К. К. Вступ до сучасної логіки. К., 1992. Конверский А.Є. Логіка. К., 1999. Руденко К. П. Логіка К., 1976. Тофтул М. Г. Логіка. К., 2002. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник icon

К. К. Вступ до сучасної логіки. К., 1992. Конверский А.Є. Логіка. К., 1999. Руденко К. П. Логіка К., 1976. Тофтул М. Г. Логіка. К., 2002. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник
Скачати 113.1 Kb.
НазваК. К. Вступ до сучасної логіки. К., 1992. Конверский А.Є. Логіка. К., 1999. Руденко К. П. Логіка К., 1976. Тофтул М. Г. Логіка. К., 2002. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник
К.К. Вступ до сучасної логіки. К., 1992.<> <>2. Конверский А.Є.
Дата11.09.2012
Розмір113.1 Kb.
ТипСправочник

ЛІТЕРАТУРА

1. Жоль К.К. Вступ до сучасної логіки. К., 1992.

2. Конверский А.Є. Логіка. - К., 1999.

3. Руденко К.П. Логіка - К., 1976.

4. Тофтул М.Г. Логіка. - К., 2002.

5. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. - М., 1975.

6. Уемов А.И. Задачи и упражнения по логике. - М., 1961.

7. Упражнения по логике. - М., 1993.

Додаткова література до теми: «Поняття»

1. Войшвилло Е.К. Понятие как форма мышления. М., 1989.

2. Горский Д.П. Общение и познание. - М., 1985.

3. Горский Д.П. Определение. - М., 1974.

4. Попа К. Теория определения. - М., 1976.

Додаткова література до теми: «Судження»

1. Бродський И.Н. Отрицательные высказывания. - Л., 1973.

2. Новиков П.С. Элементы математической логики. - М., L973.

3. Павлов В.П., Ишмуратов А.Т., Омельяник В.И. Модальная логика. - К.: Выща школа, 1982.

Додаткова література до теми: «Логічний аналіз запитань і відповідей»

Логічна форма

?

Логічний закон

?

Істинне міркування

?

Правильне міркування

?

Інтерпретація

?

Знак

?

Знак - індекс

?

Знак - образ

?

Знак - символ

?

Предметне значення знака

?

Смисл

?

Парадокс

?

Класифікація

?


^ III. Завдання №3: Заповнити подану таблицю.

Видатні імена в історії логіки.

п/п

Ім'я вченого

Період життя та діяльності

Держава

Школа, напрямок у логіці

Внесок у розвиток логічної науки

1

2

3

4

5

б

1

Готам

2

Дігнага

3

Дхарма Кірті

4

Демокріт

5

Парменід

6

Зенон

7

Сократ

8

Протагор

9

Михайло Псьол

10

Петро Іспанський

11

Р. Луллій

12

В. Оккам

13

Ф. Бекон

14

Р. Декарт

15

Т. Гобс

16

Г. В. Лейбніц

17

Д. С. Мілль

18

І. Кант

19

Г.-В.-Ф. Гегель

20

Дж. Буль

21

Г. Фреге

22

Б. Рассел

23

А. Уайтхед

24

Р. Карнап

25

Я. Лукашевич

26

К. Льюїс

27

Л. Вітгенштейн

28

П.В Копнін


Виконуючи поставлене завдання, слід виділити основні етапи у розвитку логічного знання, усвідомивши їх органічний зв'язок з розвитком людського пізнання (і перш за все пізнання наукового) у цілому. Необхідно особливу увагу звернути на єдність, цілісність логіки як науки при всій різноманітності її систем, шкіл, вчень.

Кожний наступний період розвитку логічних знань - це продовження і поглиблення раніше поставлених проблем. Щоб виконати поставлене завдання, слід звернутися до підручників Конверського А.Є. "Логіка" К., 1999, Хоменко І.В. "Логікаюристам", К., 1997, логічних словників та довідників (IV: 1,2,3)

^ IV. Завдання № 4: 1) Знайти помилки, допущені при встановленні логічної валентності виразів:

А

В

С

AB

(AB)C

і

і

і

і

Х

і

і

х

х

І

і

х

і

і

Х

і

х

х

х

Х

х

і

і

і

І

х

і

х

і

І

х

х

і

і

І

х

х

х

х

І


Запитання до заліку з дисципліни "Логіка"

1. Мислення як об'єкт вивчення логіки.

2. Що таке логічна культура? Роль логіки у формуванні логічної культури.

3. Структура логіки.

4. Теоретичне й практичне значення логіки.

5. Поняття про логічну форму.

6. Формалізація як метод логіки.

7. Виникнення логіки і основні етапи її розвитку.

8. Поняття як форма мислення. Прийоми формування понять.

9. Зміст і обсяг поняття.

10. Формально-логічні відношення між поняттями за їх змістом і обсягом.

11. Види понять за змістом і обсягом.

12. Узагальнення і обмеження понять.

13. Визначення понять.

14. Поділ понять.

15. Загальна характеристика судження. Судження, речення, висловлювання.

16. Прості судження, їх види.

17. Категоричні судження. Види категоричних суджень.

18. Відношення між судженнями, види суджень за кількістю і якістю.

19. Розподіленість термінів у судженнях.

20. Складні судження та їх види.

21. Умови істинності складних суджень (табличне визначення).

22. Відношення між судженнями за їх істинністю. Логічний квадрат.

23. Модальні судження.

24. Умовивід та його структура.

25. Види умовиводів.

26. Безпосередні умовиводи: перетворення, обернення, протиставлення предикату, умовиводи за "логічним квадратом".

27. Простий категоричний силогізм.

28. Фігури і модуси простого категоричного силогізму.

29. Умовивід із суджень з відношеннями.

30. Ентимеми, полісилогізми, сорити, епіхейреми.

31. Чисто умовні і умовно-категоричні умовиводи.

32. Розділово-категоричні умовиводи.

33. Умовно-розділові умовиводи.

34. Індуктивні умовиводи.

35. Повна індукція.

36. Неповна індукція. Популярна індукція.

37. Наукова індукція.

38. Аналогія.

39. Роль аналогії у процесі пізнання.

40. Сутність доведення.

41. Поняття спростування.

42. Правила доказового міркування.

43. Дискусія. Правила ведення дискусії.

44. Сутність та особливості полеміки. Полеміка діловому спілкуванні.

Схожі:

К. К. Вступ до сучасної логіки. К., 1992. Конверский А.Є. Логіка. К., 1999. Руденко К. П. Логіка К., 1976. Тофтул М. Г. Логіка. К., 2002. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник iconТема: Предмет І значення логіки
Співвідношення традиційної логіки га логіки сучасної. Співвідношення понять "традиційна логіка", ''сучасна логіка", "сучасна ло­гіка",...
К. К. Вступ до сучасної логіки. К., 1992. Конверский А.Є. Логіка. К., 1999. Руденко К. П. Логіка К., 1976. Тофтул М. Г. Логіка. К., 2002. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Системи штучного інтелекту»
Логіка висловлювань. Закони логіки висловлювань. Нормальні форми логіки висловлювань. Логіка першого ступеня
К. К. Вступ до сучасної логіки. К., 1992. Конверский А.Є. Логіка. К., 1999. Руденко К. П. Логіка К., 1976. Тофтул М. Г. Логіка. К., 2002. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Системи і методи прийняття рішень»
Логіка висловлювань. Закони логіки висловлювань. Нормальні форми логіки висловлювань. Логіка першого ступеня
К. К. Вступ до сучасної логіки. К., 1992. Конверский А.Є. Логіка. К., 1999. Руденко К. П. Логіка К., 1976. Тофтул М. Г. Логіка. К., 2002. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник iconЛогіка як наука: минуле І сучасність виникнення І генезис поняття логіки
Логіка зародилась І розвивалася в лоні філософії. Оскільки тривалий час мислення не виокремлювалося філософами з усього сущого, а...
К. К. Вступ до сучасної логіки. К., 1992. Конверский А.Є. Логіка. К., 1999. Руденко К. П. Логіка К., 1976. Тофтул М. Г. Логіка. К., 2002. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник iconТема логіка як наука: історія І сучасність. (4 год.) Виникнення І генезис поняття логіки
Логіка зародилась І розвивалася в лоні філософії. Оскільки тривалий час мислення не виокремлювалося філософами з усього сущого, а...
К. К. Вступ до сучасної логіки. К., 1992. Конверский А.Є. Логіка. К., 1999. Руденко К. П. Логіка К., 1976. Тофтул М. Г. Логіка. К., 2002. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник iconПрограма Дисципліни Логіка
Логіка одна з найдавніших галузей наукового знання. Її роль у сучасному світі науки велика І багатопланова
К. К. Вступ до сучасної логіки. К., 1992. Конверский А.Є. Логіка. К., 1999. Руденко К. П. Логіка К., 1976. Тофтул М. Г. Логіка. К., 2002. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник iconЛогіка. Формальна логіка як навчальна дисципліна
Програма дисципліни структурована на 1 модуль. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах естs
К. К. Вступ до сучасної логіки. К., 1992. Конверский А.Є. Логіка. К., 1999. Руденко К. П. Логіка К., 1976. Тофтул М. Г. Логіка. К., 2002. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник iconФормат опису модуля
Булева логіка, логіка предикатів, теорія множин, теорія відношень, основи комбінаторики, теорія графів, теорія дерев
К. К. Вступ до сучасної логіки. К., 1992. Конверский А.Є. Логіка. К., 1999. Руденко К. П. Логіка К., 1976. Тофтул М. Г. Логіка. К., 2002. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник iconМіністерство освіти І науки україни
Логіка висловів: Методичні вказівки до вивчення з курсу "Логіка" для студентів усіх спеціальностей та форм навчання / Укл. Б. Т....
К. К. Вступ до сучасної логіки. К., 1992. Конверский А.Є. Логіка. К., 1999. Руденко К. П. Логіка К., 1976. Тофтул М. Г. Логіка. К., 2002. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)»
Предмет юридичної логіки. Історичні етапи розвитку логіки. Основні закони юридичного мислення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи