Контрольні питання по дисципліні \"Основи менеджменту\" icon

Контрольні питання по дисципліні "Основи менеджменту"
Скачати 62.49 Kb.
НазваКонтрольні питання по дисципліні "Основи менеджменту"
Дата11.09.2012
Розмір62.49 Kb.
ТипДокументи


Контрольні питання по дисципліні "Основи менеджменту"


1. Сутність і зміст терміну "менеджмент", основні види менеджменту та їх характеристика.

2. Основний зміст менеджменту як науки, його структура, предмет, об'єкт і функції.

3. Менеджмент як сфера практичної діяльності, його сутність та основні напрямки.

4. Менеджмент як процес управління організацією і характеристика його основних стадій. Поняття процесного підходу в управлінні.

5. Менеджмент як орган (апарат) управління організацією і його характеристика. Поняття про рівні управління.

6. Менеджмент як навчальна дисципліна, її ціль, завдання та значення.

7. Поняття менеджменту як певного колективу людей, які здійснюють роботу по управлінню організацією. Суть концепції "революція менеджерів".

8. Менеджмент як мистецтво управляти організацією, його сутність і характер.

9. Головні умови і передумови виникнення наукового менеджменту

10. Періодизація наукового менеджменту та характеристика основних етапів його розвитку.

11. Основний зміст школи наукового менеджменту.

12. Характерні особливості адміністративної або класичної школи управління.

13. Зміст теорії "ідеальної бюрократії" та її роль в удосконаленні практики управління.

14. Сутність школи людських відносин та її значення для розвитку теорії менеджменту.

15. Характеристика емпіричної школи науки управління та її роль у інституалізації менеджменту.

16. Основний зміст школи соціальних систем науки управління. Системний підхід до менеджменту, його сутність і значення.

17. Зміст нової школи науки управління або школи кількісних методів та її внесок у розвиток сучасного менеджменту.

18. Поняття про ситуаційний підхід до менеджменту, його сутність і зміст.

19. Основний зміст теорії глобальної стратегії та теорії адаптації, їх роль у розвитку сучасного бізнесу.

20. Сутність концепції управління за цілями і результатами та їх відмінність.

21. Характеристика теорії "7-С" та її значення для сучасної практики управління організаціями.

22. Основні положення теорії "Z" та її роль для розробки сучасних моделей управління.

23. Основний зміст теорії "організаційної культури", її роль і значення.

24. Основні положення сучасної системи поглядів на менеджмент.

25. Роль менеджменту в становленні і розвитку ринково-підприємницького суспільства.

26. Нова парадигма управління в Україні в умовах переходу до ринку, її характеристика.

27. Поняття про організацію, її сутність і характеристика основних типів. Роль організацій у сучасному суспільстві.

28. Характеристика основних елементів організації.

29. Менеджмент і внутрішнє середовище організації: сутність і природа.

30. Поняття про зовнішнє середовище організації і характеристика його основних елементів.

31. Характеристика ділових організацій, їх види та основна мета діяльності.

32. Менеджмент і зовнішнє оточення організації: сутність і взаємозв'язок.

33. Характеристика прямих і непрямих факторів зовнішнього середовища та їх вплив на організацію.

34. Сутність стратегічного менеджменту, його мета та основні завдання.

35. Поняття механічних і органічних типів управління, їх основна відмінність.

36. Поняття процесу управління організацією та характеристика його основних стадій.

37. Сутність поняття "структура організації". Характеристика основних видів організаційних структур.

38. Поняття про форми управління організацією, їх сутність та класифікація.

39. Підприємство як форма організації, його сутність і типологія.

40. Господарська спілка (товариство) як форма організації, сутність і характеристика її видів.

41. Об'єднання як форма організації; сутність і види.

42. Основні переваги та недоліки різних форм організації.

43. Поняття проектування організацій та характеристика основних елементів процесу організаційного проектування.

44. Сутність і характеристика основних принципів управління.

45. Закономірності та принципи управління: сутність і відмінності.

46. Поняття про функціональний підхід у менеджменті, коротка характеристика основних функцій управління.

47. Планування як функція управління: сутність, етапи, види.

48. Організація як функція управління: сутність і зміст.

49. Мотивація як функція управління: сутність і зміст основних концепцій мотивації.

50. Контроль як функція управління: сутність, етапи та види.

51. Сутність і характеристика організаційної роботи менеджерів.

52. Поняття про методи управління, їх сутність, зміст і види.

53. Характеристика і зміст одноосібних, колективних і демократичних методів управління.

54. Поняття про адміністративні або організаційно-нормативні методи управління та їх зміст.

55. Сутність і характеристика економічних методів управління.

56. Зміст соціально-психологічних методів управління.

57. Поняття вертикального розподілу управлінської праці. Основне значення принципу делегування повноважень та відповідальності.

58. Поняття про адміністративний (штабний) апарат управління організацією та його основні типи.

59. Переваги і недоліки функціональної структури управління.

60. Дивізіональна структура управління: сутність, види, позитивні і негативні сторони.

61. Матрична (програмно-цільова) структура управління: сутність, межі застосування.

62. Поняття змішаної (конгломеративної) структури управління.

63. Поняття сучасних технологій менеджменту, їх сутність і класифікація.

64. Поняття комунікації в управлінні. Сутність, характеристика і роль процесу комунікації.

65. Управлінське рішення: сутність, зміст, види.

66. Процес прийняття управлінського рішення і характеристика його основних елементів.

67. Поняття про конфлікт в організації, його сутність та види.

68. Характеристика основних методів управління конфліктом.

69. Сутність організаційної культури і характеристика її основних елементів.

70. Зміст механізму формування організаційної культури.

71. Основні способи управління організаційною культурою.

72. Менеджмент і менеджери: сутність і взаємозв'язок

73. Зміст основних ролей і функцій менеджера.

74. Соціальна та юридична відповідальність менеджерів у суспільстві. Сутність концепції Вуда і Фрідмана.

75. Поняття про управлінську діяльність: природа і зміст.

76. Основні складові ефективності управлінської діяльності менеджера.

77. Поняття розподілу управлінської праці та його види.

78. Характеристика функціонального розподілу праці менеджерів

79. Характеристика структурного розподілу праці менеджерів.

80. Характеристика основних рівнів організації: інституціональний, управлінський і технологічний рівні управління.

81. Характеристика технологічного та професійно-кваліфікаційного розподілу праці менеджерів.

82. Поняття про управлінський персонал і його класифікація.

83. Основний зміст діяльності менеджерів вищої, середньої та низової ланок.

84. Основні властивості та якості ефективного менеджера.

85. Сучасні професійні вимоги до особистості менеджерів.

86. Поняття про владу, особистий вилив та авторитет менеджера.

87. Сутність поняття "керівництво" та його основні види.

88. Зміст терміну "лідерство" та його основні типи.

89. Поняття стилю керівництва, його види та їх характеристика.

90. Основні елементи формування адаптивного стилю керівництва.

91. Техніка особистої роботи менеджера, її сутність і зміст.

92. Зміст основних концепцій лідерства.

93. Керівництво і лідерство: сутність, подібність та відмінності.

94. Концепція підприємницького управління та її основний зміст.

95. Основні напрямки і тенденції розвитку сучасного менеджменту.

96. Поняття мистецтва спілкування та його роль у діяльності менеджера.

97. Ділова нарада: сутність, види і роль в ефективному управлінні організацією.

98. Ділові переговори: сутність та основні методи проведення.

99. Характеристика ділового стилю спілкування в діяльності менеджера.

100. Ефективність управлінської праці менеджера: сутність, зміст, критерії оцінки.

Схожі:

Контрольні питання по дисципліні \"Основи менеджменту\" iconТема Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. Питання. Що таке фінансовий менеджмент?
Питання Матеріальна основа фінансового менеджменту, об’єкт та суб’єкт фінансового менеджменту. Функції фінансового менеджменту як...
Контрольні питання по дисципліні \"Основи менеджменту\" iconТематика контрольних (реферативних ) робіт по дисципліні "Основи менеджменту"
Зміст нової моделі управління в Україні в умовах побудови ринково-підприємницького суспільства
Контрольні питання по дисципліні \"Основи менеджменту\" iconКонтрольні домашні завдання по дисципліні «Дослідження операцій»

Контрольні питання по дисципліні \"Основи менеджменту\" iconКонтрольні домашні завдання по дисципліні «Дослідження операцій»

Контрольні питання по дисципліні \"Основи менеджменту\" iconКонтрольні домашні завдання по дисципліні «Математичне програмування»

Контрольні питання по дисципліні \"Основи менеджменту\" iconАкадемія міського господарства с.І. Плотницька Методичні вказівки
«Основи маркетингу І менеджменту», «Основи маркетингу І менеджменту-1», «Основи маркетингу І менеджменту-2» (для студентів 3-5 курсів...
Контрольні питання по дисципліні \"Основи менеджменту\" iconДокументи
1. /Основи виробничого менеджменту/Основи виробничого менеджменту лекц_х.doc
2....

Контрольні питання по дисципліні \"Основи менеджменту\" iconПитання для вступного екзамену до магістратури по дисципліні “основи телебачення ”
Розрахувати кількість елементів зображення в одному кадрі, якщо параметри розгортки мають такі значення: кількість рядків у кадрі...
Контрольні питання по дисципліні \"Основи менеджменту\" iconПитання до іспиту з курсу “Основи менеджменту”
Поточний контроль: система зворотного зв`язку, організаційні системи із зворотнім зв`язком
Контрольні питання по дисципліні \"Основи менеджменту\" iconЕкзаменаційні питання з курсу “Основи менеджменту”
Поняття: економіка, управління, організація, менеджмент, управлінець, менеджер, керівник, бізнес, підприємництво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи