Для нотаток Головний редактор Ярослав Головко icon

Для нотаток Головний редактор Ярослав Головко
Скачати 453.8 Kb.
НазваДля нотаток Головний редактор Ярослав Головко
Сторінка1/7
Дата11.09.2012
Розмір453.8 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7

Для нотаток

Головний редактор Ярослав Головко

Редакційна колегія

Рибакова С. Б., Бєлофастова О. І.,Бондар А. О., Бонь О. І.,
Василевич Л. Ф. Воронкова Т. Є., Гаврилюк О. В., Мендрул Л. О.
Пархоменко Н. О., Тарасенко І. О., Шестопаль О. О.


Ципко В. В.

Організація праці менеджера.

Навчально-методичний посібник. – К.: Наша справа, №3,

2005, – 56 стор.

В даному навчально-методичному посібнику висвітлюються наукові основи визначення якостей менеджера, сучасні принципи та методи його роботи, стиль та методи керівництва персоналом. Особлива увага приділяється окремим ланкам роботи менеджера, прийняттю і реалізації управлінських рішень, особливостям роботи з підлеглими та відвідувачами.

Навчально-методичний посібник для студентів усіх форм навчання

^ ВІКТОРІЯ ВІТАЛІЇВНА ЦИПКО

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА

Відповідальний редактор Людмила Полуніна

Макет Світлана Ларіонова

Рекомендовано до друку Вченою Радою Київського інституту інвестиційного менеджменту

Реєстраційне свідоцтво видане Міністерством України

у справах преси та інформації 09.02.1996 р., Серія КВ №1798

© Київський інститут інвестиційного менеджменту,

часопис “Наша справа”, 2005

© Ципко В. В.. “Організація праці менеджера” 2005

К

иївський інститут


інвестиційного менеджменту


Ципко В.В.

^ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА

Навчально-методичний посібник для студентів усіх форм навчанняСерія А

3

Київ 2005

програма

І. Управлінська праця та її наукова організація

Тема №1. Розуміння особливостей управлінської праці

Менеджер – важлива ланка системи управління. Сутність, предмет, мета, об’єкт та засоби організації праці менеджера. Професійне самовизначення менеджера. Розуміння особливостей управлінської праці. Участь у виконанні функцій апарату управління. Управлінська праця як сума складових управлінської діяльності. Види та класифікація управлінської діяльності. Завдання менеджера в управлінні діяльністю підприємства. Робота менеджера по організації прийняття і реалізації управлінських рішень. Класифікація видів управлінських рішень. П’ять етапів загальної процедури розробки та прийняття управлінських рішень. Напрями організації праці менеджера. Поняття трудового процесу. Закони розвитку організації праці. Особистий стиль менеджера у прийнятті управлінського рішення та система контролю за його виконанням. Функції менеджера на підприємстві.
Теми рефератів

  1. Роль менеджера в управлінні підприємством.

  2. Особливості управління підприємством в країнах Західної Європи.

  3. Удосконалення засобів управління організаціями в ХХІ столітті.
Тема №2. Сутність, принципи та напрямки наукової організації праці

Сутність, значення та завдання наукової організації праці на сучасному етапі. Напрямки наукової організації праці: розподіл обов’язків, розстановка кадрів по ланках системи управління, нормування управлінської праці та оптимальне використання робочого часу, облік та аналіз робочого часу, фотографія та самофотографія робочого дня, раціональна ор-


40. Смирнов Б. М. Кадровые нововведения в системе управления персоналом. – М.: ГАУ, 1996.

41. Социальные конфликты. – М.: РАН, 1994.

42. Травкин А. В., Дайлов Д. А. Основы кадрового менеджмента. – М.: Дело, 1995.

43. Управление персоналом организации. – М.: Инфра-М, 1997.

44. Управление персоналом под ред. Т. Ю.Базарова. – М.: Юнити, 1998.

45. Управление персоналом: Учебник для вузов/ под ред. Базарова Т. Ю. – М.: Банки, 1998.

46. Управление человеческими ресурсами. – М., 1997.

47. Федотов В. В. Рациональная организация умственного труда. – М.: Экономика, 1987.

48. Хечук М. Стратегия управления трудовым потенциалом предприятий. – М.: РАУ, 1993.

49. Шекия С. В. Управление персоналом современной организации. – М., 1996.

50. Щекин Г. Е. Практическая психология менеджмента. – К.,1994.

51. Щекин Г. Е. Профессия – менеджер по кадрам. – М., 1993.

52. Якока Ли. Карьера менеджера. – М.: Прогресс, 1991.

53. Maslow A.H. Motivation & Personality. – N.Y. 1954; Mc Gregor E. B. Strategic management of human knowledge, sklls and abilities: workforce decision – making in the postindustrial era. – San Francisko etc.: Jossey – Bass publ., 1991; Fisher C.D. Schoenfeld L.F., Shaw J.B. Human Resourse Management. Houghton Miffin Company. Boston, London, 1993.

54. Jeffry A. Timmons, Leonard E. Smollen, Alexander I. M. Dingee/New Venture Creation, Acton, Mass, Brisk Hourse Pullishing, 1993.

55. Weule M. General Management Course. Essen – TASIC Project No. LUK 0007, 1993.

56. Гост 6.38 – 90 Усд. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов.

57. ДСТУ – 2392 – 94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. – К., 1997.

58. ДСТУ 2628 – 94. Система оброблення інформації. Оброблення тексту. Терміни та визначення. – К., 1996.

59. ДСТУ 2732 – 94. Діловодство та архівна справа. Терміни та визначення. – К., 1996.

60. ДСТУ 3239 – 95. Документація у сфері зовнішньої торгівлі. Формуляр-зразок. – К., 1996.

ЗМІСТ

ПРОГРАМА 4

ВСТУП 9

^ 1. УПРАВЛІНСЬКА ПРАЦЯ ТА ЇЇ НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 12

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСОБИСТОЇ РОБОТИ МЕНЕДЖЕРА ТА ЙОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ 25

3. ОКРЕМІ ВИДИ РОБОТИ МЕНЕДЖЕРА: ПРОВЕДЕННЯ НАРАД, ДІЛОВІ КОНТАКТИ 31

^ 4. КОРОТКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ 38

5. ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 40

6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 45

7. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 47

^ 8. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 49

9. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 51


дальності. Зв’язок делегування з навчанням підлеглих. Розподіл функцій між менеджером і працівником.
Теми рефератів

  1. Перешкоди у делегуванні повноважень та обов’язків і шляхи їх подолання.

  2. Планування особистої роботи менеджерів в американських компаніях.
Тема №5. Організація робочих місць. Умови праці менеджера

Сутність організації робочого місця менеджера. Вимоги до організації робочих місць. Удосконалення обладнання і технологічне оснащення робочих місць. Вимоги до обладнання. Схематичне планування робочого місця. Робочі зони. Раціональне розміщення працівників. Поняття “умови праці”. Фактори виробничого середовища. Використання засобів організаційної техніки та їх призначення. Правила створення раціональних умов праці.
Теми рефератів

  1. Вплив сучасної організаційної техніки на підвищення ефективності особистої роботи менеджера.

  2. Естетика праці менеджера.

  3. Створення гідних умов праці як необхідна вимога у розвитку сучасного підприємства.

ІІ. Основні види роботи менеджера

Тема №6. Документування в управлінні

Роль інформації у роботі менеджера. Документи, їх функції та різновиди. Процеси документування. Поняття формуляру. Реквізити документів та їх розміщення. Бланки документів та їх оформлення. Основні вимоги до документів та їх оформлення. Відмітки про погодження. Засвідчення документів. Резолюція як форма оформлення управлінського рішення. Правила складання тексту документу, його структура.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Для нотаток Головний редактор Ярослав Головко iconГоловний редактор Ярослав Головко
Представлені І обґрунтовані вперше у вітчизняній літературі спадкові принципи формування І аналізу якості на підставі підходів сучасної...
Для нотаток Головний редактор Ярослав Головко iconСуми, 12 квітня 2012 року Суми Сумський державний університет
...
Для нотаток Головний редактор Ярослав Головко iconБілявський Г. О. та ін. Б61 Основи екології: Підручник / Г. О. Білявський, Р. С фур-дуй, І. Ю. Костіков. — 2-ге вид. — К.: Либідь, 2005. — 408 с isbn
Редакція літератури з природничих і технічних наук Головний редактор Т. В. Ковтуненко Редактор А. С. Мнишенко
Для нотаток Головний редактор Ярослав Головко iconУдк 314. 96(063) © Сумський державний університет, 2011 розділ І соціально-політичні процесси монолатій Іван Сергійович
Головний редактор канд філос наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Світайло Н. Д., відповідальний редактор старший...
Для нотаток Головний редактор Ярослав Головко iconІндивідуальне заняття №1 Прес-фото в сучасній газеті
Вихідні дані газети (назва, напрямок, аудиторія, кіл-ть примірн., головний редактор)
Для нотаток Головний редактор Ярослав Головко iconЯрослав стецько фактографічна довідка Виконавець: Нестеренко Т. С. Донецьк 2008 Ярослав Стецько (1912-1986), лидер Организации украинских националистов
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Для нотаток Головний редактор Ярослав Головко iconЛіцензійний договір №
Ліцензіар і головний редактор збірника наукових праць «Обладнання та технології харчових виробництв» О. О. Шубін (далі іменується...
Для нотаток Головний редактор Ярослав Головко iconДо уваги
Головний редактор – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології та державного управління Чернівецького національного...
Для нотаток Головний редактор Ярослав Головко iconЗ курсом основ біоетики І біобезпеки Кафедра організації та економіки фармації І технології ліків Матеріали до державної атестації випускників з дисциплін «клінічна фармація»
Головний редактор – доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки І техніки України рожко Микола Михайлович
Для нотаток Головний редактор Ярослав Головко iconЗ курсом основ біоетики І біобезпеки Кафедра організації та економіки фармації І технології ліків Матеріали до державної атестації випускників з дисциплін «клінічна фармація»
Головний редактор – доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки І техніки України рожко Микола Михайлович
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи