Тести до лекції 1 \"Вступ в дисципліну\" icon

Тести до лекції 1 "Вступ в дисципліну"
НазваТести до лекції 1 "Вступ в дисципліну"
Сторінка1/6
Дата11.09.2012
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

Тести до лекції 0.1 "Вступ в дисципліну"

Коди

Тест

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ключ

4

3

3

1

3

1

5

1

1

4

3
 1. Який рівень навичок роботи з комп'ютером передбачає дати курс "Інформатика й обчислювальна техніка"?

 • Тільки первинні навички

 • Розвинені навички

 • Фахові навички

 • Первинні і розвинені

 • Розвинені і фахові
 1. Довідкова система Windows містить вкладку "Зміст". Яке її призначення?

 • Цей звичайний зміст, як у будь-якій книзі.

 • Це список основних термінів, використовуваних у програмах і описаних у довідковій системі.

 • Це інтерактивний довідник, що містить повний список статей довідкової системи, і оформлений у вигляді ієрархічної структури.

 • Це система пошуку необхідної інформації по ключовим словам.

 • Це система пошуку будь-яких слів, що зустрічаються в довіднику
 1. Яку інформацію містить вкладка "Предметний покажчик"?

 • список основних термінів, описаних у довідковій системі, упорядкований по частоті появи в статтях;

 • список заголовків статей, упорядкований за алфавітом;

 • список основних термінів, описаних у довідковій системі, упорядкований за алфавітом;

 • список усіх слів, які зустрічаються у статтях, упорядкований за алфавітом;

 • перелік літератури, де більш докладно освітлені досліджувані питання.
 1. Вам необхідно ознайомитися з загальним змістом довідника. Яким елементом довідника Ви будете користуватися

 • Вкладкою "Зміст"

 • Вкладкою "Предметний покажчик"

 • Вкладкою "Пошук"

 • Кнопкою "Параметри"

 • Кнопкою "Вивести".
 1. На вкладці "Зміст" зліва від заголовка знаходиться значок "закрита книга". Якщо клацнути по ньому кнопкою миші, що відбудеться?

 • нічого не відбудеться;

 • буде виведений зміст усіх статей із цим заголовком;

 • буде виведений список підрозділів, а значок зміниться на "розкриту книгу"

 • буде виведене діалогове вікно для вводу пароля;

 • буде виведене діалогове вікно служби допомоги; 1. На вкладці "Зміст" зліва від заголовка знаходиться знак питання. Що він означає?

 • ця назва словникової статті;

 • це елемент прикраси;

 • це ознака того, що він містить підрозділи;

 • довідкова система не розуміє, що Ви від неї хочете;

 • це виклик служби допомоги Help.
 1. На вкладці "Зміст" зліва від заголовка знаходиться значок "закрита книга". Що він означає?

 • це елемент прикраси

 • це ознака того, що він закритий по паролю;

 • це ознака того, що в даній версії довідника немає відомостей по даній темі;

 • це ознака того, що даний розділ можна швидко розкрити за допомогою кнопки інструментальної панелі;

 • це ознака того, що розділ містить всередині себе підрозділи
 1. Як розкрити зміст потрібної Вам статті зі змісту?

 • клацнути мишкою по назві статті в змісті;

 • клацнути мишкою по назві статті в змісті, при натиснутій клавіші F1;

 • клацнути мишкою по значку питання навпроти назви статті в змісті, при натиснутій клавіші F12;

 • виділити назву статті і перетягнути її в друге вікно;

 • виділити назву статті і натиснути клавішу F1.
 1. Як швидко знайти в предметному покажчику потрібний термін?

 • ввести у вікно перші символи терміна;

 • скористатися смугою прокручування для послідовного перегляду списку термінів;

 • за допомогою повзунка смуги прокручування;

 • за допомогою клавіш клавіатури PageUp, PageDn;

 • попередньо відсортувати список термінів за алфавітом.
 1. Файл README

 • Ця назва популярної книги по інформатиці.

 • Це спеціальна програма для інсталяції додатків.

 • Це розділ довідкової системи Windows

 • Це довідковий файл, що входить дистрибутивний комплект додатка.

 • Ця жаргонна назва технічної документації, що додається до програмного продукту.
 1. Що таке Періодична література?

 • Це література, що описує історію розвитку обчислювальної техніки по періодах.

 • Це багатотомні видання, окремі томи якого випускаються протягом достатнього тривалого періоду.

 • Це журнали по певній тематиці, що регулярно видаються

 • Це тільки газети.

 • Це тільки реферативні журнали.ТЕСТИ ДО ЛЕКЦІЇ 0.2 "Об'єкт і предмет Інформатики"

Коди

Тест

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ключ

2

4

5

2

5 1. АСУ - це абревіатура словосполучення:

 • автоматичні системи узгодження

 • автоматизовані системи управління

 • абонентська служба університету

 • автоматична система утилізації

 • автоматична система управління
 1. Системи, призначені для автоматизації проектування в будь-якій галузі виробництва, називають:

 • АІС

 • АСНД

 • АСУТП

 • САПР

 • CASE - системи
 1. АСУТП- це абревіатура словосполучення:

 • АСУ танкової промисловості

 • АСУ текстильної промисловості

 • АСУ товарним продажем

 • АСУ тунельною проходкою

 • АСУ технологічними процесами
 1. Інформаційна технологія відрізняється тим, що

 • містить у собі ЕОМ

 • об'єктом обробки є дані і знання

 • обов'язковим є присутність людини

 • відсутній шкідливий вплив на навколишнє середовище

 • впливає на макросоціальні процеси в суспільстві
 1. Об'єктом вивчення інформатики є:

 • технологія виробництва ЕОМ

 • вплив ЕОМ на продуктивність праці

 • засоби телекомунікаційної техніки

 • методи розробки програмного забезпечення

 • автоматизовані інформаційні системи різноманітного класу і їхній вплив на соціальний прогрес.


ТЕСТИ ДО Л03 "Архітектура комп'ютера"

Коди

Тест

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ключ

2

3

3

1

4

5

2

4

1

5
Тест

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ключ

5

4

3

1

2

1

3


 1. Термін Hardware означає:

 • Контролер вінчестера

 • Апаратну частину обчислювальної системи

 • Програмну частину обчислювальної системи

 • Назва маленького комп'ютера, розміром із записну книжку.

 • Програму перевірки працездатності комп'ютера.
 1. Термін Software означає:

 • Меню випадаючого типу

 • Апаратну частину обчислювальної системи

 • Програмну частину обчислювальної системи

 • Назву розйому позаду комп'ютера.

 • Програму дефрагментації вінчестера.
 1. Розрахувати кількість доріжок на 2-х сторонній дискеті 5.25", якщо розмір сектора - 512 байт, Кількість доріжок на одній стороні - 80, а кількість секторів на доріжці - 9.

 • 180 Кб

 • 360 Кб

 • 720 Кб

 • 1440 Кб

 • 2880 Кб
 1. Скільки дискет 3.5" із стандартною ємністю знадобиться для перезапису компакт-диска в 650 Мб?

 • 463 дискети

 • 363 дискети

 • 263 дискети

 • 163 дискети

 • 63 дискети
 1. В рекламному проспекті вінчестера на 4.3 Gb наведені його характеристики: кількість магнітних голівок - 15, кількість секторів на доріжці - 63. Розрахуйте, скільки поміщається доріжок на одній стороні пластини при стандартному розмірі сектора - 512 байт.

 • 8944

 • 16383

 • 1622

 • 9542

 • 456
 1. Однієї з характеристик мікропроцесору є розрядність. Яка розрядність мікропроцесорів сучасних комп'ютерів?

 • 2 байт

 • 5 байт

 • 15 байт

 • 30 байт

 • 32 байта
 1. Для яких цілей використовується оперативний запам"ятовуючий пристрій?

 • для зберігання проміжних обчислень

 • для зберігання програм і даних

 • при наявності ОЗП швидкість обчислень зростає в два рази

 • для захисту від збоїв

 • при раптовому відключенні живлення дані зберігаються в ОЗП.
 1. Вінчестер 8.4 Гб має 8 магнітних дисків. На кожній із 16 поверхонь розташовано 16383 доріжки по 63 сектори. Диск обертається зі швидкістю 5100 про/хв. Скільки часу знадобиться для перезапису всієї інформації з диска, якщо вміст доріжки зчитується за один оборот диска?

 • 8 хв

 • 14 хв

 • 32 хв

 • 52 хв

 • 75 хв
 1. На дискеті є маленький перемикач із написом write enable / write protected. Для яких цілей він використовується?

 • для захисту від випадкового стирання

 • для захисту від несанкціонованого доступу

 • для вказання щільності запису - звичайна, подвоєна

 • це дискета старого зразка, зараз ніяких перемикачів немає, дисковод автоматично розпізнає тип дискети

 • для вказання типу дискети.
 1. Для яких цілей призначена клавіша SHIFT ?

 • тільки для переключення регістра рядкові / прописні букви;

 • для повернення курсору на одну позицію;

 • для знищення слідуючого за курсором символу;

 • для швидкого виклику певних операцій, наприклад, друку;

 • це багатофункціональна клавіша і використовується як для переключення регістрів, так і в якості префіксної клавіші.
 1. Натисканню якої клавіші на клавіатурі відповідає натискання лівої кнопки миші?

 • ESC;

 • TAB;

 • SHIFT;

 • ENTER;

 • CTRL.
 1. Для виклику контекстного меню необхідно:

 • натиснути клавішу F1

 • натиснути клавішу ESC

 • натиснути ліву кнопку миші

 • натиснути праву кнопку миші

 • натиснути середню кнопку миші, а для 2-х кнопкової миші одночасно обидві кнопки.
 1. У комп'ютері використовується 15-дюймовий монітор. На що вказує цифра 15?

 • на ширину екрана;

 • на відстань від екрана до цоколя електронно-променевої трубки, тобто характеризує габарити монітора;

 • розмір електронно-променевої трубки по діагоналі;

 • на ступінь захисту монітора, як еквівалентна товщина свинцевого екрана;

 • на висоту екрана.
 1. Роздрібнююча спроможність принтера складає 400 dpi. Скільки точок може поставити принтер на рядку шириною 127 мм?

 • 2000 точок;

 • 1000 точок;

 • 5000 точок;

 • 3248 точок;

 • 2048 точок;
 1. Що таке контролер?

 • це програма, що управляє роботою драйвера;

 • це спеціалізований мікропроцесор, що управляє роботою зовнішнього пристрою;

 • це пристрій захисту від вірусів;

 • це програма захисту від несанкціонованого доступу;

 • це плата, на якій розташовуються всі блоки комп'ютера.
 1. Що таке драйвер?

 • це програма, що управляє роботою контролера;

 • це спеціалізований мікропроцесор, що управляє роботою зовнішнього пристрою;

 • це пристрій захисту від вірусів;

 • це програма захисту від несанкціонованого доступу;

 • ця узагальнена назва дисководів.
 1. Операційна система це -

 • пакет прикладних програм, що реалізує алгоритми дисципліни "Дослідження операцій";

 • програми контролю стана пацієнта при проведенні операцій;

 • комплекс програм, що забезпечує взаємодію зовнішніх пристроїв і діалог користувача з комп'ютером;

 • програма моделювання аварійних ситуацій;

 • програма захисту від вірусів.ТЕСТИ ДО ЛЕКЦІЇ 1.1 "Операційна система"

Коди

Тест

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ключ

4

1

3

4

2

5

3

 1. Для чого здійснюється початкове завантаження ОС?

 • для встановлення стаціонарного теплового режиму в системному блоці;

 • для установки поточної дати і часу;

 • для тестування зовнішніх пристроїв, підключених до комп'ютера;

 • для перезапису ядра ОС із вінчестера в ОЗП;

 • для переводу комп'ютера із "сплячого" в активний стан.
 1. Інсталяція ОС - що це таке?

 • процедура початкової установки ОС;

 • процедура завантаження ОС при включенні комп'ютера;

 • процедура перевірки програм комп'ютера на відсутність вірусів;

 • процедура заміни вузлів комп'ютера, які вийшли з ладу;

 • процедура модернізації комп'ютера, з метою поліпшення його характеристик.
 1. Як завершити роботу з комп'ютером?

 • просто виключити живлення

 • спочатку перезавантажити ОС, потім виключити живлення

 • вибрати пункт меню "Завершення роботи - Виключити комп'ютер", дочекатися вказівки ОС на виключення живлення;

 • вибрати пункт меню "Завершення роботи - Призупинити роботу комп'ютера", дочекатися вказівки ОС на виключення живлення;

 • вибрати пункт меню "Настроювання - Панель управліня", у діалоговому вікні, що з'явилося, натиснути кнопку "Виключити" і через 10 секунд виключити живлення.
 1. Коли відбувається перезавантаження ОС

 • періодично, раз у тиждень

 • періодично, раз у добу

 • перед виключенням комп'ютера

 • при зависанні комп'ютера

 • перед завантаженням нового додатка
 1. Що представляє собою ОС?

 • це довідкова система, що описує правила роботи з комп'ютером;

 • це сукупність керуючих програм, драйверів і таблиць, призначена для забезпечення взаємодії пристроїв комп'ютера і діалогу з користувачем;

 • ця множина мікросхем, що знаходяться на материнській платі комп'ютера;

 • це програма, що перевіряє працездатність всіх зовнішніх пристроїв комп'ютера;

 • це програма захисту від вірусів.
 1. Багатозадачна ОС

 • дозволяє вирішувати багато задач за день;

 • призначена для виходу в Інтернет;

 • універсальна ОС, що дозволяє вирішувати задачі будь-якого класу;

 • дозволяє переглядати видеосюжети, тому її називають мультизадачною;

 • дозволяє виконувати на комп'ютері декілька задач одночасно.
 1. Робочий стіл Windows це:

 • стіл, на якому стоїть комп'ютер;

 • це синонім слова "вікно";

 • екран монітора, із розташованими на ньому піктограмами і панелями, призначеними для управління комп'ютером;

 • це абстрактне поняття, що характеризує принцип керування зовнішніми пристроями;

 • це спеціально сконструйований стіл для комп'ютера, що забезпечує зручну роботу з ним.Тести до Л 1.2 "Ергономічні принципи організації діалогу користувача з комп'ютером"

Коди

Тест

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ключ

2

5

3

4

1

2

3

4

2 1. В чому перевага діалогового режиму роботи з ЕОМ перед пакетним?
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Тести до лекції 1 \"Вступ в дисципліну\" iconДокументи
1. /????? ?? ?????/2.1 ???????_?????????.???.txt
2. /?????...

Тести до лекції 1 \"Вступ в дисципліну\" icon«Теплоенергетика» Донецьк 2013р. Вступ дисципліна “Теплотехніка”
Дисципліна “Теплотехніка” є нормативною дисципліною згідно зі стандартом освіти. Цю дисципліну викладають у енерегетичних, металургійних,...
Тести до лекції 1 \"Вступ в дисципліну\" iconТести (Контрольна робота) Модуль тестів
Цей модуль дає можливість викладачу створювати І задавати тести у формі quiz, що містять питання з декількома варіантами відповіді,...
Тести до лекції 1 \"Вступ в дисципліну\" iconНазва модуля: Вступ до фаху Код модуля: ерат 6041 С01 Тип модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин 60 (кредитів єктс   2) аудиторні години   16 (лекції   16)
Тести до лекції 1 \"Вступ в дисципліну\" iconРегламент відпрацювання пропущених лекцій з судової медицини 1
Відпрацювання пропущеної лекції з судової медицини здійснюється шляхом написання рукописного або друкованого реферату з пропущеної...
Тести до лекції 1 \"Вступ в дисципліну\" iconПодарунки Бібліотеці Житомирського державного університету імені І. Франка
Вступ до літературознавства. Теорія літератури. Психологія літературної творчості [Текст] : лекції / Петро Білоус; м-во освіти І...
Тести до лекції 1 \"Вступ в дисципліну\" icon1. Вступ. Мета та результати навчання
Методика викладання. Методика викладання: модульно-рейтингова система навчання. Форми навчання: лекції: аналітичні, проблемні; методи...
Тести до лекції 1 \"Вступ в дисципліну\" iconХарківський національний економічний універсітет тести з навчальної дисципліни «ціноутворення»
Тести з навчальної дисципліни «Ціноутворення» для студентів напряму підготовки «Облік І аудит» усіх форм навчання /Укл. В. В.Іванієнко....
Тести до лекції 1 \"Вступ в дисципліну\" iconТести у вигляді гри з загальної хімії
Анотація. Тести з загальної хімії зі звуковим супроводженням у вигляді гри складаються з 20 варіантів завдань по 5 питань у кожному...
Тести до лекції 1 \"Вступ в дисципліну\" iconСхема аналізу лекції
Тип лекції (вступна; інформаційна (тематична); заключна (підсумкова); оглядова; нетрадиційна (наприклад, лекція-брифінг, лекція-конференція,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи