Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль концептуальні основи стратегічного управління icon

Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль концептуальні основи стратегічного управління
Скачати 68.53 Kb.
НазваТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль концептуальні основи стратегічного управління
Дата11.09.2012
Розмір68.53 Kb.
ТипДокументи

Тести

для модульного контролю та оцінки знань студентів

з дисципліни «Стратегічне управління»


Модуль 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

1. В чому на Ваш погляд, полягає стратегічний аспект управління розвитком конкретної організації? Які конкретні позиції для розвитку Вашої організації є головними на наступну перспективу:

 1. 1 рік

 2. 2 роки

 3. 3 роки

 4. 4 роки

 5. більше 5 років


2. Якій концепції стратегічного управління відповідає принцип:

 1. Від майбутнього до теперішнього

 2. Від теперішнього до майбутнього

 3. Від минулого до теперішнього

 4. Від минулого до майбутнього

 5. Від майбутнього до минулого


3. Якій концепції стратегічного планування відповідає принцип:

  1. Від майбутнього до теперішнього

  2. Від теперішнього до майбутнього

  3. Від минулого до теперішнього

  4. Від минулого до майбутнього

  5. Від майбутнього до минулого


4. Яка послідовність розвитку корпоративного планування:

 1. Довгострокове планування, бюджетування, стратегічне планування, стратегічне управління.

 2. Бюджетування, довгострокове планування, стратегічне планування, стратегічне управління.

 3. Стратегічне планування, стратегічне управління, довгострокове планування, бюджетування.

 4. Стратегічне управління, стратегічне планування, бюджетування, довгострокове планування.

 5. Бюджетування, стратегічне планування, довгострокове планування, стратегічне управління.


5. Стратегічне управління означає, що процес управління повинен бути:

  1. Реактивним.

  2. Попереджувальним.

  3. Стійким.

  4. Плановим.

  5. Виваженим.
 1. Управління на основі екстраполяції означає:

  1. Темп зміни прискорюється, але майбутнє ще можна передбачити шляхом екстраполяції тенденцій минулого.

  2. Темп зміни прискорюється, але майбутнє не можна передбачити шляхом екстраполяції тенденцій минулого.

  3. Темп зміни прискорюється і минуле вже можна проаналізувати шляхом екстраполяції тенденцій майбутнього.

  4. Темп зміни прискорюється, однак є можливість передбачити шанси і небезпеку зовнішнього оточення і врахувати їх при розробці стратегічного плану.
 1. Стратегічне управління передбачає:

  1. Визначення головних ринкових позицій на перспективу, виділення ресурсів, створення центрів керівництва кожною стратегічною ціллю та оцінка діяльності.

  2. Отримання максимального прибутку.

  3. Мінімізація витрат.

  4. Ліквідацію підприємства.

  5. Реорганізацію підприємства.
 1. Використання стратегічного управління орієнтовано на:

  1. Перспективне мислення керівників, управління через постановку цілей, чітку інформованість кожного про цілі, активну позицію та взаємодію всіх співробітників.

  2. Ретроспективне мислення керівників, управління через постановку цілей, чітку інформованість кожного про цілі, активну позицію та взаємодію всіх співробітників.

  3. Поточне мислення керівників, управління через постановку цілей, чітку інформованість кожного про цілі, активну позицію та взаємодію всіх співробітників.

  4. Перспективне мислення керівників, управління шляхом видачі завдань, чітку інформованість кожного про цілі, активну позицію та взаємодію всіх співробітників.

  5. Досягнення цілей організації.
 1. В чому полягає значення стратегічного управління для організації:

  1. Досягнення конкурентних переваг

  2. Отримання максимального прибутку

  3. Підвищення цін на продукцію

  4. Зниження витрат виробництва

  5. Поліпшення показників фінансової стійкості.
 1. Що покладено в основу стратегічного управління:

  1. Стратегічні рішення.

  2. Поточні рішення.

  3. Короткострокові рішення.

  4. Місія підприємства

  5. Типи стратегічного управління.
 1. Що можна віднести до стратегічних рішень:

  1. Вихід на нові ринки збуту.

  2. Купівля оборотних засобів.

  3. Підвищення процентної ставки.

  4. Зниження податку на прибуток з капіталу.

  5. Збільшення втручання держави у діяльність бізнесу.

 2. Ефективність системи стратегічного управління визначається тим, що:

  1. Створює умови високоефективної праці колективу з використанням елементів самоуправління.

  2. Забезпечує комплексний системний погляд на підприємство та його зовнішнє оточення, полегшує прийняття рішень і дає можливість передбачити тенденції розвитку бізнесу.

  3. Передає частину виробничих фондів в користування за відповідну плату

  4. Розпоряджається певною частиною виробленої продукції, несе повну і матеріальну відповідальність за результати господарювання, користується засобами виробництва з відповідною платою орендодавачу.

  5. Має повну господарську самостійність колективу, включаючи визначення роду діяльності.

 3. Головні специфічні особливості стратегічного управління полягають в тому, що:

  1. Воно базується на раціональному співвідношенні між створенням та реалізацією потенціалу, має цільовий характер.

  2. Підвищується культура управління та удосконалюються методи управління.

  3. Удосконалюються економічні методи управління, підвищується культура управління, відбувається перехід на ринкові відносини.

  4. Удосконалюється система управління, використовуються адміністративні методи управління, впроваджуються орендні відносини.

  5. Удосконалюється соціально-економічні методи управління, підвищується культура управління, удосконалюється організація праці.


14. Як слід розуміти термін «управління» і де переважно він застосовується?

 1. Термін «управління» є синонімом «менеджмент», але він переважно застосовується до різних видів людської діяльності: управління автомобілем, трактором, космічними апаратами, торговельно-технологічними процесами

 2. Термін «управління» застосовується переважно до діяльності людей у сфері економіки, техніки

 3. Термін «управління» не є синонімом терміну «менеджмент» і застосовується тільки до діяльності у сфері економіки, техніки

 4. Термін «управління», означає процес, що спрямований на високопродуктивне використання основних фондів, коштів та трудових ресурсів з метою виконання планів.

 5. Термін «управління» - це система заходів, що забезпечують раціональне використання робочої сили, погодження і впорядкування діяльності працівників у процесі виконання ними службових функцій, поділ і кооперацію, нормування і стимулювання праці, організації робочих місць, їх обслуговування і необхідні умови праці.


15. Стратегічне управління. Яке з наведених нижче визначень Ви вважаєте найбільш оптимальним?

  1. Цілеспрямований вплив на колектив працівників або окремих виконавців, виконуючих поставлені завдання для досягнення певної мети.

  2. Влада та органи управління системами.

  3. Цілеспрямований вплив на об’єкти управління.

  4. Процес управління з метою здійснення місії організації через управління взаємодією організації з її оточенням.

  5. Це складний соціально-економічний процес, який містить цілеспрямований вплив на об’єкти, системи з метою збереження їхньої сталості або переведення з одного стану в інший з метою досягнення певних цілей


16. В чому полягають передумови розвитку стратегічного управління на Україні:

 1. Процес глобалізації бізнесу, посилення інтеграційних процесів та зміна методів, систем та підходів до управління.

 2. Процес планування, організації, мотивації та контролю, необхідні для досягнення певної мети.

 3. Процес планування, організації, мотивації.

 4. Процес планування, організації, контролю та регулювання.

 5. Процес зміни форм та методів господарювання.


17. В чому полягає обмеженість бюджетно-фінансових методів планування:

 1. Мають короткостроковий характер та внутрішню направленість.

 2. Можуть виплачувати нижчу заробітну плату та наймати менш кваліфікованих робітників.

 3. Мають найменші нефіксовані витрати.

 4. Можуть купувати спеціалізовані машини та обладнання.

 5. Отримувати ефект за рахунок серійного виробництва товарів.

 6. Мають найменші фіксовані витрати.


18. Які фактори сприяли впровадженню довгострокового планування:

 1. Високі темпи росту товарних ринків та відносно висока передбачуваність тенденцій розвитку бізнесу.

 2. Підвищення процентної ставки.

 3. Зниження податку на прибуток з капіталу.

 4. Посилення втручання держави в діяльність бізнесу.

 5. Підвищення податку на прибуток з капіталу.


19. Поясніть, що є метою стратегічного управління:

 1. Бажаний стан об’єкта управління в майбутньому.

 2. Досягнення запланованого рівня продуктивності праці.

 3. Виконання поставлених завдань.

 4. Зниження показників ефективності.

 5. Підвищення оплати праці працівникам.


20. Що характерно для стратегічного планування:

  1. Встановлення цілей та завдань розвитку об’єктів управління, визначення шляхів та засобів їхнього досягнення

  2. Встановлення цілей організації

  3. Встановлення способів ї засобів виконання завдань

  4. Вивчення майбутнього методом екстраполяції

  5. Визначеність параметрів загального економічного розвитку

Схожі:

Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль концептуальні основи стратегічного управління iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Застосовується до різних видів людської діяльності: управління автомобілем, трактором, космічними апаратами, торговельно-технологічними...
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль концептуальні основи стратегічного управління iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Застосовується до різних видів людської діяльності: управління автомобілем, трактором, космічними апаратами, торговельно-технологічними...
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль концептуальні основи стратегічного управління iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища
Здійснення цілеспрямованого впливу на певний об’єкт з метою змінити його стан або поведінку у зв’язку зі зміною обставин
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль концептуальні основи стратегічного управління iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища
Здійснення цілеспрямованого впливу на певний об’єкт з метою змінити його стан або поведінку у зв’язку зі зміною обставин
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль концептуальні основи стратегічного управління iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Хто з істориків бізнесу досліджував найбільші корпорації США щодо питань структурного розвитку
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль концептуальні основи стратегічного управління iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Хто з істориків бізнесу досліджував найбільші корпорації США щодо питань структурного розвитку
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль концептуальні основи стратегічного управління iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Який вид конкурентних переваг І яка ринкова сфера відповідає глобальній диференціації, як базовій загальноконкурентній стратегії
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль концептуальні основи стратегічного управління iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Який вид конкурентних переваг І яка ринкова сфера відповідає глобальній диференціації, як базовій загальноконкурентній стратегії
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль концептуальні основи стратегічного управління iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Забезпечення раціонального розподілу ресурсів між напрямками діяльності (сзг) І їх ефективного використання для як найкращого досягнення...
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль концептуальні основи стратегічного управління iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Забезпечення раціонального розподілу ресурсів між напрямками діяльності (сзг) І їх ефективного використання для як найкращого досягнення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи