Проректор кіім с. Б. Рибакова “4” листопада 2004 р. Робоча навчальна програма icon

Проректор кіім с. Б. Рибакова “4” листопада 2004 р. Робоча навчальна програма
Скачати 162.05 Kb.
НазваПроректор кіім с. Б. Рибакова “4” листопада 2004 р. Робоча навчальна програма
Дата11.09.2012
Розмір162.05 Kb.
ТипДокументи

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор КІІМ С.Б.Рибакова


“4” листопада 2004 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Дисципліна Менеджмент організацій

для спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій”.
Київ


2004


І. Менеджмент організацій

Дисципліна "Менеджмент організацій" є провідною по підготовці спеціалістів спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій".

Мета дисципліни полягає у тому, щоб допомогти студентам оволодіти знаннями основ та законів управління, переосмислити досвід управління фірмами різних форм власності, вміти виявляти головні проблеми управління, результати рішення яких визначають життєспроможність підприємств. Менеджмент повинен визначити організаційні параметри структурних підрозділів, їх права та обов'язки, систему взаємодій та інформаційні зв'язки різних підрозділів, ставити завдання підрозділам, забезпечувати їх відповідними ресурсами.

Метою дисципліни є оволодіння студентами теоретичними знаннями з питань управління підприємством та набуття практичних вмінь та навичок, щодо використання отриманих знань в діяльності підприємств.

^ Завданням дисципліни є: формування у студентів здатності творчо підходити до вирішення проблем у галузі управління підприємством.

Дисципліна "Менеджмент організацій" має найбільший зв'язок з таким дисциплінами, як філософія, основи менеджменту, фінансовий менеджмент, стратегічний менеджмент, управління персоналом, операційний менеджмент, маркетинг, інформаційний менеджмент.


ІІ. Тематичний план дисциплінип/п


Теми

Кількість годин

Всього

Лекції

Семінари

Самост. робота

1

2

3

4

5

6Тема 1. Поняття організації.

9

2

1

5Тема 2.. Структура управління та методи Ії проектування.

9

2

1

5Тема 3. Організація як об`єкт управління

9

2

1

5

4.

Тема 4.Процес та методи прийняття рішень.

9

2

1

5

5.

Тема 5. Організаційні форми підприємств.

9

2

1

5

6.

Тема 6.Організаціонний розвиток та поведінка.

9

2

1

5

7.

Тема 7. Влада, баланс влади.

9

2

1

5

8.

Тема 8. Стилі керівництва.

9

2

1

5

9.

Тема 9. Організаційні повноваження та їх делегування..

9

2

1

5

10.

Тема 10. Формальні і неформальні групи.

9

2

1

5

11.

Тема 11. Ефективність менеджменту організацій

9

2

1

5

12.

Тема12. Управління у кризових ситуаціях.

9

2

1

5
Всього годин:

108

24

12

60ІІІ. План лекцій

Тема 1. Поняття організації.

Теорія ефективної організації по Лайкерту. Теорії класичної школи управління. Сучасні концепції теорії організацій. Поняття організації. Ознаки та загальні риси організації, їх різновиди. Елементи організації: обов'язки, повноваження, відповідальність. Організація, як відкрита система. Вимоги до організації. Закони організації, організаційні процеси. Цілі організації, типи цілей. Критерії якості цілей. Поняття життевого циклу організації. Поняття організаційної культури. Міцна і слабка культури. Функції організацийної культуры.

Рекомендована література: 1,3,5,6.


^ Тема 2. Структура управління та методи Ії проектування.

Поняття структури управління організацією. Принципи побудови структури організації. Місце і роль підрозділів в організаційній структурі. Типи організаційних структур: ієрархічний, демократичний та інші. Схеми організацій.

Масштаб керованості та контролю як основа формування структурних одиниць підприємства. Фактори, які впливають на масштаб керованості і контролю. Підходи до проектування структур економічних організацій. Причини змін у структурі організації. Структура організацій на зовнішніх ринках.

Рекомендована література: 1,2,4,5,6,8.


^ Тема 3. Організація як об`єкт управління

Процес здійснення управління організацією. Управління з точки зору внутрішніх процесів організації: внутрішня середа організації, управління функціональними процесами. Менеджмент та зовнішнє оточення організації: дві сфери оточення.

Суб'єкт та об'єкт управління, управлінські відносини. Управління, як взаємодія суб'єкту та об'єкту. Умови здійснення взаємодії.

Рекомендована література: 1,2,4,5,6,8.


^ Тема 4.Процес та методи прийняття рішень.

Поняття процесу управління. Характеристика елементів процесу управління. Управлінське рішення як концентроване вираження процесу управління. Класифікація управлінських рішень, вимоги до їх якості. Етапи процесу вироблення рішень, фактори, що впливають на процес прийняття рішень. Характеристики прийняття рішення. Методи управління: економічні, організаційно-розпорядчі, соціально-психологічні, мотивація виконавця, їх характеристика.

Рекомендована література: 1,2,4,5,6,8.


^ Тема 5. Організаційні форми підприємств.

Порядок заснування підприємств та об'єднань. Організаційні форми підприємств. Переваги та недоліки організаційних форм підприємств. Об'єднання підприємств. Особливості управління організаціями різних форм власності та організаційно-правових форм.

Рекомендована література: 1,2,3.


^ Тема 6.Організаціонний розвиток та поведінка.

Поняття та етапи організаційного розвитку. Організаційний розвиток як результат стратегічного планування. Поняття та цілі організаційної поведінки. Моделі організаційної поведінки.

Рекомендована література: 1,3,4,6.


^ Тема 7. Влада, баланс влади.

Вплив і влада. Форми влади та впливу. Влада, заснована на примусі. Влада, заснована на винагороді. Законна влада, вплив через традиції. Вплив через віру та за допомогою харизми. Принципи керівництва.

Рекомендована література: 1,3,7,12,14.


^ Тема 8. Стилі керівництва

Лідерство. Класифікація стилів керівництва. Різні погляди на стилі керівництва. Проблема вибору стилю керівництва. Комунікації в керівництві.

Рекомендована література: 1,2,4,7,12,14.


^ Тема 9. Організаційні повноваження та їх делегування.

Поняття повноважень в організації. Відповідальність та організаційні повноваження. Лінійні та штабні повноваження. Види адміністративних апаратів. Критерії ефективного розподілу повноважень. Границі повноважень.

Рекомендована література:1,2,3, 7,12,14.


^ Тема 10. Формальні і неформальні групи

Поняття групи. Формальні і неформальні групи. Їх характеристики. Типи груп. Розмір групи. Ефективність управління групою. Ролі членів групи. Керівництво групою. Належність до групи.

Рекомендована література: 1,2,3,4,5,14.


^ Тема 11. Ефективність менеджменту організацій

Ефективність як якість виконання функцій. Значення ефективності. Ефективність і організаційна рівновага. Вимірювання ефективності. Оцінювання ефективності стратегій розвитку організацій. Оцінювання ресурсних та функціональних стратегій. Критерії визначення ефективності.. Управління за критерієм ефективності. Роль комунікації у підвищенні ефективності.

Рекомендована література: 1,2,4,6,9.


^ Тема12. Управління у кризових ситуаціях.

Поняття кризи підприємства. Кризові явища як фаза життєвого циклу підприємства. Стадії кризи та їх характеристика. Типи кризів в залежності від швидкості зростання. Фази кризи, що зростає повільно та непомітно. Характеристика стадій гострої кризи. Причини виникнення кризи.

Основні напрямки менеджменту кризового підприємства. Основи успішного виживання підприємства в умовах кризи. Система заходів щодо управління організацією в умов кризи. Характеристика процесу санації підприємства. Кроки санації.. Специфіка функціональних підрозділів під час кризи. Банкрутство.

Рекомендована література: 1,2,15.


ІУ. План семінарських занять

Тема 1. Поняття організації.

 1. Ознаки та ресурси організації.

 2. Внутрішнє середовище та зовнішнє оточення організації.

 3. Поняття життєвого циклу організації.

 4. Організаційна культура як фактор стратегічних змін.

 5. Основні принципи управління організацією за Файолем.

Тема 2. Структура організації та методи Ії проектування.

 1. Фактори, що впливають на організаційну структуру.

 2. Основні правила побудови організації.

 3. Основні вимоги до структури управління організацією.

 4. Етапи розробки організаційної структури.

 5. Переваги та недоліки ієрархічних та органічних структур організації.

Тема 3. Організація як об`єкт управління

 1. Рівні управління.

 2. Контроль та мотивація як функції управління.

 3. Види контролю та проблема його ефективності.

 4. Теорії мотивації.

 5. Роль комунікацій у процесі управління організацією.

Тема 4.Процес та методи прийняття рішень.

 1. Класифікація управлінських рішень.

 2. Роль управлінських рішень у процесі управління організацією.

 3. Фактори, які впливають на прийняття управлінських рішень.

 4. Методи прийняття рішень.

 5. Вимоги до управлінських рішень, контроль за їх виконанням.

Тема 5. Організаційні форми підприємств.

 1. Найбільш поширені форми підприємств.

 2. Інтеграційні форми підприємств.

 3. Концерн, синдикат, пул, стратегічні альянси.

 4. Поняття холдингу, ФПГ.

Тема 6.Організаціонний розвиток та поведінка.

 1. Поняття та етапи організаційного розвитку.

 2. Організаційний розвиток як результат стратегічного планування.

 3. Поняття та цілі організаційної поведінки.

 4. Моделі організаційної поведінки.

Тема 7. Влада, баланс влади.

 1. Взаємозв’язок впливу та влади.

 2. Основні форми влади.

 3. Потреби як базис влади.

Тема 8. Стилі керівництва

 1. Принципи керівництва.

 2. Відмінності різних стилів керівництва.

 3. Охарактеризуйте автократичний та демократичний стилі керівництва.

 4. Фактори, які впливають на вибір стилю керівництва.

Тема 9. Організаційні повноваження та їх делегування.

 1. Принципи делегування повноважень.

 2. Причини небажання керівників делегувати повноваження.

 3. Лінійні та штабні повноваження, їх використання.

Тема 10. Формальні і неформальні групи

 1. Типи груп в організації.

 2. Чинники, які впливають на ефективність роботи групи.

 3. Види ролей у групі.

 4. Групові норми.

Тема 11. Ефективність менеджменту організацій

 1. Показники, які характеризують ефективність функціонування організації. Економічні показники.

 2. Показники, які характеризують ефективність структури управління організацією.

 3. Умови ефективності управлінських рішень.

 4. Фактори, які впливають на ефективність організації.

Тема12. Управління у кризових ситуаціях.

 1. Поняття кризи, види криз та стадії криз.

 2. Криза, як невід’ємна частина економічного розвитку.

 3. Антикризове управління та регулювання.

 4. Система банкрутства.

 5. Поняття санації, конкурсного виробництва та ліквідації.У. Самостійна робота студентів

Самостійна робота студентів підвищує ефективність навчального процесу шляхом організації позааудиторного навчання. Вона спрямована на забезпечення загальноосвітньої та практичної підготовки студентів. Ця форма навчання формує у студентів вміння самостійно опрацьовувати літературні джерела, проводити наукові дослідження.

Метою самостійної роботи студентів під час вивчення курсу “Менеджмент організації” є поглиблення і закріплення набутих знань з курсу, застосування їх для формування власної точки зору з питань, що вивчаються.

Час, відведений на самостійну роботу, має бути використаний на досконале вивчення законодавчих та нормативних актів, що являються базисом політики держави у антикризовому управлінні підприємством, на біль широке вивчення окремих тем курсу. Контроль знань студентів здобутих під час самостійної роботи здійснюється на практичних заняттях, заліках та іспитах.


УІ. Перелік тем для рефератів

 1. Американський та японський стилі управління організацією.

 2. Місія організації.

 3. Імідж організації в зовнішньому середовище.

 4. Стратегічне управління організацією.

 5. Ранні та сучасні теорії мотивації та їх значення.

 6. Проектування організацій, основні підходи.

 7. Психологічні аспекти контролю.

 8. Моделі та методи прийняття рішень.

 9. Конфлікти в діяльності організації.

 10. Формальні та неформальні організації.

 11. Проблема керівництва організацією та вибір стилю.УІІ. Перелік основних питань для підготовки до іспиту

 1. Теории классической школы управления.

 2. Теория эффективной организации по Лайкерту.

 3. Современные концепции теории организаций.

 4. Понятие экономической организации.

 5. Понятие видения и миссии организации.

 6. Понятие миссии организации.

 7. Цели организации, типы целей.

 8. Критерии качества целей.

 9. Пространства определения целей внутри организации.

 10. Понятие жизненного цикла организации.

 11. Понятие организационной культуры.

 12. Сильная и слабая организационная культура.

 13. Способы передачи организационной культуры.

 14. Функции организационной культуры.

 15. Понятие структуры организации.

 16. Иерархический тип структур.

 17. Органический тип структур.

 18. Организационная структура фирм, действующих на международных рынках.

 19. Процесс формирования структуры организации.

 20. Методы проектирования структур.

 21. Причины, вызывающие необходимость изменения структуры организации.

 22. Свойства организаций будущего.

 23. Организационно-правовые формы предприятий.

 24. Формы объединения организаций (концерн, конгломерат).

 25. Формы объединения организаций (консорциум, картель).

 26. Формы объединения организаций (синдикат, стратегический альянс).

 27. Формы объединения организаций (холдинг).

 28. Формы объединения организаций (ФПГ).

 29. Понятие управленческого процесса и цикла. Управленческое решение.

 30. Методы и способы принятия решений.

 31. Процесс принятия решений и факторы, влияющие на их качество.

 32. Координация, ее виды в организации.

 33. Функции, виды и средства коммуникации.

 34. Направления коммуникаций.

 35. Понятие мотивации.

 36. Теории мотивации.

 37. Стили поведения организации.

 38. Стратегическое управление и потенциал организации.

 39. Стратегия, виды стратегий и факторы, влияющие на выбор стратегии.

 40. Понятие и виды эффективности организации.

 41. Показатели, характеризующие эффективность организации.

 42. Организационное поведение.

 43. Группы и их роль в деятельности в организации.

 44. Методы влияния организации на группы.

 45. Полномочия, их виды и делегирование полномочий.

 46. Причины нежелания руководителей делегировать полномочия.

 47. Лидерство и власть.

 48. Стили руководства.

 49. Кризис, виды кризисов и причины их возникновения.

 50. Оперативные и стратегические мероприятия по выходу организации из кризиса.

 51. Антикризисное регулирование.

 52. Антикризисные процедуры.

 53. Система банкротства и принципы ее построения.

 54. Понятие санации.

 55. Порядок проведения ликвидации предприятия.


УІІІ. Список літератури


 1. Мескон М., Альберт М., Хедуори Ф. Основи менеджмента. М.: «Дело»1992.

 2. Виханский О.С., Наумов А.И. - 3-є изд.- М.: Гардарики, 2000.-528 с.

 3. Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник. М.:ЮНИТИ «Банки й биржи»1994.

 4. Немцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. Менеджмент організацій:Навч.посібник.- К: ТОВ "УВПК "ЕксОб" , 2000, - 392 с.

 5. Тейлор Ф.У. Принципи научного менеджмента. М.: 1991.

 6. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. М.:1985.

 7. Мерсер Д. ИБМ - управление в самой преуспевающей компании мира.М.,1991.

 8. Вебер М. Избранньїе произведения. М.,1990.

 9. Питерс Т., Уотерман Р. В поисках зффективного управлення. М.,1986.

 10. Уотерман Р. Фактор обновлення: Пер. с англ./Общ.ред. В.Т. Рьісина.-М:Прогресс,1988. - 368 с.

 11. Паркінсон С.Н. Закони Паркинсона: Сборник: Пер. с англ.- М.:Прогресе, 1989.-448с.

 12. как работают японские предприятия: Сокр. Пер. с англ./Под. Ред. Я.Мендена й др.; Научн. ред. й авт. предосл. Д.Н. Бобрьішев.- М.:Зкономика, 1989.- 262с.

 13. Капиталистическое управление: уроки 80-х / М.В. Грачев, А.А.Соболевская, Д.В. Кузин, А.Р. Стерлий; Под.ред. А.А. дьшкина.- М.:Зкономика, 1992.- 127с.

14. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов: Сокр. пер. с нем. /Науч. Ред. й авт. предисл. А.Л. Журавлев.- М.: зкономика, 1990.- 335 с. Розробник програми доцент., к.т.н., Ложачевська О.М.

15. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч.посібник.- Київ:ЦУЛ,2003.-504с.

Схожі:

Проректор кіім с. Б. Рибакова “4” листопада 2004 р. Робоча навчальна програма iconЗатверджено” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць “ “ 2007 р. Робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена у відповідності до програми з епідеміології для студентів медичних вузів, затвердженої Головним...
Проректор кіім с. Б. Рибакова “4” листопада 2004 р. Робоча навчальна програма iconЗатверджено” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць “ “ 2007 р. Робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена у відповідності до програми з епідеміології для студентів медичних вузів, затвердженої Головним...
Проректор кіім с. Б. Рибакова “4” листопада 2004 р. Робоча навчальна програма iconЗатверджено” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць “ “ 2006 р. Робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена у відповідності до програми з інфекційних хвороб для студентів вищих державних медичних закладів...
Проректор кіім с. Б. Рибакова “4” листопада 2004 р. Робоча навчальна програма iconЗатверджено” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць “ “ 2006 р. Робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена у відповідності до програми з інфекційних хвороб для студентів вищих державних медичних закладів...
Проректор кіім с. Б. Рибакова “4” листопада 2004 р. Робоча навчальна програма iconЗатверджено” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць “ “ 2007 р. Робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена у відповідності до програми з інфекційних хвороб для студентів вищих державних медичних закладів...
Проректор кіім с. Б. Рибакова “4” листопада 2004 р. Робоча навчальна програма iconЗатверджую перший проректор – проректор з наукової роботи В. В. Бурега 2012 року робоча програма навчальної дисципліни
Робоча навчальна програма з дисципліни „Конкурентне право” призначена для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Проректор кіім с. Б. Рибакова “4” листопада 2004 р. Робоча навчальна програма iconЗатверджено” Проректор з навчальної роботи професор М. Ю. Коломоєць “ ” 2007 року робоча навчальна програма з інфекційних хвороб
Робоча навчальна програма складена у відповідності до програми з інфекційних хвороб для студентів вищих державних медичних закладів...
Проректор кіім с. Б. Рибакова “4” листопада 2004 р. Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Міжнародні відносини
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму ”Культура”
Проректор кіім с. Б. Рибакова “4” листопада 2004 р. Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму іеск- 2
Проректор кіім с. Б. Рибакова “4” листопада 2004 р. Робоча навчальна програма iconРобоча навчальна програма вибіркового курсу
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи