1. страхування страховий платіж icon

1. страхування страховий платіж
Скачати 185.23 Kb.
Назва1. страхування страховий платіж
Дата11.09.2012
Розмір185.23 Kb.
ТипДокументи

Insurance

1. страхування

2. страховий платіж

3. страховий поліс

  1. pl акції, випущені страховими товариствами
1.

insurance against all risks

страхування від усіх ризиків

2.

insurance against breakage

страхування від поломки

3.

insurance against burglary

страхування від крадіжки зі зломом

4.

insurance against damage by dry rot

страхування від ушкодження деревним грибом

5.

insurance against damage by xylophaga

страхування від ушкодження деревним жучком

6.

insurance against estate duty

страхування податку на спадщину

7.

insurance against loss of damage

страхування від збитків

8.

insurance against natural hazard

страхування від стихійних лих

9.

insurance against robbery

страхування від крадіжки

10.

insurance for benefit of surviving dependents

страхування на користь утриманців, що пережили застрахованого

11.

insurance for unemployment

страхування по безробіттю

12.

insurance free of particular average

страхування без включення випадків приватної аварії, страхування на умовах «вільно від приватної аварії»

13.

insurance free of premium

страхування без сплати внесків

14.

insurance in force

діючий договір страхування

15.

insurance on a contingency basis

страхування на випадок виникнення надзвичайних обставин

16.

to effect insurance

застрахувати, укласти договір страхування

17.

insurance with average

страхування з включенням випадків приватної аварії

18.

insurance with bonus

див. participating insurance

19.

insurance with medical examination

страхування з попереднім медичним оглядом

20.

insurance with option

страхування з правом вибору форми виплати страхової суми (одноразово або у вигляді ренти)

21.

insurance without bonus

страхування без участі в прибутках (компанії)

22.

insurance without medical examination

страхування без попереднього медичного огляду

23.

insurance with waiting period

страхування з відстрочкою відповідальності страховика (застосовується при страхуванні життя і страхуванні тварин)

24.

insurance of building

страхування будівель

25.

insurance of contents

страхування домашнього майна

26.

insurance of daily benefits

страхування добової допомоги

27.

insurance of daily benefits during hospitalization

страхування денного утримання під час перебування в лікарні

28.

insurance of fixed sums

страхування фіксованих сум

29.

insurance of stocks

страхування запасів

30.

insurance of valuables

страхування дорогоцінностей

31.

abstainer's insurance

страхування життя, яке передбачає знижку з внесків для осіб, які не вживають алкогольних напоїв

32.

accident insurance

страхування від нещасних випадків

33.

added paid-up insurance

додаткове повністю оплачене страхування (джерелом внеску служать дивіденди по основному договору)

34.

agricultural insurance

страхування сільськогосподарських культур

35.

aircraft passenger insurance

страхування авіапасажирів

36.

air transport insurance

страхування авіаперевезень

37.

aviation insurance

авіаційне страхування

38.

business interruption insurance

див. use and occupancy insurance

39.

capital insurance

страхування капіталів (на відміну від страхування ренти)

40.

cargo insurance

страхування морських вантажів, страхування карго

41.

casualty [catastrophe] insurance

страхування від нещасних випадків

42.

child's insurance

страхування дітей

43.

collective insurance

колективне [групове] страхування

44.

combined shop insurance

комбіноване страхування магазинів

45.

comprehensive insurance

страхування декількох видів (напр. майна) по одному договору

46.

compulsory insurance

обов'язкове страхування

47.

compulsory third party insurance

обов'язкове страхування цивільної відповідальності

48.

convertible term life insurance

короткострокове страхування життя, яке може бути перетворене в довгострокове без додаткового медичного огляду

49.

credit insurance

страхування кредитів, страхування від несплати боргу

50.

credit life insurance

кредитне страхування життя (страхова сума призначається для оплати придбаного в розстрочку товару у випадку смерті покупця)

51.

crop insurance

страхування сільськогосподарських культур

52.

current insurance

діючий договір страхування

53.

decreasing term insurance

страхування життя на певний строк із страховою сумою, що зменшується щорічно

54.

deferred insurance

відстрочене страхування

55.

deposit insurance

страхування депозитів

56.

direct insurance

пряме страхування

57.

disability insurance

страхування по непрацездатності

58.

educational insurance

страхування витрат на освіту (страхова сума виплачується при вступанні дитини в коледж незалежно від того, живий або помер до цього часу страхувальник)

59.

employers' liability insurance

див. workmen's compensation insurance

60.

endowment insurance

страхування-вклад (страхова сума виплачується застрахованому при дожитті до закінчення терміну дії договору)

61.

engineering insurance

страхування технічного оснащення підприємств

62.

export credit insurance

страхування експортних кредитів

63.

extended term insurance

зберігання страхування при припиненні сплати внесків (договір продовжує діяти в колишній страховій сумі, але термін його дії зменшується)

64.

extra risk life insurance

страхування на випадок смерті осіб небезпечних професій

65.

family income insurance

страхування прибутку сім'ї

66.

farm insurance

страхування фермерського господарства

67.

fidelity insurance

страхування від фінансових втрат, пов'язаних із зловживанням службовців компанії

68.

fire insurance

страхування від пожежі

69.

first loss insurance

страхування по першому ризику (страхова винагорода визначається на основі суми збитку, але не може перевищувати страхової суми)

70.

fixed term insurance

страхування життя на певний строк

71.

flood insurance

страхування від повені

72.

freight insurance

страхування фрахту (з метою гарантувати відшкодування у випадку загибелі судна)

73.

frost damage insurance

страхування сільськогосподарських культур від вимерзання

74.

full value insurance

страхування в повну вартість

75.

funeral expenses insurance

страхування витрат на похорон

76.

goods-in-transit insurance

транспортне страхування вантажів

77.

group insurance

групове [колективне] страхування

78.

group life insurance

групове страхування життя (у якості страхувальника виступає підприємець або профспілка)

79.

health and accident insurance

страхування від хвороб і нещасних випадків

80.

hospital expenses insurance

страхування витрат на перебування в лікарні

81.

indexed new value insurance

страхування, що враховує зміну вартості застрахованого об'єкта

82.

industrial fire risks insurance

страхування виробництва від пожежі

83.

industrial life insurance

індустріальне страхування життя (за умови невисокої страхової суми)

84.

inland marine insurance

страхування морських перевезень усередині країни

85.

investment insurance

страхування інвестицій

86.

joint life insurance

страхування життя двох або більше осіб

87.

legal expenses insurance

страхування судових витрат

88.

level premium insurance

страхування з однаковим розміром річних внесків протягом усього терміна їхньої сплати

89.

liability insurance

страхування цивільної відповідальності

90.

life insurance

страхування життя

91.

limited payment life insurance

довічне страхування з обмеженим періодом сплати внесків (протягом декількох перших років дії договору)

92.

livestock insurance

страхування тварин

93.

loan insurance

страхування позик

94.

long-term insurance

довгострокове страхування

95.

loss-of-profits insurance

страхування від простою виробництва

96.

loss-of-rent insurance

страхування від зниження орендної плати

97.

luggage insurance

страхування багажу

98.

major medical expenses insurance

страхування надзвичайних медичних витрат

99.

marine insurance

морське страхування

100.

medical expenses insurance

страхування медичних витрат

101.

mortgage insurance

страхування іпотечної заборгованості

102.

motorcar insurance

страхування легкових автомобілів

103.

motorcycle insurance

страхування мотоциклів

104.

motor third party insurance

страхування цивільної відповідальності автомобілістів (від збитків, заподіяних третім особам)

105.

motor vehicle passenger insurance

страхування пасажирів в автомашинах

106.

national insurance

державне страхування

107.

nonpar ordinary life insurance

нерівне звичайне страхування життя (із розширеним переліком осіб пониженої життєздатності)

108.

nonparticipating insurance

страхування без права одержання дивідендів компанії

109.

nuclear risk insurance

страхування на випадок ядерного вибуху

110.

obligatory insurance

обов'язкове страхування

111.

old age (and survivors) insurance

страхування по старості

112.

ordinary life insurance

1. звичайне страхування життя (на відміну від групового й індустріального)

2. страхування на випадок смерті з довічною сплатою внесків

113.

overseas travel sickness insurance

страхування на випадок хвороби під час подорожі за кордон

114.

partial insurance

страхування в неповну вартість

115.

participating insurance

страхування з участю в прибутках компанії

116.

passenger insurance

страхування пасажирів

117.

perpetual insurance

довічне страхування

118.

personal insurance

особисте [індивідуальне] страхування

119.

power interruption insurance

страхування від перерв в електропостачанні (від енергосистеми загального користування)

120.

power plant insurance

страхування електростанцій від втрат (у зв'язку з ушкодженням устаткування)

121.

private insurance

особисте [індивідуальне] страхування

122.

professional liability insurance

страхування професійної відповідальності

123.

programming income protection group insurance

групове страхування, при якому страхова сума виплачується при невиплаті заробітної плати або відстрочці в її виплаті

124.

property insurance

майнове страхування

125.

provisional insurance

попереднє страхування

126.

real-wage insurance

страхування [гарантування] реальної заробітної плати

127.

reduced paid-up insurance

страхування життя зі зменшеною страховою сумою (якщо сплата внесків була достроково припинена)

128.

redundancy insurance

страхування на випадок звільнення

129.

renewable term life insurance

поновлюване страхування життя на певний строк (відновлюється без медичного огляду застрахованого, але зі збільшенням тарифних ставок при кожному поновленні)

130.

replacement value insurance

страхування майна, при якому відшкодування виплачується в розмірі відбудовної вартості

131.

retirement insurance

страхування пенсії по старості (різновид ануїтета)

132.

select risk ordinary life insurance

звичайне страхування життя з відібраними ризиками (для осіб із пониженою життєздатністю)

133.

short-term insurance

короткострокове страхування

134.

sickness insurance

страхування на випадок хвороби

135.

single premium life insurance

страхування життя з разовою сплатою премії

136.

social insurance

соціальне страхування

137.

state insurance

державне страхування

138.

straight life insurance

довічне страхування з довічною сплатою внесків

139.

supplementary insurance

додаткове страхування

140.

suretyship insurance

див. fidelity insurance

141.

surplus insurance

ексцедентне перестрахування

142.

term life insurance

страхування життя на певний строк

143.

theft insurance

страхування від крадіжки

144.

third-party insurance

брит. страхування відповідальності перед третіми особами

145.

travel insurance

страхування туристів

146.

universal life insurance

універсальне страхування життя (поєднує термінове страхування і заощадження)

147.

use and occupancy insurance

страхування компанії від платежів (напр. податків) у випадку перерви виробничої діяльності через стихійні лиха

148.

variable life insurance

страхування життя з перемінною страховою сумою (шляхом інвестування накопичень в акції)

149.

veterans life insurance

страхування життя ветеранів війни

150.

voluntary insurance

добровільне страхування

151.

war insurance

страхування від військових ризиків

152.

whole life insurance

довічне страхування на випадок смерті

153.

whole life insurance with limited premiums

довічне страхування на випадок смерті, коли страхові внески підлягають погашенню протягом декількох перших років

154.

workmen's compensation insurance

страхування допомоги робітникам, яке виплачується під час хвороби, яка наступила в результаті нещасного випадку на виробництві

155.

workmen's compensation and pension insurance

страхування пенсії і заробітної плати від зниженняСхожі:

1. страхування страховий платіж iconЛекція 12. Страхування І страховий ринок
Страхування є самостійною сферою фінансової системи. Включаючи сферу страхування до фінансової системи, ми виходимо з того, що економічна...
1. страхування страховий платіж iconСтраховий захист господарств аграрного сектору
Роботу виконано на кафедрі страхування Київського національного економічного університету Міністерства освіти І науки України, м....
1. страхування страховий платіж iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет державної податкової служби України Інтернет-журнал про страхування «Форіншурер» Страховий рейтинг «Insurance top» Опольський університет (м.
Національний університет державної податкової служби України визнано як базовий навчальний заклад з організації та проведення Міжнародної...
1. страхування страховий платіж icon«Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації», яка відбудеться у двнз «Київський національний економічний університет
Сучасні тенденції розвитку світового ринку страхування та їх вплив на страхові ринки країн з трансформаційними економіками
1. страхування страховий платіж icon«Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації», яка відбудеться у двнз «Київський національний економічний університет
Сучасні тенденції розвитку світового ринку страхування та їх вплив на страхові ринки країн з трансформаційними економіками
1. страхування страховий платіж icon03039, м. Київ, Пр. 40-річчя Жовтня 15а
Ви застраховані за умовами Генерального договору добровільного медичного страхування №024/101. Ваш страховий захист діє з 01. 09....
1. страхування страховий платіж icon2. Соціальне страхування як інститут права І законодавства Передумови виникнення соціального страхування. Історія розвитку інституту соціального страхування в Україні
Соціальне страхування як основний напрям соціальної політики сучасних держав. Вплив типу соціальної політики на види І роль соціального...
1. страхування страховий платіж iconТема Сутність, принципи І роль страхування
Поняття об`єктів страхування. Об`єкти страхування в майновому, особистому страхуванні, в страхуванні відповідальності
1. страхування страховий платіж iconМ (медичне страхування)
«Договір») є невід’ємним додатком до Генерального договору добровільного медичного страхування № М/28/8/13 від 28. 08. 2013 (надалі...
1. страхування страховий платіж iconРозділ VIII морське страхування
Договір морського страхування стаття 239. Поняття договору морського страхування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи