Методичні вказівки по освоєнню програмних засобів Додаткові джерела інформації зміст дисципліни icon

Методичні вказівки по освоєнню програмних засобів Додаткові джерела інформації зміст дисципліни
НазваМетодичні вказівки по освоєнню програмних засобів Додаткові джерела інформації зміст дисципліни
Сторінка6/17
Дата11.09.2012
Розмір2.18 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
^

КОМПОНЕНТИ ВІКОН


Як було сказано вище, у вікні розміщаються об'єкти двох типів:

елементи відображення, елементи управління.

Елементи відображення служать для виводу статичного тексту. Це різного роду повідомлення, попередження. Користувач не може змінити статичний текст.

Для введення інформації служать поля редагування (Edit). Поле редагування окремих рядків має вид прямокутного віконечка, всередині якого розташовується курсор, що вказує місце введення чергового символу. Поле для розміщення великих масивів рядків може займати весь простір вікна (наприклад, у текстових редакторах). Якщо текст, що розміщується, більше розмірів поля, то воно містить усередині себе смуги прокрутки. Користуючись вертикальною смугою прокрутки, можна прокручувати вміст вікна вгору або вниз, горизонтальною - праворуч або ліворуч.

^ Смуги прокрутки

Смуга прокрутки - це смуга, що складається з трьох елементів: двох стрілок прокрутки і бігунка. Стрілки прокрутки і бігунок використовуються для того, щоб прокрутити вміст вікна в різні сторони. Для вертикальної смуги при одноразовому клацанні по нижній кнопці-стрілці вікно зміщається на один рядок тексту вниз (фактично ми бачимо на нерухомому екрані, що текст піднімається на рядок вгору). При клацанні по верхній кнопці - відповідно вгору.

Бігунок служить для двох цілей. По-перше, він вказує розмір і положення вікна щодо всього тексту. По-друге, знаючи приблизне положення якогось об'єкта всередині вікна, можете швидко добратися до нього, перетягнувши бігунок у потрібне місце.

^ Виділений текст. Якщо встановити курсор миші на рядок, натиснути кнопку миші, протягти курсор ліворуч (або управо) і відпустити кнопку, то виділиться фрагмент тексту. Виділений фрагмент тексту можна знищити, скопіювати або переслати в буфер. Дані з буфера можна скопіювати в будь-яке місце тексту і навіть в інший додаток, причому багаторазово. Дані в буфері зберігаються доти, доки в нього не буде занесена інша інформація. Для завдання виду операції над виділеним текстом служать меню "Правка" або кнопки стандартної інструментальної панелі - "Вирізати (Cut)", "Копіювати (Copy)", "Вставити (Paste)".
^

ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ


За допомогою елементів управління користувач організує свою роботу з додатком. Вибирає необхідні команди, встановлює необхідні режими, запускає процеси. Розглянемо елементи управління, які найчастіше зустрічаються в положеннях.

Список (List) - призначений для вибору одного або більш елементів у списку. Для вибору одиночного елемента необхідно клацнути мишею по елементу, що обирається. Обраний елемент підсвічується.

Вибір групи підряд розташованих елементів здійснюють наступним образом. По першому елементу групи клацаємо мишею як звичайно, а по останньому з одночасним натисканням клавіші Shift. Вся обрана група підсвічується.

Для вибору групи довільно розташованих елементів застосовується миша разом із клавішею Ctrl.

^ Список, що випадає, (ComboBox). Відрізняється від простого списку тим, що згорнутий в один рядок, який містить елемент списку, що задається по умовчанню. У правій частині рядка знаходитися кнопка розкриття списку. При її натисканні список розкривається. Цей елемент, крім вибору пункту списку, допускає також введення даних у рядок редагування.

Прапорець (CheckBox). Елемент управління використовується для даних, що мають два можливих значення. Має вид квадратика, усередині якого зображена "галочка", що означає - "так", "включено". У противному випадку ("ні", "виключене") - поле порожнє. Прапорці використовуються як для відображення стану, так і для його переключення. Для цього необхідно клацнути мишею по полу прапорця. Прапорці часто об'єднують у групи.

Кнопки (Button). Графічний інтерфейс активно використовує образи кнопок, наявні в більшості побутових приладів, і звичних для людини. Велика кількість різноманітних видів кнопок вражає - прямокутні, круглі, із малюнком, із фіксацією положення і без нього.

^ Стандартна кнопка Windows. Є майже на всіх діалогових вікнах для вказівки вибраного варіанта дій:

 • "Скасування" - закрити вікно, не роблячи ніяких змін. Повернутися у вихідний стан.

 • "Застосувати" - внести зміни. Вікно не закривати, залишитися в цьому стані.

 • "OK" - внести зміни, закрити вікно, повернутися у вихідний стан.

Інструментальна кнопка - кнопки з графічним зображенням на інструментальній панелі. При наведенні курсору миші на кнопку, з'являється спливаюча підказка, що пояснює призначення кнопки.

Радіокнопка (Radio Button). Назва походить від кнопок перемикачів діапазонів радіоприймачів. Натиснута кнопка залишається утопленою. При натисканні іншої кнопки, утоплена кнопка автоматично повертається у вихідний стан. Служить для формування групи, у якій можна вибрати тільки одну функцію.

^ Кнопки зміни значень числового параметра (UpDown). Аналогічні кнопкам установки часу в електронних часах. Містить поле введення з початковим значенням цілої величини, і два кнопочки збільшення і зменшення її значення.

^ Шкали установки й індикації значень параметрів аналогічні лінійним шкалам вимірювальних приладів.

Шкала установки (Track Bar). Складається зі смуги, шкали, повзунка. Установка заданого значення якогось параметра здійснюється шляхом переміщення бігунка вздовж смуги. Має горизонтальне або вертикальне розміщення.

^ Шкала індикації (Progress Bar) - відображає ступінь завершеності якого-небудь процесу. Застосовується при тривалих, більш 30 секунд, процесах опрацювання запиту. По величині заповнення смуги користувач може оцінити час, необхідний для завершення процесу.


ЛЕКЦІЯ 1.4

"^ ВІКНА ДОДАТКІВ І ДІАЛОГУ"


Розглянуті питання:

ВІКНА ДОДАТКІВ

СКЛАД ВІКНА

МЕНЮ

ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ.

ДІАЛОГОВЕ ВІКНО

^ ПРИЗНАЧЕННЯ ДІАЛОГОВИХ ВІКОН

ДІАЛОГИ З ОБОВ'ЯЗКОВОЮ ВІДПОВІДДЮ

ФОКУС ДІАЛОГОВОЇ ПАНЕЛІ

СТАНДАРТНІ ДІАЛОГОВІ ПАНЕЛІ WINDOWS

БАГАТОСТОРІНКОВІ ВІКНА


^ ВІКНА ДОДАТКІВ

СКЛАД ВІКНА

Більшість додатків, призначених для створення й опрацювання даних, має однакову структуру, що значно спрощує роботу з ними. Розглянемо призначення елементів вікна на прикладі графічного редактора Paint.

Рядок заголовка, робоче поле і межа вікна були розглянуті на попередній лекції. Зупинимося більш докладно на меню, панелі інструментів і рядку стана.

^ Рядок меню. Містить меню з відповідними командами, що дозволяють управляти вікном і його вмістом.

Панель інструментів. Містить кнопки з графічним зображенням інструментів, що дублюють найбільш часто використовувані в процесі роботи команди меню. Розташування панелей і їхня кількість залежить від того додатка, із яких ви працюєте, і може модифікуватися за бажанням користувача.

Рядок стана (Status Bar). Смуга в нижній частині вікна, використовувана для відображення різноманітної інформації, що характеризує поточний стан процесу. Рядок стана аналогічний приладовій дошці автомобіля. У залежності від змісту робочої області, вона може відображати: ім'я відкритого файла, розмір вільної пам'яті, числі об'єктів або файлів у вікні і т.д.

Якщо документ містить таку кількість тексту, графічних зображень або піктограм, що усі вони не можуть бути відображені у вікні одночасно, вздовж нижнього або правого краю вікна з'являються так звані смуги прокрутки.

^ Смуга прокрутки. Вертикальна або горизонтальна смуга, що дозволяє переглядати приховані області вікна. Користуючись вертикальною смугою прокрутки, можна прокручувати вміст вікна вгору або вниз, горизонтальною - управо або вліво.

Вправи.

Слідуючи описаним нижче діям, ви навчитеся користуватися смугами прокрутки для перегляду об'єктів, яких у вікні не видно. Відкрийте вікно "Мій комп'ютер", клацніть по піктограмі "Диск С". З'являться піктограми файлів і папок, розміщених на цьому диску.

1. Щоб побачити об'єкт, що знаходиться нижче і праворуч області видимості вікна, встановіть покажчик миші на спрямованій вниз стрілці, розташованій в нижній частині вертикальної смуги прокрутки.

2. Клацніть на стрілку, і вміст вікна переміститься вгору.

3. Клацніть на стрілку прокрутки з правої сторони горизонтальної смуги прокрутки, і вміст вікна зсунеться вліво.

4. Встановіть покажчик миші на бігунку смуги прокрутки, і утримуйте ліву кнопку миші. Перетягніть бігунок у нову позицію. Відпустіть кнопку миші.

5. Для плавного переміщення вікна уздовж документа ви можете прокручувати вміст вікна рівно на один екран за раз, клацаючи мишею всередині смуги прокрутки з тієї або іншої сторони бігунка (в залежності від вибраного напрямку руху).


МЕНЮ

Найбільш інтенсивно у вікні використовуються меню й інструментальні панелі. Перейдемо до їхнього розгляду.

Меню являє собою список взаємозалежних команд, використовуваних для виконання задач при роботі з Windows або додатками Windows. Розрізняють головне меню і контекстне меню. Головне меню завжди є присутнім у верхній частині вікна. Контекстне меню з'являється тільки при натисканні правої кнопки миші і містить перелік функцій, застосовуваних до об'єкта, на якому знаходився курсор миші.


^ Головне меню (Main Menu) містить усі функції додатка, тому являється багаторівневим. Самий верхній рівень містить імена груп операцій і розташований горизонтально. При виборі пункту меню випадає вертикальне підменю (Popup Menu). Воно, у свою чергу, може містити інші підменю. Структура вертикального меню однакова, незалежно від рівня вкладеності, і має наступні елементи:

 • пункти меню, що містять назву функції і додаткові дані зліва і праворуч від назви;

- розділові смуги для логічного групування пунктів меню.

Зліва від пункту меню можуть розташовуватися піктограми або прапорці. Наявність піктограми вказує, що даний пункт меню дублюється кнопкою інструментальної панелі з зображенням тієї ж піктограми. Прапорець із "галочкою" усередині сигналізує про те, що дана властивість включена (виключена, при відсутності галочки).


^ Підкреслена буква в назві пункту вказує, що користувач може вибрати даний пункт за допомогою клавіш швидкого доступу.

Клавіши швидкого доступу (Accelerator keys Hot keys - гарячі клавіші) забезпечують користувачу доступ до пунктів меню шляхом використання клавіші Alt у сполученні з буквою, виділеною в назві пункту меню символом підкреслення або кольором. Наприклад, для доступу до меню "Файл" користувач може застосувати комбінацію клавіш "Alt+Ф".


^ Функціональні клавіші (Shotcut - клавіши) забезпечують доступ до команд меню з клавіатури без використання самого меню. Якщо за пунктом меню закріплена функціональна клавіша, то, праворуч від назви пункту меню, міститься її код. Звичайно це клавіши від F1 до F12 або їх сполучення з клавішами Alt, Shift, Ctrl.


^ Стрілка праворуч від пункту меню означає, що даний пункт містить підменю.

Крапка праворуч від пункту меню означає, що буде викликана панель діалогу, за допомогою якої можна задати необхідні параметри.


Якщо пункт меню має блідо-сірий вид, то це означає, що дана операція в даний момент недоступна. Наприклад, якщо ви не вибрали у вікні діалогу відкриття файлів файл, то відкривати його немає сенсу.


^ Контекстне меню

Контекстне меню має таку ж структуру, що й усі підменю, описані вище. Вони можуть бути вкладеними, викликати вікна діалогу, мають розділові лінії.

^ ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ.

До складу більшості вікон і додатків входять панелі інструментів, що містять різноманітні кнопки, які можна застосовувати для швидкого виклику необхідної функції. Кнопки панелей інструментів представляють стандартні команди, що найбільш часто використовуються при роботі в Windows, на зразок команд "Вирізати", "Копіювати", "Скасувати" і т.п. В залежності від того, яке вікно або додаток у даний момент відкрито, вам доступні ті або інші інструменти. На малюнку, що представляє вікно графічного редактора Paint, знаходяться дві панелі інструментів :

 • набір інструментів для малювання (пензель, олівець, фарби, резинка і т.п.)

 • палітра для вибору кольору ліній, заливки, фона).

Для активізації кнопки інструмента клацніть на ній мишею. Якщо встановити покажчик миші над однієї з кнопок інструментів і почекати, то через пару секунд з'явиться маленький прямокутник, або спливаюча підказка, що містить ім'я інструмента або опис його функції.


^ Склад інструментальної панелі "Стандартна"

Більшість додатків, що входять до складу пакета "Офіс" має стандартизовану інструментальну панель "Стандартна", що містить наступні кнопки (вказані назва і малюнок):

 1. Створити (чистий лист паперу) - створення нового документа.

 2. Відкрити ( документ, що розкривається,) - відкриття існуючого документа.

 3. Зберегти (дискета 3.5") - зберігання створеного документа на магнітному носії.

 4. Друк (принтер) - виведення створеного документа на принтер.

 5. Попередній перегляд (збільшувальне скло на фоні листа паперу) - перегляд загального виду документа в різних масштабах перед виведенням на друк.

 6. Знайти (бінокль) - пошук заданих слів у текстовому документі.

 7. Вирізати (ножниці) - пересилка виділеного фрагмента в буфер.

 8. Копіювати (два листи - оригінал і копія) - копіювання виділеного фрагмента в буфер.

 9. Вставити (лист на фоні документа) - вставка копії з буфера в зазначене місце документа.

 10. Скасувати (поворот проти годинникової стрілки) - скасування останньої операції

 11. Повернути (поворот по годинниковій стрілці) - відновити скасовану операцію.

 12. Помічник (знак питання) - виклик контекстно-залежної довідки.


^ ДІАЛОГОВЕ ВІКНО

ПРИЗНАЧЕННЯ ДІАЛОГОВИХ ВІКОН

Як слідує з назви, діалогове вікно - це засіб ведення діалогу. Ініціатором діалогу в цьому випадку являється Windows і її додатки. Діалогове вікно запитує додаткову інформацію, необхідну програмі для виконання певної операції. Розглянемо декілька типових випадків.

Користувач вибирає пункт меню "Файл - Відкрити …"... Для відкриття документа операційній системі необхідно знати ім'я документа і його місцезнаходження. Для одержання цієї інформації відкривається діалогове вікно "Відкриття документа". Користувачу пропонується або вибрати ім'я файла в запропонованому списку існуючих файлів, або набрати ім'я файла у вікні редагування.

Користувач вибирає пункт меню "Файл - Зберегти як …"... Для запису документа системі необхідно знати - яке ім'я бажає дати йому користувач, і в яку папку помістити? Виводиться діалогове вікно "Зберігання документа". Користувач повинен задати ім'я файла і зазначити папку, у яку треба записати файл.

Ви вже знаєте, що багатокрапка (...), що слідує за ім'ям команди, указує на те, що після її активізації з'явиться діалогове вікно.


Друга причина виводу діалогових вікон - попередження користувача про можливі негативні наслідки його дій - знищення файла, закриття вікна без зберігання внесених змін.

Наведемо приклади попереджуючих повідомлень.

 1. Знищення файла - "Ви дійсно хочете відправити <ім'я файла> у кошик? ТАК? НІ?

 2. Ви випадково дали файлу ім'я, що збігається з існуючим - "Папка вже містить файл. Замінити наявний файл новим файлом? "

 3. Ви закриваєте вікно додатка для розпізнавання текстів -"Зберегти пакет для подальшої роботи? Якщо Ви не збережете пакет, то всі результати Вашої роботи з даним пакетом будуть знищені і Ви не зможете їх відновити".^ ДІАЛОГИ З ОБОВ'ЯЗКОВОЮ ВІДПОВІДДЮ

Існують два типи діалогових панелей - проста і з обов'язковою відповіддю.

Проста діалогова панель - це діалогова панель, яку користувач може не закривати при переключенні на інше вікно цього ж додатка.

^ Діалогова панель з обов'язковою відповіддю, на відміну від простої, не дозволить користувачу переключиться на інше вікно, поки він не закриє її.

Основне призначення таких панелей - запитати користувача про те, як додатку діяти в критичних ситуаціях.

Критичні ситуації виникають, якщо не підключений принтер, мало пам'яті для запису файла і т.п. Запропоновані системою відповіді: Так, НІ, Скасувати. Без відповіді на запит подальший хід процесу неможливий.

Панелі діалогу з обов'язковою відповіддю мають, як правило, спрощену форму - відсутні кнопка мінімізації і максимізації, рамка вікна не дозволяє змінювати його розміри.


^ ФОКУС ДІАЛОГОВОЇ ПАНЕЛІ

У діалоговій панелі тільки один елемент може бути активним, готовим до негайної дії. Такий елемент якимось способом виділяється - кольором, пунктирною лінією на кнопці. Говорять, що елемент знаходитися у фокусі. Для того щоб редагувати поле, воно повинно одержати фокус.

Установка і переключення фокуса здійснюється двома способами - мишею і клавішею табуляції. У першому випадку треба підвести курсор миші на елемент управління і клацнути правою кнопкою. В другому випадку натискання клавіші "TAB" призводить до переключення фокуса на інший елемент. Послідовність проходження компонентів задається розроблювачем додатка. Натискання комбінації клавіш "Shift+Tab" задає обернену послідовність проходження.

Другий спосіб використовують, якщо немає мишки або руки зайняті клавіатурою. Нагадаємо, що натискання кнопки миші еквівалентно натисканню клавіші "Enter" .

Примітка. Деякі компоненти не можуть одержати фокус. До них належать кнопки інструментальної панелі - SpeedButton. Доступ до них можливий тільки за допомогою миші.


^ СТАНДАРТНІ ДІАЛОГОВІ ПАНЕЛІ WINDOWS

 1. Font Dialog - панель вибору шрифту (шрифт, написання, розмір, атрибути (підкреслений, закреслений), колір, набір символів (кирилиця). Містить зразок шрифту, що обирається.

 2. Color Dialog - панель вибору кольору

 3. Print Dialog - панель для установки параметрів виводу файла або звіту - кількість копій, номери сторінок.

 4. Printer Setup Dialog - установка параметрів друку і вибору принтера

 5. Find Dialog - пошук ланцюжка символів. Застосовується в більшості текстових редакторів. Містить поле завдання образка рядка і спосіб пошуку (з урахуванням регістра, як частина слова або цілком), напрямок пошуку (вгору, вниз).

 6. Replace Dialog - Контекстна заміна. Подібна попередній панелі. Дозволяє не тільки знайти ланцюжок символів, але і замінити її. Заміняти можна послідовно - по одній під контролем користувача, що дає дозвіл на заміну, й автоматично - усе відразу.


^ БАГАТОСТОРІНКОВІ ВІКНА

Багатосторінкове вікно є графічним аналогом блокнота, що служить для запису телефонів. Усередині блокнота на краях листів нанесені букви алфавіту так, щоб вони не перекривали один одного. Це дозволяє відкрити блокнот відразу ж на заданій букві алфавіту, не перегортаючи підряд усі сторінки. Таким же чином роблять закладки в книзі для швидкого доступу до потрібної цитати. Закладки так розміщають відносно один одного, щоб були помітні заголовки кожної.

^ Багатосторінкове вікно (Page Control) використовують для розміщення великої кількості керуючої інформації - звичайно панелей настроювань. Вони надають додаткам приємний зовнішній вигляд і дуже зручні у використанні. Для виділення потрібної сторінки достатньо клацнути мишкою по заголовку потрібної вкладки.

На малюнку наведені два вікна, що містить вкладки. Перше вікно СУБД Access містить 6 вкладок - Таблиці, Запити, Форми, Звіти, Макроси, Модулі. Друге вікно належить програмі розпізнавання текстів FineReader. На 6 вкладках розташовані опції (параметри), що задають режим роботи додатка на різних кроках обробки документа - сканування, сегментування і т.д.


ЛЕКЦІЯ 1.5

^ "УПРАВЛІННЯ ФАЙЛАМИ"


Розглянуті питання:

ФАЙЛ, КАТАЛОГ, КОШИК

РОЗМІЩЕННЯ ФАЙЛА НА ЗОВНІШНЬОМУ НОСІЇ

ФАЙЛОВИЙ МЕНЕДЖЕР "ПРОВІДНИК"

^ МЕНЕДЖЕР ПОШУКУ ФАЙЛІВ

ОПЕРАЦІЇ З КОШИКОМ

ДІАЛОГОВІ ПАНЕЛІ ВІДКРИТТЯ І ЗБЕРІГАННЯ ФАЙЛІВ


ВВЕДЕННЯ.

У процесі управлінській діяльності створюється і використовується багато документів - звіти, листи, плани робіт і т.п. Документи в офісі не валяються купою на столі, а систематизовані і розкладені по папках. Папки зберігаються в шафах. Після закінчення визначеного періоду наводять порядок у шафах і папках. Застарілі документи викидають, частину відправляють в архів на тривале зберігання, деякі документи перекладають в інші папки.

При переході на електронний документообіг, правильна організація збереження електронних документів набуває ще більшого значення. Щоб швидко знайти необхідний документ серед сотень інших, необхідно заздалегідь старанно продумати порядок їх розміщення і періодично здійснювати "прибирання в документальному господарстві". Чим більше файлів і папок входить у ваше комп'ютерне "господарство", тим скоріше наступить момент, коли вам доведеться вдатися до засобів їх перейменування, знищення, переміщення. Однією з основних причин перейменування файлів або папок є реорганізація або зміни у вашій основній діяльності, що можуть вимагати внесення коректив у вашу роботу на комп'ютері. Інший причиною може бути ваше бажання перейти від застарілих восьмисимвольних імен на сучасну систему імен більшої довжини, що володіє більшою інформативністю.

У лекції розглядаються способи управління розміщенням електронних документів на магнітних носіях.


^ ФАЙЛ, КАТАЛОГ, КОШИК

При роботі з електронними документами часто зустрічаються слова - файл, дисковод, каталог, папка, повне ім'я файла. Для того щоб вільно орієнтуватися в довідковій і навчальній літературі і грамотно користуватися програмними продуктами, розглянемо зміст цих понять.

Зберігаються електронні документи на зовнішніх носіях (вінчестері, дискетах, компакт-дисках) у вигляді файлів.

Файл ця узагальнена назва електронного документа різного типу. Файл можна зіставити з книгою. Книга складається зі сторінок, файл складається з записів. Книга може бути романом, довідником або географічним атласом. Файл може являти собою програму, текстовий документ, малюнок, таблицю, музичний фрагмент, відеокліп.

Кожний файл має ім'я, тип, дату створення і дату останньої модифікації.

^ Тип файла вказує на різновид електронного документа - текст, малюнок і т.д.

Ім'я файла служить для розрізнення файлів між собою.

Дата створення й останньої модифікації дозволяють оцінити тривалість використання документа і його актуальність.

Будь-який файл має ім'я, що складається з двох частин: власне імені і розширення. Розширення імені файла побічно характеризує його тип. Розширення імені файла відокремлено від першої частини імені символом "точка". Багато додатків при створенні файла самі встановлюють розширення імені файла. По розширенню файла ви можете дізнатися, яка програма створила файл:

 • лист. doc - документ текстового процесора Word,

 • otvet. txt - файл текстового редактора WordPad,

 • малюнок.bmp - файл графічного редактора.

 • arj. exe - готова до виконання програма,

Раніше існували обмеження на довжину імені файла (8 символів), розширення (3 символа) і алфавіт (тільки латинські букви). У Windows ці обмеження зняті.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Методичні вказівки по освоєнню програмних засобів Додаткові джерела інформації зміст дисципліни iconМетодичні вказівки по освоєнню програмних засобів Додаткові джерела інформації зміст дисципліни
Студент це не посудина, що треба заповнити знаннями, а смолоскип, що треба запалити жагою знань
Методичні вказівки по освоєнню програмних засобів Додаткові джерела інформації зміст дисципліни iconГ., Чуприна Г. П. Теоретичні засади дидактичного узагальнення змісту навчання з програмних засобів захисту інформації постановка проблеми
Ютерної інформації використовується велика кількість програмних засобів. Але зі швидким зростанням кількості шкідливих програм, зростає...
Методичні вказівки по освоєнню програмних засобів Додаткові джерела інформації зміст дисципліни icon1. Теоретичні основи інформатики
Зміст І порядок проходження дисципліни. Методика освоєння програмних засобів. Джерела інформації. Об'єкт інформатики. Інформаційні...
Методичні вказівки по освоєнню програмних засобів Додаткові джерела інформації зміст дисципліни iconТема Теоретичні основи інформатики
Зміст І порядок проходження дисципліни. Методика освоєння програмних засобів. Джерела інформації. Об'єкт інформатики. Інформаційні...
Методичні вказівки по освоєнню програмних засобів Додаткові джерела інформації зміст дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Технологія проектування програмних систем», наведені приклади їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія проектування програмних систем»...
Методичні вказівки по освоєнню програмних засобів Додаткові джерела інформації зміст дисципліни iconІнформації Якщо вибір повідомлення джерела x i наперед відомий, то:… Один кілобайт дорівнює:… Ентропією джерела називається:… Кодуванням називається:… Інформація може бути:…
Статистична надлишковість джерела має таку формулу (де І(Х) – кількість інформації в повідомленні джерела Х, Н(Х) – ентропія джерела...
Методичні вказівки по освоєнню програмних засобів Додаткові джерела інформації зміст дисципліни iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійних завдань з дисципліни «Комп’ютерне діловодство» для студентів спеціальності
Мета дисципліни навчити студентів технології ефективного використання сучасної комп’ютерної техніки в юридичній практиці. Основний...
Методичні вказівки по освоєнню програмних засобів Додаткові джерела інформації зміст дисципліни iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Нетрадиційні автономні джерела електроенергії Для студентів спеціальності 070501 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Нетрадиційні автономні джерела електроенергії”
Методичні вказівки по освоєнню програмних засобів Додаткові джерела інформації зміст дисципліни iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Нетрадиційні автономні джерела електроенергії Для студентів спеціальності 070501 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Нетрадиційні автономні джерела електроенергії”
Методичні вказівки по освоєнню програмних засобів Додаткові джерела інформації зміст дисципліни iconФормат опису модуля
Методи І засоби зберігання ключової інформації. Комп'ютерні віруси. Програмні закладки. Класифікація І методи впровадження програмних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи