Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться icon

Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться
НазваТест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться
Сторінка3/5
Дата11.09.2012
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
^

86. Політика організації – це:


 1. Логічні взаємовідносини рівнів управління та функціональних сфер.

 2. Поєднання знань, умінь персоналу, техніки та обладнання.

 3. Загальне керівництво для дії і прийняття рішень, які полегшують досягнення цілей організації.

 4. Кінцевий стан, або бажаний результат, якого намагається досягти організація

 5. Робота або частина роботи, яка повинна бути виконана певним способом і у своєчасно обумовлені строки.

87. За допомогою чого реалізуються політика, стратегія і тактика організації?

 1. За допомогою функцій менеджменту.

 2. За допомогою принципів менеджменту.

 3. За допомогою методів менеджменту.

 4. За допомогою законів менеджменту.

 5. Всього вище вказаного.

^ 88. Методи менеджменту – це:

 1. Ті результати діяльності, яких прагне досягти організація в майбутньому.

 2. Правила (сукупність правил), вихідні положення і норми поведінки, якими керуються органи у процесі управління системами.

 3. Конкретний вид діяльності, що виражає напрямки або стадії процесу управління в організації.

 4. Способи та засоби, за допомогою яких здійснюється управлінський вплив керуючої системи на керовану з метою досягнення цілей організації.

 5. Все вище вказане.
^

89. Розрізняють такі системи методів менеджменту:


 1. Система економічних методів менеджменту.

 2. Організаційно-розпорядчі методи менеджменту.

 3. Соціально-психологічні методи менеджменту.

 4. 1,2 та 3.

 5. Жодну з вище вказаних.

^ 90. Система економічних методів це:

 1. Сукупність взаємопов'язаних економічних методів впливу на об'єкти управління з метою досягнення цілей організації.

 2. Правила (сукупність правил), вихідні положення і норми поведінки, якими керуються органи у процесі управління системами.

 3. Конкретний вид діяльності, що виражає напрямки або стадії процесу управління в організації.

 4. Сукупність прийомів і методів створення або удосконалення організаційних систем керуючих і керованих ланок управління.

 5. Сукупність взаємопов'язаних соціально-психологічних методів впливу на організації з метою досягнення їх цілей.

^ 91. Економічні методи менеджменту покликані:

 1. Поєднувати інтереси суспільства, трудового колективу і особисті інтереси працівника.

 2. Забезпечувати точний облік усіх інтересів з метою їх оптимального поєднання для неухильного збільшення продукції і поліпшення її якості.

 3. Забезпечувати зростання прибутків і заробітної плати.

 4. Забезпечувати підвищення ефективності виробничої (комерційної) діяльності організацій.

 5. Все вище вказане.

^ 92. Які з вказаних методів не належать до основних економічних методів впливу на організації :

 1. Господарський (комерційний) розрахунок;

 2. Фінансування, кредитування та субсидування;

 3. Регла­ментування, нормування та інструктування.

 4. Регулювання цін і тарифів.

 5. Оподаткування.

^ 93. У сучасних умовах організацією застосовуються форми господарського (комерційного) розрахунку:

 1. Бухгалтерський.

 2. Балансовий.

 3. Фінансовий.

 4. Повний та неповний.

 5. Жодний з вище вказаних.

^ 94. До основних зовнішніх джерел фінансування організацій належать:

 1. Всі нижче вказані джерела.

 2. Асигнування із державних бюджетів, різних фондів підтримки підприємництва, що надається на безплатній основі;

 3. Іноземні інвестиції, що надаються у формі фінансового паю чи іншої матеріальної участі в уставному капіталі спільних підприємств, а також у формі прямих внесків міжнародних організацій;

 4. Різні форми займаних засобів, в тому числі кредити, що надаються державою і фондами підтримки підприємництва на поворотній основі (в тому числі на пільгових умовах);

 5. Кредити банків та інвестиційних фондів.

^ 95. До основних внутрішніх джерел фінансування належать:

 1. Амортизаційні відрахування, що спрямовуються організаціями на відтворення основних фондів;

 2. Залучення засобів в результаті випуску і продажу організацією акцій;

 3. Відрахування від прибутку, що залишився у розпорядженні організації (чистого прибутку), що направляється на приріст як обігового, так і основного капіталу організації;

 4. Суми, що сплачуються страховими компаніями і закладами у вигляді покриття витрат від стихійного та іншого лиха;

 5. Все вище вказане.

^ 96. Організаційний вплив як метод менеджменту це:

 1. Сукупність взаємопов'язаних економічних методів впливу на об'єкти управління з метою досягнення цілей організації.

 2. Правила (сукупність правил), вихідні положення і норми поведінки, якими керуються органи у процесі управління системами.

 3. Конкретний вид діяльності, що виражає напрямки або стадії процесу управління в організації.

 4. Сукупність прийомів і методів створення або удосконалення організаційних систем керуючих і керованих ланок управління.

 5. Сукупність взаємопов'язаних соціально-психологічних методів впливу на організації з метою досягнення їх цілей.

^ 97. Регламентування це:

 1. Організаційно-розпорядчі документи, що регламентують працю виконавців і визначають їх компетенцію.

 2. Жорсткий тип організаційного впливу, що полягає в розробці і введенні в дію організаційних положень, обов'язкових для виконання і діючих протягом точно визначених цими положеннями періодів.

 3. Гнучкий вид організаційного впливу, що полягає в установленні певних норм і нормативів, які служать орієнтиром у діяльності організацій, встановлюють її верхні та нижні межі.

 4. Керівні вказівки, детальні настанови, зведення правил для виконання якоїсь роботи.

 5. Ознайомлення з умовами роботи або обставинами дорученої справи, з'ясування обставин, задач, можливих труднощів, застереження від можливих помилок та їй.

^ 98. До складу регламентуючих організаційних положень входять:

 1. Жодне з нижче вказаних.

 2. Загальноорганізаційні положення.

 3. Функціональні положення.

 4. Типові структури, які визначають провідні риси побудови внутрішніх організаційних основ.

 5. 2, 3 та 4.

^ 99. Нормування – це:

 1. Організаційно-розпорядчі документи, що регламентують працю виконавців і визначають їх компетенцію.

 2. Жорсткий тип організаційного впливу, що полягає в розробці і введенні в дію організаційних положень, обов'язкових для виконання і діючих протягом точно визначених цими положеннями періодів.

 3. Гнучкий вид організаційного впливу, що полягає в установленні певних норм і нормативів, які служать орієнтиром у діяльності організацій, встановлюють її верхні та нижні межі.

 4. Керівні вказівки, детальні настанови, зведення правил для виконання якоїсь роботи.

 5. Ознайомлення з умовами роботи або обставинами дорученої справи, з'ясування обставин, задач, можливих труднощів, застереження від можливих помилок та їй.

100. Інструктування – це:

 1. Організаційно-розпорядчі документи, що регламентують працю виконавців і визначають їх компетенцію.

 2. Жорсткий тип організаційного впливу, що полягає в розробці і введенні в дію організаційних положень, обов'язкових для виконання і діючих протягом точно визначених цими положеннями періодів.

 3. Гнучкий вид організаційного впливу, що полягає в установленні певних норм і нормативів, які служать орієнтиром у діяльності організацій, встановлюють її верхні та нижні межі.

 4. Керівні вказівки, детальні настанови, зведення правил для виконання якоїсь роботи.

 5. Все вище вказане.

101. Для розробки посадової інструкції працівника організації необхідно мати такі документи:

 1. Всі вказані документи.

 2. Положення про структурний підрозділ.

 3. Кваліфікаційні характеристики, які включено до кваліфікаційного довідника посад керівника і спеціалістів;

 4. Технічні схеми управлінських робіт;

 5. Галузеві і загальногалузеві положення, інструкції, правила та ін,, що визначають ті або інші функції відповідної категорії працівників.

102. До методів розпорядчого впливу на об'єкти управління не належать:

 1. Постанови.

 2. Інструкції.

 3. Накази.

 4. Вказівки.

 5. Резолюції.

103. Постанова – це:

 1. Як правило, форма вирішення певного завдання чи ситуації з переліком конкретних шляхів, строків, порядку, відповідальних осіб і форм контролю.

 2. Як правило, письмова вимога керівника організації до підлеглих виконати певне завдання з вказанням строків виконання, використовуваних засобів та інших умов.

 3. Розпорядчий акт, який приймається колегіальним органом організації і містить шляхи вирішення важливих питань, що стосується діяльності всієї організації.

 4. Висловлення вимог до підлеглих щодо вирішення окремих питань тимчасового характеру.

 5. Напис службової особи (менеджера) на діловому папері з коротким викладенням вирішення питань, порушених цьому документі.

104. Наказ – це:

 1. Як правило, форма вирішення певного завдання чи ситуації з переліком конкретних шляхів, строків, порядку, відповідальних осіб і форм контролю.

2. Різновид розпорядчого впливу і дається вона підлеглим як лінійними, так і функціональними керівниками переважно в усній формі.

 1. Розпорядчий акт, який приймається колегіальним органом організації і містить шляхи вирішення важливих питань, що стосується діяльності всієї організації.

 2. Висловлення вимог до підлеглих щодо вирішення окремих питань тимчасового характеру.

 3. Напис службової особи (менеджера) на діловому папері з коротким викладенням рішення у питаннях, порушених у цьому документі.

105. Система соціально-психологічних методів менеджменту – це:

 1. Сукупність взаємопов'язаних економічних методів впливу на об'єкти управління з метою досягнення цілей організації.

 2. Правила (сукупність правил), вихідні положення і норми поведінки, якими керуються органи у процесі управління системами.

 3. Конкретний вид діяльності, що виражає напрямки або стадії процесу управління в організації.

 4. Сукупність прийомів і методів створення або удосконалення організаційних систем керуючих і керованих ланок управління.

 5. Сукупність взаємопов'язаних соціально-психологічних методів впливу на організації з метою досягнення їх цілей.

106. В управлінні організаціями застосовуються такі підгрупи соціальних норм:

 1. Виховні.

 2. Правові та юридичні.

 3. Моральні.

 4. Суспільні.

 5. 2,3 та 4.

107. Який із методів менеджменту, що застосовуються в організаціях, не є соціальними:

 1. Нормування та орієнтація.

 2. Матеріальне стимулювання.

 3. Виховання.

 4. Соціальне регулювання.

 5. Активізація і новаторство.

108. Нормування та орієнтація:

 1. Визначає та закріплює відносини у трудових колективах, між ними і окремими працівниками, забезпечуючи їх сприятливими умовами для досягнення поставлених цілей.

 2. Сукупність заходів щодо удосконалення соціальних відносин між працівниками.

 3. Орієнтовані на розвиток і підтримання в організації прогресивних соціальних норм, інтересів, потреб.

 4. Спрямовані на розвиток у колективах найбільш прогресивних норм і традицій.

 5. Забезпечують повагу особистості, створення умов для її всебічного розвитку.

109. До числа сучасних засобів морального стимулювання персоналу належать:

 1. Публічна та особиста неформальна похвала працівника за високі результати праці;

 2. Іменні поздоровлення працівників із знаменними датами;

 3. Почесне доручення працівнику представляти організацію в інших організаціях;

 4. Делегування повноважень підлеглому, що дає змогу йому приймати рішення від імені керівництва;

 5. Ці та багато інших.

110. Соціальна спадковість:

 1. Визначає та закріплює відносини у трудових колективах, між ними і окремими працівниками, забезпечуючи їх сприятливими умовами для досягнення поставлених цілей.

 2. Сукупність заходів щодо удосконалення соціальних відносин між працівниками.

 3. Орієнтована на розвиток і підтримання в організації прогресивних соціальних норм, інтересів, потреб.

 4. Спрямована на розвиток у колективах найбільш прогресивних норм і традицій.

 5. Забезпечують повагу особистості, створення умов для її всебічного розвитку.

111. Соціальна справедливість як соціальний метод впливу на людей:

 1. Визначає та закріплює відносини у трудових колективах, між ними і окремими працівниками, забезпечуючи їх сприятливими умовами для досягнення поставлених цілей.

 2. Сукупність заходів щодо удосконалення соціальних відносин між працівниками.

 3. Орієнтована на розвиток і підтримання в організації прогресивних соціальних норм, інтересів, потреб.

 4. Спрямована на розвиток у колективах найбільш прогресивних норм і традицій.

 5. Забезпечує повагу особистості, створення умов для її всебічного розвитку.

112. Соціальна справедливість - це:

 1. Все нижче перераховане.

 2. Коли у суспільстві і, зокрема, на підприємстві, не обмежуються без підстав права працівників.

 3. Коли всі дотримуються встановлених у суспільстві і, зокрема, на підприємствах, чинних законів, незважаючи на посади.

 4. Коли всі мають рівні можливості для здобуття освіти, професії, зайняття підприємством.

 5. Коли оплата праці працівника здійснюється відповідно до його внеску до загальних результатів діяльності організації тощо.

113. Соціальний план - це система заходів, яка спрямована на:

 1. Створення належних умов праці та їх охорони.

 2. Постійну підтримку і зміцнення здоров'я працівників.

 3. Забезпечення належних житлових, культурно-побутових умов праці.

 4. Розвиток ділової, творчої та громадської активності праці персоналу.

 5. Все вище вказане.

114. Який із методів не є психологічним методом впливу на організації та їх окремих працівників:

 1. Переконання;

 2. Навіювання;

 3. Активізація і новаторство.

 4. Наслідування;

 5. Залучення та спонукання.

115. До гуманізація праці належить:

 1. Кольорове оформлення оточення робочого місця.

 2. Функціональне використання музики.

 3. Пристосування техніки до психологічних особливостей працівників.

 4. Застосування психологічних методів відбору і навчання працівників.

 5. Все вище вказане.

116. Управлінські технології – це:

 1. Сукупність взаємопов'язаних економічних методів впливу на об'єкти управління з метою досягнення цілей організації.

 2. Мистецтво, майстерність і вміння, набір засобів і методів для здійснення цілеспрямованого управлінського впливу на об'єкти управління.

 3. Правила (сукупність правил), вихідні положення і норми поведінки, якими керуються органи у процесі управління системами.

 4. Конкретний вид діяльності, що виражає напрямки або стадії процесу управління в організації.

 5. Сукупність прийомів і методів створення або удосконалення організаційних систем керуючих і керованих ланок управління.

117. Складовими елементами управлінської технології є:

 1. Методи і засоби збору і обробки інформації;

 2. Прийоми ефективного впливу на працівників;

 3. Принципи, закони і закономірності організації та управління;

 4. Системи контролю.

 5. Їх сукупність.

118. Основними об'єктами управлінської технології є:

 1. Жодне з вказаного.

 2. Людина.

 3. Організація.

 4. Суспільство.

 5. 2,3 та 4.

119. Управління цілями, управління результатами, управління на основі потреб та інтересів, управління шляхом постійних перевірок і вказівок, управління у виняткових випадках, управління на основі активізації діяльності персоналу це:

 1. Принципи менеджменту.

 2. Функції менеджменту.

 3. Технології менеджменту.

 4. Закони менеджменту.

 5. Жодне з вище вказаних.

120. Технологія управління у виняткових випадках реалізується шляхом:

 1. Матеріального і морального стимулювання.

 2. Чіткого поділу всіх функцій і взаємодія з постачальниками і споживачами.

 3. Прийняття управлінського рішення після одержання результатів з попереднього рішення.

 4. Бізнес-планування.

 5. Жодне з вище вказаних.

121. Технологія управління на основі активізації діяльності персоналу реалізується шляхом:

 1. Матеріального і морального стимулювання.

 2. Чіткого поділу всіх функцій і взаємодія з постачальниками і споживачами.

 3. Прийняття управлінського рішення після одержання результатів з попереднього рішення.

 4. Бізнес-планування.

 5. Жодне з вище вказаних.

121. Управлінська технологія по результатах передбачає:

 1. Матеріальне і моральне стимулювання.

 2. Чіткий поділ всіх функцій і взаємодія з постачальниками і споживачами.

 3. Прийняття управлінського рішення після одержання результатів з попереднього рішення.

 4. Бізнес-планування.

 5. Жодне з вище вказаних.

122. В основі технології управління по цілям лежить:

 1. Чіткий поділ всіх функцій і взаємодія з постачальниками і споживачами.

 2. Прийняття управлінського рішення після одержання результатів з попереднього рішення.

 3. Бізнес-планування.

 4. Матеріальне і моральне стимулювання.

 5. Жодне з вище вказаних.

123. Управління за цілями може бути реалізовано такими способами:

 1. Жодний з вище вказаних.

 2. Просте цільове управління.

 3. Програмно-цільове управління.

 4. Регламентне управління.

 5. 2,3 та 4.

124. Просте цільове управління передбачає:

 1. Розробку менеджером тільки строків і кінцевої цілі управління без вказання механізму її досягнення.

 2. Розробку менеджером цілей управління і механізму реалізації, а також термінів виконання завдань.

 3. Розробку менеджером кінцевої цілі управління і обмеження на параметри і ресурси, наприклад, рух тільки в напрямку до цілі заданому обмеженні ресурсів.

 4. Жорстке планування діяльності підлеглих і постійна увага менеджера до їх поточних справ.

 5. Жодне з вище вказаних.

125. Програмно-цільове управління передбачає:

 1. Розробку менеджером тільки строків і кінцевої цілі управління без вказання механізму її досягнення.

 2. Розробку менеджером цілей управління і механізму реалізації, а також термінів виконання завдань.

 3. Розробку менеджером кінцевої цілі управління і обмеження на параметри і ресурси, наприклад, рух тільки в напрямку до цілі в заданому обмеженні ресурсів.

 4. Жорстке планування діяльності підлеглих і постійна увага менеджера до їх поточних справ.

 5. Жодне з вище вказаних.

126. Регламентне управління передбачає:

 1. Розробку менеджером тільки строків і кінцевої цілі управління без вказання механізму її досягнення.

 2. Розробку менеджером кінцевої цілі управління і обмеження на параметри і ресурси, наприклад, рух тільки в напрямку до цілі в заданому обмеженні ресурсів.

 3. Розробку менеджером цілей управління і механізму реалізації, а також термінів виконання завдань.

 4. Жорстке планування діяльності підлеглих і постійна увага менеджера до їх поточних справ.

 5. Жодне з вище вказаних.

127. Технологія управління передбачає:

 1. Розробку менеджером тільки строків і кінцевої цілі управління без вказання механізму її досягнення.

 2. Розробку менеджером кінцевої цілі управління і обмеження на параметри і ресурси, наприклад, рух тільки в напрямку до цілі в заданому обмеженні ресурсів.

 3. Розробку менеджером цілей управління і механізму реалізації, а також термінів виконання завдань.

 4. Жорстке планування діяльності підлеглих і постійна увага менеджера до їх поточних справ.

 5. Жодне з вище вказаних.

128. Вид господарської діяльності, коли всі її учасники займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність по зобов'язаннях товариства усім своїм майном – це:

1. Повне товариство.

2. Товариство з додатковою відповідальністю.

3. Товариство з обмеженою відповідальністю.

4. Командитне товариство.

5. Всі вище вказані.

129. Вид господарської діяльності, за якої його учасники відповідають по боргах підприємства своїми внесками до статутного фонду, а при нестачі цих сум - додатково майном, що їм належить.

1. Товариство з додатковою відповідальністю.

2. Повне товариство.

3. Товариство з обмеженою відповідальністю.

4. Командитне товариство.

5. Жодне з вище вказаних.

130. Організація, що створюється на основі погодження учасників, які утворюють статутний фонд. Несе відповідальність тільки у межах власного майна, а учасники у межах власних вкладів:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю.

2. Повне товариство.

3. Товариство з додатковою відповідальністю.

4. Командитне товариство.

5. Жодне з вищевказаних.

131. Вид господарської діяльності, за якої частина учасників відповідає по боргах усім своїм майном, а частина тільки в межах своїх внесків до статутного фонду.

1. Командитне товариство.

2. Дочірнє товариство.

3. Товариство з обмеженою відповідальністю.

4. Повне товариство.

5. Консорціум.

132. Інформація, що передається від вищого управлінського рівня до нижчого або від нижчого до вищого, рухається такими каналами комунікацій:

1. Керівник - робоча група.

2. Між організацією і зовнішнім середовищем.

3. Міжрівневі комунікації.

4. Неформальним комунікаціями.

5. Усіма вище вказаними каналами.

1   2   3   4   5

Схожі:

Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться iconАкадемія міського господарства с.І. Плотницька Методичні вказівки
«Основи маркетингу І менеджменту», «Основи маркетингу І менеджменту-1», «Основи маркетингу І менеджменту-2» (для студентів 3-5 курсів...
Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться iconДокументи
1. /Основи виробничого менеджменту/Основи виробничого менеджменту лекц_х.doc
2....

Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться icon1. Менеджмент як наука, мистецтво та практика
Визначення сутності менеджменту. Основні аспекти менеджменту. Системний підхід до менеджменту. Взаємозв`язок науки, практики та мистецтва...
Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться iconДо виконання практичних занять з дисципліни «основи менеджменту І маркетингу»
Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу «Основи менеджменту І маркетингу» (для студентів 5 курсу (для студентів...
Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Основи менеджменту”
«Основи менеджменту» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 050200 “Менеджмент...
Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться iconКонспект лекцій з дисциплін «основи менеджменту І маркетингу»
«Основи менеджменту І маркетингу – М2» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво», спец....
Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться icon«основи менеджменту І маркетингу» «основи менеджменту І маркетингу м2»
М2» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво», спец. «Міське будівництво І господарство»...
Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться iconТема Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. Питання. Що таке фінансовий менеджмент?
Питання Матеріальна основа фінансового менеджменту, об’єкт та суб’єкт фінансового менеджменту. Функції фінансового менеджменту як...
Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Основи менеджменту
Управління та менеджмент. Категорії, закони і принципи менеджменту. Менеджери та підприємці
Тест по курсу “Основи менеджменту” До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту відносяться iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Основи менеджменту
Управління та менеджмент. Категорії, закони І принципи менеджменту. Менеджери та підприємці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи