Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» icon

Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Скачати 56.91 Kb.
НазваТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Дата11.09.2012
Розмір56.91 Kb.
ТипДокументи

Тести

для модульного контролю та оцінки знань студентів

з дисципліни «Стратегічне управління»


Модуль 2. ГОЛОВНІ СКЛАДОВІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ


1. Хто з істориків бізнесу досліджував найбільші корпорації США щодо питань структурного розвитку:

 1. А.Чандлер

 2. І.Ансофф

 3. Г.Саймон

 4. Г.Мінцберг

 5. М.Портер

2. Визначить три послідовні стадії структурного розвитку корпорацій:

 1. Проста, функціональна та дивізіональна структура

 2. Проста, функціональна та матрична структура

 3. Лінійна, функціональна та лінійно-функціональна структура

 4. Лінійно-функціональна, лінійна та функціональна структура

 5. Двохступенева, трьохступенева та чотирьохступенева структура

3. Де переважно застосовується проста структура:

  1. В управлінні великими організаціями.

  2. В управлінні малими організаціями.

  3. В управлінні об’єднанням організацій.

  4. В управлінні середніми організаціями

  5. В управлінні конгломератами

 1. Де переважно застосовується функціональна структура управління?

 1. В управлінні великими організаціями.

 2. В управлінні об’єднанням організацій.

 3. В управлінні конгломератами

 4. В управлінні середніми за розміром та чисельністю працюючих організаціями.
 5. ^

  В управлінні малими організаціями
5. Де переважно застосовується дивізіональна структура управління:

  1. В управлінні великими організаціями.

  2. В управлінні великими багатопрофільними організаціями із значною кількістю виробничих та комерційних відділів.

  3. В управлінні спільними організаціями.

  4. В управлінні великими сучасними організаціями
  5. ^

   В управлінні середніми за розмірами організаціями6. В чому полягає перевага дивізіональних організаційних структур управління:

 1. Орієнтація на встановлення незалежних інформаційних зв’язків між ланками управління.

 2. Орієнтація на нововведення.

 3. Висока гнучкість та орієнтація на нововведення.

 4. Зменшення кількості лінійних зв’язків

 5. Збільшення кількості функціональних зв’язків


7. Стратегічна одиниця бізнесу, це:

 1. Складний соціально-економічний процес, який містить цілеспрямований вплив на об’єкти, системи з метою збереження їхньої сталості або переведення з одного стану в інший з метою досягнення певних цілей

 2. Економічний процес, який передбачає вплив на керовані об’єкти

 3. Соціальний процес, який містить цілеспрямований вплив на керовану систему

 4. Внутріфірменна організаційна одиниця, відповідальна за розробку стратегії фірми в однім або декількох сегментах цільового ринку.

 5. Влада та органи управління системами


8. Що покладено в основу виділення стратегічних одиниць бізнесу:

 1. Сегментація ринку

 2. Прибутковість

 3. Витрати

 4. Рента

 5. Амортизація


9. Критерії визначення стратегічних одиниць бізнесу:

  1. Оцінюється на основі врахування прибутків і збитків.

  2. Має відповідне коло клієнтів, самостійно планує і здійснює виробничо-збутову діяльність та оцінюється на основі врахування прибутків і збитків.

  3. Об’єктивна необхідність і потреба сучасної ринкової економіки
  4. ^

   Потреба ринкової економіки


  5. Необхідність забезпечення виконання певних завдань


10. Що таке корпоративний “портфель”:

  1. Сукупність бізнес-одиниць, що належать одному власнику.

  2. Сукупність цінних паперів, що належать одному власнику.

  3. Облігації малих фірм.

  4. Акції незареєстрованих цінних паперів.

  5. Нові види цінних паперів.


11. Визначить рівні на яких приймаються стратегічні рішення:

  1. Корпоративний, бізнесовий та функціональний.

  2. Підприємницький, адаптивний та плановий.

  3. Корпоративний, підприємницький та функціональний.

  4. Бізнесовий, плановий та функціональний.

  5. Функціональний, корпоративний та адаптивний.


12.Корпоративна стратегія:

 1. Забезпечує довгострокові конкурентні переваги структурного підрозділу

 2. Розробляється функціональними відділами і службами підприємства.

 3. Конкретний особливий вид діяльності, що визначає напрямки або стадії процесу управління

 4. Описує загальний напрямок розвитку підприємства.

 5. Вид управлінської діяльності


13. Бізнесова стратегія:

 1. Описує загальний напрямок розвитку підприємства.

 2. Забезпечує довгострокові конкурентні переваги структурного підрозділу

 3. Розробляється функціональними відділами і службами підприємства.

 4. Конкретний особливий вид діяльності, що визначає напрямки або стадії процесу управління

 5. Вид управлінської діяльності


14. Функціональна стратегія:

 1. Описує загальний напрямок розвитку підприємства.

 2. Забезпечує довгострокові конкурентні переваги структурного підрозділу

 3. Розробляється функціональними відділами і службами підприємства на основі корпоративної та бізнесової.

 4. Конкретний особливий вид діяльності, що визначає напрямки або стадії процесу управління

 5. Вид управлінської діяльності


15. Модель стратегічного управління складається з етапів:

  1. Аналіз середовища, визначення місії та цілей, вибір стратегій, виконання стратегії, оцінка й контроль.

  2. Аналіз середовища, визначення цілей та реалізація стратегії.

  3. Планування, організації, мотивації та контролю, необхідні для досягнення певної мети

  4. Планування, організації, мотивації
  5. ^

   Планування, організації, контролю та регулювання16. Завдання стратегічного контролю:

 1. Систематичне спостереження за діяльністю об’єкта управління з метою виявлення відхилень від встановлення норм та правил у процесі виконання певних завдань

 2. Виявлення відхилень від встановлених норм та правил

 3. Спостереження за дотриманням об’єктами управління певних норм та правил

 4. Оцінка стану контрольованого об’єкту, з’ясування причин відхилень та здійснення коригування при необхідності.

 5. Встановлення постійних взаємовідносин між ланками управління


17. Коли здійснюється попередній контроль в організації:

1. До фактичного початку виконання певних робіт
^

2. У період виконання запланованих робіт

3. Після виконання запланованих робіт


4. Перед виплатою зарплати

5. Перед початком нового фінансового року


18. Коли здійснюється поточний контроль в організації?
^

1. У ході проведення певних робіт


2. Після виконання певних робіт

3. До фактичного початку виконання певних робіт

4. Перед виплатою зарплати

5. Перед початком нового фінансового року


19. Коли здійснюється заключний контроль в організації?

1. Після виконання запланованих робіт

2. До фактичного початку виконання робіт

3. У ході проведення певних робіт

4. Перед виплатою зарплати

5. В кінці фінансового року


20. Визначить, які є типи стратегічного управління: 1. Корпоративний, підприємницький та функціональний.

 2. Бізнесовий, плановий та функціональний.

 3. Функціональний, корпоративний та адаптивний.

 4. Корпоративний, бізнесовий та функціональний.

 5. Підприємницький, адаптивний та плановий.

Схожі:

Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Застосовується до різних видів людської діяльності: управління автомобілем, трактором, космічними апаратами, торговельно-технологічними...
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Застосовується до різних видів людської діяльності: управління автомобілем, трактором, космічними апаратами, торговельно-технологічними...
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Хто з істориків бізнесу досліджував найбільші корпорації США щодо питань структурного розвитку
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Який вид конкурентних переваг І яка ринкова сфера відповідає глобальній диференціації, як базовій загальноконкурентній стратегії
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Який вид конкурентних переваг І яка ринкова сфера відповідає глобальній диференціації, як базовій загальноконкурентній стратегії
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Забезпечення раціонального розподілу ресурсів між напрямками діяльності (сзг) І їх ефективного використання для як найкращого досягнення...
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління»
Забезпечення раціонального розподілу ресурсів між напрямками діяльності (сзг) І їх ефективного використання для як найкращого досягнення...
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль концептуальні основи стратегічного управління
В чому на Ваш погляд, полягає стратегічний аспект управління розвитком конкретної організації? Які конкретні позиції для розвитку...
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища
Здійснення цілеспрямованого впливу на певний об’єкт з метою змінити його стан або поведінку у зв’язку зі зміною обставин
Тести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» iconТести для модульного контролю та оцінки знань студентів з дисципліни «Стратегічне управління» Модуль аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища
Здійснення цілеспрямованого впливу на певний об’єкт з метою змінити його стан або поведінку у зв’язку зі зміною обставин
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи