Стабільність ознака майстерності кількість І якість icon

Стабільність ознака майстерності кількість І якість
Скачати 105.42 Kb.
НазваСтабільність ознака майстерності кількість І якість
Дата11.09.2012
Розмір105.42 Kb.
ТипДокументи


СТАБІЛЬНІСТЬ - ОЗНАКА МАЙСТЕРНОСТІ


КІЛЬКІСТЬ І ЯКІСТЬ


В Україні на кінець 1994 року було зареєстровано більше 700 страхових компаній, але велика кількість із них не змогли виконати взяті на себе зобов'язання і збанкрутували. Посилення державного контролю над страховим ринком і прийняття в березні 1996 року закону “Про страхування” дало можливість звільнити ринок від більшості неплатоспроможних і псевдострахових товариств. З 500 компаній, що працювали в 1995 році, після прийняття нового закону залишилося 369, а після перереєстрації в першому кварталі 1997 р. їх стало ще менше - 212. Тільки ці компанії змогли виконати нові вимоги по розміру статутного фонду і підтвердити свою платоспроможність. Вищезгадані чинники привели до певної стабілізації на страховому ринку. За наступні три роки було зареєстровано близько 50 страхових компаній. Таким чином, в Україні на 01.10.99 р. існувало 259 страхових організацій (у деяких компаній ліцензії були відкликані). При цьому реально працюючими можна назвати близько 200.

Як і раніше, існує дисбаланс розподілу страхових компаній по території України. Так, у Києві зосереджено більше третини всіх страхових компаній, приблизно стільки ж приходиться на Одесу, Харків, Донецьк і Дніпропетровськ. Тобто в цих містах розташовано більше 65 % усіх страхових компаній. Нерівномірність розподілу особливо помітна в регіонах. У деяких областях (Херсонська і Чернівецька) страхових компаній узагалі немає, а на весь західний регіон (із 9 областей) приходиться усього 11 % страхових компаній (Діаграма 1).Діаграма 1

^ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ


Проаналізувати показники за весь 1999 рік не представляється можливим у зв'язку з відсутністю даних. Страхові компанії, на відміну від банків, ніяк не налагодять систему подання відомостей про свою діяльність навіть Лізі страхових організацій України. Пов'язано це в першу чергу з тим, що багато хто з них обслуговують конкретний закритий сегмент ринку і не зацікавлені в розголошенні об'єктивної інформації про себе. Дивно, але деякі з лідерів 1998 року теж не “засвітились” у 1999 році. Поки незрозуміло, що криється за цим - зайва скромність або підвищена таємність.

Списки перших 50 страхових компаній, які публікує Укрстрахнагляд, уже декілька звітних періодів не містять інформацію про виплати, які здійснюються страховиками. Таким чином, потенційному споживачу страхових послуг все складніше вибрати собі компанію по об'єктивним даним. Часто єдиною інформацією є розмір статутного фонду. Так, у порівнянні з аналогічним періодом (9 міс. 1998 р.) загальний розмір статутного фонду всіх страховиків виріс на 105 млн. грн. або на 65 %. Правда, відбулося це в основному через різке стрибкоподібне збільшення в трьох компаніях: НФСК (1,3 млн. - 24,2 млн. грн.), ОРАНТА (1 млн. - 22,3 млн. грн.) і Українська нафтогазова страхова компанія (0,9 млн. - 18,6 млн. грн.), які капіталізували прибуток попереднього року або (як НФСК) залучили новий капітал. Інша частина росту статутних фондів приходиться на невеликі компанії, які намагалися виконати необхідний мінімальний статутний фонд у 100 000 євро, але після тимчасового призупинення перевірки розміру статутних фондів у валютному еквіваленті ця тенденція припинилася. За станом на 1.10.99 р. статутний фонд більш 1 млн. грн. мали близько 65 компаній. Але розмір статутного фонду не може бути основним критерієм оцінки страхової компанії. Сьогодні відсутні нормативні документи, що регламентують використання статутного фонду. Тобто статутний фонд може бути витрачений практично на будь-які цілі, у тому числі і на покупку активів низької якості. Крім цього, сьогодні керівник будь-якої страхової компанії знає декілька “порівняно чесних” способів збільшення статутного фонду, багаторазово використавши ті самі гроші або отримавши й оперативно повернувши засновникам внесену суму. Не потрібно забувати і те, що прибуток, спрямований на збільшення статутного фонду, не оподатковується податком. А так як податок із страхових платежів (сплата яких звичайно збільшує валові витрати клієнта) складає 3%, то зрозуміло, що страхові компанії можуть виступати потужним джерелом акумулювання і перерозподілу коштів, особливо у фінансово-промислових групах.


^ СТАБІЛІЗАЦІЯ АБО ЗАТИШШЯ


Тільки в 1997 році припинилося падіння обсягів надходження страхових платежів, що почалося ще в 1994 році, при цьому приріст склав усього 8,6% відносно аналогічного показника 1994 року в порівняних цінах. Але при цьому необхідно враховувати, що в період 1994 - 1995 р.р., відбувалося різке скорочення кількості страхових компаній. В результаті абсолютні показники зібраних страхових платежів за три роки (1994 - 1996) не перетерпіли істотних змін і тільки в 1997 році почався деякий ріст обсягів (у 1996 р. стосовно 1995 р. приріст склав 11%, а в 1997 р. стосовно 1996 р. - 24,5 %). Потім, у 1998 році, уже за 6 місяців був досягнутий показник усього попереднього року, а за підсумками 9 місяців страхові платежі перевищили показник 1997 року на 26,9%. Дані про зібрані страхові платежі і зроблені виплати по усіх видах страхування за 1994-1999 роки (крім страхування життя) приведені в порівняних цифрах (Діаграма 2), скоригованих на розмір індексу інфляції (за станом на 01.10.1999 р.).Діаграма 2

Ці цифри свідчать, що, незважаючи на деякий ріст обсягів страхових премій, які збираються, платоспроможний попит на страхові послуги сьогодні в Україні стабілізувався і складає близько 1 млрд. грн. у рік. Отже, питома вага страхових платежів у загальному обсязі ВВП хоча і зростає, але все ще невеликий і значно менший, ніж у розвинутих країнах.

Особливої уваги також заслуговує брутто норма збитковості. Це практично єдиний доступний для нашого аналізу показник, який наочно демонструє ефективність страхового бізнесу.

Довідка: Брутто норма збитковості розраховується як відношення зроблених виплат до зібраних страхових платежів. Саме цей показник дає можливість оцінити, яку частину від отриманих коштів страхова компанія направила на виплати.

На Діаграмі 2 видно, що період стабілізації виплат пройшов, почався ріст норми збитковості. У першу чергу це відбулося під впливом трьох чинників:

  • різкий ріст кількості укладених договорів страхування в 1998 році природно привів до росту кількості страхових подій по договорах, які продовжуються в 1999 році. Враховується запізнювання за часом виплат щодо моменту надходження страхових платежів, тому що платежі надходять спочатку, а страхові події наступають на всьому протязі дії договорів;

  • страхування з відповідальністю у валютному еквіваленті при різкій зміні курсу національної валюти привело до збільшення розміру застрахованих збитків у гривні;

  • ціни на страхові послуги (особливо в конкурентних сегментах ринку) істотно знизилися, що спричинило зменшення валового збору страхових платежів.

Але, не дивлячись на це, за підсумками року даний показник може зменшитися до 23-28%, тому що під кінець року (VI квартал) ріст страхових платежів звичайно відбувається більш високими темпами.

  • При досить низькій нормі збитковості договорів страхування, частка накладних витрат (витрат по укладання договору страхування), має тенденцію до зниження і складає близько 20% від усіх страхових платежів. Даний показник зіставимо по величині з аналогічними в країнах із розвинутою усталеною страховою індустрією. Очевидно, за останній час помітно знизилися витрати і вклади в розвиток інфраструктури компаній, активно не проводилося розширення філіальної мережі.

У 1999 році основні надходження страхових платежів, як і в 1998 році, забезпечують майнові види страхування. На відміну від попереднього року в 1999 році різко зросли платежі по страхуванню відповідальності і практично незмінними залишилися показники надходження по особистому, обов'язковому недержавному і державному страхуванню.Діаграма 3

На жаль, через відсутність даних ми не можемо розрахувати норму збитковості окремо по видах страхування, тому точно сказати, які напрямки дають велику віддачу у фінансовому плані, складно. Але, з огляду на досвід попередніх років, можна стверджувати, що найбільш прибутковими є обов'язкове недержавне і майнове страхування, а найменш - обов'язкове державне й особисте.

Найближчим часом без змін макроекономічної ситуації навряд чи доводиться очікувати істотного зростання показників страхового ринку (отже в доларовому вираженні приріст є негативним).


^ ЗНОВУ ЖИВЕМО У ЕПОХУ ПЕРЕМІН


Вже більше року ходить по кабінетах проект нової редакції Закону України “Про страхування”, у якому встановлюється єдиний для всіх компаній (незалежно від наявності нерезидентів у засновниках) мінімальний статутний фонд - 500 000 євро. За цей час багато положень проекту втратили свою актуальність, а деякі настільки “розпухнули”, що можуть розглядатися як окремі документи. І чим довше буде відкладатися прийняття Закону, тим більше доповнень у вузьких інтересах деяких страхових компаній вдасться проштовхнути різним лобістам від страхування. Сьогоднішній проект пропонує зменшити норми резервування (прискорити заробляння премій), збільшити кількість видів страхування, що будуть регулюватися державою, а також заборонити оплату страхових премій у будь-якій негрошовій формі. Уточнюється і доповнюється також законодавча база для проведення довгострокового страхування життя.

Після Указу Президента про адміністративну реформу доведеться серйозно змінити розділ про державне регулювання страхової діяльності. Страховикам уже сняться кошмари про чергове можливе переліцензіювання, яке боляче вдарить по їхніх кишенях.

Ліквідація Укрстрахнагляду і передача його функції Мінфіну практично відкине на декілька років назад систему державного нагляду за страховою діяльністю. Новому регулюючому органу доведеться пройти довгий шлях становлення, знаходження балансу інтересів держави, страхової галузі і споживачів страхових послуг. Серйозні страхові компанії побоюються різкого сплеску авантюрних дій із боку своїх менш вдалих конкурентів. Особливо небезпечно, що вони можуть це робити безкарно в період адміністративного анархізму. Подібні зміни будуть стимулювати спробу переділу ринку, особливо обов'язкових видів страхування.

Звернувши увагу, на те, що страхова індустрія успішно розвивається останні три роки, уже з'явилися бажаючі змінити оподатковування страхових компаній, збільшивши ставку оподатковування в 2 -3 рази. З'являються навіть висловлення про необхідність оподатковувати податком виплати (!) по страхових випадках.

За підсумками минулого року страхові компанії сплатили близько 30 млн. гривень податків. Спроба посилити оподатковування може привести до скорочення інтересу акціонерів і потенційних інвесторів у вкладах в страхову галузь. Тим самим кількість страхових компаній зменшиться, обсяги платежів, що збираються, упадуть, а, отже, скоротиться база оподатковування й очікуваний ефект по наповненню бюджету не буде досягнутий.


^ НЕМАЄ У “ЖИТТІ” ЩАСТЯ


Через непродуману податкову політику сьогодні вже можна говорити про практично повну відсутність такого важливого в соціальному, макроекономічному й інвестиційному плані виду, як страхування життя. Саме з його допомогою економіки розвинених країн одержують “довгі” гроші громадян, розмір яких найчастіше перевищує внески населення в банки. Крім цього, створюється додатковий рівень соціального захисту в суспільстві. Тільки 26 страховиків у минулому році одержували платежі по страхуванню життя, у тому числі страховики, що не мають ліцензію на страхування життя, але продовжують виконувати зобов'язання по договорах, укладених у попередні роки. Надходження по страхуванню життя за 9 місяців 1999 року склали 5,8 млн. гривень, або 0,8 % від загального обсягу залучень страхового ринку, що в 58 (!) разів менше, ніж у 1994 році (Діаграма 4), а норма збитковості останні роки постійно перевищує 100%.Діаграма 4

Довгострокові види страхування життя мають великий потенціал для розвитку й в Україні. Для цього необхідно не так вже й багато: дозвіл на покупку іноземної валюти під довгострокові резерви, включення у валові витрати підприємства витрат по страхуванню своїх співробітників, виключення страхових платежів із бази сукупного прибуткового податку громадян, відмова від оподатковування інвестиційного прибутку страхових компаній, спрямованих на збільшення страхових сум застрахованих. Ці заходи дадуть імпульс усім довгостроковим видам страхування, у тому числі і пенсійному. Світова економічна практика довела, що страхування не тільки обслуговує виробничі галузі, але і стимулює їх, насамперед інвестиційно. Крім того, страхування - це інститут соціального захисту громадян, який у значній мірі зменшує навантаження бюджету в цьому напрямку.


^ ЗАКОРДОН НАМ ДОПОМОЖЕ


Відбулися певні зміни на ринку перестрахування. За 9 місяців 1999 року по договорах перестрахування сплачено 262,9 млн. гривень, у тому числі іноземним перестрахувальникам - 161,7 млн. гривень, що складає 61,5 %.

Щорічно частина відшкодувань, оплачувана перестрахувальниками, зростає, а у минулому році відбулася подія, яка вибила грунт з-під ніг тих, хто вимагав серйозно обмежити або навіть заборонити перестрахування за рубежем, вбачаючи тут “відплив капіталів”. Іноземні перестрахувальники оплатили свою частку в збитку по аварії ракетоносія “Зеніт” під час його запуску по програмі “Global Star”. Розмір перестраховочного відшкодування, яке надійшло в Україну, тільки по одному цьому випадку перевищив 100 млн. грн.


^ МЕТАЛЕВІ” РЕЗЕРВИ


Балансовий прибуток страховиків склав 186,4 млн. гривень. Прибуток від страхової діяльності 153,2 млн. гривень. Таким чином, прибуток від інших видів діяльності, у першу чергу від розміщення страхових резервів і від курсової різниці, склав 33,2 млн. гривень, що складає усього лише 8,1 % від сформованих страхових резервів (408 млн. гривень).

Страховики, як і раніше, знаходяться в умовах дуже обмеженого вибору фінансових інструментів по розміщенню резервів. Основні категорії активів, у які дозволено інвестувати тимчасово вільні кошти відповідно до Положення “Про порядок формування, розміщення й обліку страхових резервів” (1997 року), після колапсу ринку ОВГЗ, реально скоротилися до трьох позицій:

  • цінні папери, що передбачають одержання прибутку (усього не більш 40% від резервів і не більш ніж по 5% від загальної суми резервів на одного емітента);

  • нерухоме майно (до 10% від загальної суми резервів);

  • банківські депозити (до 30% від загальної суми резервів в одному банку).

Страховий і фондовий ринки давно перестали бути цікавими один одному . Одним не підходить низька ліквідність, а інших не влаштовують обсяги вкладень, у тому числі і через вищевказаний п”ятипроцентний бар'єр. Реально тільки депозити в банках - єдиний серйозний інструмент інвестування резервів у страхової компанії, що звичайно не може бути визнано нормальним.

Зважаючи на те, що ставки по депозитах у банках у 1999 році складали 30-40%, низький відсоток від розміщення страхових резервів говорить про те, що страховики або недостатньо ефективно проводять свою інвестиційну політику, або про відсутність реальних коштів у сформованих резервах. Крім цього, невеликий розмір показника інвестиційного прибутку свідчить про застосування схем оптимізації оподатковування у взаємовідносинах між страховими компаніями і банками. Приймаючи в увагу різницю в оподатковуванні страхових платежів (3%) і прибутків від розміщення тимчасово вільних коштів (30%), страхові компанії віддають перевагу мати офіційно невелику ставку по розміщених депозитах, а банк у свою чергу сплачує страхову премію (на різницю відсотків) по одному з видів страхування, що відноситься на валові витрати.

З огляду на фактичну неможливість із 1998 року купувати валюту в резерви, страховики для захисту коштів стали активно використовувати такий новий механізм як внески в монетарні метали в тому числі “металеві” депозити. Найбільшою популярністю користуються депозити “Правекс-банка” і особливо “ВАБанка”, який пропонує зараз найбільш вигідні умови для страховиків по даній операції. Сьогодні це практично єдиний спосіб (крім перестрахування за рубежем) для захисту інтересів клієнтів компанії, що страхує свої ризики у валютному еквіваленті.


Можливо, що вже протягом найближчих років український страховий ринок перестане поступатися європейському по широті спектра запропонованих послуг, рівню роботи з клієнтом і поступово страхування посяде гідне місце в нашому житті.


В'ячеслав Черняховський

член Українського товариства

фінансових аналітиків

Дирекция по страхованию 31891

Схожі:

Стабільність ознака майстерності кількість І якість icon1. Математичний аналіз
Формула Ньютона Лейбніца. Числові ряди. Основні ознаки збіжності (ознака порівняння, Даламбера. Коші, інтегральна ознака) для рядів...
Стабільність ознака майстерності кількість І якість iconКількість публікацій за 2006-2008рр
Мовна культура невід'ємна складова педагогічної майстерності //Діагностика І розвиток педагогічної майстерності у професійних навчальних...
Стабільність ознака майстерності кількість І якість iconОснови педагогічної майстерності
Так само не в змозі забезпечити необхідну якість підготовки й механічне об’єднання змісту окремих навчальних дисциплін
Стабільність ознака майстерності кількість І якість iconSdfield> Теорема 4 (друга достатня ознака екстремуму)
Теорема 4 (друга достатня ознака екстремуму). Якщо в околі точки друга похідна неперервна, причому, а, то функція має в точці максимум,...
Стабільність ознака майстерності кількість І якість iconТеорема 4 (друга достатня ознака екстремуму)
Теорема 4 (друга достатня ознака екстремуму). Якщо в околі точки друга похідна неперервна, причому, а, то функція має в точці максимум,...
Стабільність ознака майстерності кількість І якість iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет
Елементи педагогічної майстерності. Майстерність педагогічного спілкування. Структура, стиль педагогічного спілкування. Передовий...
Стабільність ознака майстерності кількість І якість iconПоложення про семінар педагогічної майстерності Семінар педагогічної майстерності (далі семінар) організується з метою підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів університету
Семінар проводиться двічі за навчальний рік (в осінньому і весняному семестрах) у обсязі 54 годин, з них 30 годин аудиторних занять...
Стабільність ознака майстерності кількість І якість iconПрограма міжнародного проекту «Сталий розвиток: Економіка-Екологія-Досконалість І Якість»*
Нагородження переможців ХI всеукраїнського конкурсу «Екологічна якість та безпека»
Стабільність ознака майстерності кількість І якість iconТема виробнича програма
Виробнича програма підприємства — це завдання, що визначає кількість, асортимент І якість продукції (послуг), яку підприємство повинно...
Стабільність ознака майстерності кількість І якість iconНазва інституту Кількість та назви кафедр
Кількість викладачів, що працюють в інституті, кількість професорів, докторів, доцентів, кандидатів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи