Практичні заняття icon

Практичні заняття
Скачати 76.18 Kb.
НазваПрактичні заняття
Дата11.09.2012
Розмір76.18 Kb.
ТипДокументи

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Практичні заняття проводяться відповідно до навчальної програми курсу "Логіка". Кількість практичних занять становить 10 годин.

Метою практичних занять є поглиблення теоретичних знань і набуття практичних навичок з даного курсу, навчити студентів правильно мислити, запобігати помилковим судженням і умовиводам, забезпечувати правильність побудови думок, вміння логічно і аргументовано доводити істину або спростовувати хибні положення, показувати можливості логічного мислення в теоретичній, практичній діяльності та навчальній роботі.


Тема 1. Поняття (2 год.)

1. Поняття як форма мислення. Прийоми формування понять.

2. Структура поняття. Закон оберненого відношення між змістом поняття і його обсягом.

3. Види понять.

4. Логічні відношення між поняттями.

5. Логічні операції обмеження і узагальнення понять.

6. Визначення поняття. Правила визначення.

7. Поділ поняття як логічна операція
^

Завдання і вправи


1. Наведіть приклади понять, виражених одним словом та цілим словосполученням.

2. Наведіть приклади збірних понять

3. Наведіть приклади понять які б знаходилися у відношенні тотожності з такими поняттями: "квадрат", "адміністративний, культурний, економічний центр держави", "підручник".

4. Дайте логічну характеристику поняттям: "вірність", "друзі", "експорт", "студентська група", "русалка", "інопланетянин", "Голосіївський ліс", "НАТО".

5. Чи зміниться обсяг наведених нижче понять у таких випадках:

а) обсяг поняття "атом", якщо будуть відкриті нові види атомів?

б) обсяг поняття "першокурсник", після того, як теперішні першокурсники перейдуть на другий курс?

6. Чи зміниться зміст наведених нижче понять у таких випадках:

а) зміст поняття "атом", якщо будуть відкриті нові властивості атомів?

б) зміст поняття "студент нашої групи", якщо студенти нашої групи почнуть краще вчитися?

в) зміст поняття "весна", якщо весна в цьому році запізниться?

7. Здійсніть узагальнення і обмеження понять: держава, товар, прибуток, підручник.

8. Установіть відношення між поняттями:

а) «педагог", "економіст", "викладач логіки", "учасник міжнародного симпозіуму";

9. а) "Професор", "викладач", "викладач логіки", "доцент";

б) "людина", "жебрак", "мільйонер", "українець";

в) "щаслива людина", "мільйонер", "людина, що має не менше 1 млн $"

10. Встановіть, чи виражають'зазначені висловлювання визначення. У випадку наявності визначення - встановіть" їх структуру, вид і правильність. Якщо визначення єнеправильним - вкажіть помилку, яка допущена.

a) Логіка - наука про умовиводи;

б) Слово "ірреальний ('Означає неіснуючий у дійсності;

в) Еліпс - це замкнена крива, яку отримують шляхом перетину конуса або циліндра площиною;

г) Релігійна людина - людина, що поділяє релігійні погляди;

д) Прибуток - різниця між виручкою підприємства за реалізовану продукцію та "затратами виробництва.

11. Чи є поділ понять правильним? Відповідь обґрунтуйте. У випадку неправильного поділу, зазначте припущену помилку.

а) Література поділяється на фантастичну, науково-популярну, дитячу, пригодницькі романи і підручники;

б) Сонячна система: Земля, Венера, Юпітер, Сатурн тощо;

в) Майно: придбане, отримане в спадщину, надане в тимчасове користування, подароване, украдене;

г) Банки: комерційні, приватні, державні, міжнародні.

Тема 3. Судження (2 год.)

  1. Загальна характеристика судження. Судження і речення.

  2. Прості і складні судження. Види простих суджень та їх структура.

  3. Категоричні судження та їх види.

  4. Розподіленість термінів у судженнях.

  5. Логічні відношення між категоричними судженнями.

  6. Модальні судження.

  7. Складні судження. Умови їх істинності.
^

Завдання і вправи


1. Які з наведених речень виражають судження і які ні: "Коли розпочинається літня екзаменаційна сесія?", "Нехай наша футбольна команда стане призером!", "Всі мої приятелі мають вищу освіту", "Існують небесні тіла, які не світять власним світлом", "Франція стала республікою раніше, ніж Італія".

2. Визначте вид судження за змістом предиката: "Будь-яка книжка ,є джерелом інформації". "Діаметр цього кола більший ніж 2 метри", "Будь-яке розповідне речення втілює в собі судження", "Кожний студент нашої групи знає всіх викладачів", "Всі мої знайомі вивчають англійську мову", "Платон є видатним давньогрецьким філософом", "Деякі планети не мають атмосфери", люден мій знайомий не є учасником наукової конференції".

3. Запишіть наведені у попередньому завданні судження мовою логіки предикатів.

4. Встановіть вид судження за кількісною і якісною характеристикою та визначте розподіленість термінів у них.

Деякі юристи є політиками.

Усі баварці п'ють пиво.

Усі німці - патріоти.

Жоден республіканець не любить соціалістів.

Деякі інтелігентні люди не є розсудливими.

Віруюча людина шанує Бога.

Милосердя запобігає злочинам.

5. Здійсніть заперечення таких суджень:

а) "Деякі студенти не виконали самостійно контрольну роботу";

б) "Жоден мій знайомий не знає іспанської мови";

в) "Невірно, що всі мої приятелі запрошені на свято";

г) "Невірно, що дехто з моїх колег цікавиться уфологією".

6. Складіть таблицю істинності для таких виразів:7. Які з наведених речень виражають судження і які ні: "Коли розпочинається літня екзаменаційна сесія?", "Нехай наша футбольна команда стане призером!", "Всі мої приятелі мають вищу освіту", "Існують небесні тіла, які не світять власним світлом", "Франція стала республікою раніше, ніж Італія".

8. Визначте вид судження за змістом предиката: "Будь-яка книжка є джерелом інформації". "Діаметр цього кола більший ніж 2 метри", "Будь-яке розповідне речення втілює в собі судження", "Кожний студент нашої групи знає всіх викладачів", "Всі мої знайомі вивчають англійську мову", "Платон є видатним давньогрецьким філософом", "Деякі планети не мають атмосфери", жоден мій знайомий не є учасником наукової конференції".

9. Запишіть наведені у попередньому завданні судження мовою логіки предикатів.

10. Встановіть вид судження за кількісною і якісною характеристикою та визначте розподіленість термінів у них. Деякі юристи є політиками.

Усі баварці п'ють пиво.

Усі німці - патріоти.

Жоден республіканець не любить соціалістів.

Деякі інтелігентні люди не є розсудливими.

Віруюча людина шанує Бога.

Милосердя запобігає злочинам.

11. Здійсніть заперечення таких суджень:

а) "Деякі студенти не виконали самостійно контрольну роботу";

б) "Жоден мій знайомий не знає іспанської мови";

в) "Невірно, що всі мої приятелі запрошені на свято";

г) "Невірно, що дехто з моїх колег цікавиться уфологією".

12. Складіть таблицю істинності для таких виразів:Тема 4. Умовивід (4 год)

1. Сутність умовиводу та його структура.

2. Безпосередні умовиводи.

а) безпосередні умовиводи із простих суджень;

б) безпосередні умовиводи із складних суджень

3. Дедуктивні умовиводи.

1) простий категоричний силогізм;

2) складні і складноскорочені силогізми;

3) дедуктивні умовиводи із складних суджень.

4. Індуктивні умовиводи. Види індукції.

5. Умовиводи за аналогією
^

Задачі та вправи


1. Зробіть перетворення суджень:

а) люди мають естетична почуття;

б)ткодеігпатріеміе зневажає-культуру, свого народу; —

в) Жоден патріот не зневажає культури свого народу.

2. Чи правильно здійснені перетворення суджень:

а) деякі держави мають атомну зброю. Отже, деякі держави не мають атомної зброї.

б) деякі держави мають атомну зброю. Отже, деякі держави мають не атомну зброю;

в) жоден кит не є рибою. Отже будь-який кит є не рибою;

г) Один доказ не доказ. Отже, один доказ не доказ.

3. Оберніть такі судження:

а) кожна людина має право на свободу слова;

б) жоден гуманіст не визнає права будь-кого на приниження людської гідності особи

4. З'ясуйте, чи правильно здійснені протиставлення предикатові. (Відповідь обгрунтуйте):

а) жоден патріот не відмовляється від мови своєї нації. Отже, деякі з тих, хто не відмовляється від мови своєї нації, є патріотами;

б) жодна людина не бажає загибелі життя на Землі. Отже, жоден з '?их, хто бажає загибелі життя на Землі«не є людиною.

5. Визначте засновки (більший і менший) висновок, а також терміни (середній, більший і менший) у таких силогізмах::

а) усі схильні до гарячковості люди - холерики.

Деякі оратори холерики.

б) Жодна людина не є досконалою.

Усі греки - люди.

Отже, жоден грек не є досконалим.

6. Чи правильні ці силогізми? Обґрунтуйте свою думку з допомогою правил силогізму та правил фігур:

а) Всі, хто називає нас людьми, говорять істину.

Всі, хто називає нас аморальними, називає нас людьми.

Отже, всі. хто називає нас аморальними, говорить істину.

б) Африка - континент.

Сахара - частина Африки.

Отже, Сахара - континент.

7. Чи правильні ці силогізми? Якщо ні, то які правила у них порушені?

а) Кожний правильний силогізм має три терміни. Цей силогізм не є правильним. Отже, цей силогізм не має трьох термінів.

б) Будь-який правильний силогізм не відповідає правилам логіки. Цей силогізм неправильний. Отже, він не відповідає правилам логіки

в) Люди - мислячі істоти. Дельфіни не люди. Отже, дельфіни не належать до мислячих істот.

8. З'ясуйте, чи правильним є розділово-категоричні умовиводи:

а) Люди відрізняються від тварин або наявністю розуму, або наявністю свободи волі.

Тварини теж мають розум.

Отже, люди відрізняються від тварин наявністю свободи, волі (Ж.Ж. Руссо).

9. Проаналізуйте наведені індуктивні міркування. З'ясуйте їх вид, структуру і ступінь правдоподібності:

а) Земля рухається навколо Сонця. Марс рухається навколо Сонця. Отже, усі планети Сонячної системи рухаються навколо Сонця;

б) Жодна з моїх дискет не містить відомих вірусів, бо кожну з них я перевірив сам;

в) Учитель, читаючи підряд список учнів класу, переконується, що названі ним учні присутні. Виходячи з цього, вчитель робить що присутні всі учні.

10. Як ви ставитесь до історичних аналогій? Чи завжди вони слушні? Наведіть конкретні приклади.

Схожі:

Практичні заняття iconРегламент прийому відпрацювань пропущених практичних занять у студентів 6 курсу медичного факультету №2 на кафедрі внутрішньої медицини №2 у 2012-2013 навчальному році. Пропущені практичні заняття
Пропущені практичні заняття відпрацьовуються впродовж двох днів (тривалість практичного заняття 7 академічних годин)
Практичні заняття iconРегламент прийому відпрацювань пропущених практичних занять на кафедрі внутрішньої медицини №2 у студентів 5 курсу медичного факультету №2 у 2012-2013 навчальному році. Пропущені практичні заняття
Пропущені практичні заняття відпрацьовуються впродовж двох днів (тому що тривалість практичного заняття 5 академічних години)
Практичні заняття iconПрограма курсу філософія середніх віків для студентів баклаврату фгн (спеціальність «філософія»)
Кожного тижня читатиметься лекція (2 год.), практичні заняття проводитимуться що два тижні (2 год.). Практичні заняття відбуватимуться...
Практичні заняття iconТип модуля: обов’язковий Семестр: 4 Обсяг модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин 135; аудиторні години 64; в т ч лекції – 32 год., практичні заняття – 16 год.; практичні заняття...
Практичні заняття iconНазва модуля: Електричні машини
Аудиторні години – 48 (лекції 32, лабораторні заняття – 16, практичні заняття – 0)
Практичні заняття iconІV. Навчально-методична карта дисципліни «Теорія І методика формування елементарних математичних уявлень» (для ІІІ курсу)
Год., лекції – 20 год., семінарські заняття – 16 год., практичні заняття – 16 год., лабораторні заняття – 12 год., індивідуальна...
Практичні заняття icon1. 1 Практичні заняття 5 2 Основні питання іспиту 6
Робоча програма з дисципліни "Обчислювальні методи та моделювання в динамічних системах" передбачає чотири практичних заняття загальним...
Практичні заняття iconНачальнику навчального відділу Буковинського державного медичного університету Доц. Ходоровському В. М. Графі к консультацій І відробіток пропущених та не зарахованих
Пропущені І не зараховані практичні заняття відробляються на протязі двох тижнів або до наступного заняття
Практичні заняття icon2. Код модуля: уммв 8 04 2 Тип модуля: факультативний Семестр и
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 72 (кредитів єктс – 2); аудиторні години – 24 (лекції – 10, практичні заняття – 8, лабораторні...
Практичні заняття iconПрактичні заняття

Практичні заняття iconПрактичні заняття Експресс контроль

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи