Сутність І принципи побудови системи оподатковування icon

Сутність І принципи побудови системи оподатковування
НазваСутність І принципи побудови системи оподатковування
Сторінка1/12
Грабовська Т.В
Дата11.09.2012
Розмір0.89 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ


з курсу «Податкова система»

Автор Грабовська Т.В.

СУТНІСТЬ І ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ОПОДАТКОВУВАННЯ
Податкове законодавство України


«Винятково законами України встановлюються:

- Державний бюджет України і бюджетної системи України;

- система оподатковування,

- податки і збори ...»

(Конституція України, стаття 92)


Закон України «Про систему оподатковування» від 25 червня 1991 року

№ 1251-XII за станом на 28.02.2001 р.


Загальні положення

Встановлення і скасування податків і зборів (обов'язкових платежів) у бюджети й у державні цільові фонди, а також пільги їхнім платникам здійснюються Верховної Радою України, Верховної Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами відповідно до цього Закону, іншими законами України про оподатковування.

Під податком і збором (обов'язковим платежем) у бюджети й у державні цільові фонди варто розуміти обов'язковий внесок у бюджет відповідного рівня або державний цільовий фонд, здійснюваний платниками в порядку і на умовах, обумовлених Законами України про оподатковування.

Державні цільові фонди - це фонди, що створені відповідно до законів України і формуються за рахунок визначених законами України податків і зборів (обов'язкових платежів) юридичних осіб незалежно від форм власності і фізичних осіб. Державні цільові фонди включаються в Державний бюджет України, крім Пенсійного фонду України і Фонду соціального страхування України.

Сукупність податків і зборів (обов'язкових платежів) у бюджети й у державні цільові фонди, які стягуються у встановленому законами України порядку, складають систему оподатковування.

Платниками податків і зборів (обов'язкових платежів) є юридичні і фізичні особи, на яких відповідно до законів України покладені зобов'язання сплачувати податки і збори. Облік платників податків і зборів (обов'язкових платежів) здійснюється державними органами відповідно до законодавства. Банки й інші фінансово-кредитні установи відкривають рахунки платникам податків тільки за умови пред'явлення ними документа, який підтверджує узяття їх на облік у державному податковому органі, і в триденний термін сповіщають про це державний податковий орган.

Об'єктами оподатковування є прибутки (прибуток), додана вартість продукції (робіт, послуг), в тому числі митна або її натуральні показники, спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб і інші об'єкти, визначені законами України про оподатковування.


^ Принципи побудови системи оподатковування

Теорія оподатковування створювалася в останню третину XVIII в. Її засновником можна вважати шотландського економіста і філософа А.Сміта.

У книзі «Дослідження про природу і причини багатства народів», яка вийшла в 1776 році, А.Сміт писав: «Піддані держави повинні по можливості відповідно до своєї спроможності і силам брати участь в утриманні уряди, тобто відповідно до прибутку, яким вони користуються під заступництвом і захистом держави. Податок, який зобов'язується сплачувати кожна окрема особа, повинен бути точно визначений, а не довільний. Термін сплати, спосіб платежу, сума платежу - все це повинно бути чітко визначене для платника і для будь-якої іншої особи. Там, де цього немає, кожна особа, оподатковувана даним податком, віддається в більшому або меншому ступені до влади збірника податків, який може обтяжувати податок для будь-якого небажаного йому платника або включати для себе погрозою такого обтяження подарунок або хабар.

Кожний податок повинний стягуватися в той час або той спосіб, коли і як платнику повинно бути зручніше усього платити його. Кожний податок повинний бути так задуманий і розроблений, щоб він брав і утримував із кишень народу можливо менше поверх того, що він приносить державному казначейству.

Податок може брати або утримувати з кишень народу набагато більше того, що він приносить у скарбницю держави наступними шляхами: по-перше, його збирання може вимагати великої кількості чиновників, платня яких спроможна поглинати велику частину тієї суми, яку приносить податок, і вимагання яких можуть обтяжувати народ додатковим податком. По-друге, він може утрудняти додаток праці населення і перешкоджати йому займатися тими промислами, які дають заходи до існування і роботу великої кількості населення. Зобов‘язуючи людей платити, він може тим самим зменшувати або навіть знищувати фонди, які дозволяли б їм здійснювати ці платежі з більшою легкістю. По-третє, конфіскаціями й іншими покараннями, яким піддаються нещасливі люди, які намагаються ухилитися від сплати податку, він часто розоряє їх і в такий спосіб знищує ту вигоду, які товариство могло б одержати від додатка їхніх капіталів. Нерозумний податок створює велику спокусу для контрабанди, а покарання за контрабанду повинні підсилюватися відповідно до спокуси. Всупереч усім звичайним принципам справедливості закон спершу створює спокусу, а потім карає тих, хто піддається йому, і при тому він підсилює покарання відповідно тій самій обставині, які, безсумнівно, повинна було б зм'якшити його, як від відповідно спокусі вчинити злочин. Очевидна справедливість і користь цих положень звертали на себе більша або менша увага всіх народів».

Наведену цитату міг би висловити і наш сучасник. Висловлені проблеми актуальні й у наші дні.

Формування відособленої самостійної системи оподатковування України почалося ще в рамках колишнього СРСР, коли в 1991 році був прийнятий закон Українською ССР «Про систему оподатковування», у якому були вперше сформульовані принципи побудови податкової системи України, властиві економікам ринкового типу. Закон перетерплював зміни і на сьогоднішній день принципами побудови системи оподатковування є:

 • стимулювання науково-технічного прогресу, технологічного відновлення виробництва, виходу вітчизняного товаровиробника на світовий ринок високотехнологічної продукції;

 • стимулювання підприємницької діяльності й інвестиційної активності - введення пільг щодо оподатковування доходу (прибутку), спрямованого на розвиток виробництва;

 • обов'язковість - введення норм по сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених на підставі достовірних даних про об'єкти оподатковування за звітний період, і встановлення відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства;

 • рівнозначність і пропорційність - стягування податків з юридичних осіб здійснюються у визначеній частині від отриманого прибутку і забезпечення сплати рівних податків і зборів (обов'язкових платежів) на рівні прибутки і пропорційно великих податків і зборів (обов'язкових платежів) - на великі прибутки;

 • рівність, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації - забезпечення однакового підходу до суб'єктів ведення господарства (юридичною і фізичною особою, включаючи нерезидентів) при визначенні зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

 • соціальна справедливість - забезпечення соціальної підтримки малозабезпечених шарів населення шляхом впровадження економічно обгрунтованого необкладеного мінімуму прибутків громадян і застосування диференційованого і прогресивного оподатковування громадян, що одержують високі і надвисокі прибутки;

 • стабільність - забезпечення незмінності податків і зборів (обов'язкових платежів) і їхніх ставок, а також податкових пільг на протязі бюджетного року;

 • економічна обгрунтованість - встановлення податків і зборів (обов'язкових платежів) на підставі показників розвитку національної економіки і фінансових можливостей з обліком необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його прибутками;

 • рівномірність сплати - встановлення термінів сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів у бюджет для фінансування витрат;

 • єдиний підхід - забезпечення єдиного підходу до розробки податкових законів з обов'язковим визначенням платника податків і збору (обов'язкового платежу), об'єкту оподатковування, джерела сплати, податкового періоду, ставок, термінів і порядку сплати податку, підстав для надання податкових пільг;

 • доступність - забезпечення дохідливості норм податкового законодавства для платників податків і зборів (обов'язкових платежів).^

Економічна сутність податків, їх функції


Податки як фінансова категорія мають свої відмітні ознаки, риси, власну форму руху, тобто свої функції, які виділяють їх із усієї сукупності фінансових категорій.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Сутність І принципи побудови системи оподатковування iconТематичний план по видах занять з курсу "Податкова система"
Що таке податки І збори. Хто встановлює або скасовує податки І збори. Хто є платниками податків І зборів. Поняття суб'єкту й об'єкту...
Сутність І принципи побудови системи оподатковування iconТеми рефератів з курсу «Податкова система»
Принципи оподатковування, які відбивають особливості І тенденції сучасної податкової системи
Сутність І принципи побудови системи оподатковування iconФормат опису модуля
Еом; принципи побудови еом І їх основних вузлів; принципи побудови мікропроцесорів І мікроконтролерів
Сутність І принципи побудови системи оподатковування iconЕлектропривід ● Мікропроцесорні засоби та системи
Принципи побудови систем автоматичного керування. Керування за збуренням, за відхиленням і комбіноване керування. Класифікація систем...
Сутність І принципи побудови системи оподатковування iconЕлектропривід ● Мікропроцесорні засоби та системи
Принципи побудови систем автоматичного керування. Керування за збуренням, за відхиленням і комбіноване керування. Класифікація систем...
Сутність І принципи побудови системи оподатковування iconДля вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»
Принципи побудови систем автоматичного керування. Керування за збуренням, за відхиленням і комбіноване керування. Класифікація систем...
Сутність І принципи побудови системи оподатковування iconПерелік тем для рефератів по дисципліні Інформаційні системи та технології в економіці
Основні принципи побудови асу (системності розвитку, сумісництва, стандартизації, уніфікації, ефективності), їхня структура
Сутність І принципи побудови системи оподатковування iconУдк 378. 147: 33 С. В. Малихіна
З’ясовано, що основними принципами побудови системи самостійних робіт як ефективного засобу дидактичної інтенсифікації навчальної...
Сутність І принципи побудови системи оподатковування iconТема Світова валютна система Сутність валютного курсу та його види
Етапи еволюції світової валютної системи: базові принципи та ключові характеристики
Сутність І принципи побудови системи оподатковування iconУдк 336. 008. 6 І. В. Басанцов1
В умовах побудови України як правової держави особливої актуальності набувають роль і значення побудови сучасної системи фінансового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи