1. Роль організації в житті сучасного суспільства. Види організації icon

1. Роль організації в житті сучасного суспільства. Види організації
Скачати 59.49 Kb.
Назва1. Роль організації в житті сучасного суспільства. Види організації
Дата11.09.2012
Розмір59.49 Kb.
ТипДокументи

Т Е М А Т И Ч Н И Й П Л А Н

по видах занять з курсу "Менеджмент персоналу"Найменування розділів і темЛекції


Прак-тичніІндиві-дуальні


Самостійна

робота


1

2

3

4

5

Тема 1. Роль організації в житті сучасного суспільства. Види організації.

Тема 2. Сутність організації управлінської праці.

Тема 3. Еволюція розвитку управлінської праці.

Тема 4. Стратегія розвитку організації та людських ресурсів

Тема 5. Культура та мистецтво управління

Тема 6. Техніка в організації управлінської праці.

Тема 7. Підбір та прийом на роботу.

Тема 8. Професійний розвиток та навчання персоналу

Тема 9. Оцінка персоналу у сучасній організації

Тема 10. Традиційна система компенсації

Тема 11. “Нетрадиційні” методи компенсації

Тема 12. Ефективне управління персоналом організації

Тема 13. Статистика людських ресурсів.

Тема 14. Поняття для сучасних керівників різних рівнів та різних форм діяльності


2


2

2

4


2

2

2

4

4

4

4

4

2

22

2

2


2


2

2

2

4

4

4

2

2

2


2


2

2

2

2


2

24


2

2

2

2

2

2

2

2

Разом: 108

40

32

16

20


^ ПРОГРАМА К У Р С У

ВСТУП


Тема 1. Людина та організація.

Роль організації в житті сучасного суспільства. Поняття організації. Цілі організації. Організаційна структура та організаційна культура. Мистецтво управління. Організація та зовнішнє середовище. Організаційні ресурси. Кадри управління. Специфіка управління кадровими ресурсами. Системи управління персоналом.


Тема 2. Еволюція розвитку управлінської праці.

Управління персоналом в історичному розвитку. Управління людськими ресурсами в колишньому СРСР. Функція управління людськими ресурсами у сучасній корпорації. Роль відділу людських ресурсів у сучасній організацій. Лінійні керівники та спеціалісти з людських ресурсів. Спільна їх відповідальність.


Тема 3. Стратегія розвитку організації та людських ресурсів

Стратегія розвитку організації. Стратегія людських ресурсів. Планування чисельності персоналу. Фактори впливу на потреби чисельності персоналу. Методи прогнозування потреб у людських ресурсах.


Тема 4. Підбір та прийом на роботу.

Підбір кандидатів. Вимоги до кандидатів на занятті вакансії. Методи залучення кандидатів. Державні агентства зайнятості. Приватні агентства з підбору персоналу. Відбір персоналу в організацію співбесіда. Оптимізація чисельності персоналу. Засоби скорочення чисельності. Звільнення персоналу.


Тема 5. Професійний розвиток та навчання персоналу

Розвиток організації та професійний розвиток її працівників. Значення професійного навчання. Організація професійного навчання – основна функція управління персоналом. Потреби професійного розвитку. Вибір методів навчання. Визначення цілі навчання. Програми професійного навчання. Методи розвитку професійних знань. Ротація. Учнівство. Стажування. Перепідготовка. Самопідготовка.


Тема 6. Професійний розвиток та розвиток карєри

Професійна карєра. Планування та розвиток карєри у сучасній організації. Методи планування та підготовки резерву керівників. Виявлення та розвиток молодих працівників з керівницьким потенціалом. Приємники, дублери. Відбір кандидатів. Портрет приємника. Портрет “ідеального” керівника. Основні показники планування і підготовки резерву керівників. Хай-но.


Тема 8. Система оцінки персоналу у сучасній організації

Цілі системи оцінки персоналу в організації. Оцінка персоналу. Роль системи оцінки персоналу. Атестація. Види атестації. Традиційна система атестації персоналу. Атестаційний лист. Нетрадиційні підходи до оцінки персоналу. “360 атестація”. Психологічні методи оцінки. Центр оцінки потенціалу.


Тема 9. Традиційна система компенсації

Роль компенсації в управлінні персоналом. Цілі системи компенсації. Традиційна система компенсації. Основна і додаткова заробітна плата. Ціна робочого місця. Класифікація робочих міст. Система розрядів. Система балів. Матриця балів. Система окладів. Визначення ціни робочого місця. Управління системою пільг. Основні види пільг.


Тема 10. “Нетрадиційні” методи компенсації

Система перемінної заробітної плати. Фіксована грошова сума за продану одиницю. Фіксований процент від маржі. Фіксований процент від обєму реалізації. Премії. Бонуси. Системи групової заробітної плати. Системи компенсації за знання та компетенцію. Сучасні тенденції у області компенсації. Вибір методів компенсації для конкретної організації. Фактори впливу на вибір методів компенсації.


Тема 11. Ефективне управління персоналом організації

Звязок системи управління персоналом з цілями організації. Співвідношення системи управління персоналом стану зовнішньої середи та культурі організації. Цілістність системи управління персоналом. Участь керівництва організації у процесі управління персоналом. Служба управління персоналом. Працівники служби людських ресурсів.


Тема 12. Статистика людських ресурсів.

Роль інформації у розвитку управління персоналом. Статистика управління. Основні показники статистики людських ресурсів. Структура та класифікація робочої сили організації. Стаж роботи коефіцієнт внутрішньої мобільності. Абсентеїзм. Якість трудового життя. Виробничність праці. Витрати на робочу силу. Статистика професійного навчання.


ЛІТЕРАТУРА

до навчального плану курсу "Менеджмент персоналу"

 1. Виханський О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Высшая школа, 1994.

 2. Виханський О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс. Учебник. – М.: Изд. МГУ, 1995.

 3. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. – Минск, БГЭУ, 1996.

 4. Кузьмін О.Є. та ін. Вдосконалення оплати праці в умовах ринкової економіки (методичні рекомендації, положення). – Львів, 1992.

 5. Кузьмін О.Є. Сучасний менеджмент. - Львів., 1995.

 6. Менеджмент организации. Учебное пособие (З.П.Румянова, Н.А.Соломатин и др.). – М.: ИНФРА-М, 1995.

 1. Мэскон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М., 1997.

 2. Моторин Р.М. Наука управляти: з історії менеджменту. - К., 1993.

 3. Скворцов Н.Н., Назимова Н.К. Теория и практика менеджмента: зарубежный опыт. - К., 1992.

 1. Словарь-справочник менеджера. /Под ред. Л.М.Манусты. – ИНФРА-М, 1996.

 2. Терещенко В.І. Наука керувати. – К., 1989.

 3. Терещенко В.І. Організація і управління. – К., 1990.

 4. Шалушкин И.Ю. Основы менеджмента и бизнеса. – М., 1995.

 5. Werther, William, Jr., and Keith Davis Human Resources and Personnel Management. 3 rd.ed., McGraw-Hill, New York, 1989.

 1. Walker, James Human Resousce Planning McGraw-Hill, New York, 1992.
Схожі:

1. Роль організації в житті сучасного суспільства. Види організації iconРозділ молекулярний рівень організації життя
Біологія,як наука про природу. Основні методи біологічних досліджень. Рівні організації живої матерії. Значення досягнень біологічної...
1. Роль організації в житті сучасного суспільства. Види організації icon«Конструктивна роль гуманітарних наук у розвитку сучасного суспільства»
Оргкомітет Міжвузівської науково-методичної конференції «Конструктивна роль гуманітарних наук у розвитку сучасного суспільства» запрошує...
1. Роль організації в житті сучасного суспільства. Види організації iconГончарова М. Л., к е. н, доцент Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи нбу”, м. Суми актуальні проблеми менеджменту на підприємствах україни
Фундаментом сучасного суспільства виступає керована організація як суспільний інститут, мета якого полягає в досягненні результату....
1. Роль організації в житті сучасного суспільства. Види організації iconЛекція Емоційно-почуттєвий світ людини Короткий зміст. Види І роль емоцій у житті людини. Значення емоції в житті людини
Основні функції емоцій: комунікативна, регулятивна, сигнальна, мотиваційна, оціночна, стимулююча, захисна
1. Роль організації в житті сучасного суспільства. Види організації iconПсихологія управління в системі організаційного менеджменту психосоціологічні тенденції сучасного
...
1. Роль організації в житті сучасного суспільства. Види організації icon«Конструктивна роль гуманітарних наук у розвитку сучасного суспільства»
move to 0-16670189
1. Роль організації в житті сучасного суспільства. Види організації iconІіі. План лекцій Тема Поняття організації
Організація, як відкрита система. Вимоги до організації. Закони організації, організаційні процеси. Цілі організації, типи цілей....
1. Роль організації в житті сучасного суспільства. Види організації iconВища атестаційна комісія україни
Формула спеціальності: Галузь науки, яка досліджує роль І місце фізичного виховання в житті людини та суспільства, особливості його...
1. Роль організації в житті сучасного суспільства. Види організації iconКонтрольні питання з дисципліни «Теорія організацій»
Внутрішнє середовище організації. Внутрішні умови організації. Потенціал організації
1. Роль організації в житті сучасного суспільства. Види організації iconРозділ 1 принципи формування організації розвиток організації
Організації існують лише з однієї причини: щоб допомогти людям зробити те, що поодинці кожному було б не під силу (Р. Уотермен)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи