Методичні вказівки по освоєнню програмних засобів Додаткові джерела інформації зміст дисципліни icon

Методичні вказівки по освоєнню програмних засобів Додаткові джерела інформації зміст дисципліни
НазваМетодичні вказівки по освоєнню програмних засобів Додаткові джерела інформації зміст дисципліни
Сторінка17/17
Дата11.09.2012
Розмір2.18 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Заголовок документа, що<br /> <br /> відображається у вікні броузера <br /> <br />

Тіло документа

Пара тегов повідомляє броузеру, що перед ним документ HTML. Розділ заголовків вміщений між тегами і містить інформацію про документ в цілому. Зокрема, цей розділ повинен містити всередині себе теги , між якими розміщають "офіційний" заголовок документів. Сам текст документа розташовується в тілі документа, що розташовується між тегами <BODY>. <br /><br /><br /><span class="butback" onclick="goback(372866)">^</span> <span class="submenu-table" id="372866">ТЕГИ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗДІЛІВ ДОКУМЕНТА </span><br /> <br />У більшості звичайних документів основними функціональними розділами є заголовки й абзаци. <br /> <br />Для позначення абзаців використовується парний тег <br /> - Paragraph. У мові HTML немає засобів для створення абзацного відступу, тому для зручності читання тексту між абзацами вводиться порожній рядок. <br /> <br />Якщо необхідно перейти на наступний й рядок без створення абзаца (тобто без виведення додаткового порожнього рядка), використовується тег <br /> - перехід на наступний рядок без створення абзаца. <br /> <br />Для більш виразного поділу частин документа використовується горизонтальна лінія, утворювана одиночним тегом <HR> (Horizontal Record> - вивести горизонтальну розділову смугу. <br /> <br />Мова підтримує шість рівнів внутрішніх заголовків документа. Вони позначаються парними тегами від <h2> до <h6>. Реально на екрані монітора всі ці заголовки відображаються шрифтами різного розміру і полужирним написанням. <br /> <br />Приклад: <br /> <br /><span class="butback" onclick="goback(372865)">^</span> <span class="submenu-table" id="372865"><h2>Головний заголовок</h2> <br /> <br /><h2>Підзаголовок</h2></span> <br /> <br /><br /> Всередині абзаца всі рядки відображаються <br /> <br />разом, незважаючи на те, що у вихідному <br /> <br />документі вони відділені <br /><br /><br /><HR><br /> <br />Цей текст розбитий <br /> на два рядки. <br /><br /><br />Відображуваний текст будет мати вигляд: <br /> <br />Головний заголовок <br /> <br />Підзаголовок <br /><br /><br />Всередині абзаца всі рядки відображаються разом, незважаючи на те, що у вихідному документі вони відділені <br /><br /><br />---------------------------<br /> <br />Цей текст розбитий<br /> <br /> на два рядки. <br /><br /><span class="butback" onclick="goback(372867)">^</span> <span class="submenu-table" id="372867">ГІПЕРТЕКСТОВІ ПОСИЛАННЯ. </span><br /> <br /> Для створення гіпертекстового посилання (Hyper REFerence) використовується код A (address) і атрибут HREF= URL-адреса. Команда має такий вигляд: <br /> <br /> текст посилання <br /> <br />Посилання - це текст, що позначає документ (текст) на який посилаються. При відображенні документа броузером текст посилання звичайно підкреслюється і зображується синім кольором, а курсор при пппадання на посилання змінює свій вигляд (звичайно, це кисть руки з витягнутим вказівним пальцем). Клацання по посиланню призводить до переходу по заданій адресі URL (Uniform Resource Locator - універсальний покажчик ресурсу). <br /><br /><br />Гіпертекстові посилання можуть вказувати на текст, що знаходиться всередині сторінки, на Web- сторінку або файл, що знаходиться на місцевому або будь-якому іншому Web-вузлі. Відповідно до цого, посилання називають внутрішнім або зовнішніми. Для зовнішніх посилань необхідно вказувати повну адресу документа, включаючи назву протоколу й адресу Web-узла: <br /> <br />"http:/www/microsoft. com". Для внутрішніх посилань достатньо зазначити тільки відносний шлях пошуку документа. <br /><br /><br />При посиланні на фрагменти тексту всередині Web- сторінки цей фрагмент помічається (прийнято називати мітку якорем). Для мітки якоря використовують парний тег <a>, але замість атрибута посилання HREF= використовується атрибут NAME= . Значенням цього атрибута є ім'я якоря - послідовність латинських букв і цифр (без пропусків і спеціальних символів). <br /><br /><br />Для посилання на встановлений якір, в кінці адреси URL, після імені документа, через символ (# -решітка) вказується ім'я якоря. <br /> <br />Приклад: <br /><br />. . . . . . . . . . . . . . . . . . <br /> <br /><a name="address"ім\\'я якоря <br /><br /><br /><span class="butback" onclick="goback(372868)">^</span> <span class="submenu-table" id="372868">МАЛЮНКИ НА WEB-СТОРІНКАХ</span><br /> <br /> Ілюстрації відіграють важливу роль в оформленні Web-сторінок. Самі малюнки зберігаються в окремих файлах поза документом HTML, але відображаються броузером всередині Web-сторінки. <br /> <br />Для розміщення малюнків у документі служить одиночний тег <img> ( Image - малюнок). Цей тег містить обов'язковий атрибут SRC=, значенням якого є адреса URL файла зображення, записаний в абсолютній або відносній формі. При завантаженні документа, малюнок також завантажується і відображається в тому місці документа, де розташований тег малюнка. <br /> <br />Зображення переноситься на Web-сторінку зі зберіганням розміру. Якщо при компонуванні зображення необхідно його перемаштабувати, потрібні розміри малюнка можна задати за допомогою атрибутів WIDTH= (ширина) і HEIGHT= (висота). Значення цих атрибутів визначають ширину і висоту зображення на Web-сторінці в пікселях. <br /> <br />Використовуючи ілюстрації в документах, необхідно пам'ятати про два моменти. По-перше, Web-сторінка може відображатися броузером, що не має засобів для показу зображень. По-друге, користувачі часто відключають показ малюнків, щоб прискорити прийом документа. І в тому й в іншому випадку бажано дати можливість дізнатися, що ж зображено на картинці, якщо її не можна побачити. Для цієї мети передбачений альтернативний текст. <br /> <br /><i><span class="butback" onclick="goback(372871)">^</span> <span class="submenu-table" id="372871">Альтернативний текст</span></i> - це більш-менш докладний опис малюнка, який броузер може вивести замість самого малюнка. Альтернативний текст задається в тегі <img> значенням спеціального атрибута ALT= "альтернативний текст". <br /><br /><br /><span class="butback" onclick="goback(372869)">^</span> <span class="submenu-table" id="372869">ВИДІЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕКСТУ </span><br /> <br />Звичайно прийнято виділяти елементи тексту курсивом, напівжирним шрифтом, розміром. У мові HTML фрагменти тексту, що виділяються, поміщаються у парні теги <EM> і <b>. У першому випадку передбачається, що текст буде виділений курсивом, у другому випадку - напівжирним шрифтом. Якщо броузер з якоїсь причини не має можливості застосувати шрифтові ефекти, те все одно якийсь ефект буде гарантований. <br /> <br />Приклади: <br /> <br /><br /><EM>Цей текст буде виділений курсивом</EM> <br /> <br /><b>Більш сильне виділення</b> <br /><br /><br />Відображення тексту HTML документа <br /> <br /><i>Цей текст буде виділений курсивом</i>. <b>Більш сильне виділення </b> <br /> <br /><span class="butback" onclick="goback(372870)">^</span> <span class="submenu-table" id="372870"> СТВОРЕННЯ СПИСКІВ </span><br /> <br />При створенні документів використовують три типи списків:<br /> <ul> <li><br />упорядковані (нумеровані);<br /> <li><br />неупорядковані (маркіровані); <br /> <li><br />списки визначень. <br /> </ul> <br />Елементам упорядкованого списку передують номера. У якості номерів можуть використовуватися арабські або римські цифри, латинські букви (як у верхньому, так і нижньому регістрі). <br /> <br />Маркіровані списки позначаються маркерами у вигляді чорного кружка або квадратика. <br /> <br />Список визначень складається з термінів, що визначаються, і відповідних визначень. Термін, що визначається, завжди починається з початку рядка і якимсь чином виділяється. Визначення зображуються на екрані монітора з відступом від лівого краю. <br /> <br /><b><span class="butback" onclick="goback(372872)">^</span> <span class="submenu-table" id="372872">Упорядкований список</span></b> розташовується між парним тегом <br /> <br /><ol> - Order List. Елементи списку розміщуються між парним тегом <li> - List Inner. Тег, що закривається, можна опустити, тому що в цьому випадку ясно, де він повинен розташовуватися. <br /> <br /><b>Маркірований список</b> розташовується між парним тегом <br /> <br /><ul> - Unorder List. Елементи списку також розташовуються між парним тегом <li> - List Inner. <br /> <br />Приклад: <br /> <br />Склад комп'ютера <br /> <br /><ul><li>Зовнішні пристрої <br /> <br /><ol><li>Принтер <br /> <br /> <li>Сканер <br /> <br /></ol><br /> <br /><li>Внутрішні пристрої <br /> <br /><ol><li>Мікропроцесор <br /> <br /> <li>ОЗП <br /> <br /></ol><br /> <br /></ul><br /> <br />При відображенні броузер представить текст у такому вигляді: <br /> <br />Склад комп'ютера <br /> <ul> <li><br />Зовнішні пристрої <br /> </ul> <ol> <li><br />Принтер <br /> <li><br />Сканер <br /> </ol> <ul> <li><br />Внутрішні пристрої <br /> </ul> <ol> <li><br />Мікропроцесор <br /> <li><br />ОЗП <br /> </ol> <br /><br /><b>Список визначень</b> розташовується між парним тегом <br /> <br /><DL> - Definition List. Термін, що визначається, помічається тегом <DT> - Definition Term, а визначення - тегом <DD>. Теги, що закриваються, можна опускати. <br /> <br />Приклад: <br /> <br /><DL><br /> <br /><DT><b>Ярличок</b> <br /> <br /><DD>Елемент управління для переходу між робочими аркушами в робочій книзі Excel <br /> <br /></DL><br /> <br />На екрані монітора броузер представить текст у такому вигляді: <br /> <br /><b>Ярличок </b> <br /> <br />Елемент управління для переходу між робочими аркушами в робочій книзі Excel <br /><br /><br />ВИСНОВОК <br /> <br /> <b>Створення документів HTML носить творчий характер. Величезна різноманітність комп'ютерів, підключених до Інтернету, призводить до того, що заздалегідь неможливо передбачити, як буде виглядати документ на екрані конкретного користувача. Але, притримуючись достатньо простих правил, можна створити гарний документ HTML. </b> <br /> <br />До таких правил варто віднести такі:<br /> <ul> <li><br />зміст документа більш важливий, ніж його зовнішній вигляд;<br /> <li><br />не зловживати елементами оформлення, особливо різноманітними кольорами і шрифтами; <br /> <li><br />пам'ятайте, що графічні зображення і мультимедійні файли суттєво уповільнюють завантаження сторінок;<br /> <li><br />розміщення найважливішої інформації у верхній частині сторінки дозволяє Вашим клієнтам із користю проводити час, протягом якого відбувається завантаження документа. <br /> </ul> </dd></dt></dd></dt></dl></b></em></a></a></h6></h2></body>
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Схожі:

Методичні вказівки по освоєнню програмних засобів Додаткові джерела інформації зміст дисципліни iconМетодичні вказівки по освоєнню програмних засобів Додаткові джерела інформації зміст дисципліни
Студент це не посудина, що треба заповнити знаннями, а смолоскип, що треба запалити жагою знань
Методичні вказівки по освоєнню програмних засобів Додаткові джерела інформації зміст дисципліни iconГ., Чуприна Г. П. Теоретичні засади дидактичного узагальнення змісту навчання з програмних засобів захисту інформації постановка проблеми
Ютерної інформації використовується велика кількість програмних засобів. Але зі швидким зростанням кількості шкідливих програм, зростає...
Методичні вказівки по освоєнню програмних засобів Додаткові джерела інформації зміст дисципліни icon1. Теоретичні основи інформатики
Зміст І порядок проходження дисципліни. Методика освоєння програмних засобів. Джерела інформації. Об'єкт інформатики. Інформаційні...
Методичні вказівки по освоєнню програмних засобів Додаткові джерела інформації зміст дисципліни iconТема Теоретичні основи інформатики
Зміст І порядок проходження дисципліни. Методика освоєння програмних засобів. Джерела інформації. Об'єкт інформатики. Інформаційні...
Методичні вказівки по освоєнню програмних засобів Додаткові джерела інформації зміст дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Технологія проектування програмних систем», наведені приклади їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія проектування програмних систем»...
Методичні вказівки по освоєнню програмних засобів Додаткові джерела інформації зміст дисципліни iconІнформації Якщо вибір повідомлення джерела x i наперед відомий, то:… Один кілобайт дорівнює:… Ентропією джерела називається:… Кодуванням називається:… Інформація може бути:…
Статистична надлишковість джерела має таку формулу (де І(Х) – кількість інформації в повідомленні джерела Х, Н(Х) – ентропія джерела...
Методичні вказівки по освоєнню програмних засобів Додаткові джерела інформації зміст дисципліни iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійних завдань з дисципліни «Комп’ютерне діловодство» для студентів спеціальності
Мета дисципліни навчити студентів технології ефективного використання сучасної комп’ютерної техніки в юридичній практиці. Основний...
Методичні вказівки по освоєнню програмних засобів Додаткові джерела інформації зміст дисципліни iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Нетрадиційні автономні джерела електроенергії Для студентів спеціальності 070501 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Нетрадиційні автономні джерела електроенергії”
Методичні вказівки по освоєнню програмних засобів Додаткові джерела інформації зміст дисципліни iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Нетрадиційні автономні джерела електроенергії Для студентів спеціальності 070501 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Нетрадиційні автономні джерела електроенергії”
Методичні вказівки по освоєнню програмних засобів Додаткові джерела інформації зміст дисципліни iconФормат опису модуля
Методи І засоби зберігання ключової інформації. Комп'ютерні віруси. Програмні закладки. Класифікація І методи впровадження програмних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи