Кафедра страхування icon

Кафедра страхування
Скачати 248.57 Kb.
НазваКафедра страхування
Дата11.09.2012
Розмір248.57 Kb.
ТипДокументи

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА СТРАХУВАННЯ
Затверджено:

Проректор з навчальної роботи

___________ С.В. Степаненко

____” ______________ 2003 р.


Методичні матеріали

щодо поточного та підсумкового контролю

знань студентів з навчальної дисципліни

Соціального страхування”
Укладачі:

к.е.н., доцент О.В.Мурашко

асистент О.В. Мельник


Декан факультету

__________ В.К. Хлівний

“_____” _____________ 2003 р.

^
Завідувач кафедри

_________ С.С. Осадець


Київ-2003

Метою дисципліни є послідовне засвоєння знань з організації та фінансового забезпе­чення соціального страхування.

В процесі викладання дисципліни реалізуються наступні завдання:

 • вивчення сутності й принципів організації соціаль­ного страхування;

 • розгляд умов страхування на випадок утрати працездат­ності, безробіття, медичного та пенсійного страхування;

 • набуття вмінь з управління діяльністю фондів соціального страхування.

Предметом дисципліни є фінансові відносини, що виникають у процесі формування і використання фондів соціального страхування.

^

Зміст дисципліни


Тема 1. Сутність, принципи й роль соціального страхування.

Тема 2. Іноземний досвід у сфері соціального страхування.

Тема 3. Державне регулювання соціального страхування.

Тема 4. Страхування тимчасової втрати працездатності.

Тема 5. Медичне страхування.

Тема 6. Страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання.

Тема 7. Страхування на випадок безробіття.

Тема 8. Пенсійне страхування.

Тема 9. Пенсійна реформа в Україні.


 1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни^

Тема 1. Сутність, принципи й роль соціального страхування

 1. Поняття та необхідність загальнообов'язкового державного соціального страхування.

 1. Принципи та функції загальнообов'язкового державного соціального страхування. Поняття страхового стажу, страхового ризику і страхового випадку.

 2. Класифікація загальнообов'язкового державного соціального страхування.

 3. Страхові фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування.

 4. Джерела коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

 5. Порядок визначення розміру внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

 6. Порядок здійснення платежів і резервування коштів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

 7. Види соціальних послуг та матеріального забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

 8. Характеристика страхових випадків та умови надання соціальних послуг і матеріального забезпечення особам за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.^

Тема 2. Іноземний досвід у сфері соціального страхування

 1. Системи пенсійного страхування в США їх характеристика.

 2. Системи пенсійного страхування в Німеччині їх характеристика.

 3. Системи пенсійного страхування в Англії їх характеристика.

 4. Системи пенсійного страхування в Франції їх характеристика.

 5. Системи пенсійного страхування в Чиллі їх характеристика.

 6. Системи пенсійного страхування в Польщі їх характеристика.

 7. Елементи сучасних пенсійних систем: державний пенсійний фонд, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії зі страхування життя і пенсій.

 8. Недержавні пенсійні фонди, їх утворення і діяльність.

 9. Страхові компанії, котрі займаються пенсійним страхуванням і страхуванням життя.

 10. Соціальне і пенсійне страхування.

 11. Порядок виплата пенсій, рент і допомог.^

Тема 3. Державне регулювання соціального страхування

 1. Необхідність і значення державного регулювання страхової діяльності.

 2. Економічна політика України у сфері соціального страхування.

 3. Законодавча база державного регулювання страхової діяльності у сфері соціального страхування.

 4. Шляхи наближення законодавчої і нормативної бази страхування до міжнародних стандартів.

 5. Інструменти і заходи уряду щодо державного регулювання страхової діяльності у сфері соціального страхування.

 6. Закон України “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” основні його поняття.

 7. Суб’єкти та об’єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування їх функції.

 8. Управління і нагляд у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування.^

Тема 4. Страхування тимчасової втрати працездатності

 1. Сутність та значення страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

 2. Законодавча база страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, його мета та основні терміни.

 3. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності порядок його формування та використання..

 4. Джерела, розміри та порядок сплати страхових внесків при страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

 5. Управління Фондом та нагляд у сфері страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

 6. Види забезпечення та соціальні послуги Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

 7. Поняття страхового стажу, середньої заробітної плати та порядок їх обчислення.

 8. Розміри і порядок виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, включаючи догляд за хворою дитиною; у зв’язку з вагітністю і пологами при народженні дитини.

 9. Розміри і порядок виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і допомоги на поховання померлої особи.

 10. Система забезпечення оздоровчих заходів (оплата путівок до дитячих оздоровчих закладів, утримання санаторіїв-профілакторіів, надання соціальних послуг у позашкільній роботі з дітьми).

 11. Характеристика. документації, котра застосовується для визначення розмірів і виплати матеріального забезпечення та надання послуг з Фонду соціального страхування тимчасової втрати працездатності.^

Тема 5. Медичне страхування

 1. Сутність та значення державного соціального медичного страхування.

 2. Законопроект України “Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування” та його основні характеристики.

 3. Мета і принципи обов’язкового медичного страхування.

 4. Суб’єкти обов’язкового медичного страхування їх характеристика та функції.

 5. Організаційна схема державного обов’язкового медичного страхування.

 6. Програми обов’язкового медичного страхування їх характеристика.

 7. Джерела коштів обов’язкового медичного страхування та їх використання.

 8. Договір обов’язкового медичного страхування його зміст.

 9. Страхові суми за надання медичної допомоги і порядок оплати медичних послуг за обов’язковим медичним страхуванням.

 10. Управління обов’язковим медичним страхуванням.

 11. Фонд медичного страхування України, його органи в областях і районах. Управління Фондом медичного страхування.

 12. Заходи щодо запровадження обов’язкового медичного страхування.Тема 6. Страхування від нещасних випадків на виробництві та від

професійного захворювання 1. Страхування від нещасного випадку на виробництві та від професійного захворювання його сутність та значення.

 2. Гарантії забезпечення прав застрахованим у страхуванні від нещасного випадку на виробництві та від професійного захворювання .

 3. Законодавство про страхування від нещасного випадку на виробництві та від професійного захворювання його характеристика.

 4. Основні принципи страхування від нещасного випадку на виробництві та від професійного захворювання .

 5. Суб'єкти та об'єкти страхування від нещасного випадку на виробництві та від професійного захворювання .

 6. Поняття страхового ризику та страхового випадку . Нещасний випадок на виробництві та професійне захворювання.

 7. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання його значення та управління ним.

 8. Соціальні послуги та виплати, які здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання їх характеристика.

 9. Профілактика нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання.

 10. Страхові експерти з охорони праці їх права та функції.

 11. Обов'язки Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання, пов'язані з координацією страхової діяльності.

 12. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів при страхуванні від нещасного випадку на виробництві та від професійного захворювання.

 13. Державний нагляд у сфері страхування від нещасного випадку на виробництві та від професійного захворювання.

 14. Страхові виплати. Порядок перерахування розміру страхових виплат. Визначення ступеня втрати працездатності потерпілим.

 15. Порядок розгляду справ про страхові виплати. Відмова та припинення страхових виплатах і надання соціальних послуг. Строки проведення страхових виплат.

 16. Права, обов'язки застрахованого та роботодавця як страхувальника.

 17. Система фінансування та джерела коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

 18. Страхові тарифи, розміри та порядок здійснення страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання.

 19. Взаємовідносини органів соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання та платників страхових зборів з банківськими установами.

 20. Відповідальність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання за невиконання або неналежне виконання умов страхування.

 21. Відповідальність осіб, які надають соціальні послуги, страхувальника за невиконання своїх обов'язків, застрахованої особи за невиконання умов страхування.^

Тема 7. Страхування на випадок безробіття

 1. Страхування на випадок безробіття сутність та необхідність.

 2. Принципи страхування на випадок безробіття.

 3. Законодавство про страхування на випадок безробіття його характеристика.

 4. Суб'єкти страхування на випадок безробіття їх характеристика та функції.

 5. Види та право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги.

 6. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття його управління.

 7. Нагляд та засоби нагляду у сфері страхування на випадок безробіття

 8. Джерела коштів Фонду страхування на випадок безробіття та їх використання.

 9. Порядок обчислення та сплати страхових внесків до фонду страхування на випадок безробіття.

 10. Поняття та обчислення страхового стажу в страхуванні на випадок безробіття.

 11. Умови та тривалість виплати допомоги по безробіттю.

 12. Розмір та умови надання допомоги по безробіттю.

 13. Право на допомогу по частковому безробіттю.

 14. Розмір та тривалість виплати допомоги по частковому безробіттю.

 15. Матеріальна допомога Фонду страхування на випадок безробіття у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.

 16. Матеріальна допомога Фонду страхування на випадок безробіття по безробіттю, одноразова матеріальна допомога.

 17. Допомога Фонду страхування на випадок безробіття на поховання.

 18. Припинення, відкладення виплат Фонду страхування на випадок безробіття матеріального забезпечення на випадок безробіття та скорочення їх тривалості. Забезпечення не застрахованих осіб.

 19. Права, обов'язки та відповідальність Фонду страхування на випадок безробіття.

 20. Права, обов'язки та відповідальність застрахованих осіб Фонду страхування на випадок безробіття .

 21. Виплата Фонду страхування на випадок безробіття недоодержаної суми матеріального забезпечення на випадок безробіття у разі смерті безробітного.

 22. Відповідальність страхувальників Фонду страхування на випадок безробіття за несвоєчасну та неповну сплату страхових внесків.
^

Тема 8. Пенсійне страхування

 1. Пенсійне забезпечення: необхідність та значення.

 2. Право громадян України на державне пенсійне забезпечення.

 3. Види державних пенсій (трудові пенсії (за віком; по інвалідності; в разі втрати годувальника; за вислугу років); соціальні пенсії).

 4. Особи, які мають право на трудову пенсію.

 5. Добровільне страхування додаткової пенсії.

 6. Умови призначення пенсій за віком.

 7. Пенсії за віком на пільгових умовах.

 8. Особливості пенсійного забезпечення працівників, зайнятих на підземних і відкритих гірничих роботах та в металургії.

 9. Пенсії громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.

 10. Пенсії за віком інвалідам, учасникам війни, сім'ям загиблих (померлих) військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ.

 11. Пенсії за віком багатодітним матерям і матерям інвалідів з дитинства.

 12. Пенсії за віком окремим категоріям громадян.

 13. Розміри пенсій за віком. Пенсії за віком при неповному стажі роботи. Надбавки до пенсії за віком. Період, на який призначаються пенсії за віком.

 14. Умови призначення пенсій по інвалідності. Групи інвалідності. Стаж роботи, який дає право на пенсію по інвалідності.

 15. Інвалідність внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання.

 16. Пенсії по інвалідності громадянам України - переселенцям з інших держав.

 17. Пенсії по інвалідності особам, які навчаються.

 18. Розміри пенсій по інвалідності. Пенсії по інвалідності при неповному стажі роботи. Розміри пенсій по інвалідності особам, які навчаються.

 19. Розміри пенсій особам, які стали інвалідами при виконанні громадянського обов'язку.

 20. Надбавки до пенсії по інвалідності. Період, на який призначається пенсія по інвалідності.

 21. Строк виплати пенсії при зміні групи інвалідності або відновленні здоров'я. Умови поновлення виплати пенсії при перервах в інвалідності.

 22. Особи, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника. Члени сім'ї, які вважаються утриманцями.

 23. Право на пенсію в разі втрати годувальника усиновителів і усиновлених.

 24. Право на пенсію в разі втрати годувальника вітчима і мачухи, пасинка і падчірки.

 25. Збереження пенсії в разі втрати годувальника при новому одруженні.

 26. Порядок визначення стажу роботи годувальника, який дає право на пенсію.

 27. Розміри пенсій в разі втрати годувальника.

 28. Пенсії в разі втрати годувальника при неповному стажі роботи.

 29. Право на звернення за призначенням пенсії в разі втрати годувальника без обмеження.

 30. Період, на який призначається пенсія в разі втрати годувальника.

 31. Порядок змін розміру пенсії.

 32. Призначення однієї пенсії в разі втрати годувальника на всіх членів сім'ї. Виділення частки пенсії.

 33. Розмір пенсії в разі втрати годувальника при зміні кількості членів сім'ї. Порядок і строки встановлення інвалідності членам сім'ї.

 34. Пенсійного забезпечення за вислугу років.

 35. Види трудової діяльності, що зараховується до стажу роботи, який дає право на трудову пенсію.

 36. Пільги по обчисленню стажу.

 37. Порядок підтвердження стажу роботи. Обчислення пенсій у процентах до середньомісячного заробітку.

 38. Перерахунок пенсій. Підвищення пенсій деяким категоріям громадян.

 39. Призначенняя пенсії.

 40. Органи, що призначають пенсії його функцій.

 41. Строки призначення пенсій. Строки перерахунку призначеної пенсії.

 42. Виплата пенсій.

 43. Відрахування з пенсій.

 44. Розміри соціальних пенсій.

 45. Право вибору соціальної пенсії або надбавки до трудової пенсії.

 46. Порядок і умови перерахування пенсій.

 47. Відповідні підприємств, організацій і громадян. Обов'язок пенсіонерівТема 9. Пенсійна реформа в Україні. 1. Пенсійна реформа її види.

 2. Основні недоліки існуючої системи пенсійного страхування.

 3. Причини пенсійної реформи в Україні.

 4. Указ Президента України “Про основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні” від 13 квітня 1998 р. і заходи щодо початку реформи.

 5. Персоніфікація особових рахунків застрахованих осіб.

 6. Об’єднання органів Пенсійного фонду і Міністерства праці та соціального забезпечення України.2. Приклади типових тестів та задач, що виносяться на модуль

ТестиТема 1. Сутність, принципи й роль соціального страхування


^ 1. Страховиками за загальнообов’язковим соціальним страхуванням є:

а) страхові компанії;

б) цільові страхові фонди;

в) Кабінет Міністрів України;

г) Ліга страхових організацій;

д) відділи з соціального захисту населення.


^ 2. До джерел коштів загальнообов’язкового соціального страхування відносяться:

а) внески роботодавців і застрахованих осіб;

б) страхові платежі найманих працівників;

в) кредити банків;

г) кошти Ліги страхових організацій;


^ 3. Розмір внесків на загальнообов’язкове соціальне страхування встановлюється Верховною Радою України:

а) щоквартально;

б) щомісячно;

в) щорічно;

г) раз в 3 роки;

д) раз в 5 років.


Тема 2. Іноземний досвід у сфері соціального страхування


^ 1. В Республіці Польща існує система пенсійного страхування:

а) трирівнева система пенсійного страхування;

б) солідарна система пенсійного страхування;

в) дворівнева система пенсійного страхування;

г) бюджетна система пенсійного страхування;


^ 2. Чилійська пенсійна система визначається як:

а) необов’язкова накопичувальна;

б) виплата фіксованих сум;

в) обов’язкова накопичувальна;

г) заощоджувальна;

^ 3. Сучасна пенсійна система не включає:

а) недержавні пенсійні фонди;

б) страхові компанії зі страхування життя та пенсій;

в) державний пенсійний фонд;

г) страхові компанії із загальних видів страхування;


Тема 3. Державне регулювання соціального страхування


^ 1. Державний нагляд у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснює:

а) страхові компанії;

б) Наглядова Рада;

в) уповноважений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади;

г) Ліга страхових організацій;

д) відділи з соціального захисту населення.


^ 2. До повноважень та функцій Наглядової Ради при загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні не відноситься:

а) контроль за виконання статутних завдань відповідними цільовими фондами;

б) нагляд за цільовим використанням коштів відповідним фондом;

в) контроль за дотриманням страховиком та страхувальником законів України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;


^ 3. Управління фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснює:

а) Верховна Рада України;

б) правління та виконавчі дирекції страхових фондів;

в) Наглядова Рада;

г) Кабінет Міністрів України;

д) уповноважений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади.


Тема 4. Страхування тимчасової втрати працездатності


^ 1. Кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності не спрямовуються на:

а) фінансування санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей;

б) виплату застрахованим особам допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на поховання;

в) забезпечення поточної діяльності та утримання органів Фонду, розвиток його матеріально-технічної бази;

г) фінансування програм оздоровлення працівників фонду.


^ 2. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності:

а) некомерційна самоврядна організація;

б) комерційна організація;

в) державна самоврядна організація;

г) саморегулівна організація.

^ Відповідь: а) – 50 балів


Тема 5. Медичне страхування


1. Закон України „Про загальнообов’язкове медичне страхування” набирає чинності:

а) 1 січня 2003 року;

б) 1 вересня 2005 року;

в) 1 січня 2005 року;

г) 1 січня 2004 року;


^ 2. Загальнообов’язкове державне медичне страхування здійснюється:

а) Фондом медичного страхування;

б) страховими компаніями зі страхування життя та пенсій;

в) страховими компаніями із загальних видів страхування;

г) Міністерством охорони здоров’я.


^ 3. Проект базової програми загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування розробляється:

а) один раз на 5 років;

б) одноразово разом з прийняттям Закону;

в) раз на рік;

г) один раз в 3 роки;

д) один раз в 10 років.


Тема 6. Страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання


^ 1. Суб’єктами страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання є:

а) страхові компанії;

б) страхувальники;

в) уповноважений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади;

г) застраховані;

д) правильна відповідь а), б), г).


^ 2. Строк страхування від нещасних випадків починається:

а) з моменту сплати першого страхового внеску;

б) з дня наступного за днем написання заяви, за умови внесення страхового платежу;

в) з моменту створення страхувальника (юридичної особи);

г) після настання страхового випадку.


^ 3. Виконання статутних функцій та обов’язків фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків здійснює:

а) голова Наглядової Ради;

б) страхові експерти з охорони праці;

в) лікарі – експерти страховиків;

г) андеррайтери;

д) уповноважений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади.


Тема 7. Страхування на випадок безробіття


^ 1. Страхуванню на випадок безробіття підлягають:

а) працюючі пенсіонери;

б) іноземці та особи без громадянства, які тимчасово працюють за наймом в Україні;

в) особи, які працюють на основі трудового договору;

г) особи, які мають право на пенсію в Україні;

д) особи, які працюють на контрактній основі.


^ 2. Видами забезпечення при загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття є:

а) інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням;

б) допомога на поховання у разі смерті безробітного;

в) підвищення кваліфікації та профпереорієнтації.


Тема 8. Пенсійне страхування


^ 1. Трудові пенсії поділяються на:

а) по інвалідності;

б) по догляду за інвалідом;

в) соціальні;

г) правильна відповідь а) та в);

д) правильна відповідь а), б), в).


^ 2. Пенсійне забезпечення здійснюється:

а) уповноважений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади;

б) Пенсійний фонд України;

в) Ліга страхових організацій України;

г) Наглядова Рада.


^ 3. Право на соціальну пенсію мають:

а) непрацездатні громадяни;

б) особи, зайняті соціально корисною працею;

в) недієздатні громадяни;

г) особи з малозабезпечених родин;

д) члени сімей у разі втрати годувальника.


Тема 9. Пенсійна реформа в Україні


^ 1. Види пенсійного забезпечення в Україні:

а) трудові;

б) по догляду за інвалідом;

в) соціальні;

г)додаткові

д) правильна відповідь а) та в);

е) правильна відповідь а), г), в).


^ 2. Реформування пенсійного забезпечення здійснюється:

а) в три етапи;

б) одноетапно;

в) багатоетапно, разом з економічними перетвореннями в країні.


^ 3. Реформування управління пенсійного забезпечення :

а) управління здійснює Пенсійний фонд України;

б) управління здійснює Наглядова Рада фонду;

в) управління здійснює Кабінет Міністрів України;

г) управління здійснює страхові спеціалізовані компанії.

Задачі


1.Загальний трудовий стаж громадянки А складає 7 років. Шість років з яких вона була у відпустці по догляду за дитиною. Страховий стаж громадянки А складає:

а) 7 років;

б) 1 рік;

в) 4 роки;

г) 3 роки;

д) 6 років.


2. Громадянка М на 01.01.2003р. мала 5 років виробничого стажу, 01.03.2003р. була звільнена через проведення ряду санаційних заходів роботодавцем. Необхідно розрахувати розмір допомоги по безробіттю на 01.09.2003р. за умови, що розмір середньої заробітної плати громадянки М складає 350 грн.


3. Порядок поточного підсумкового оцінювання знань з дисципліни
^

Поточне оцінювання знань


Об'єктом поточного контролю знань студентів є:

А) контроль систематичності та активності роботи протягом семестру (максимальна оцінка-20 балів);


Б) контроль за виконанням 2-х модульних завдань (максимальна оцінка - 20 балів: по 10 балів за кожний модуль).

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та запам'ятовування студентами програмного матеріалу; уміння самостійно опрацьовувати навчальну літературу; здатності осмислити зміст теми чи розділу; уміння публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація)


^ 3.1. Оцінка роботи студентів на семінарських та практичних заняттях.


Поточна робота студента на семінарських і практичних заняттях оцінюється в межах від "О" до "20" балів на основі кількості (як мінімум - дві) та якості оцінок, одержаних студентом протягом семестру за наступною шкалою:


- Студент відвідав всі без винятку семінарські заняття і мав протягом семестру оцінки тільки "5" або "5" та "4" - 20 балів

- Студент відвідав щонайменше 75 % семінарських занять і мав протягом семестру оцінки не нижче "4" -15 балів;

- Студент відвідав щонайменше 75 % семінарських занять і мав протягом семестру оцінки "4" та "З" - 10 балів;

- Студент відвідав щонайменше 50 % семінарських занять і мав протягом семестру оцінки не нижче "З" - 5 балів;

- Студент відвідав менше 50% семінарських занять і мав протягом семестру оцінки "З" та "2" - 0 балів

При отриманні студентом значній кількості оцінок із загальної кількості до уваги беруться дві кращі оцінки.


^ 3.2. Модульний контроль


Модульний контроль з дисципліни “Соціальне страхування” здійснюються двічі за семестр на семінарських заняттях у вигляді контрольної роботи за наступними розділами та темами дисципліниМодулі

Теми дисципліни

Терміни

Форма контролю

І

Теми 1,2,3,4,5,

Після вивчення вказаних тем

Контрольна робота

ІІ

Теми 6,7,8,9

Після вивчення вказаних тем

Контрольна робота


Завдання для модульного контролю складається з 5 питань кожен х них складається з 2 теоретичних, 2 тестових питань і 1 задачі.

Оцінка виконання кожного модульного завдання визначається у балах: 0,5, 10.

“0” балів виставляється при відсутності студента на модульному контролі або при відсутності правильної відповіді на всі 4-5 завдань модуля;

“5” балів виставляється при правильній відповіді на 4-5 завдань модуля;

“10” балів виставляється при правильній відповіді на 5 завдань модуля.

^
Зразок модульного завдання


1.Поняття та необхідність загальнообов'язкового державного соціального страхування.

2.Джерела коштів обов’язкового медичного страхування та їх використання.

3. 1. Страховиками за загальнообов’язковим соціальним страхуванням є:

а) страхові компанії;

б) цільові страхові фонди;

в) Кабінет Міністрів України;

г) Ліга страхових організацій;

д) відділи з соціального захисту населення.


^ 3.2. До джерел коштів загальнообов’язкового соціального страхування відносяться:

а) внески роботодавців і застрахованих осіб;

б) страхові платежі найманих працівників;

в) кредити банків;

г) кошти Ліги страхових організацій;


^ 3.3. Розмір внесків на загальнообов’язкове соціальне страхування встановлюється Верховною Радою України:

а) щоквартально;

б) щомісячно;

в) щорічно;

г) раз в 3 роки;

д) раз в 5 років.


4. 1. Закон України „Про загальнообов’язкове медичне страхування” набирає чинності:

а) 1 січня 2003 року;

б) 1 вересня 2005 року;

в) 1 січня 2005 року;

г) 1 січня 2004 року;


4.2. Загальнообов’язкове державне медичне страхування здійснюється:

а) Фондом медичного страхування;

б) страховими компаніями зі страхування життя та пенсій;

в) страховими компаніями із загальних видів страхування;

г) Міністерством охорони здоров’я.


^ 4.3. Проект базової програми загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування розробляється:

а) один раз на 5 років;

б) одноразово разом з прийняттям Закону;

в) раз на рік;

г) один раз в 3 роки;

д) один раз в 10 років.


5. Громадянка М на 01.01.2003р. мала 5 років виробничого стажу, 01.03.2003р. була звільнена через проведення ряду санаційних заходів роботодавцем. Необхідно розрахувати розмір допомоги по безробіттю на 01.09.2003р. за умови, що розмір середньої заробітної плати громадянки М складає 350 грн.


^ Підсумкове оцінювання знань по дисципліні.


Підсумковий контроль знань студентів здійснюються у формі заліку за результатами поточного контролю.

Результати поточного контролю, включають обидві його складові (поточна успішність та результати виконання модульних завдань) оцінюються в межах від «0» і більше балів.

Семестровий залік виставляється за умови, коли студент успішно виконав модульні завдання та має поточну успішність, і набрав при цьому 20 і більше балів, які вносяться до заліково-екзаменаційної відомості без переведення у 4-х бальну шкалу..

В разі невиконання завдань поточного контролю з об”єктивних причин, студенти мають право, за дозволом декана, скласти їх до останнього семінарського заняття. Час та порядок складання визначає викладач, що веде семінарські заняття.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України, 1996. - № 30. – Ст.141.

 2. Про Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року: Указ президента України від 24 травня 2000 р. № 717/2000// Офіційний вісник України, 2000. - № 21. – Ст.858.

 3. Про основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні: Указ Президента України від 13 квітня 1998 р. № 291/98 // Офіційний вісник України, 1998. - № 15. – Ст.569.

 4. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: від 14 січня 1998 р. № 16/98 ВР // Відомості Верховної Ради України, 1998. - № 23. – Ст.121.

 5. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23 вересня 1999 р. № 1105-ХІV// Відомості Верховної Ради України, 1999. - № 46-47. – Ст.403.

 6. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 2 березня 2000 р. № 1533-ІІІ// Відомості Верховної Ради України, 2000. - № 22. – Ст.171.

 7. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 5 листопада 1991 р. № 1788-ХІІ (зі змінами і доповненнями)// Відомості Верховної Ради України, 1992. - № 3.

 8. Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 р. № 803-ХІІ // Відомості Верховної Ради України, 1991. - № 14

 9. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України від 18 січня 2001 р. № 2240-ІІІ// Урядовий кур’єр, 2001. - № 38.

 10. Положення про пенсійний фонд України: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 1994 р. № 345// ЗП України, 1994. - № 9. – Ст.229; 1998. - № 3. – Ст.69.

 11. Положення про Фонд соціального страхування України: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 1998 р. № 972 ( у редакції від 31 серпня 1998 р.)// Офіційний вісник України, 1998. - № 26. – Ст.946; № 35. – Ст.1300.

 12. Правила обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 1998 р. № 1658// Офіційний вісник України, 1998. - № 42. – Ст.1556.

 13. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14.01.1998 р. № 16/98-ВР// Все про бухгалтерський облік № 21 (567) 7.03.2001. – С.3-8.

 14. Закон України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового соціального страхування” від 11.01.2001 № 2213-ІІІ// Все про бухгалтерський облік № 21 (567) 7.03.2001. – С.37-38.

 15. Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності” від 22.02.2001 р.// Бухгалтерия № 14/2 (429) 05.04.2001. – С.4-8.

 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2000 року № 1423 “Порядок визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (зі змінами та доповненнями)”.

 17. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. – К.: Знання, 2002

 18. Бабич А.М., Егоров Е.Н., Жильцов Е.Н. Экономика социального страхования: Курс лекций. – М.: ТЕИС, 1998. – 189 с.

 19. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. – Вид. 2-е, стереотипне. – Львів: Афіша, 2000. – 348 с.

 20. Законодавство України про соціальне забезпечення. – Львів, 2001 – С.366.

 21. Залетов А.Н. Страхование в Украине. – К.: Логос, 2002

 22. Основы страховой деятельности:Учебник / Отв. Ред. Проф. Т.А. Федорова. – М.: БЕК, 1999.

 23. Роик В.Д. Социальное страхование: история, проблемы, пути совершенствования. – М., 1994.

 24. Сирота І.М. Право соціального забезпечення в Україні: Підручник. – Харків: “Одіссей”, 2001 – 384 с.

 25. Сирота И.М. Всё о пенсиях, пособиях, социальной защите граждан Украины. (Научно-практический комментарий и сборник нормативных актов). – Харьков: Одиссей, 1999. – 592 с.

 26. Социальный менеджмент: Учебник/Под ред. В.Валового. - М.: ЗАО, “Бизнес школа “Интел-синтез”, Академия труда и социальных отношений, 1999 – 384 с.

 27. Социальное и личное страховыание (Опыт страхового рынка ФРГ). – М.: Анкил, 1996.

 28. Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. - К.: Основа, 2001.Схожі:

Кафедра страхування icon2. Соціальне страхування як інститут права І законодавства Передумови виникнення соціального страхування. Історія розвитку інституту соціального страхування в Україні
Соціальне страхування як основний напрям соціальної політики сучасних держав. Вплив типу соціальної політики на види І роль соціального...
Кафедра страхування iconЛекція 12. Страхування І страховий ринок
Страхування є самостійною сферою фінансової системи. Включаючи сферу страхування до фінансової системи, ми виходимо з того, що економічна...
Кафедра страхування iconТема Сутність, принципи І роль страхування
Поняття об`єктів страхування. Об`єкти страхування в майновому, особистому страхуванні, в страхуванні відповідальності
Кафедра страхування iconМ (медичне страхування)
«Договір») є невід’ємним додатком до Генерального договору добровільного медичного страхування № М/28/8/13 від 28. 08. 2013 (надалі...
Кафедра страхування iconРозділ VIII морське страхування
Договір морського страхування стаття 239. Поняття договору морського страхування
Кафедра страхування iconРозділ VIII морське страхування
Договір морського страхування стаття 239. Поняття договору морського страхування
Кафедра страхування iconРозділ VIII морське страхування
Договір морського страхування стаття 239. Поняття договору морського страхування
Кафедра страхування iconРозділ VIII морське страхування
Договір морського страхування стаття 239. Поняття договору морського страхування
Кафедра страхування iconОбов’язкове авіаційне страхування в Україні
Перше законодавче запровадження в Україні авіаційного страхування було здійснено Повітряним кодексом в главі ХVІІ “Авіаційне страхування”....
Кафедра страхування iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра фінансів Навчально-методичний комплекс з курсу Страхування доцент Мурашко О. В. для студентів денної та заочної форм навчання Протокол №7 від 18. 09. 02 Київ-2003 мета та завдання курсу
Метою дисципліни є послідовне формування у студентів знання основних положень теорії І практики страхування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи