у текстовому процесорі Word обробляти одночасно кілька документів?

 5. Як у текстовому процесорі Word незалежно переглядати різні частини одного документа?

 6. При наборі тексту Вами допущені такі помилки - пропущена буква, вставлена зайва буква, помилкова буква. Як виправляються такі помилки?

 7. Опишіть способи керування курсором введення.

 8. Як скопіювати, перемістити і знищити фрагмент тексту?

 9. Ви випадково знищили фрагмент тексту. Як виправити допущену помилку?

 10. Існує багато способів логічного виділення фрагментів тексту - курсив, підкреслення, петит і т.д. Які можливості в цьому плані надає текстовий процесор Word?

 11. Опишіть основні характеристики шрифтів і способи їхнього вибору в текстовому процесорі Word.

 12. Що таке абзац? Розкажіть про способи форматування абзаців.

 13. Опишіть методику створення маркірованих і нумерованих списків.

 14. Які два способи створення таблиць передбачено в текстовому процесорі Word?

 15. Які операції над комірками, рядками і стовпчиками таблиці можливі в текстовому процесорі Word?

 16. Опишіть структуру типового документа, друкарського видання. Як автоматично пронумерувати сторінки документа?

 17. Для яких цілей передбачений режим "Попередній перегляд"?

 18. Опишіть методику підготовки документа до друку.


До л31 "Автоматизоване введення текстової інформації"


 1. Поясніть способи представлення чорно-білих і кольорових зображень за допомогою растра.

 2. Поясніть принцип дії сканера. Які характеристика сканера Вас будуть цікавити при його покупці?

 3. Як оцінити розмір графічного файла? Які вихідні дані для цього Вам будуть потрібні?

 4. Навіщо необхідно перетворювати текстові файли після сканування ?

 5. Опишіть послідовність обробки текстових документів після сканування.

 6. Яке призначення програми FineReader?

 7. На що потрібно звертати увагу при скануванні документа?

 8. У чому суть етапу сегментації документа?

 9. Якщо програма погано розпізнає текст, то які дії Ви будете вживати?


До л41 "Автоматизована обробка числових даних"

 1. Поясніть призначення й устрій електронної таблиці.

 2. Поясніть методику введення даних і формул у таблицю.

 3. Як вибрати групу комірок в електронній таблиці?

 4. Які засоби автоматизації полегшують введення однотипних даних у таблицю?

 5. Опишіть основні класи функцій, що використовуються у формулах електронних таблиць.

 6. У чому різниця між абсолютною і відносною адресою комірки?

 7. Які можливості по форматуванню даних надає табличний процесор?

 8. Опишіть методику роботи з декількома робочими листами.

 9. У чому різниця між сортуванням і фільтрацією даних?

 10. Опишіть методику створення графіків і діаграм, заснованих на електронній таблиці.


Питання до л51 "Комп'ютерна графіка"

 1. Поясніть призначення і можливості графічних процесорів.

 2. Розкажіть про властивості растрової, векторної і фрактальної графік.

 3. Опишіть структуру вікна графічного редактора Paint.

 4. Яким чином задаються розмір і розташування графічного об'єкта?

 5. Яким чином задаються товщина і колір контурних ліній?

 6. Як із прямокутника й еліпса зробити "ідеальний" квадрат і коло?

 7. Опишіть методику побудови ліній із заданою кривизною і багатокутників.

 8. Як додати у малюнок напис, що пояснює його зміст?

 9. Які операції можна здійснювати над фрагментами малюнка і як ці фрагменти виділити?

 10. Для яких цілей у меню включений пункт "Масштаб"?

 11. Ви випадково забруднили пензлем невеличку ділянку малюнка. Які способи виправлення допущених помилок передбачені в графічному редакторі?

Питання до л71 " Сучасні засоби комунікації"

 1. Опишіть структуру локальної обчислювальної мережі.

 2. Що таке сервер, і які функції він виконує?

 3. У чому сутність технології "клієнт-сервер"?

 4. Опишіть структуру глобальної обчислювальної мережі.

 5. Призначення, принцип дії і характеристики модему.

 6. Які функції виконує провайдер Інтернету?

 7. Що таке гіпертекст?

 8. Для яких цілей використовуються броузер?


Питання до л72 "Оглядач Internet Explorer"

 1. Для яких цілей використовується програма Internet Explorer?

 2. Опишіть способи пошуку потрібної Web-сторінки в Інтернеті.

 3. Опишіть функціональне призначення груп кнопок інструментальної панелі Internet Explorer.

 4. Які можливості по настроюванню оглядача Internet Explorer надає панель "Властивості оглядача"?

 5. Як зберегти адреси Web-сторінок, що найчастіше використовуються?

 6. Яке призначення журналу (History)?

 7. Опишіть механізми автоматичного одержання даних з Інтернету.


Питання до л73 " Основи мови HTML"

 1. Для яких цілей у текстовий документ вставляють управляючі символи?

 2. У чому відмінність управляючих символів документа HTML від управляючих символів звичайного текстового документа?

 3. Які теги (управляючі символи документа HTML) застосовують для опису структури HTML документа?

 4. Які теги (управляючі символи документа HTML) застосовують для визначення функціональних розділів HTML документа?

 5. Як створити гіпертекстове посилання на текстовий або графічний файл?

 6. Для яких цілей використовується альтернативний текст у HTML документі?

 7. Опишіть способи виділення елементів тексту в HTML документі (курсив, списки).

Схожі:

Екзаменаційні питання до л01 \"Введення в дисципліну\" iconЕкзаменаційні матеріали по дисципліні «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» Програмні (екзаменаційні питання)
Екзаменаційні матеріали по дисципліні «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн»
Екзаменаційні питання до л01 \"Введення в дисципліну\" iconЕкзаменаційні питання з курсу "зоологія безхребетних"

Екзаменаційні питання до л01 \"Введення в дисципліну\" iconЕкзаменаційні питання з курсу "теорія еволюції"

Екзаменаційні питання до л01 \"Введення в дисципліну\" iconЕкзаменаційні питання з курсу “Психологія рекламного бізнесу”

Екзаменаційні питання до л01 \"Введення в дисципліну\" iconЕкзаменаційні питання
Джерела доходів централізованих та децентралізованих державних фінансових ресурсів
Екзаменаційні питання до л01 \"Введення в дисципліну\" iconЕкзаменаційні питання
Формування товарного асортименту як елемент комерційної діяльності торговельних підприємств
Екзаменаційні питання до л01 \"Введення в дисципліну\" iconЕкзаменаційні питання дисципліни
Економичний ефект и економічна ефективність. Стадії розрахунку економічного ефекту
Екзаменаційні питання до л01 \"Введення в дисципліну\" iconВизначення засобів підприємства
Екзаменаційні питання "Теорія бухгалтерського обліку" Спеціальність 7050106 Семестр 4
Екзаменаційні питання до л01 \"Введення в дисципліну\" iconЕкзаменаційні питання
Рух фінансових ресурсів та капіталу в економіці та передумови виникнення фінансового ринку
Екзаменаційні питання до л01 \"Введення в дисципліну\" iconЕкзаменаційні питання з дисципліни „Кримінологія”
Методологія кримінологічної науки. Методи, методика процедури наукового дослідження
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи