Тематика контрольних (реферативних ) робіт по дисципліні \"Основи менеджменту\" icon

Тематика контрольних (реферативних ) робіт по дисципліні "Основи менеджменту"
НазваТематика контрольних (реферативних ) робіт по дисципліні "Основи менеджменту"
Дата11.09.2012
Розмір56.9 Kb.
ТипРеферат

Тематика контрольних (реферативних ) робіт

по дисципліні "Основи менеджменту"

 1. Менеджмент як наука: шляхи формування і тенденції розвитку.

 2. Суть менеджменту і його роль в розвитку сучасного суспільства.

 3. Предмет, мета, задачі і характерні риси сучасного менеджменту.

 4. Передумови виникнення і етапи розвитку менеджменту.

 5. Основні наукові школи, теорії і концепції менеджменту.

 6. Становлення і розвиток теорії і практики менеджменту в Україні.

 7. Періодизація наукового менеджменту.

 8. Менеджмент як самостійний вид професійної діяльності.

 9. Сучасна система поглядів на менеджмент.

 10. Нова парадигма управління в Україні в умовах переходу до ринку.

 11. Зміст нової моделі управління в Україні в умовах побудови ринково-підприємницького суспільства.

 12. Поняття організації, її загальні характеристики.

 13. Сучасна ділова організація і менеджмент.

 14. Види організацій в Україні.

 15. Природа менеджменту всередині організації (тип організації по вибору слухача).

 16. Менеджмент і зовнішнє оточення організації.

 17. Внутрішнє середовище організації.

 18. Процес управління організацією (підприємством, товариством, об'єднанням).

 19. Поняття організаційної структури, елементи в структурі управління організацією.

 20. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери.

 21. Принципи проектування і побудови організації. Лінійна структура управління.

 22. Принципи проектування і побудови організації. Функціональна організаційна структура.

 23. Принципи проектування і побудови організації. Лінійно-функціональна структура управління.

 24. Принципи проектування і побудови організації. Дивізіональна структура управління. Принципи проектування і побудови організації. Матрична структура управління, орієнтована на продукт.

 25. Принципи проектування і побудови організації. Матрична структура управління, орієнтована на продукт.

 26. Порівняння структур управління. Аналіз переваг і недоліків структур управління.

 27. Характеристика правових форм організацій в Україні.

 28. Порівняльна характеристика різних форм організацій: специфіка, переваги і недоліки.

 29. Структура ділових організацій: суть, види, тенденції розвитку.

 30. Структурна перебудова і ефективність управління.

 31. Адаптивні структури: суть, принципи побудови і діяльності.

 32. Структурний підхід до менеджменту організацій.

 33. Закономірності і принципи управління: зміст, класифікація, шляхи розвитку.

 34. Характеристика основних принципів менеджменту.

 35. Функціональний підхід до менеджменту організацій: проблеми теорії і задачі практики.

 36. Процесний підхід до менеджменту: суть і зміст.

 37. Характеристика основних функцій управління.

 38. Загальні, конкретні і спеціальні функції управління.

 39. Прогнозування як функція менеджменту.

 40. Стратегічне планування як функція менеджменту.

 41. Планування і ефективність управління організацією.

 42. Функція планування: суть, зміст, форми, види і ефективність.

 43. Функція організації: поняття, основний зміст і проблеми ефективності.

 44. Функція організації - основа ефективності менеджменту.

 45. Поняття організаційної діяльності, напрями, принципи, норми.

 46. Взаємовідносини повноважень, лінійні і штабні (або апаратні) повноваження.

 47. Мотиваційні теорії.

 48. Мотивація: найважливіша функція підвищення результативності виробництва.

 49. Функція мотивації: зміст, форми і види.

 50. Функція контролю: суть, види, шляхи підвищення ефективності.

 51. Контроль - найважливіший елемент управління організацією.

 52. Аналіз як функція менеджменту.

 53. Сучасні технології менеджменту, їх суть і типологія.

 54. Сучасні технології і менеджмент: питання теорії і практики.

 55. Інформація і комунікація в управлінні.

 56. Комунікації і менеджмент: проблеми і перспективи.

 57. Роль комунікацій в ефективному управлінні фірмою.

 58. Інформаційні технології в менеджменті.

 59. Управлінські інформаційні системи.

 60. Системи забезпечення прийняття рішення.

 61. Поняття управлінських рішень: види, структура, процес і методи прийняття рішення. Системи забезпечення прийняття рішення.

 62. Управлінське рішення: зміст, типологія, ефективність.

 63. Колективні методи обговорення і прийняття рішень.

 64. Системний аналіз процесу прийняття управлінського рішення.

 65. Ризик при прийнятті рішень. Інструментарій зниження впливу ризику.

 66. Поняття методів менеджменту, адміністративні методи менеджменту.

 67. Поняття методів менеджменту, економічні методи менеджменту.

 68. Поняття методів менеджменту, соціально-психологічні методи менеджменту.

 69. Комплектування малих груп, ефективність групи.

 70. Конфліктологія і менеджмент: взаємозв'язок і взаємозалежність.

 71. Поняття про конфлікти в організаціях, їх суть, структура, зміст і типологія.

 72. Характеристика внутрішньоособистісного, міжособистісного, внутрішньогрупового, групового і внутрішньоорганізаційного конфліктів.

 73. Сучасні методи управління конфліктом в організаціях.

 74. Метод управління як спосіб запобігання і вирішення організаційних конфліктів.

 75. Напрямки вивчення особистих якостей керівника і його діяльності.

 76. Три групи ролей, які повинен виконувати керівник, переваги рольового підходу.

 77. Особисті якості менеджера, принципи впливу на підлеглих.

 78. Організаційна культура і її значення в управлінні організацією.

 79. Організаційна культура як основа життєвого потенціалу організації, як стійка система цінностей, норм, принципів, стандартів, зразків поведінки, життя і діяльності людей в організації

 80. Сучасні підходи до формування і управління організаційною культурою фірми.

 81. Основні способи управління організаційною культурою і їх характеристика.

 82. Відповідність культури організації прийнятій стратегії.

 83. Соціальний портрет сучасного менеджера.

 84. Сучасний менеджер і шляхи підвищення ефективності його роботи.

 85. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування.

 86. Формування авторитету сучасного менеджера.

 87. Проблеми влади і особистого впливу в діяльності менеджера.

 88. Керівництво і лідерство як найважливіші елементи ефективності менеджменту.

 89. Проблеми керівництва і лідерства в діяльності менеджера.

 90. Формування сучасного стилю керівництва.

 91. Стиль керівництва менеджера: шляхи формування і ефективності.

 92. Коротка характеристика авторитарного, демократичного, ліберального і анархічного стилів управління.

 93. Класифікація стилів в системі ГРІД.

 94. Класифікація стилів в залежності від зрілості керованого колективу.

 95. Модель прийняття рішень Врума-Йеттона, п'ять стилів управління в залежності від того, наскільки керівник дозволяє підлеглим брати участь в прийнятті рішень.

 96. Мистецтво спілкування як чинник результативності управлінської діяльності.

 97. Роль ділових нарад в комунікативній діяльності менеджера.

 98. Ділові переговори в структурі діяльності сучасного менеджера.

 99. Сучасний стиль ділового спілкування: проблеми і шляхи формування

 100. Ефективний менеджер: структура особистості і діяльності.

Схожі:

Тематика контрольних (реферативних ) робіт по дисципліні \"Основи менеджменту\" iconТематика контрольних робіт
Концепція наукового управління виробництвом, технологіями організацій та використання їх у практиці менеджменту
Тематика контрольних (реферативних ) робіт по дисципліні \"Основи менеджменту\" iconТематика контрольних робіт
Концепція наукового управління виробництвом, технологіями організацій та використання їх у практиці менеджменту
Тематика контрольних (реферативних ) робіт по дисципліні \"Основи менеджменту\" iconТематика реферативних робіт
Особливості методики фізкультурно-оздоровчих занять тих, хто займається у коледжах, технікумах, вузах
Тематика контрольних (реферативних ) робіт по дисципліні \"Основи менеджменту\" iconТематика реферативних робіт
Особливості методики фізкультурно-оздоровчих занять тих, хто займається у коледжах, технікумах, вузах
Тематика контрольних (реферативних ) робіт по дисципліні \"Основи менеджменту\" iconКонтрольні питання по дисципліні "Основи менеджменту"
Сутність І зміст терміну "менеджмент", основні види менеджменту та їх характеристика
Тематика контрольних (реферативних ) робіт по дисципліні \"Основи менеджменту\" iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський –...
Тематика контрольних (реферативних ) робіт по дисципліні \"Основи менеджменту\" iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський –...
Тематика контрольних (реферативних ) робіт по дисципліні \"Основи менеджменту\" iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з фінансового менеджменту
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з фінансового менеджменту (для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей...
Тематика контрольних (реферативних ) робіт по дисципліні \"Основи менеджменту\" iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тематика контрольних робіт із соціології (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей) Харків – хнамг – 2005
Тематика контрольних робіт із соціології (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей). Укл.: Радіонова Л. О.,...
Тематика контрольних (реферативних ) робіт по дисципліні \"Основи менеджменту\" iconТематика контрольних робіт з курсу "Культура ділового спілкування"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи